55

JONG&AMBTENAAR DOEN WAT NODIG IS VOOR INWONERS Meppel wil doen wat nodig is voor inwoners, niet ‘wat hoort’. Een flinke omslag in denken en handelen voor sommige gemeenteambtenaren. Isabel Ruiter ondersteunt en adviseert de gemeente en haar medewerkers daarbij. I n wetten, procedures, beleid, voorschriften wordt omschreven hoe het hoort. Voor ambtenaren zijn die belangrijk: ze bieden houvast en geven de speelruimte aan die de medewerkers in hun werk hebben. Daarnaast helpen ze willekeur voorkomen. De valkuil is dat regels soms een doel worden en uit het oog verloren wordt waar ze ooit voor bedacht zijn, legt Isabel uit. De ‘systeemwereld’ wint het dan van de ‘leefwereld’ van mensen. De kern van werken ‘volgens de bedoeling’, zoals Meppel wil, is dat medewerkers voortdurend voor ogen houden wat het bestaansrecht is van de organisatie of hun afdeling. Dus bijvoorbeeld niet ‘bijstandsuitkeringen verstrekken’, maar zorgen dat mensen zonder werk een inkomen hebben waar zij van kunnen bestaan. Isabel: ‘Onze belangrijkste opgave zou moeten zijn: hoe kun je als organisatie werkelijk ten dienste staan van je inwoners?’ MEER IN GESPREK ‘Waar de gemeente voorheen vooral dacht en handelde vóór inwoners en organisaties, ligt de nadruk nu op samenwerken’, aldus Isabel. ‘Dat vraagt van ons dat we meer in gesprek gaan met inwoners, instellingen en ondernemers. Door goed samenspel resultaten boeken vraagt een andere mindset.’ De beoogde organisatieverandering is in Meppel opgeschreven in een document dat simpelweg ‘Koers’ heet. ‘Daar kom ik in beeld’, zegt Isabel. ‘Samen met onder andere mijn collega’s van personeel en organisatie en de zogeheten “kwartiermakers”, die op medewerker- en teamniveau beleidsmatige en organisatorische vraagstukken onderzoeken. Ook het management heeft een belangrijke rol in dit verhaal.’ Wat behelst haar dagelijks werk dan? Isabel noemt woorden als innovator, inspirator, motivator, katalysator. ‘Mijn functie hier is nieuw en volop in ontwikkeling. Het belangrijkste is dat ik geen dingen vanachter mijn bureau bedenk, maar vraag en vooral luister. Daar komen ideeën uit, die omgezet moeten worden in concrete projecten. Lastig, want niet alles is even grijpbaar.’ 55 NAAM: Isabel Ruiter LEEFTIJD: 34 jaar FUNCTIE: strategisch advivisseurr ontwikkelen BIJ: gemeente Meppel OPLEIDING: master corporate communicatie Ze noemt een paar voorbeelden van projecten waar zij bij betrokken is. Een ‘100 dagen challenge’ bijvoorbeeld. ‘We hebben teams gevraagd in stappen toe te werken naar een teamplan voor het volgende jaar.’ En: ‘Vertalen wat de Koersdoelen van Meppel in de praktijk betekenen voor houding en gedrag van medewerkers.’ Waar Isabel op hoopt: ‘Dat ik positieve beweging kan brengen in de organisatie en laat zien dat goed luisteren, duidelijkheid geven en transparantie echt helpen om samen verder te komen. Ik geloof in en-en in plaats van of-of, dus denken in mogelijkheden. Binnen de organisatie, maar ook voor onze inwoners.’

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication