66

JONG&AMBTENAAR KANSEN GEVEN AAN DROP-OUTS Op eigen verzoek is Suzanne Hanzens uitgeleend door de afdeling ‘indirecte klantcontacten’ aan de afdeling jeugdzaken. Nu begeleidt zij jongeren tussen 18 en 23 jaar die dreigen uit te vallen in het onderwijs. Suzanne is geen leerplichtambtenaar, eerder jeugdbegeleider. H et bedrijfsleven zit te springen om direct contact met klanten. Sommige gemeenten hebben een afdeling ‘indirecte klantcontacten’. Hoe zit dat? ‘Klopt, veel mensen hebben niet echt een beeld bij deze afdeling en de bijbehorende taken. Als medewerker indirecte klantcontacten ben je verantwoordelijk voor het verwerken van alle inkomende, interne en uitgaande post en het digitaliseren van post. Daarnaast gaf ik interne trainingen daarover. ’Aan het begin van de coronacrisis ben ik uitgeleend aan de afdeling ‘recht op leren’ van het samenwerkingsverband van de regio Zuidwest Drenthe, ter vervanging van een collega die met verlof ging. Ik werd benaderd door een collega tijdens een interne cursus. Het leek haar wel iets voor mij. Na een interne sollicitatie mocht ik de overstap maken. Tot januari 2021 mag ik proeven aan een voor mij geheel nieuw werkterrein, wat daarna gebeurt is onzeker.’ ZONDER STARTKWALIFICATIE Wat heeft de gemeente te maken met jongeren die na hun achttiende dreigen uit te vallen van school. Ze zijn niet leerplichtig meer. Is het niet hun eigen verantwoordelijkheid? ‘Gemeenten zijn wettelijk verplicht aandacht te geven aan deze doelgroep’, vertelt Suzanne. ‘Dit om het toenemend aantal jongeren dat zonder startkwalificatie verschijnt op de arbeidsmarkt te verminderen. Het gaat vaak om jongeren die MBO-2-niveau niet hebben gehaald. Onze afdeling moet ze in beeld houden en waar mogelijk begeleiden in hun opleiding, naar werk of een andere vorm van dagbesteding. Zo willen we de kans verkleinen dat jongeren later weinig of zelfs geen baankansen hebben. Samen met de jongere kijken we naar wat er wél mogelijk is.’ 66

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication