12

JONG&AMBTENAAR OP DE BRES VOOR STERKE DIJKEN Veilige dijken en een evenwichtig watersysteem vragen voortdurend onze aandacht. In Nederland hebben we daar onder andere de waterschappen voor. Gabriëlle Wagenvoort draagt er als adviseur kabels en leidingen een steentje aan bij dat we met z’n allen droge voeten houden. B ij aardwetenschappen denk je eerst aan geologie, bodem, gesteenten en vulkanen. Gabriëlle sloeg een andere weg in. ‘Ik heb binnen deze studie een andere richting gevolgd, namelijk fysische geografie, met onder andere vakken als vloeistofmechanica en fysische hydrologie. Water en hoe we daar in Nederland mee omgaan heeft mij altijd geïntrigeerd.’ Nederland is een van de best beschermde rivierdelta’s ter wereld. Gabriëlle prijst zich gelukkig dat ze juist bij Waterschap Rivierenland een baan heeft gevonden. ‘Het beheersgebied is groot en divers. Het loopt van Kinderdijk tot aan Zuid-Arnhem, dwars door Nederland.’ NAAM DIJKVERSTERKING Gabriëlle zet uiteen hoe op veel plekken wordt gewerkt aan de dijkversterking. In 2050 moeten alle rivierdijken voldoen aan nieuwe normen, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het rijk en de waterschappen. ‘Voor Waterschap Rivierenland is dat een enorme opgave, waar doorlopend tientallen medewerkers mee bezig zijn’, zegt ze. Van het water zien we als het goed is alleen het oppervlak, maar onder de grond liggen duizenden kilometers aan elektriciteit en telecomkabels, evenals gas- en waterleidingen. Binnen de dijkversterkingsprojecten hebben Gabriëlle en haar collega’s de handen vol aan het inventariseren daarvan en het overleg met de eigenaren. ‘Wij zijn onder andere het aanspreekpunt voor partijen als Ziggo en KPN, Liander, Vitens en Gasunie. Met de beheerders brengen wij in kaart wat de staat is van hun kabels en leidingen, en welke eventueel verlegd moeten worden. Bij grote leidingen kan dat niet altijd. Die moeten dan meegenomen worden in het dijkontwerp. Wordt ergens een damwand geplaatst en ligt daar een kabel of leiding, dan bespreken wij hoe die het best ingepast kan worden in de plannen. Zodra er een definitief ontwerp ligt gaan we opnieuw in gesprek, onder meer over de verdeling van de kosten.’ 12 27 jaar FUNCTIE: adviseur kabels en leidingen BIJ: Waterschap Rivierenland OPLEIDING: WO aardwetenschappen NAAM: G br ë W genv or LEEFTIJD: EEFTIJD Gabriëllle Wagenvoort LE STAD TIEL Met de fotograaf wil Gabriëlle graag naar de dijkversterking bij de stad Tiel, waar zij bij betrokken is. ‘Hier worden de komende jaren de dijk en de oude stadswallen versterkt. Delen van de dijk zijn afgekeurd. Het project loopt over een lengte van ruim 2,5 kilometer, van het Amsterdam-Rijnkanaal tot de plek waar de Waal aansluit op de Linge.’ Het kanaal is niet alleen een verbindingsweg, maar ook een fysiek stuk geschiedenis: ‘Het kanaal is eind negentiende eeuw aangelegd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en staat op de nominatie om op de Werelderfgoedlijst te komen!’

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication