16

JONG&AMBTENAAR ‘ Ik heb altijd een zwak voor de positie van de underdog’ OBJECTIEF KIJKEN NAAR HET STRAFDOSSIER Strafzaken spreken tot de verbeelding. Ook tot die van Stella van Gennip. Rechtbank- en advocaten-series, daar keek ze als puber gretig naar. ‘Al jong had ik het idee dat ik advocaat wilde worden.’ Bij het Gerechtshof Amsterdam begon ze als stagiair, inmiddels werkt ze er als griffier. M et een aantal geruchtmakende strafrechtszaken lijkt de belangstelling van media en publiek voor criminaliteit het afgelopen decennium gestegen. Toch is dat niet wat Stella het meest fascineert. ‘Moord, doodslag en georganiseerde criminaliteit mogen dan de meeste belangstelling trekken, het levert vanuit mijn perspectief niet per se de meest interessante hoger beroepen op. Bij een ogenschijnlijk ongecompliceerde politierechterzaak heb je soms meer ruimte om dieper in de juridische pijnpunten uit het dossier te duiken.’ ENORME BELANGEN Tijdens haar studie ontdekte Stella dat mensenrechten en het strafrecht haar het meest boeien. ‘Het gaat om enorme belangen; veroordeelden in een strafrechtzaak kunnen lange tijd worden opgesloten. Dat betekent nogal wat. Ik heb altijd een zwak voor de positie van de underdog.’ Niet dat diens belangen in haar ogen zwaarder 16 wegen; waarheidsvinding en een passende straf zijn in haar ogen het belangrijkst. Aan de kant van de rechtspraak is Stella de eerste die het dossier te zien krijgt. ‘Ik kijk objectief naar de bewijsmiddelen die het bevat. Ook let ik op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Soms moeten we daar nog iets mee. Opgelegd hulpverleningscontact, ambulante behandeling of opname bijvoorbeeld, als iemand psychische problemen heeft.’ Daarna geeft Stella om de rechters te ondersteunen – raadsheren heten die bij het Gerechtshof – een weergave van de feiten uit het dossier. ‘Die zet ik op papier, evenals mijn visie op de straf die opgelegd zou kunnen worden. Ook schat ik in welke verweren we kunnen verwachten en hoe we daar op zouden moeten reageren. Op zitting zit ik naast de rechters in m’n toga en noteer ik wat er gezegd wordt.’

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication