54

inclusieve communicatie is daar een voorbeeld van. “Er wordt nog vaak gecommuniceerd vanuit de leefwereld van mensen met een van oorsprong Nederlandse achtergrond. Onbewust en onbedoeld spelen vooroordelen dan een rol in de manier van communiceren.” MERYEM FITIWI (27) van henzelf.” Ze legt uit dat een groep selecteurs met een eenzijdige achtergrond daarom doorgaans een eenzijdige groep mensen kiest. “Om dat te doorbreken is de groep selecteurs meer divers gemaakt. Daarnaast hanteren ze hetzelfde puntensysteem. Zo wordt iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, gelijkwaardig beoordeeld.” Meryem is één van de selecteurs van het traineeprogramma. “Ik vraag echt naar iemands verhaal achter het cv. Uit eigen ervaring weet ik dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om een netwerk en een cv op te bouwen.” Zelf heeft Meryem zich altijd op haar studie gericht, omdat zij van huis uit niet werd gewezen op het belang van een netwerk. “Sommige mensen moeten werken om hun studie te financieren. Of voor hun familie te zorgen. Zij hebben geen tijd voor een spetterend cv.” BURGEMEESTER WORDEN De nadruk op motivatie in de sollicitatieprocedure viel Celso op. Hij merkte dat de procedure anders was dan bij andere organisaties. “Ik heb een video gemaakt waarin ik mijn liefde voor de stad uitte.” In de gesprekken had hij het gevoel dat doorgevraagd werd naar zijn motivatie. “Of dit echt was wat ik wilde. En waarom?” Hij vertelt dat hij op korte termijn graag projectleider wordt. Celso glimlacht als hij vertelt over zijn echte ambitie. “Ik wil burgemeester van Rotterdam worden. Ik weet namelijk dat in het leven alles mogelijk is.” Naast haar betrokkenheid in de werving en selectie van nieuwe trainees organiseert Meryem activiteiten die diversiteit en inclusie moeten verstevigen. “Onlangs hebben we Diversity Day georganiseerd. Daar spraken we met medewerkers over onderwerpen zoals discriminatie en racisme.” De gesprekken zorgen voor bewustwording bij medewerkers, maar geven ook input voor acties en interventie op beleid. Een workshop over Meryem is opgegroeid in Delfshaven. Ze kent de wijk als geen ander. “Veel inwoners herkennen zich niet in de communicatie en moeten op een andere manier aangesproken worden om zich betrokken te voelen bij de activiteiten van de gemeente. Met de workshops over inclusieve communicatie creëren we die bewustwording onder medewerkers.” WERK AAN DE WINKEL Celso en Meryem zijn blij dat er groeiende aandacht is voor diversiteit en inclusie. Op de vraag wat er nog beter kan, antwoorden zij hetzelfde. “Er mag meer diversiteit in de hogere managementlagen. Er wordt nu hard gewerkt aan de jonge, onderste laag. Het is tijd dat we die diversiteit gaan terugzien in de doorstroom naar hogere functies.” Volgens Meryem zijn we er nog niet. “Er is werk aan de winkel. We moeten opstaan en verandering creëren.” Celso voegt daaraan toe: “Als we het samen doen, komt het goed!” CELSO DA CRUZ (31) 54 JONG&AMBTENAAR

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication