67

JONG&AMBTENAAR JUISTE INGANG Wat heeft Suzanne ze te bieden? Streng toespreken helpt vast niet. ‘Samenwerken met school, mentor, ouders en vooral de jongere zelf is belangrijk. We proberen in te schatten wat een goede richting voor de jongere kan zijn. Eerst zetten we in op doorgaan met school, maar soms zijn andere trajecten nodig. Bijvoorbeeld als hij of zij last heeft van een instabiele thuissituatie. We brengen de jongere dan in contact met externe partijen, zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk, welzijn of de jeugdbescherming. Wij begeleiden ze naar de juiste ingang, als ze daarvoor openstaan.’ NNAAAM: SSuuzaannnn e HaH nzn enns LEEEFTIT JDD: 2277 jaar FFUNCCTIT E:E ttrrajjece tbbt ege ele eie deder reegiig onnale mmeldd- en coöo rdrdinattieei fufunctiit e vooorortit jddj igg schchoooolvverre laateten.n BIJJ: ssaameem nwwn erre kinnggsorggananisi atatieie D DeeWollo deed n HoHooggo eveeeen O OPPLELEIDDI INNI G: HHBBO joourru naan liil ststieek 67

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication