15

JONG&AMBTENAAR ‘ We willen elk studiejaar een zaadje planten’ NA NAAMAM: Saba ine BaB lslsem - vav n deder VVeene LLEEEFTITIJDD: 35 jaaj aar FUUNCNCTITIEE:: advdvissi euur Carra irir èèrrececenentrrt umum BIB J:J gemme eee ntn e Ammsttere dam OPLELEIDDI INNG:G HRH M recruitment is een goede aanvulling. Wij sluiten aan bij het curriculum van opleidingen en werken inhoudelijk met leerlingen en studenten samen. Door gastcolleges en excursies te organiseren, of door studenten mee te laten denken over échte vraagstukken in de stad. De inrichting van een braakliggend kavel, of de beste aanrijroutes voor vrachtwagens met zwaar materiaal.’ Volgens de twee ontstaat er door de nieuwe aanpak ‘op een natuurlijke manier’ kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en de gemeente, en krijgen de studenten gedurende hun onderwijsloopbaan een beter beeld van de mogelijkheden. ‘In het eerste jaar onder andere met “Techniek in de Stad”. Dit is een nieuw evenement voor studenten van verschillende technische opleidingen. In het tweede jaar kunnen ze aan de slag met een concreet vraagstuk en geven we gastcolleges. In het derde jaar kunnen ze stage komen lopen en in het vierde jaar bij ons afstuderen.’ KWEEKVIJVER functies bij ons is. Zij denken niet zo snel aan technisch adviseur, developer of handhaver. Voorheen vertelden we studenten in hun laatste studiejaar over baanmogelijkheden, vlak voordat ze de arbeidsmarkt opgingen. Maar dan hebben zij vaak hun keuze al gemaakt. We kiezen er nu voor om jongeren actiever te benaderen, juist in vakgebieden waar tekorten dreigen te ontstaan, zoals de techniek, ict of de zorg. We doen dat op alle niveaus: middelbaar onderwijs, vmbo, hbo en wo, en zelfs al in het basisonderwijs.’ VERWEVEN MET OPLEIDINGEN ‘Campus recruitment’ noemen de twee hun aanpak. ‘We willen met de opleidingen verweven raken en elk leer- of studiejaar een zaadje planten. Als het goed uitpakt, hebben studenten aan het eind van de school- en studiecarrière een compleet beeld van de mogelijkheden bij ons’, zegt Nezjma. Jaarlijks biedt de gemeente Amsterdam meer dan 1.000 stageplekken aan, vult Sabine haar collega aan. ‘Sommige stagiairs blijven werken bij de gemeente. ‘Maar campus 15 De gewenste kweekvijver blijft niet beperkt tot techniek. ‘Er worden ook handhavers gezocht door de gemeente Amsterdam’, vertelt Sabine. ’En we zijn net gestart met het vakgebied Groen, waarbij we ons richten op mbo-studenten. Hen enthousiasmeren we voor groene plekken in onze stad. Daar zijn er genoeg van. Denk aan het Amsterdamse Bos, (sport)parken, begraafplaatsen en schooltuinen.’ Veel gemeentelijke teams hebben inmiddels contact gelegd met scholen en opleidingen. ‘Maar zij spreken dan meestal voor hun eigen afdeling’, aldus Nezjma. ‘Voor studenten is dat verwarrend, als eerst Verkeer en Openbare Ruimte langskomt en daarna het Ingenieursbureau. Het is efficiënter hierin samen op te trekken en goed voor onze herkenbaarheid als potentiële werkgever.’ WEG MET VOOROORDELEN Werpen de inspanningen al vruchten af? Een jaar na de start is dat misschien iets te veel verwacht, maar Nezjma ziet het eerste groen gloren. ‘Aan het begin van dit studiejaar was ik bij de handhavingsopleiding. Veel studenten op deze opleiding willen later bij de politie werken. Tijdens ons gesprek lieten we handhavers vertellen over hun persoonlijke ervaringen en konden we vooroordelen wegnemen. Na dat gesprek hadden sommigen hun beeld bijgesteld. Tijdens de afgelopen vacatureronde hadden we enkele sollicitaties door laatstejaars studenten van deze opleiding. Dus campus recruitment werkt zeker!’

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication