17

JONG&AMBTENAAR NAAMAAM: Stella va LE 28 jaa EEFTIIJ aar ffie an Genniin p JD: FUNCTIET E: grif J: er (se s nior gerec t j r BIJIJ: chtsjurist) Gerechtshof Amsterdam OPLEIDING: master strafrecht GEHEIM OVERLEG WET INTERPRETEREN Nadat de zitting heeft plaatsgevonden gaan de rechters en de griffier met elkaar in overleg in de zogeheten raadkamer. Wat daar wordt besproken is geheim. ‘Als griffier krijgt zij als eerste het woord om haar visie naar voren te brengen. In het begin is dat spannend, en je moet wel een beetje durven. De raadsheren weten ook niet altijd alles. Het is fijn om te sparren en zo van elkaar leren. Zo’n arrest maak je echt met z’n allen. Dat is niet alleen fascinerend, maar het samenwerken is ook gezellig.’ De strafvonnissen in de zaken – de arresten – worden door Stella op papier gezet. ‘Ik doe kortom alles behalve de beslissing nemen: is iemand onschuldig of schuldig?’ 17 ‘Je hoeft niet alle wetsartikelen uit je hoofd te kennen, maar wel weten hoe je de wet kunt interpreteren’, zegt Stella over de in haar functie vereiste wetskennis. ‘Op je opleiding leer je dat, maar ook daarna nog in het werk. Schrijven moet je wel leuk vinden, want je moet veel typen en arresten op papier zetten. En perfectionistisch zijn, want het gaat vaak om details.’ Stella denkt de komende jaren nog wel aan haar trekken te komen bij de rechterlijke macht. ‘Ik heb nu al zoveel geleerd in de relatief korte tijd dat ik hier zit. Ik hoop hier nog flink wat ervaring op te doen, alvorens ik uiteindelijk advocaat word, of misschien officier van justitie. Dit is een instapbaan van hoog niveau. Het leuke is dat ik vanaf hier alle kanten op kan.’

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication