89

JONG&AMBTENAAR MAKKELIJK SCHAKELEN MET IEDEREEN Sinds 2016 heeft ze al diverse functies bij de provincie Gelderland bekleed. Niet dat Chantal Schoemaker zo’n jobhopper is, ze rolt er gewoon steeds in. Misschien heeft het te maken met dat ze een echte ‘verbinder’ is en makkelijk schakelt binnen en buiten de organisatie. Of het gaat om ambtelijke collega’s, samenwerkingspartners, het bestuur of de politiek – ze vindt overal haar weg. C hantal werkt sinds juni 2020 als adviseur bij het kabinet van de commissaris van de koning in het Huis der Provincie in Gelderland. Daar behandelt ze onder meer verzoeken en bemiddelingen die gericht zijn aan de commissaris, van burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Ze is adviseur voor de portefeuille openbare orde en veiligheid. Ook regelt en begeleidt Chantal werk- en gemeentebezoeken die de commissaris voor zijn functie aflegt. Ze is in de zomer naar Duitsland geweest, samen de met commissarissen van de koning van Gelderland, Overijssel en Limburg, voor het internationale 3+3-overleg met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Chantal is zelf half Duits, dus dat was een kolfje naar haar hand. PAARDRIJDEN Na haar studie werkt Chantal eerst zeven maanden als beleidsondersteuner Omgevingswet bij de provincie. Daarna wordt ze al snel gevraagd bij de afdeling bestuurlijk- en juridische zaken (BJZ). Ze komt in aanraking met bestuur en politiek, Gedeputeerde en Provinciale Staten. Ze ondersteunt de algemeen directeur/secretaris bij de GS-vergaderingen en organiseert en coördineert de (werk)bezoeken van het college. In 2018 leert ze de commissaris van de koning, John Berends, kennen. ‘Hij was net benoemd en ik mocht hem op zijn eerste werkdag rondleiden door het provinciehuis. Dan praat je ook even informeel met elkaar, en we bleken al meteen dezelfde hobby’s te hebben. Hij houdt van paardrijden, en dat heb ik zelf vroeger ook veel gedaan. Toen later een werkplek vrijkwam bij het kabinet van de commissaris heb ik daar op gesolliciteerd. Ik kende het werk en de collega’s al goed.’ KABINET VAN DE TOEKOMST ‘Samen met het team werken we in Gelderland aan het “kabinet van de toekomst”. We leggen meer de verbinding tussen de bestuurlijke opgaven van de commissaris en de inhoud. Door integraal en wederkerig samen te werken in bestuursteams met onze partners, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.’ 89 ‘Sinds ik in 2016 bij de provincie ben begonnen, heb ik met plezier veel collega’s en partners leren kennen. De onderlinge goede contacten – intern, extern, ambtelijk en bestuurlijk – maken het mogelijk om mijn rol als verbinder goed in te vullen en snel te schakelen.’ NAAMA : Chhanntal ScS hoememakerr LLEEFTIJJDD: 28 jaar FFUNCCTIT E:E aaddviseeur kabbininete van de coommmisssas riis vav n de koninng BIJ: IJJ: provincie Gelderland OPLEIDING: WO bestuurskunde en (Europese) public affairs

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication