84

JONG&AMBTENAAR ‘ Ik had een kennisvoorsprong op het gebied van Vreemdelingenrecht’ ‘ DE IND VOERT SLECHTS DE WET UIT’ De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert in Nederland het vreemdelingenbeleid uit. Nadya van der Sluis werkt voor dit agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid. H et Nederlands vreemdelingenbeleid is restrictief; niet iedere vreemdeling kan en mag blijven of komen. De IND is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het agentschap behandelt aanvragen voor verblijfsvergunning voor wonen, werken en studeren; visa-aanvragen voor kort verblijf; asielaanvragen van mensen die de Nederlandse staat om bescherming vragen tegen bijvoorbeeld vervolging in eigen land; naturalisatieverzoeken van personen die Nederlander willen worden. Is de dienst van mening dat iemand niet voldoet aan de voorwaarden voor verblijf, dan kan de betrokkene bezwaar maken en uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. Nadya is dan een van medewerkers die het standpunt van de Nederlandse staat schriftelijk samenvat, in een document dat verweerschrift heet. VREEMDELINGENBEWARING ‘Tijdens het laatste jaar van mijn studie was ik al geïnteresseerd in het vreemdelingenrecht’, licht Nadya de aanloop naar haar huidige functie toe. Wat kennis betreft had ze een voorsprongetje. ‘Ik schreef een scriptie over vreemdelingenbewaring, liep stage bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, en werkte vrijwillig als juridisch consultant bij de stichting Vluchtelingenwerk. Ik wist dus al best veel van de materie toen ik aan de slag ging bij de IND!’ Tijdens een verre reis ging het niet goed met Nadya. Ze raakte in een psychose. De diagnose was dat ze een bipolaire stoornis heeft. Die compliceert van tijd tot tijd haar leven, maar is voor haar geen reden om bij de pakken neer te zitten. ‘Aanvankelijk wist ik niet goed hoe ik mezelf op de arbeidsmarkt moest zetten. Ik kwam in contact met de 84 stichting Studeren en Werken op maat, die jonge mensen met een arbeids beperking ondersteunt bij het vinden van werk. De IND reageerde op mijn profiel.’ MISVERSTAND Ze werkt opgeteld inmiddels bijna vier jaar bij de IND. Veel mensen dichten Nadya’s werkgever meer macht toe dan die in de praktijk heeft. ‘Het misverstand is dan dat de IND de regels bepaalt. Dat is niet zo. De IND voert de wet uit door aanvragen te toetsen.’ Haar werk is afwisselend en inhoudelijk interessant: ‘Voordat ik een verweerschrift schrijf, maak ik een analyse en zoek uit welk beleid erbij hoort. Elke zaak is anders, door de persoonlijke omstandigheden. Eerst boog ik me over verweerschriften op het gebied van aanvragen voor regulier verblijf, bijvoorbeeld iemand die een buitenlandse partner naar Nederland wil halen. En sinds een jaar ook over asielzaken. Op den duur wil ik als procesvertegenwoordiger op zitting staan, wat inhoudt dat ik de IND vertegenwoordig bij de rechtbank. Inmiddels leer ik ook de wetgevingstechniek, de wijze waarop wetgeving tot stand komt en toegepast dient te worden. Binnen de dienst zijn voor mij voldoende doorgroeimogelijkheden.’ SCHRIJFSTER Inmiddels is Nadya ook schrijfster van niet-juridische materie. ‘Ik heb een boek geschreven over mijn bipolaire stoornis. Ik schaam me daar niet voor. Mijn aandoening, met alle fases van kwetsbaarheid waar ik doorheen moest, heeft me geholpen om te groeien. In mijn werk, maar ook als mens. Hopelijk geeft mijn verhaal andere mensen moed.’

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication