0

Binnenlands Bestuur Extra - JONG & AMBTENAAR 2022 EXTRA 2022 PORTRETTEN van jonge ambtenaren hybride werken is een BLIJVERTJE hoe schrijf je die geweldige MOTIVATIEBRIEF? Workation of stage in het BUITENLAND Op ontdekkingsreis bij de RIJKSOVERHEID Ambtenaar, wat SCHUIFT dat nou? Een gesponsorde uitgave van Binnenlands Bestuur

Gebruik je hoofd, volg je hart en maak samen met je collega’s het verschil bij onze opdrachtgevers. APF heeft een public talentprogramma ontwikkeld. Jij start jouw carrière als Young ANG Professional Public Finance (YAP PF) binnen de decentrale overheid of publieke organisatie. Ben je bijna/net afgestudeerd in een bedrijfseconomische richting (hbo/wo) en wil je een vliegende start maken? Kies voor het traineeship YAP PF vol energie, kennis en fun. Vergroot jouw inzicht – het talentenprogramma YAP PF waar jij blij van wordt: • een contract voor onbepaalde tijd • € 2.500 - € 2.750,- als startsalaris • bonus • loopbaanbegeleiding • lease auto, laptop en telefoonvergoeding • opdrachten bij verschillende organisaties • persoonlijke ontwikkeling en coaching • ontwikkeltraject • leuke gezamenlijke activiteiten • samenwerking met de Bestuursacademie Nederland Hard- en softskills, onder andere:     • rapporteren binnen een overheid • risicomanagement, rechtmatigheid en treasury/kasstromen            • politieke sensitiviteit • proactiviteit • klantgerichtheid • stressbestendigheid Word jij de nieuwe YAP’er PF? Bel, mail of app Roelof Kwant      r.kwant@agium.nl “Ik schets mijn eigen pad, omda mijn ambities en ontwikkeling hier centraal staan” Eric van Bennekum YAP’er PF

n at n r DE MENSELIJKE MAAT ZIEN WIJ ZELF OOK GRAAG N iemand wordt vrolijk van de jaarlijkse (gemeentelijke) belastingaanslag of een boete voor foutparkeren. In een functie als de mijne, ambtenaar van de gemeentelijke belastingdienst, draaien de dagen om zulke financiële correspondentie en transacties. Want dit is wat wij doen: aanslagen opleggen en geld invorderen. Met een goede reden. Het geld dat we innen wordt ‘teruggegeven’ aan onze inwoners. In de vorm van een extra parkeergarages, grofvuil dat voor de deur wordt weggehaald en kades en straten die door onze collega’s worden onderhouden. De meeste brieven die wij schrijven, mogen dan automatisch gegenereerd worden door onze systemen, toch wil ik graag toevoegen dat bij ons bedrijfsonderdeel veel waarde gehecht wordt aan de factor Mens. Allereerst zijn wij als ambtenaren zelf ook mens, burger en consument. Wij balen er net zo goed van als we in de wacht hangen, of in een bureaucratische loop belanden – een eindeloos kringetje, waarin we nooit een stap verder komen. KAJ VAN BRUMMELEN JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR 2021 LEEFTIJD: 29 jaar BIJ: gemeente Amsterdam FUNCTIE: afdelingsmanager incasso en invordering belastingen OPLEIDING: hbo rechten, MBA leiderschap Hoewel we als overheid op grote schaal zijn overgestapt op digitale systemen, heerst bij ons het besef dat menselijk contact belangrijk is. Dat levert meer op voor zowel de organisatie als voor burgers. Niet altijd maar computer says no: als het systeem het niet wil, kan het niet. Het afgelopen jaar is het belang daarvan nog dieper doorgedrongen, onder meer door de Toeslagenaffaire. Kille bureaucratie, die heeft geleid tot menselijke tragedies. We zijn in Amsterdam een andere weg ingeslagen. Contact met de burger staat bij ons hoog in het vaandel. Zeker na deze twee voor iedereen lastige coronajaren, waarin intermenselijk contact op een lager pitje stond. In mijn gemeente zijn we bezig met wat we ‘sociaal incasseren’ noemen. Dat betekent nog steeds dat we geld ophalen, maar we realiseren ons nog meer dat extra aandacht en hulp soms nodig is – in de vorm van een persoonlijk e-mailtje, een gesprek met onze klantmanagers, of een ouderwets telefoontje. Onze systemen helpen ons te bepalen of dat nodig is. We hebben bijvoorbeeld sneller in de gaten als mensen problemen hebben met hun uitkering, of hulp nodig hebben bij het betalen van schulden. Soms ook worden die kwijtgescholden. Laten we het ook niet voorstellen alsof computers de wortel zijn van alle kwaad. Ze maken ons leven stukken gemakkelijker. Een tikkie na een etentje, geleende bibliotheekboeken digitaal verlengen en belastinggeld overmaken via digitaal verkeer. Die oude slogan – leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker – gaat nog steeds op. Natuurlijk zullen er altijd mensen achterblijven. Juist dan kunnen wij met menselijk contact het verschil maken. Als ambtenaren kunnen we hier een zinvolle bijdrage aan leveren. 3

INHOUD 8 NIET DAT HEEL FORMELE 46 ONGELIJKHEID BESTRIJDEN Tabea Müller kan de Nederlandse werkcultuur wel waarderen: informeel en niet hiërarchisch. 39 SPIL VAN LOKALE DEMOCRATIE Plaatsvervangend griffier en van tijd tot tijd ook leraar. Jarno Groenveld vindt het een prachtige combinatie. Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Daarvoor strijdt Riiziane Golamun met tomeloze inzet. EN VERDER 22 FOTODAGBOEK WATERSCHAP 32 STAGES IN HET BUITENLAND 33 ‘WORKATION’ IS EEN GUNST 52 KLARE TAAL 64 ARBEIDSVOORWAARDEN 86 TIPS VOOR HYBRIDE WERKEN 94 ZWEREN OF BELOVEN? 95 DE BESTE MOTIVATIEBRIEF 98 NETWERKEN PORTRETTEN 13 ROMKE JAN DE VRIES Archeoloog als ambtenaar 14 NEZJMA RAMDAS EN SABINE BALSEM-VAN DER VEEN zoeken talenten voor Amsterdam 16 LISA BOONS staat klaar voor nieuwkomers 20 ANOUK GOENSE maakt reclame voor Zeeland 29 JOHAN VAN ERP helpt start-ups op weg 30 MAURITS FOORTHUIS Digitale nomade 42 TOM MILTENBURG Mensgerichte cijferman 4 JONG&AMBTENAAR

EXTRA JONG&AMBTENAAR 51 EEN MODERNE HANSJE BRINKER 92 METEEN AL CHEF STIKSTOF Jouke Sprij zoekt naar de zwakke plekken in onze dijken, om te voorkomen dat we natte voeten krijgen. 88 CIJFERS EN VIERKANTE WIELEN Van weetjes over vierkante wielen tot financiële rapportages: Dilara Ercan fixt het voor de provincie Utrecht. Tom Verputten werd als adviseur milieu meteen gebombardeerd tot Chef Stikstof. 45 KUBRA AKIN weet hoe wetten werken 69 JADE PETERS werkt aan een betere wereld 56 ANNIEK VAN DIJK Empatisch manager 61 ROXANE BANSEMA brengt Groningen naar de top 62 YANNICK GOD waakt over onze privacy 73 JELLY FRANKES betrokken bij de burger 78 MARIEKE DE BRUIN alles draait om de sport 81 LOTTE REIJMERINK werkt mee aan hét Huis van de Stad 5 82 JULIA BROERE bewaakt de bouwkwaliteit 84 AMY VAN EIJK Strijdster tegen woningnood 90 HELEEN HENNEKE beschermt privégegevens

INHOUD PRESENTATIES PRESENTATIE Op ontdekkingsreis binnen de Rijksoverheid STARTERSPOOL VOOR VEELBELOVENDE KANDIDATEN GEEN AFVALLER, MAAR VEELBELOVENDE STARTER Afgewezen, als één van velen. Misschien heb je als kandidaat nét naast dat plekje in het felbegeerde Rijks traineeprogramma gegrepen. En toch ben je waarschijnlijk uiterst geschikt voor een andere startersfunctie binnen de Rijksoverheid. Voor zulke kandidaten is er sinds kort een starterspool. J aarlijks solliciteren 2000 pas afgestudeerden op het Rijkstrainee programma, vertelt project-recruiter Barbara Suijker van de Uitvoerings organisatie Bedrijfsvoering Rijk/ Personeel. Daarvan worden er 155 aangenomen, dus er zijn meer dan 1800 afvallers. ‘Het trainee programma blijkt een populaire start voor een carrière bij de Rijksoverheid’, zegt Barbara. ‘Met zoveel belang stelling zijn we superblij vanwege de enorme keuze die we hebben. Maar er zijn meer geschikte kandidaten dan traineeplekken. Met andere woorden: tussen de afgevallen sollicitanten zit veel potentieel. Mensen die succesvol een stevige procedure hebben doorlopen en alle assessments haalden. Voldoende bewijs dat het geschikte kandidaten zijn voor andere functies binnen de Rijksoverheid. We onderzoeken wat nodig is om meer starters aan te nemen en gaan die actief matchen.’ De afvallers worden na hun instemming opgenomen in een starterspool. ‘In de loop van de tijd willen we deze pool uitbreiden met starters vanuit andere hoeken.’ VERRAST DOOR VERSCHEIDENHEID Barbara is telkens verrast door de verscheidenheid aan kandidaten. ‘We hebben de te verwachten opleidingen, zoals politicologen, bestuurskundigen en juristen. Maar ook mensen die lucht- en ruimtevaarttechniek hebben gestudeerd, geografie, wijsbegeerte, gezondheidswetenschappen of LatijnsAmerikadeskundigen. De vaardigheden die ze opdeden tijdens hun studie kunnen op veel verschillende plekken van pas komen.’ Dat ‘actief matchen’ is een sleutelbegrip. Het is niet zo dat wie meedoet als naam of cv op een lijst komt waar weinig tot niks meer mee gebeurt, aldus Barbara. ‘Daar geloof ik niet in. De kandidaten die tot de allerlaatste ronde zijn gekomen gaan we stuk voor stuk intensief spreken. Wie zijn ze, wat zijn hun talenten, wat kunnen ze verwachten, wat zijn goede instapfuncties?’ Barbara vervult daarbij een gidsrol: ‘Voor veel mensen is de Rijksoverheid een grote black box. Er werken ruim 120.000 mensen. Daarbinnen kennen we zoveel rollen en onderwerpen, dat voor buitenstaanders moeilijk is dat te doorgronden. Functies waar ze misschien zelf nooit aan gedacht zouden hebben, maar die na goede uitleg goed bij hen passen. We nemen die talenten mee de organisatie in. We coachen ze en managen hun verwachtingen. We gaan met hen op zoek naar startersplekken en matchen ze op openstaande vacatures. We kijken met hen mee naar vacatures en betrekken hen bij netwerkgesprekken als daar hun interesse ligt. We benaderen managers om te vragen of ze open staan voor deze starters.’ TOT LEVEN BRENGEN Dat werkt volgens Barbara goed. ‘Als je een concreet persoon tot leven brengt, spreekt dat meer aan dan wanneer je als manager tien cv’s ziet. Mensen zonder ervaring schuif je misschien snel aan de kant, terwijl het mogelijk een uitstekende kandidaat is voor je vacature. ‘We merken gelijk dat er positiever gereageerd wordt op een starter uit onze pool.’ Niet altijd is het in één keer raak: ‘We gaan op ontdekkingsreis binnen de Rijksoverheid’. Sommige kandidaten zijn elders aan de slag gegaan, maar waren zeer positief over starterspool. Vooral vanwege de coaching, waardoor ze voor zichzelf helder kregen wat ze zoeken. Soms plukt een andere organisatie daar de vruchten van. Niet erg: vanuit de rol als goed werkgever is het voor de Rijksoverheid prettig om daaraan bij te dragen. PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE ‘ MODIS TECH ACADEMY BEGRIJPT HOE JE JONG TALENT BINDT AAN DE PUBLIEKE SECTOR’ Technologische veranderingen, digitalisering en informatisering hebben impact op werkend Nederland. De banen van vandaag worden morgen anders ingevuld. Dat vraagt om aanpassingsvermogen en talent dat niet bang is voor verandering. Modis Tech Academy (hierna: MTA) begeleidt en stoomt jong talent en organisaties klaar voor de toekomst. Zij gelooft dat iedereen talenten heeft en kijkt daarom naar de potentie van young professionals en adviseert haar partners hoe zij dit talent optimaal kunnen benutten. Zo matcht MTA jong talent en overheidsorganisaties binnen de vakgebieden RPA, Finance, Informatiemanagement, ICT & Engineering. ‘D e grootste ontwikkeling die wij zien, is de nieuwe manier van werken. In korte tijd zijn we van altijd op kantoor naar een volledig digitale werksituatie gegaan,’ vertelt Pascal Alberts, directeur van MTA. ‘Het was hierdoor voor onze partners een uitdaging om met starters aan de slag te gaan. Maar jonge talenten weten juist van nature hoe zij digitaal samenwerken. Zij zijn in een digitale wereld opgegroeid.’ ‘ Het jonge talent opent mijn ogen ook nog iedere dag.’ Daarnaast krijgen overheidsorganisaties te maken met veranderende doelstellingen die zij domeinoverstijgend moeten oppakken. Pascal: ‘Dat vraagt om adaptief vermogen en leergierigheid, eigenschappen die wij zoeken in onze consultants. Om het juiste talent te vinden, kijken we met onze partners naar de criteria van een functie, maar vooral naar de toekomst: waar wil de organisatie naartoe? Welk type persoon heb je daarvoor nodig? Wij geloven dat vakinhoudelijke skills aan te leren zijn. Hoe je als persoon omgaat met veranderingen, samenwerkt en communiceert, de zogeheten soft skills, is wat wij met name belangrijk vinden. Deze open mindset willen we onze partners meegeven.’ Ook adviseert MTA overheidsorganisaties over hoe zij jong talent het beste kunnen inzetten en aan zich kunnen blijven binden. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar de groeimogelijkheden in een functie of door trainingen in up- en reskilling voor gehele teams, zodat ook zij mee kunnen groeien met de organisatie. MTA biedt haar consultants persoonlijke begeleiding en ontwikkelmogelijkheden via e-learning, contact met medeconsultants, een eigen Talent Manager en een op maat gemaakt ontwikkeltraject. Zo is zij dé partner voor het ontwikkelen van (jong) talent. Dat MTA naar de mens achter het cv kijkt, ervaart consultant Tom Scheepstra ook. Vorig jaar kwam hij in contact met MTA. Sindsdien heeft hij als Informatiemanager bij Rijkswaterstaat gewerkt en binnenkort start hij aan een nieuwe opdracht die aansluit bij zijn wensen en ambities. ‘MTA denkt met je mee. Ik heb interesse in de politiek en ben actief als jongerenvoorzitter van het CDA. Dit vraagt om een flexibele insteek. MTA gaat hierin mee en zoekt met mij naar een flexibele functies.’ VAN FLOORWALKER TOT ZWEEFVLIEGER In gesprek met Dinant Riks, werkzaam in de IT bij Gemeente Amersfoort V ier jaar geleden was hij nog bezig met een studie in de neurowetenschappen in Oxford. Toen dat niet beviel besloot hij terug naar Nederland te gaan. Dinant Riks vertelt: “Ik wist niet zo goed wat ik dan wel wilde….iets met samenwerken en maatschappelijk belang.” Toen ik de vacature bij Gemeente Amersfoort zag bij een IT-team twijfelde ik, maar het bleek een goede match te zijn. Waar ben je in je vrije tijd het liefst? Mijn grote passie is zweefvliegen. Ik ben na negen jaar in 2018 ook instructeur geworden. Elk weekend dat het kan, ben ik wel op het vliegveld te vinden, om zelf lange vluchten te maken of juist om nieuwe leden veilig te leren vliegen. Wat doe je bij Gemeente Amersfoort? Drie jaar geleden ben ik als floorwalker begonnen met het ondersteunen van collega’s bij digitaal werken. Inmiddels ben ik functioneel beheerder van ons nieuwe zaaksysteem. Dat zaaksysteem maakt het makkelijker om vanuit data op processen te sturen. Wanneer een inwoner aan de gemeente bijvoorbeeld vraagt om een vergunning, dan zien we via het zaaksysteem hoe lang het duurt tot hij of zij antwoord krijgt. Daardoor zien we hoe en waar het bijvoorbeeld sneller en beter kan. Het vormgeven van die processen hoort bij mijn werk. Vanuit een multidisciplinair team ondersteunen we collega’s in de hele organisatie, omdat het ook echt een andere manier van werken is. Wat is leukst aan jouw werk? Het is leuk om mensen in hun werk te helpen en om te vernieuwen. De combinatie van persoonlijk contact en het bedenken van slimme oplossingen, spreekt me aan. Digitale ondersteuning is door de pandemie alleen maar belangrijker geworden. Daarnaast is het hybride werken een interessante uitdaging. Hoe zie je het maatschappelijk belang in je werk? Het bestuur, inwoners en ondernemers hebben te maken met complexe opgaves, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of in het sociaal domein. Door collega-ambtenaren te ondersteunen bij slimmer digitaal samenwerken, draag ik bij aan verbetering van de dienstverlening. Wat speelt er nog meer rond digitalisering? Met de pandemie is cybercrime toegenomen. Als gemeente heeft Amersfoort een rol in het voorkomen en bestrijden daarvan. Vaak blijkt niet de techniek maar de mens de zwakste schakel. Nog snel in de trein vertrouwelijke mailtjes verwerken, of een collega helpen terwijl je eigen tablet nog open staat. Cybercriminelen spelen daar handig op in. Een aantal bevlogen collega’s werkt aan het verbeteren van de digitale veiligheid. Nieuwsgierig? volg Gemeente Amersfoort op LinkedIn of check amersfoort.nl/vacatures Vrijblijvend komen praten over werken aan digitalisering? Neem contact op met afdelingsmanager Wim Vreeman, e-mail GW.Vreeman@amersfoort.nl Met de beste collega’s op hun terrein aan de slag in de hoofdstad VAN STAGE NAAR WERKEN VOOR AMSTERDAM Amsterdam werkt aan een aantrekkelijke hoofdstad, dicht bij de mensen. Van cultuur en economie tot ruimtelijke omgeving: dat vraagt op alle fronten om flexibele en betrokken ambtenaren, die zich doorlopend willen ontwikkelen om hun gemeente nog beter te maken. Hier ontmoet je er twee: planoloog Alan Dekker (27) en Jorine Noordman (35), specialist Natuurinclusief Bouwen. Beide werken ze op het snijvlak van duurzaamheid en innovatie. ‘ GROEN ONTSTRESST IN EEN CHAOTISCHE WERELD’ A l jong moeder worden, en dan ook nog van een tweeling. Aan studeren kom je dan pas later toe, vertelt Jorine Noordman (35). Ze wilde in haar werkende leven veel tekenen en koos voor hbo bouwkunde, met als afstudeerrichting stedenbouwkunde. Maar was dat het wel? ‘In Amsterdam liep ik stage in het Team Waterfront, als stedenbouwkundige. De gemeente als organisatie en wat je daar allemaal kunt doen verraste me zo, dat ik besloot daar sowieso te willen werken.’ Jorine werkte eerst, net als Alan nu, bij Ruimte en Duurzaamheid, als ontwerper Openbare Ruimte. Vooral in het stadsdeel Zuidoost. Ze verkaste naar het Ingenieursbureau, waar ze specialist Natuurinclusief bouwen is. Een relatief jong vakgebied binnen de bouwkunde, maar voor haar niet nieuw. ‘Tijdens mijn opleiding was ik al bezig boompjes, plantjes en beestjes een plek te geven in stedenbouwkundige plannen. Later, in Zuidoost, vond ik het superleuk om uit te zoeken wat voor planten goed waren om bepaalde diersoorten aan te trekken.’ ECHT PIONIEREN Natuurinclusief bouwen was toen net een onderwerp dat op begon te komen. ‘Binnen de gemeente pionierden we met een soort natuurclubje, met collega’s van verschillende afdelingen.’ Een van de uitkomsten was het inspiratieboekje Natuurinclusief bouwen in 20 ideeën, dat ook binnen andere organisaties wordt gebruikt. ‘Ik maakte visuals daarDE DYNAMIEK VAN DUO+ Duo+ is de ambitieuze samenwerkingsorganisatie van- en voor drie unieke gemeenten gelegen tussen het Groene Hart en de metropool Amsterdam. Dit zijn de gemeente Ouder-Amstel (ruim 14.000 inwoners), gemeente Diemen en de gemeente Uithoorn (beiden ruim 29.000 inwoners). Duo+ doet álles op het gebied van interne bedrijfsvoering. Ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en de uitvoeringstaken in het klantcontact, veiligheid, toezicht en handhaving en het Sociaal Domein zijn aan Duo+ toevertrouwd. Duo+ is er voor professioneel advies en uitvoering, in het belang van de bijna 75.000 inwoners en vele duizenden bedrijven. Patty Nahon, P&O Partner, Kim Hulsman, P&O adviseur en Ingeborg van Vliet, expert Werving & Selectie, nemen je graag mee achter de schermen van de dynamiek van Duo+. DE SAMENLEVING VOOROP Betekenis geven aan de samenleving en de verbinding met elkaar: dat zijn de drijfveren waar de collega’s van Duo+ voor gaan. Dit doen ze door de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel te helpen met het waarmaken van hun lokale opgaven. Elke Duo+’er doet dat weliswaar vanuit een eigen expertise, maar vooral met elkaar. ALTIJD IN BEWEGING EN OP ZOEK NAAR VERBINDING Kim: “Duo+ is als samenwerkingsorganisatie een ‘continu lerende organisatie’, waar enorm veel talent, kennis en ervaring aanwezig is. Vanuit Duo+ werk je voor één van de drie gemeenten, of voor Duo+ zelf. De samenleving is bij alle drie de gemeenten divers en in beweging. De uitdaging voor hen zit vooral in het verbinden met, en het contact hebben en onderhouden met die samenleving. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Hoe verbind je je als gemeente met de diverse leefstijlen en achtergronden? Hoe verbind je je met de kwetsbare mensen in de samenleving? Hoe zorg je voor een aantrekkelijke leefomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt? En hoe ga je als relatief kleine gemeente om met grootstedelijke en maatschappelijke uitdagingen? Bij alle drie de gemeenten geldt dat het contact tussen een bestuurder en een (beleids-)professional snel is gelegd. Hierdoor leer je het politieke speelveld en de samenleving van heel dichtbij kennen. Doordat de drie gemeenten elk hun eigen identiteit hebben en elk een eigen (veranderende) dynamiek in de samenleving kennen, is voor jou als medewerker van Duo+ geen dag hetzelfde.” JIJ ALS PROFESSIONAL Patty: “Als Duo+’er sta je heel dicht bij het bestuur en de inwoners en organisaties uit de gemeente waarvoor je werkt. Het delen van kennis en kunde vinden we daarom belangrijk. Wat gebeurt er in jouw samenleving, hoe speel je daar als professional op in? Hoe kan een collega bij de andere gemeente van de samenwerking van jouw ervaring leren? Hoe leer jij van jouw collega? Maar ook: hoe halen we het sentiment uit de samenleving naar binnen? Hoe monitoren we wat er leeft en speelt? Hoe springen bestuur en beleid in op de sentimenten van de samenleving? Welke keuzes maken we daar met elkaar in? Veel vragen die ruimte bieden voor ontwikkeling; ontwikkeling van jezelf als professional en ontwikkeling van Duo+ als organisatie.” DE SAMENLEVING ALS SPIEGEL VAN ONZE ORGANISATIE(S) Patty: “Samen met de drie gemeenten willen we een afspiegeling zijn van onze samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt of wil 10 18 24 26 34 10-12 Geen afvaller, maar veelbelovende starter 18-19 ‘Modis Tech Academy begrijpt hoe je jong talent bindt aan de publieke sector’ 24 Van floorwalker tot zweefvlieger 26-28 Van stage naar werken voor Amsterdam 34-35 De dynamiek van DUO+ COLOFON Binnenlands Bestuur Extra - JONG & ambtenaar is een uitgave van Binnenlands Bestuur BV, onderdeel van Sijthoff Media Groep. Uitgaven onder de titel Binnenlands Bestuur Extra vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenlands Bestuur. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Martin Hendriksma Yvonne Jansen Mans Kuipers REDACTIE Yvonne Jansen Dave Schut Aart Verschuur VORMGEVING VRHL Content en Creatie FOTOGRAFIE Henriëtte Guest Shutterstock MARKETING EN DISTRIBUTIE Lindsay Duijm SALES Sandra de Vries TRAFFIC Gerda Bruggeman Annet van Vliet VERSPREIDING JONG & ambtenaar wordt verspreid via hogescholen en universiteiten, uitgereikt op beurzen en congressen en verstuurd naar de abonnees van Binnenlands Bestuur die student zijn en/of jonger dan 35 jaar. 6 ABONNEMENT BINNENLANDS BESTUUR www.binnenlandsbestuur.nl/ abonnementen BESTELLEN marketing@binnenlandsbestuur.nl ADVERTENTIES EN PRESENTATIES Bellen: 06-46285131 Mailen: traffic@binnenlandsbestuur.nl Deze uitgave is gratis verkrijgbaar voor laatstejaarsstudenten aan hogescholen en universiteiten. JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR Foto: Jan van der Ploeg JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR Foto: René van der Horst Studio Topixx JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE “ PERSOONLIJK LEIDERSCHAP IS EEN COMBINATIE VAN STEVIG IN JE SCHOENEN STAAN ÉN KWETSBAAR DURVEN ZIJN.” ALS VERGUNNINGVERLENER LAAT JE DROMEN UITKOMEN Persoonlijk leiderschap is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die bij de gemeente Rotterdam werkt. Wat het betekent voor jezelf, voor het vak van ambtenaar en voor de stad, daar praten we over met gemeentesecretaris Vincent Roozen. Hij deelt een ervaring die hem als leider sterk veranderde en vertelt wat voor werkgever de gemeente Rotterdam is en wil zijn. Een plek waar je als jonge ambtenaar de ruimte krijgt om te ontwikkelen, waar je de vrijheid én verantwoordelijkheid hebt om te groeien. GROEI BIJ DE BUCH IN JOUW WERK, ALS MENS ÉN ALS AMBTENAAR Klaar met je studie? Maar nog lang niet klaar met leren? Kom dan werken bij de BUCH. Daar leer je namelijk elke dag: van de mensen, de trainingen die je kan volgen, de projecten waar je aan werkt en de kansen die je krijgt. Zo groei je in jouw werk, als mens én als ambtenaar. asper Borghs startte in 2018 bij ons als trainee. Twee jaar later hadden we het geluk dat-ie bij ons in dienst kwam als applicatiebeheerder. En nu is hij doorgegroeid tot informatie adviseur. Jasper: ‘Wat me heel erg aanspreekt in de BUCH is dat het zo’n brede organisatie is. Met heel veel verschillende dingen. Zo heb ik zelfs meegewerkt aan onze eigen tv-programma’s tijdens corona. Ik wil mezelf ook kunnen ontwikkelen naar functies buiten de ICT. Bij de BUCH houd je alle mogelijkheden open. Als je kiest voor bijvoorbeeld IT-consultant stel je je carrière vast. Ik heb de ambitie om door te groeien tot teammanager. En wie weet word ik uiteindelijk wel burgemeester ;)’ Eline Akkermans kwam in 2014 vanuit jeugdhulp bij de gemeente werken. J Ze is nu kwaliteitsmedewerker Jeugd. Eline: ‘Ik denk dat mijn pad én mijn leven er heel anders hadden uitgezien als ik binnen jeugdhulp was gebleven. Dat merkte ik al meteen. Ik ben nog altijd heel erg blij dat ik ben gaan werken voor een gemeente. Het is heel divers en uitdagend. In de jaren dat ik hier werk heb ik allerlei uitstapjes gemaakt. Denk aan: tijdelijke opdrachten, projectleider, wijkmakelaar, in de regio. Daar heb ik veel van geleerd. Maar het zijn allemaal taken, rollen of tijdelijke dingen. En ik wilde verder. Geen stappen opzij meer, maar stappen vooruit. En die stappen neem ik liever binnen de BUCH dan buiten de BUCH.’ Jasper die wil doorgroeien en Eline die stappen vooruit wil zetten, daar wil je als organisatie iets mee. Wij geloven in de kracht van onze eigen mensen. En helpen ze graag om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Worden we zelf ook alleen maar mooier van. Daarom zijn we gestart met het ontwikkeltraject. Een intensief traject voor tien collega’s die willen doorgroeien tot coördinator, programmamanager, projectleider, procesregisseur, teamof domeinmanager. In vier maanden leren zij meer over: leiderschap, politieke sensitiviteit, communicatie, participatie, de organisatie en last but not least: zichzelf. Eline: ‘De timing was perfect. Ik ben hier nu klaar voor: privé en op het werk. Door mijn hulpverleningsachtergrond ben ik heel erg gericht op persoonlijke effectiviteit. Maar altijd op het werk en mijn specialisme. Nu op mezelf en mijn Het nieuws staat er vol van: Nederland moet méér bouwen. Wie zijn de ambtenaren die daaraan meewerken? Wij stellen je voor aan Chris Peet. Chris begon zijn carrière als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau. Hij stapte over naar de functie vergunningverlener bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).” Van het bedrijfsleven naar de overheid overstappen. Jij deed het, vertel? “In het bedrijfsleven ben je jezelf heel erg aan het profileren. Bij de overheid moet je het werk goed doen, maar je hoeft jezelf niet te verkopen. Het gaat om de inhoud. En dat past veel beter bij mij. Ik heb bij OZHZ ook meer zekerheid, ik kan mijzelf blijven ontwikkelen en ik werk met leuke collega’s samen. Ook is het werk erg divers. Geen aanvraag is hetzelfde.” En als ik met jou door Dordrecht loop, wat is voor jou interessant? “De Voorstraat. Daar bedenken architecten creatieve bouwkundige oplossingen voor twee historische panden. Daarbij moeten ze zich aan strengere wet- en regelgeving houden. Dit maakt het toetsen van de vergunning voor mij complex maar ook uitdagend. Met het werk als vergunningverlener verwezenlijk ik soms toch een beetje dromen. Je hebt mensen die al hun hele leven naar een bouwproject toewerken. Hun droomhuis bijvoorbeeld of een grote renovatie. Ik heb misschien een kleine rol. Maar als je dan tot een vergunning komt, dan help je met hun droom.” Over huizen gesproken, de woningnood. Wat merk jij daarvan? “Ha, nou! Als vergunningverlener zie ik de woningnood in de aanvragen terug. Doordat het lastig is om een huis te vinden, verbouwen mensen meer. Ik denk wel eens van ‘het kan niet gekker’ en dan komt het toch langs. Bijvoorbeeld een dakopbouw op een al bestaande dakopbouw, als een soort toren. Het wordt steeds creatiever, en soms kan het ook gewoon.” Tot slot. Raad je het aan? Overstappen naar de overheid? “Ja, absoluut! De overheid klinkt misschien een beetje stoffig, maar je hebt met zoveel verschillende partijen te maken. Ik moet niet alleen qua wetgeving op de hoogte zijn, maar ook juridisch en bouwkundig. Dat maakt het beroep zo leuk en veelzijdig.” WIST JE DAT WIJ BIJ OZHZ… Regiobreed werken? Dus voor de provincie Zuid-Holland en 10 gemeenten: Hoeksche Waard, Zwijndrecht, Hendrik–Ido–Ambacht, Alblasserdam, Molenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht. Expert zijn op het gebied van: leefomgeving, milieu, bouw, APV en natuur? We voeren controles uit, verlenen vergunningen en adviseren. Jong OZHZ hebben, die regelmatig leuke activiteiten organiseert? Trainees aannemen? 75% van onze trainees groeit door naar een vaste functie bij OZHZ of een gemeente in de regio. Vaak op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste collega’s? Scan de QR-code en bekijk hoe het is om bij ons te werken. G emeente Stichtse Vecht is met 64.000 inwoners de derde gemeente in de provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. In ons gemeentehuis en vanuit huis werken ruim 400 ondernemende collega’s. Wij werken dagelijks aan maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op de leefomgeving van onze inwoners. De lijnen zijn kort en de mogelijkheden groot. JONGE EN DYNAMISCHE ORGANISATIE Met ruim een kwart van de collega’s onder de 35 jaar is onze organisatie zowel jong als dynamisch. De achtergrond van collega’s is divers. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, leeftijd, talenten of beperkingen je hebt. Ook kijken we verder dan diploma’s en werkervaring en benutten het talent van iedere medewerker. Bij Stichtse Vecht werken naast breed inzetbare adviseurs ook topspecialisten in hun vakgebied. De verbondenheid van collega’s met de organisatie en de gemeente is groot. Naast hard werken is er ook ruimte voor gezelligheid, persoonlijke ontwikkeling en een mooie wandeling langs de Vecht. WERKEN MET EN VOOR DE SAMENLEVING Door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners maken we onze plannen voor de toekomst waar. Grote opgaven als groen en landschap, wonen, mobiliteit en duurzaamheid brengen we samen met regiogemeenten, provincie en het Rijk naar een volgend level. Daarvoor zoeken wij betrokken en flexibele medewerkers Een jonge gemeente met lef! BOUW MEE AAN STICHTSE VECHT WERKEN BIJ EEN GROEIENDE EN BLOEIENDE GEMEENTE BEST Impact hebben op de samenleving én volop kansen om jezelf te ontwikkelen: dat heb je als je werkt bij de ambitieuze gemeente Best. B ijdragen aan vooruitstrevende projecten rondom wonen, mobiliteit, duurzaamheid en natuurontwikkeling. En concreet iets betekenen voor het welzijn van 30.000 inwoners. Bij de gemeente Best heb je absoluut een baan met impact. En dat niet alleen: je laat behalve de gemeente ook jezelf groeien. We hebben ambitie en willen vooruit. Daarom krijg je als medewerker volop kansen om je te ontwikkelen. STAD EN DORP IN ÉÉN De grote onder de kleine, of de kleine onder de grote. Het is maar net hoe je het bekijkt. Feit is dat de gemeente Best ideaal is als je er als medewerker toe 36 40 44 48 54 36-38 ‘Stevig in je schoenen durven staan’ PRESENTATIE WATERSCHAP SCHELDESTROMEN, WERKT AAN ZEELAND Is het de robuuste kust, de unieke Delta of toch de balans tussen werk en privé die het werken voor waterschap Scheldestromen zo bijzonder maakt? Wat je ook aanspreekt, het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! WERK AAN DIJKEN NOOIT AF Na een paar jaar werken in de Randstad wist hij het zeker: hij wilde terug naar Zeeland. Jelle-Jan Pieterse (34) koos bewust voor waterschap Scheldestromen. Hij is er technisch adviseur waterkeringen. “Dit is echt zo mooi. Ik rijd in mijn vrije tijd op mijn racefiets over de veilige dijken waar ik aan werk.” Hij is ongelofelijk trots op wat ‘zijn’ waterschap allemaal doet. “De zorg voor veiligheid staat natuurlijk bovenaan, maar één plus één wordt hier vaak drie. Kijk naar de hele kustlijn tussen Breskens en Cadzand, hoe die is opgewaardeerd. Van een saaie dijk is het nu een aantrekkelijk gebied geworden met een jachthaven, een mooi natuurgebied en prachtige fiets- en wandelpaden.” De komende jaren is er werk genoeg. Jelle-Jan: “Voor 2023 beoordelen we de veiligheid van 425 kilometer primaire waterkering. Ondertussen verbeteren we waar nodig de waterveiligheid, waarbij we steeds de beste oplossing zoeken voor alle betrokkenen.” BRAK WATER: EXTRA UITDAGEND Ook Marieke van den Broeke (34) koos bewust voor Zeeland. Ze verruilde Gouda voor een dorp aan de Zeeuwse kust. “Toen onze tweede dochter werd geboren, vroegen we ons af of we dit haastige leven wilden houden. Nu wonen we heerlijk rustig en gaat mijn dochter lopend naar school.” Marieke werkt sinds een aantal maanden bij Scheldestromen als beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies. “In mijn werk heb ik te maken met diverse belanghebbenden zoals boeren en overheden, maar ook met verschillende eisen en wensen voor de waterkwaliteit. Ook zijn er extra uitdagingen omdat het water brak is.” Ze roemt de goede mogelijkheden tussen werk en privé en de ontspannen sfeer. “Het is een open organisatie met collega’s die passie hebben voor hun vak. Iedereen is heel makkelijk toegankelijk en je kunt zelf sturing geven aan je werkzaamheden.” KENGETALLEN EN FEITELIJKE INFORMATIE: • 475 medewerkers • Werk flexibel tussen 7-19 uur • Veel ruimte voor training en opleiding • Ontwikkel jezelf: € 6000 per 5 jaar voor vitaliteit en loopbaan • • Startsalaris hbo: € 3306 bruto per maand (schaal 10) Startsalaris wo: € 3658 bruto per maand (schaal 11) • Laptop, tablet en telefoon van de zaak • Actieve personeelsvereniging • Werk thuis of op kantoor in Middelburg, naast het station • Werk genoeg! In 2021 hadden wij ruim 50 (in- en externe) vacatures Jorit Jongetjes PASSEND SPORT- EN BEWEEGAANBOD VOOR ALLE INWONERS Het ene moment zit Jorit bij een wijkbewoner die wat eenzaam is en graag zou willen bewegen. Dan weer overlegt ze met ambtenaren over nieuwe sport- en beweegplekken in de wijk. Op straat gaat ze in gesprek met jongeren om de wensen en behoeften van urban sporters in Amersfoort in beeld te krijgen. Wat doe je eigenlijk als buurtsportcoach? ‘Ik ben een sport- en beweegprofessional. In mijn opleiding sport, gezondheid en management nu ‘sportkunde’ heb ik geleerd hoe je mensen met een ongezonde leefstijl door middel van gedragsverandering kunt helpen naar een gezonde(re) leefstijl. Zo kan het zijn dat ik op een werkdag in de ochtend mee ga op huisbezoek met een medewerker van het wijkteam, om een cliënt te bezoeken die de deur niet meer uitkomt. In de middag bezoek ik bijvoorbeeld een fysiotherapeut, die een groep mensen begeleidt in een traject Gecombineerde Leefstijl Interventie. Mijn aandeel in beide situaties is mensen te informeren over het sport- en beweegaanbod in de wijk. Ze te enthousiasmeren om structureel te gaan bewegen en hen te helpen naar passend aanbod.’ ‘Een deel van mijn werk bestaat uit netwerken om verschillende partijen bijeen te brengen en het belang van sport en bewegen op het programma te krijgen. De verschillende beleidsadviseurs bij een gemeente bekijken zaken vanuit hun eigen professionele invalshoek. Het is belangrijk te zoeken naar gezamenlijke belangen, zodat we samen mensen in beweging krijgen.’ Wat zijn jouw belangen dan? ‘Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. De helft van mijn uren ben ik het aanspreekpunt voor alle vragen omtrent sport en bewegen voor bewoners en professionals in de wijk. Ik ben op de hoogte van het bestaande aanbod en de wensen en behoeften van bewoners en speel signalen over nieuwe sport- en beweegplekken door aan de gemeente. Ik heb dus een FULL-SERVICE PARTNER VOOR GEMEENTELIJK VASTGOED www.scheldestromen.nl/vacatures Ook voor open sollicitaties, stages en tijdelijke banen bij ons Ingenieursbureau. SRO beheert, onderhoudt en exploiteert gemeentelijk vastgoed, zoals zwembaden, sportaccommodaties, MFA’s en monumenten voor diverse gemeenten in de regio Amersfoort en Haarlem. Daarnaast zet SRO sportservice in als middel om maatschappelijke opdrachten waar te maken. Dit doen zij onder andere met de inzet van buurtsportcoaches en vakleerkrachten. Werken bij SRO betekent dat je er samen voor zorgt dat alles functioneert en creëer je de optimale condities om jong en oud zorgeloos en met veel plezier te laten bewegen en sporten. Dit betekent dat SRO weet wat er speelt, zij meedenken en vooruitdenken over hoe ze gemeenten en gebruikers zo goed mogelijk blijven ontzorgen. Hier hebben ze met meer dan 450 medewerkers alle disciplines onder één dak. Meer weten? Bezoek www.sro.nl. verbindende rol tussen de verschillende partijen. De andere helft ben ik werkzaam als buurtsportcoach urban sports.’ Urban sport klinkt heel modern. ‘Het gaat bij urban sports om creativiteit, een ongedwongen karakter zonder structuur en sporten wanneer het jou uitkomt. Een kenmerk is dat alle leef tijden en sporten door elkaar kunnen lopen. Urban sport is een “vrije sector”, waarin iedereen van elkaar leert, waar iedereen mag meedoen en alle niveaus geaccepteerd worden. Iedereen pakt z’n eigen deel en eigen verantwoordelijkheid en zaken worden onderling geregeld en opgelost. Het trekt vooral jongeren aan. We merken dat jongeren uitvallen bij sportverenigingen, dus urban sports zijn interessant om jongeren in beweging te houden.‘ Hoe krijg je voor elkaar dat zo’n urban sportterrein wérkt? ‘De energie, creativiteit, inspiratie, deskundigheid en het enthousiasme zit bij de gebruikers zelf - van steppers, bmx’ers en skaters tot inliners. Je moet rekening houden met alle verschillende behoeftes, want steppers hebben iets anders nodig dan skaters. Het is belangrijk om gebruikers te betrekken en ook verantwoordelijkheid te geven. Maar de gemeente en urban sporters spreken niet altijd dezelfde taal. Als buurtsportcoach is heb ik de rol van een verbinder, netwerkbouwer en ambassadeur. BEUNINGEN MAKEN WE SAMEN I n de gemeente Beuningen werken we veel samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Dit sluit aan bij de organisatievisie ‘Beuningen maken we samen’. Ook op het gebied van veiligheid staan we niet stil. Het is belangrijk dat de meldingsbereidheid onder inwoners hoog is, zodat de gemeente met andere overheidspartners vroegtijdig complexe problemen kan herkennen en aanpakken. Deze proactieve houding is kenmerkend voor gemeente Beuningen. Net als in andere gemeenten, kan er in Beuningen afbreuk worden gedaan aan de veiligheid door georganiseerde criminaliteit. In de gemeente Beuningen werken we hard aan een veilige en leefbare gemeente. Een veilige en leefbare gemeente valt samen met de inwoners en andere overheidspartners onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester en afdeling openbare orde en veiligheid. De lijnen tussen het bestuur en de organisatie zijn kort. Dat maakt het werk extra persoonlijk. Als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid ben ik breed inzetbaar. Of het nu gaat om het praktisch regelen van de sluiting van een drugspand, of het adviseren op tactisch niveau aan de burgemeester; je bent van alle markten thuis. Als jong professional bij onze gemeente krijg je ook dit vertrouwen en de bijbehorende verantwoordelijkheid. Veiligheid houdt zich niet aan openingstijden van het gemeentehuis, daarom ben ik samen met andere medewerkers van afdeling openbare orde en veiligheid flexibel inzetbaar. Gemeente Beuningen kent een medewerkersgroep van alle leeftijden. Dit zorgt voor een leuke dynamiek tussen jong en oud. Er is ruimte voor persoonlijke groei en creativiteit. Zo volg ik naast mijn baan een opleiding bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Hierdoor blijf ik mezelf ontwikkelen en neem ik nieuwe kennis terug naar de gemeente. Een win-win situatie. Er blijven veel uitdagingen op de organisatie afkomen, bijvoorbeeld de verschuiving van fysieke criminaliteit naar cybercriminaliteit. Of denk aan de groei van synthetische drugslabs in Nederland. Dit is geen ver-van-ons-bed show. Als jonge ambtenaar zie ik deze ontwikkelingen haarscherp. Het is daarom extra prettig dat je ondanks de zware thema’s als volwaardig adviseur aan tafel zit. Dat is de kracht van gemeente Beuningen. Beuningen maken we samen veiliger. KENGETALLEN EN FEITELIJKE INFORMATIE De gemeente Beuningen zorgt voor ruim 25.000 inwoners en ligt in het rijk van Nijmegen. Bij gemeente Beuningen werken 185 medewerkers. Ruim 20% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar. De groep jonge ambtenaren zoekt elkaar regelmatig op. Er heerst een prettige en informele werksfeer in onze organisatie. In welke (junior) functie jij ook terecht komt, je kunt rekenen op een uitdagende baan. Door de kleinschaligheid die onze organisatie kenmerkt krijg je al snel veel verantwoordelijkheid. Daarnaast krijg je binnen onze organisatie een breed takenpakket, dus ontwikkeling binnen jouw vakgebied in de breedste zin van het woord is zeker aan de orde. We verwachten dan ook een hoge mate van samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en flexibiliteit van jou, dit zijn de kerncompetenties binnen de Beuningse gemeenteorganisatie. Als hbo-/ wo-starter word je bij ons meestal in schaal 8 of 9 geplaatst. Interesse om in een kleinere gemeente te werken? Laat je dan verder inspireren door onze werving- en selectievideo waarin onze eigen (jonge) mensen aan het woord komen: https://youtu.be/FeK2SHgOlPk. Neem ook vooral een kijkje op onze website www.beuningen.nl voor meer informatie en onze vacatures. HOE MAAK JIJ IMPACT BIJ GOOISE MEREN? Ben jij op zoek naar een jonge organisatie waar nog niet alles in beton is gegoten? Een organisatie waar ambitie, lef en daadkracht wordt gewaardeerd? En waarin jij als (jong) talent de vrijheid, verantwoordelijkheid en de ontwikkelmogelijkheden krijgt om écht het verschil te kunnen maken? Dan is werken bij Gooise Meren iets voor jou! FACTS & FIGURES Standplaats in Bussum, Noord-Holland. Het hart van het Gooi Jonge gemeente (fusie in 2016) 420 medewerkers in dienst Ruim 58.000 inwoners HET VERSCHIL MAKEN… Hoe fijn is het als jouw werk ertoe doet en jij écht het verschil kunt maken? Of het nu gaat om een schone, veilige leefomgeving, het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen óf het creëren van een gloednieuwe wijk van 1300 woningen in Muiden; jouw werk bij gemeente Gooise Meren heeft direct effect op het woon- en leefplezier van al onze inwoners! Dít motiveert onze collega’s om bij Gooise Meren te werken. Bij binnenkomst is deze passie en gedrevenheid om van meerwaarde te zijn meteen merkbaar. VAN A TOT Z INVLOED UITOEFENEN Het mooie van Gooise Meren is de schaalgrootte. We zijn niet erg groot, maar zeker niet klein. Dit maakt dat je een breed takenpakket hebt en je veel collega’s persoonlijk kent. Lisa Vos (29 jaar, Beleidsadviseur Sport) ziet dit als een groot pluspunt in haar werk: “Je krijgt volop de ruimte om zelf met initiatieven te komen en om van A tot Z invloed uit te oefenen bij (nieuw) beleid en projecten.” Dit wil jij: 1 jaar ontdekken, zien waar je talent ligt en gaan als een raket! Talentvolle starters lees meer op werkenbijgooisemeren.nl Doordat verantwoordelijkheden laag liggen en we vanuit vertrouwen samenwerken, krijg jij de kans om je stempel te drukken binnen jouw vakgebied. Dit geeft energie! RUIMTE VOOR VERNIEUWING Onze gemeente is vrij jong, nog niet alles is in beton gegoten. Nissewaard heeft het beste van twee werelden: het stadse en het landelijke. Een stad met bijbehorende faciliteiten waar je blij van wordt tot de mooie, rustige en idyllische dorpen met boerderijen. Nissewaard heeft alles in huis. N LEER! En dat zie je ook terug in onze organisatie: we leren elke dag bij en staan daarvoor open. We willen vooruit en kijken liever naar dat wat wel kan, dan ieuwkomers zijn vaak positief verrast door alles wat we te bieden hebben. Wat voor de nuchtere Nissewaarders heel gewoon is, is voor anderen bijzonder. We hebben iets te bieden, maar we zijn vaak bescheiden en niet zomaar tevreden. We vinden dat het altijd beter kan. naar iets dat niet kan. Hoe we dat doen? We ontwikkelen onze vakmanschap en zijn betrokken. Met persoonlijke aandacht voor elkaar zijn we makkelijk te benaderen. We zoeken altijd naar creatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen en blijven leren van elkaar. En tot slot sta je er niet alleen voor in onze organisatie, want we helpen elkaar en natuurlijk onze inwoners, ondernemers en organisaties. JA! NISSEWAARD IN CIJFERS We zijn jong: 6 jaar geleden werden Spijkenisse en Bernisse de gemeente Nissewaard. Met ongeveer 800 collega’s werken we voor 85.000 inwoners. 104 medewerkers zijn jonger dan 35 jaar Gemiddelde leeftijd: 48 jaar Dus daarom zeggen we bijna altijd ‘ja’ als je een opleiding wilt doen en krijg je 5 procent van je werktijd de ruimte om je te ontwikkelen. We zeggen ‘ja’ tegen vitale en gezonde medewerkers en ‘ja’ bij goede ideeën voor een mooier Nissewaard. ONTDEK! Dat is het ontdekken waard, dus neem eens contact op met manager Dienstverlening Margo Stolk of recruiter Natasja van Hummel. Bel naar 14 0181, stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl of kijk op www.nissewaard.nl. Dan bespreken we wat we voor elkaar kunnen betekenen en wellicht drinken we binnenkort een kop koffie om kennis te maken. WERKEN VOOR EEN MOOIER NISSEWAARD 40-41 Groei bij de BUCH in jouw werk PRESENTATIE 44 Vergunningverlener maakt dromen waar PRESENTATIE 48-49 Bouw mee aan Stichtse Vecht PRESENTATIE 54-55 Groeiende & bloeiende gemeente Best PRESENTATIE 57 58 60 66 68 57 Scheldestromen werkt aan Zeeland 58-59 Sport- en beweegaanbod voor iedereen 60 Beuningen maken we samen 66-67 Hoe maak ik impact bij Gooise Meren? 68 Werken voor een mooier Nissewaard PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE MEPPEL IN HET KORT: D e Gemeente Meppel is een groeiende stad met circa 34.085 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe, onderdeel van de regio Zwolle. Meppel is een bijzondere stad aan het Meppelerdiep. Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners daar telkens weten te vinden en te delen. Een geluk diep van binnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk. Kernwaarden: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek. Met de samenleving willen we Meppel neerzetten als gelukkigste en meest gastvrije stad. GEMEENTE MEPPEL IN CIJFERS: • Ongeveer 325 medewerkers • 14 verschillende teams • Gemiddelde leeftijd van medewerkers: 48 jaar • Ongeveer 16% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar DE GEMEENTE MEPPEL ALS WERKGEVER: Koers in de organisatieontwikkeling In Meppel varen we een koers die de bedoeling van de vraagstukken centraal stelt. We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner in de stad en werken samen flexibel aan de dienstverlening naar onze inwoners. Er heerst een open, informele en collegiale werksfeer. Werken voor de gemeente Meppel betekent dat je aan de slag gaat met innovatieve veranderingen in de samenleving. Je zoekt verbinding met inwoners, instellingen en ondernemers over vraagstukken en je stelt je flexibel op. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie. Ontwikkeling Bij de gemeente Meppel staat jouw ontwikkeling hoog op de agenda. We bieden je een concernopleidingsplan met verschillende trainingen die aansluiten bij de organisatieontwikkelingen. Ook kun je trainingen volgen die je bespreekt met je manager in het jaarlijkse goede gesprek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van 17,05% waarbij je gedeeltelijk zelf kan kiezen hoe je dit budget wilt inzetten. Gemeente Meppel is aangesloten bij Talentenregio en bij Vooruit in Drenthe. Dat betekent dat je werkt bij een organisatie die zich inzet voor jouw talent. Als jij je talent volop kunt inzetten dan komt dit jou, de organisatie en uiteindelijk de gemeente en inwoners ten goede. “ZEELAND ZOEKT TALENT” B WERKEN BIJ DE GEMEENTE MEPPEL: Heeft deze advertentie jouw interesse gewekt en wil je meer weten over werken bij de gemeente Meppel? Kijk dan eens op www.meppel.nl, www.vooruitindrenthe.nl of www.talentenregio.nl voor een geschikte vacature. Of volg ons op LinkedIn. innen onze organisatie maken we samen het verschil door te werken in netwerken. Met andere overheden, bedrijven en instellingen werken we aan het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Dit betekent werken aan wettelijke taken en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doe je met ruim zeshonderd collega’s, vanuit huis, ons prachtige Provinciehuis of vanuit een steunpunt. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van interne jobcoaches tot beleidsmedewerkers. We zorgen voor een goede bereikbaarheid via boot, Westerscheldetunnel en Zeelandbrug. Door wegen aan te leggen en te onderhouden werken we aan de mobiliteit van Zeeland. We werken aan een strategie voor klimaatadaptatie en energietransitie. We stellen een omgevingsvisie op voor het gebruik van onze ruimte en werken aan het terugdringen van stikstof en het robuust maken van de Zeeuwse natuur. Daarnaast zetten we ons in voor het behouden en versterken van onze Zeeuwse economische structuur: een provincie met een sterke regionale economie en duurzame economische ontwikkeling. Je krijgt bij de Provincie Zeeland alle ruimte om te leren en verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat jij je talenten kan inzetten voor de uitdagingen in onze Zeeuwse samenleving. Daarbij mag je zijn wie je bent. In onze organisatie werken we met veel verschillende collega’s. Ons bedrijfsrestaurant wordt bijvoorbeeld helemaal gerund door collega’s die extra ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben. Daarnaast hebben we veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid, wekelijks kun je deelnemen aan sport en bewegingsactiviteiten en we organiseren ieder jaar een sportdag voor de hele organisatie. Naast deze gezonde activiteiten is er ook tijd om kennis te delen met anderen op onder andere themabijeenkomsten. MENSEN MAKEN Tilburg gaat voor een inclusieve stad en organisatie. Een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en gezien. Waar oog is voor elkaars talent en waarin iedereen mee kan doen en zichzelf mag zijn. Met eigenheid, gelijkheid en respect als rode draad. En waar verbinden het werkwoord is. Want mensen maken de stad, we hebben elkaar nodig. D Wij staan open voor jong talent! We werken mee aan het programma Talent voor Zeeland, waarin trainees bij verschillende werkgevers aan de slag gaan. De Provincie Zeeland is één van deze werkgevers. Ook doen we mee aan het programma Talent Tech jobs. Als hbo student in Zeeland kun je solliciteren naar een bijbaan in jouw vakgebied bij de Provincie of andere organisaties die bij dit programma zijn aangesloten. Als je bij ons als jong talent werkt kun je contacten leggen binnen ons eigen jongeren netwerk JatZee, het Jonge Ambtenarennetwerk Zeeland en onze personeelsvereniging. Deze netwerken organiseren jaarlijks leuke en leerzame activiteiten. Als medewerker bij de Provincie Zeeland ontvang je vanuit de cao een Persoonlijk Ontwikkel Budget van 5000 euro. Dit bedrag is vijf jaar geldig. Het bedrag kun je inzetten voor je huidige werk, maar ook voor toekomstig werk. Ons jaarlijkse aanbod vind je in onze eigen e-academy. Wil je meer weten? Kijk dan op www.zeeland.nl Op zoek naar een leuke stage of baan? Schrijf je in via www.werkenbijprovinciezeeland.nl e gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat mensen het gevoel ervaren dat ze er toe doen. Dat ieders talent telt. En dat de diversiteit aan mensen en unieke kwaliteiten de kracht zijn van de stad en de organisatie. Inclusie als voorwaarde meenemen op de verschillende beleidsterreinen is dan ook een logisch gevolg. Net als de gesprekken met de werknemers en de stad. OMGANG De inclusieve ambitie is afhankelijk van de manier waarop je met elkaar Als organisatie streven we naar een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een diversiteit aan ervaringen, achtergronden en talenten in teams levert een belangrijke bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen in onze stad. We vinden elkaar in onze gezamenlijke kernwaarden: verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs. BUURTBEWONERS ALS PROGRAMMAMAKERS “Geen vooraf uitgestippelde plannen, maar een open gesprek met de buurt. Want zij weten als geen ander wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is”, vertelt Fleur Hubregtse (omgevingsmanager gemeente Tilburg) gedreven. “Andere vragen stellen en uitgaan van de kracht van de wijk, geeft een heel ander gesprek. Laat je als gemeente zien in de wijk en neem bewoners serieus. Geef hen de ruimte en zie tot wat voor moois dat kan leiden. Het maakt talenten zichtbaar, versterkt het eigenaarschap bij bewoners en is de motor voor onderlinge verbinding. Mensen voelen zich veel meer verantwoordelijk en betrokken en helpen elkaar. Een enorme impuls voor N ederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor de unieke regio van Waterschap Rivierenland, tussen de grote rivieren. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen. Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Bij Waterschap Rivierenland werken we met z’n allen aan veiligheid, schoon oppervlaktewater, optimale waterstanden en sterke dijken. Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel. Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk. De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en omgaat. De gemeente pakt hierin een voorbeeldrol. Gemeentesecretaris Aly van Berckel: “Iedereen brengt eigen competenties mee en levert een bijdrage aan onze organisatie en onze stad. Om die bijdrage te leveren, is het van belang dat alle collega’s zich senang en veilig voelen, dat ze met plezier aan het werk zijn en dat ze de ruimte voelen en krijgen om hun talent te ontwikkelen. Dat vertrouwen en die veilige omgeving vind ik van groot belang.” WIJ ZIJN WATER; DIVERS EN UNIEK! nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Rollen, talenten en drijfveren staan bij ons centraal. Iedereen werkt dáár waar ze vanuit hun talent de grootste bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Ieder mens is anders en levert een unieke bijdrage aan ons waterschap. Het maakt niet uit wat je geslacht, leeftijd, etniciteit of seksuele voorkeur is. Bij Waterschap Rivierenland willen we die verschillen erkennen en waarderen. Wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie, daarom is dit één van onze strategische speerpunten. Ons doel? Een organisatie zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen gelijke kansen krijgt en alles uit zichzelf kan halen. Want als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Zo zijn wij elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. WERKEN AAN EEN FANTASTISCHE PROVINCIE UTRECHT Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daar werken we aan bij de provincie Utrecht. Door bij te dragen aan een fijne en gezonde leefomgeving, met waardevolle natuur en schoon water, levendige steden en dorpen, veilige en duurzame mobiliteit, duurzame energie voor iedereen én met een sterke economie. Elke collega draagt bij aan ons gezamenlijke resultaat. Jij straks ook? e werkt bij de provincie voor het middenbestuur, tussen het Rijk en de gemeenten in. Veel provinciale taken zijn onderwerpen die een regionale aanpak nodig hebben. Denk aan natuur, landbouw, milieu, energie, klimaat, ruimtelijke ordening, economie, recreatie, cultuur, erfgoed, openbaar vervoer, regionale (vaar)wegen, verkeersveiligheid en het toezicht op gemeenten. We werken op deze onderwerpen veel met elkaar samen. Niet alleen intern, maar ook buiten de organisatie werken we veel samen met gemeenten, het Rijk, waterschappen, organisaties, bedrijven en inwoners. Bijvoorbeeld door scholen te helpen met het aanleggen van zonnepanelen op het dak, bushokjes te verduurzamen, en ons ervoor in te zetten J dat nieuwe woningen op een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale manier worden gebouwd. WERK AAN JOUW TOEKOMST BIJ DE PROVINCIE UTRECHT! Je krijgt bij ons de ruimte voor jouw ontwikkeling. Er is een persoonlijk ontwikkelbudget, en we bieden genoeg doorgroeimogelijkheden. Om jonge collega’s met elkaar in contact te brengen is er speciaal voor medewerkers onder de 36 jaar de personeelsvereniging Jongstleden. Regelmatig start er een nieuwe lichting trainees bij de provincie. Als trainee volg je een uniek programma gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, terwijl je werkt op een plek in de organisatie die bij jou past. Ook buiten het traineeship om werken er veel getalenteerde en gedreven jonge mensen bij onze organisatie. Sommigen van hen startten ooit als stagiair(e). Op zoek naar een interessante (afstudeer)stage? Stuur ons je open sollicitatie! Bekijk www.werkenbijprovincieutrecht.nl voor meer informatie over onze vacatures, stages en het traineeship! 72 74 76 80 96 72 Meppel in het kort 74-75 Zeeland zoekt talent 76-77 Tilburg gaat voor een inclusieve stad 7 80 ‘Wij zijn water; divers en uniek!’ 96 Werken aan een fantastisch provincie Utrecht

JONG&AMBTENAAR TABEA HEEFT EEN HELIKOPTERBLIK Integraal adviseur bij omgevingsdienst Tabea Müller is nog maar vrij kort in ons land en spreekt al perfect Nederlands. Bijna vier jaar geleden trok ze naar Nederland, de liefde achterna. Als geboren en getogen Duitse ging ze hier op een afdeling sales werken, bij een commercieel bedrijf. Dan leer je de taal snel. Toen kwam een traineeship voorbij, bij de Omgevingsdienst in Dordrecht. Dat paste beter bij haar opleiding Public Health. Als trainee werkte Tabea eerst anderhalf jaar op verschillende afdelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). ‘Ik heb een halfjaar bij toezicht en handhaving gewerkt, een halfjaar bij advies en een halfjaar bij de afdeling vergunningen. Zo kon ik kijken welk thema het best bij me paste. Het integrale milieuteam waar ik nu zit, wilde ik graag. En er was gelukkig een functie vrij’, vertelt ze. HELIKOPTERVIEW ‘Het is afwisselend werk’, vervolgt Tabea. ‘Ik schrijf adviezen voor gemeenten, maar ben ook vaak projectleider voor gemeentelijke of provinciale projecten. Hierbij zijn meerdere expertises betrokken. Als integraal adviseur heb ik geen diepgaande kennis van één vakgebied. Ik ben bijvoorbeeld geen geluidsdeskundige. Ik heb meer algemene kennis en moet alle specialistische kennis van anderen in de juiste context plaatsen. Ik heb dus vooral een helikopterview.’ Als voorbeeld noemt ze wijzigingen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Denk aan een plek waar horeca of woning8 bouw zou moeten komen. Zijn alle wettelijke eisen op het gebied van milieu meegenomen in de plannen, is aan alles gedacht? Tabea: ‘Ik kijk naar alle aspecten die daarmee te maken hebben. Geluid, lucht, ecologie, bodem, duurzaamheid. Vanuit dat perspectief beoordeel ik plannen.’ Integraal betekent soms met andere organisaties samenwerken: de veiligheidsregio, de dienst gezondheid en jeugd, het waterschap of andere omgevingsdiensten.

NAAM: Tabea Müller LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: omgevingsadviseur, integraal advies BIJ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), Dordrecht OPLEIDING: Public Health, University of Applied Science, Fulda ZELFSTUREND Wat vindt Tabea het mooist aan haar werk? Dat is nog moeilijk te zeggen, vertelt ze. Pas sinds maart 2021 is ze integraal adviseur. ‘Alles is nog interessant, ik leer elke keer weer nieuwe dingen. Het is leuk dat ik met veel verschillende mensen in contact ben en met veel verschillende onderwerpen te maken heb. Je moet snel kunnen schakelen.’ Wat ze zeker fijn vindt, is de Nederlandse werkcultuur. ‘In 9 Duitsland heb je echt met hiërarchie te maken, in Nederland hebben we plattere organisaties. In Duitsland heb je een leidinggevende, die heeft weer een leidinggevende boven zich, enzovoorts. Maar bij OZHZ hebben we zelfsturende teams. Wij hebben alleen een team, een middenmanager en een directeur. Als team probeer je alles te klaren, de lijnen zijn veel korter en informeler. Ik mág zelfstandiger zijn. En daar ben ik heel blij om.’

JONG&AMBTENAAR VEELBELOVENDE STARTER Op ontdekkingsreis binnen de Rijksoverheid STARTERSPOOL VOOR VEELBELOVENDE KANDIDATEN GEEN AFVALLER, MAAR Afgewezen, als één van velen. Misschien heb je als kandidaat nét naast dat plekje in het felbegeerde Rijks traineeprogramma gegrepen. En toch ben je waarschijnlijk uiterst geschikt voor een andere startersfunctie binnen de Rijksoverheid. Voor zulke kandidaten is er sinds kort een starterspool. J aarlijks solliciteren 2000 pas afgestudeerden op het Rijkstrainee programma, vertelt project-recruiter Barbara Suijker van de Uitvoerings organisatie Bedrijfsvoering Rijk/ Personeel. Daarvan worden er 155 aangenomen, dus er zijn meer dan 1800 afvallers. ‘Het trainee programma blijkt een populaire start voor een carrière bij de Rijksoverheid’, zegt Barbara. ‘Met zoveel belang stelling zijn we superblij vanwege de enorme keuze die we hebben. Maar er zijn meer geschikte kandidaten dan traineeplekken. Met andere woorden: tussen de afgevallen sollicitanten zit veel potentieel. Mensen die succesvol een stevige procedure hebben doorlopen en alle assessments haalden. Voldoende bewijs dat het geschikte kandidaten zijn voor andere functies binnen de Rijksoverheid. We onderzoeken wat nodig is om meer starters aan te nemen en gaan die actief matchen.’ De afvallers worden na hun instemming opgenomen in een starterspool. ‘In de loop van de tijd willen we deze pool uitbreiden met starters vanuit andere hoeken.’ VERRAST DOOR VERSCHEIDENHEID Barbara is telkens verrast door de verscheidenheid aan kandidaten. ‘We hebben de te verwachten opleidingen, zoals politicologen, bestuurskundigen en juristen. Maar ook mensen die lucht- en ruimtevaarttechniek hebben gestudeerd, geografie, wijsbegeerte, gezondheidswetenschappen of LatijnsAmerikadeskundigen. De vaardigheden die ze opdeden tijdens hun studie kunnen op veel verschillende plekken van pas komen.’ Dat ‘actief matchen’ is een sleutelbegrip. Het is niet zo dat wie meedoet als naam of cv op een lijst komt waar weinig tot niks meer mee gebeurt, aldus Barbara. ‘Daar geloof ik niet in. De kandidaten die tot de allerlaatste ronde zijn gekomen gaan we stuk voor stuk intensief spreken. Wie zijn ze, wat zijn hun talenten, wat kunnen ze verwachten, wat zijn goede instapfuncties?’ Barbara vervult daarbij een gidsrol: ‘Voor veel mensen is de Rijksoverheid een grote black box. Er werken ruim 120.000 mensen. Daarbinnen kennen we zoveel rollen en onderwerpen, dat voor buitenstaanders moeilijk is dat te doorgronden. Functies waar ze misschien zelf nooit aan gedacht zouden hebben, maar die na goede uitleg goed bij hen passen. We nemen die talenten mee de organisatie in. We coachen ze en managen hun verwachtingen. We gaan met hen op zoek naar startersplekken en matchen ze op openstaande vacatures. We kijken met hen mee naar vacatures en betrekken hen bij netwerkgesprekken als daar hun interesse ligt. We benaderen managers om te vragen of ze open staan voor deze starters.’ TOT LEVEN BRENGEN Dat werkt volgens Barbara goed. ‘Als je een concreet persoon tot leven brengt, spreekt dat meer aan dan wanneer je als manager tien cv’s ziet. Mensen zonder ervaring schuif je misschien snel aan de kant, terwijl het mogelijk een uitstekende kandidaat is voor je vacature. ‘We merken gelijk dat er positiever gereageerd wordt op een starter uit onze pool.’ Niet altijd is het in één keer raak: ‘We gaan op ontdekkingsreis binnen de Rijksoverheid’. Sommige kandidaten zijn elders aan de slag gegaan, maar waren zeer positief over starterspool. Vooral vanwege de coaching, waardoor ze voor zichzelf helder kregen wat ze zoeken. Soms plukt een andere organisatie daar de vruchten van. Niet erg: vanuit de rol als goed werkgever is het voor de Rijksoverheid prettig om daaraan bij te dragen. 10

JONG&AMBTENAAR Inmiddels zijn al meerdere starters aan de slag bij het Rijk of uitgenodigd voor een sollicitatie op een reguliere (starters)vacature. Wil jij weten wat jij als starter bij de Rijksoverheid kan doen? Kijk hier! ‘ RICHTING GEVEN AAN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN’ ‘Ik zou het mooi vinden om richting te kunnen geven aan grote maatschappelijke vraagstukken’, zegt Massoud Razegh, een van de kandidaten in de starterspool van de Rijksoverheid. I n zijn eigen Haagse Schilderswijk zag Massoud in 2014 jongeren zwaaien met IS-vlaggen. Dezelfde zomer als waarin de ramp met de MH17 plaatsvond. Onze veiligheid is niet vanzelfsprekend, besefte hij. Zijn eigen (Afghaanse) achtergrond versterkte dat. Dat was het moment dat hij besloot zich in te schrijven bij de Nationale Politie. Nuttig en mooi werk, vindt hij nog steeds. Maar na vijf jaar ‘blauw’ wil Massoud graag meer de beleidsmatige kant op. Bij de Rijksoverheid hoopt hij verder zijn vleugels uit te kunnen slaan. Een beleidsfunctie sluit ook goed aan bij zijn bachelor Bestuurskunde en master Crisis and Security management. Tijdens een stage bij de Directie Veiligheidsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken snuffelde Massoud al eerder aan de Rijksoverheid. Later, na zijn sollicitatie voor het Rijkstraineeprogramma, viel hij bij het ministerie van Veiligheid en Justitie net buiten de boot. Hij rekende nergens meer op, toen tot zijn verrassing in zijn email een uitnodiging landde om opgenomen te worden in de Starterspool (ook wel Talentenpool). OPERATIONELE ERVARING ‘Wanneer je solliciteert op beleidsfuncties hebben kandidaten met meer ervaring een streepje voor’, is Massouds indruk. Daarom vindt hij de Starterspool een tof idee. ‘Die beleidservaring heb ik nog niet’. Maar ik denk dat ik met mijn operationele ervaring echt wat extra’s inbreng, ook op beleidsniveau. Het goede aan die Starterspool is verder dat je de ruimte krijgt om specifieke eigen interesses te ontwikkelen.’ Of opname in de pool voor hem wat gaat opleveren, weet hij op het moment van dit gesprek nog niet, maar hij heeft goede hoop. ‘Ik weet zeker dat ik wil werken voor de publieke zaak. Er zijn meerdere grote maatschappelijke vraagstukken waar ik me graag voor wil inzetten. Rondom veiligheid, migratievraagstukken, polarisatie, radicalisering, etnisch profileren, ondermijning, om er een paar te noemen. Onderwerpen waar ik affiniteit mee heb, en die dicht bij mijn opleiding liggen.’ 11

JONG&AMBTENAAR ‘ DE BREEDTE VAN DE ORGANISATIE FASCINEERT MIJ’ Via de Starterspool van de Rijksoverheid vond Juliette van der Leest (24) haar baan. Ze heeft net haar eerste werkdagen erop zitten. Intensief, maar verrassend, zegt ze. Niet in het minst omdat ze aan de gang kan in een zeer actueel werkterrein: hybride werkvormen ontwikkelen, bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. N a een ‘best wel kleine’ bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap deed Juliette haar master International Management. Ze plakte er een master Europese Studies achteraan, richting Europees beleid. En alsof dat niet genoeg was een minor in Dublin, richting sociologie. Helemaal klaar voor een functie bij de overheid, kortom. ‘Opgavesecretaris’ is officieel Juliettes huidige functienaam. ‘Dat klinkt administratief, maar het houdt meer in dan dat’, doet ze uit de doeken. ‘Ik werk nauw samen met de opgavemanager en zorg voor overzicht binnen het programma. Ik houd ook de voortgang van pilots in de gaten. Daarnaast zijn we niet het enige departement dat met dit onderwerp bezig is, dus ik leg verbindingen tussen onderdelen en teams en zorg ervoor dat zaken in gang worden gezet.’ Het wiel is nog niet 100 procent uitgevonden op het gebied van hybride werken - gedeeltelijk thuis en op kantoor, en ook mobiel. ‘Voor de overheid is dit ook een leerproces ’, aldus Juliette. ‘Ons programma loopt de komende jaren en zal zich doorlopend ontwikkelen. Het is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt en dat alles wordt bijgehouden.’ PROFIJT VAN TRAINEESOLLICITATIE ‘Ik vond mezelf goed passen in een functie als Rijkstrainee”, zegt ze over haar eerdere sollicitatie. ‘Tegelijk besefte ze dat zoveel talent zich aanmeldt, dat ze ook niet aangenomen zou kunnen worden. Behalve dat de Starterspool haar in tweede instantie haar huidige baan opleverde had ze ook profijt van het eerdere sollicitatietraject: ‘Vooral in de vorm van nuttige feedback. Er is duidelijk gemaakt wat er nog aan ontbrak en waar ik nog aan moet werken.’ Niet lang daarna volgde een verzoek om toestemming om haar in het bestand te houden. 12 ‘Wat mij fascineert is de breedte van de organisatie, maar ook het besef hoe groot de invloed van de overheid is op het leven van mensen’, zegt Juliette over de Rijksoverheid. ‘Ik haal er energie uit dat ik eraan mag bijdragen dat bepaalde groepen in de samenleving vooruit komen.’ Het ouderwetse verheffingsideaal? ‘Ja, daar lijkt het wel op’ lacht Juliette. ‘Sommigen vinden me idealistisch. Bij mijn laatste sollicitatie kreeg ik terug hoe ik dat idealisme kan vertalen in werken voor de overheid, en niet om er altijd voor een ander te willen zijn.’

JONG&AMBTENAAR VAN GELUIDSWAL TOT GEMEENTEBEGROTING Als Romke Jan de Vries iets zou willen zeggen tegen jongeren die een carrière als ambtenaar overwegen, is het dit: ‘Om een baan bij de overheid te krijgen, hoef je echt geen bestuurskunde te hebben gestudeerd. Altijd als ik zeg dat ik archeologie heb gedaan, vinden mensen dat vreemd. Maar dat kan gewoon.’ NAANA M: LE LEEFT AM Romke Jan de Vries TIJD: 30 jaar FUNCFUNCTIE: de senior beleidsmedewerker bestuurlijke zaken BIIJ J: provincie Zuid-Holland ST S DIE:TUD wo, bachelor: a eologie; wo, master: rcche a eologie rcchhe Romke Jan is senior beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken bij de provincie Zuid-Holland. ‘Ik koos voor de provincie omdat ik het rijk te ver van de inwoners af vond staan, en gemeenten weer te dichtbij. Ik wilde overstijgende onderwerpen behandelen, zoals de energietransitie en regionale samenwerking.’ Hij viel met zijn neus in de boter. ‘Ik werkte al snel met uiteenlopende thema’s. Klimaatadaptatie. Gemeenteraadsverkiezingen. We hadden een team van zo’n tien mensen en een uitstekende werksfeer. Iedereen had een eigen visie. Ik heb daar echt veel geleerd.’ CONTACT MET GEMEENTEN Het traineeship beviel zo goed dat Romke Jan besloot te solliciteren toen er vaste plekken vrijkwamen. ‘Inmiddels onderhoud ik het contact met de gemeenten in de Haaglanden, zoals Delft en Zoetermeer. Ik bereid de werkbezoeken voor van gedeputeerden en de commissaris van de Koning.’ Romke Jan is de vaste contactpersoon. ‘Als een gemeentesecretaris iets van de provincie wil weten, kan die bij mij terecht. Laatst was er onder bewoners en in een gemeenteraad onrust over geluidswerende schermen. Dat ging om een 13 provincieweg, dus moest dat via ons. Het is aan mij om dan het bestuur op de hoogte te stellen. Daarna belt de gedeputeerde eventueel de desbetreffende wethouder. Ik wil het contact zo goed mogelijk houden.’ SLUITENDE BEGROTING Een ander belangrijk dossier zijn de financiële tekorten. ‘We merken steeds vaker dat gemeenten moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen. Daarom nemen ze soms maatregelen zoals het sluiten van een bibliotheek of zwembad. Als provincie willen we dat voorkomen. Daarom vragen we hier vaak aandacht voor bij de Rijksoverheid. En ik help gemeenten met het bedenken van een plan om er weer bovenop te komen.’ Naast zijn werk bij de provincie is Romke Jan ook nog gemeenteraadslid in Rijswijk, zijn eigen stad. ‘Ik heb een tijdje geprobeerd om dat naast mijn fulltime baan te doen, maar dat vond mijn vriendin niet zo leuk. Dus toen ben ik maar een dag minder gaan werken.’ Waar die ambitie vandaan komt, is voor hem geen lastige vraag. ‘Ik wil iets betekenen voor de inwoners, voor de mensen om me heen. Als je er zo in staat, is het eigenlijk meer een hobby.’

JONG&AMBTENAAR N NAAAM: Neezzjmmj a RRammddasas LLEEEFTIT JJD: 3344 jaaar FUFUNNCCTTIIE:E: advviseuur Caarrrièèrrececenentrt umm BIB JJ:: ggeememeenntete Amsm terddr amm OOPPLLEIIDDINNG:G: leeraarer noplpleieidingng Engn ele s AMSTERDAM ZOEKT AMBTENAREN IN DE SCHOOLBANKEN De gemeente Amsterdam geldt als een populaire werkgever, maar desondanks dient zich in sommige vakgebieden een personeelstekort aan. Om die reden begint de gemeente al vroeg met het interesseren van potentiële kandidaten: in de schoolbanken. D 14 ie taak ligt in handen van Nezjma en Sabine, die sinds een jaar als tandem het ‘campus recruitment team’ van het Amsterdamse Carrièrecentrum vormen. ‘Als werkgever zijn we niet altijd even bekend onder jongeren’, zegt Nezjma. ‘We zijn een grote en complexe organisatie, waardoor het voor studenten niet altijd duidelijk is wat we te bieden hebben en hoe groot de keuze aan

JONG&AMBTENAAR ‘ We willen elk studiejaar een zaadje planten’ NA NAAMAM: Saba ine BaB lslsem - vav n deder VVeene LLEEEFTITIJDD: 35 jaaj aar FUUNCNCTITIEE:: advdvissi euur Carra irir èèrrececenentrrt umum BIB J:J gemme eee ntn e Ammsttere dam OPLELEIDDI INNG:G HRH M recruitment is een goede aanvulling. Wij sluiten aan bij het curriculum van opleidingen en werken inhoudelijk met leerlingen en studenten samen. Door gastcolleges en excursies te organiseren, of door studenten mee te laten denken over échte vraagstukken in de stad. De inrichting van een braakliggend kavel, of de beste aanrijroutes voor vrachtwagens met zwaar materiaal.’ Volgens de twee ontstaat er door de nieuwe aanpak ‘op een natuurlijke manier’ kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en de gemeente, en krijgen de studenten gedurende hun onderwijsloopbaan een beter beeld van de mogelijkheden. ‘In het eerste jaar onder andere met “Techniek in de Stad”. Dit is een nieuw evenement voor studenten van verschillende technische opleidingen. In het tweede jaar kunnen ze aan de slag met een concreet vraagstuk en geven we gastcolleges. In het derde jaar kunnen ze stage komen lopen en in het vierde jaar bij ons afstuderen.’ KWEEKVIJVER functies bij ons is. Zij denken niet zo snel aan technisch adviseur, developer of handhaver. Voorheen vertelden we studenten in hun laatste studiejaar over baanmogelijkheden, vlak voordat ze de arbeidsmarkt opgingen. Maar dan hebben zij vaak hun keuze al gemaakt. We kiezen er nu voor om jongeren actiever te benaderen, juist in vakgebieden waar tekorten dreigen te ontstaan, zoals de techniek, ict of de zorg. We doen dat op alle niveaus: middelbaar onderwijs, vmbo, hbo en wo, en zelfs al in het basisonderwijs.’ VERWEVEN MET OPLEIDINGEN ‘Campus recruitment’ noemen de twee hun aanpak. ‘We willen met de opleidingen verweven raken en elk leer- of studiejaar een zaadje planten. Als het goed uitpakt, hebben studenten aan het eind van de school- en studiecarrière een compleet beeld van de mogelijkheden bij ons’, zegt Nezjma. Jaarlijks biedt de gemeente Amsterdam meer dan 1.000 stageplekken aan, vult Sabine haar collega aan. ‘Sommige stagiairs blijven werken bij de gemeente. ‘Maar campus 15 De gewenste kweekvijver blijft niet beperkt tot techniek. ‘Er worden ook handhavers gezocht door de gemeente Amsterdam’, vertelt Sabine. ’En we zijn net gestart met het vakgebied Groen, waarbij we ons richten op mbo-studenten. Hen enthousiasmeren we voor groene plekken in onze stad. Daar zijn er genoeg van. Denk aan het Amsterdamse Bos, (sport)parken, begraafplaatsen en schooltuinen.’ Veel gemeentelijke teams hebben inmiddels contact gelegd met scholen en opleidingen. ‘Maar zij spreken dan meestal voor hun eigen afdeling’, aldus Nezjma. ‘Voor studenten is dat verwarrend, als eerst Verkeer en Openbare Ruimte langskomt en daarna het Ingenieursbureau. Het is efficiënter hierin samen op te trekken en goed voor onze herkenbaarheid als potentiële werkgever.’ WEG MET VOOROORDELEN Werpen de inspanningen al vruchten af? Een jaar na de start is dat misschien iets te veel verwacht, maar Nezjma ziet het eerste groen gloren. ‘Aan het begin van dit studiejaar was ik bij de handhavingsopleiding. Veel studenten op deze opleiding willen later bij de politie werken. Tijdens ons gesprek lieten we handhavers vertellen over hun persoonlijke ervaringen en konden we vooroordelen wegnemen. Na dat gesprek hadden sommigen hun beeld bijgesteld. Tijdens de afgelopen vacatureronde hadden we enkele sollicitaties door laatstejaars studenten van deze opleiding. Dus campus recruitment werkt zeker!’

NNAAAMA : Lisas Boooonns LLEEEFTIT JD: 29 FFUUNCN TIE:E belleidsmedeeweerkkerre sosociiaaa l domein BIJIJ: geemmeee ntn e BeeB st STS UDDIIEE: hbo, bacchelorr: socociaale sts uddu iiees; woo, massa tter: socciaalee wweettenssn hchc apappepen 16

JONG&AMBTENAAR ‘Ik wil iets toevoegen’ LISA STAAT KLAAR VOOR NIEUWKOMERS Lisa Boons heeft altijd de behoefte gevoeld om mensen te helpen die op een of andere manier achtergesteld zijn. Als ze dat met iemand deelde, kreeg ze keer op keer dezelfde reactie: je kúnt niet iedereen helpen. ‘Dat frustreerde mij enorm. Volgens mij kun je op z’n minst je best doen om naar iemand te luisteren.’ e koos voor een master sociale wetenschappen omdat ze toen al wist dat ze bij de gemeente wilde werken. ‘Ik wilde iets toevoegen. Dat is ook in mijn huidige functie mijn doel. Als beleidsmedewerker heb je veel te maken met regels, maar je moet ook creatief zijn. Lef tonen. Buiten de kaders denken.’ Bij de gemeente Best doet ze veel voor nieuwkomers. ‘Vanaf 1 januari 2022 komt er een wetswijziging waardoor het inburgeringstraject wordt uitgebreid. Momenteel zijn nieuwkomers nog zelf verantwoordelijk om de taal te leren, maar uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat ze daar vaak helemaal niet toe in staat zijn. In 2022 gaan gemeenten meer voor ze regelen.’ SNEL INTEGREREN Het is aan Lisa om dat voor Best te organiseren. ‘Ik wil ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk integreren, zodat ze kunnen deelnemen aan onze samenleving. We gaan straks uitgebreide intakes doen. Drie of vier gesprekken met iedere nieuwkomer. Dan stellen we vragen als: wie ben je, wat zijn je interesses, wat is je leervermogen, je gezinssituatie. Op basis daarvan zorgen we ervoor dat ze een passend inburgeringstraject volgen. We proberen de juiste taalles voor ze te vinden en hopen ze uiteindelijk aan het werk te krijgen.’ Vaak worden die twee thema’s – taal en werk – met elkaar gecombineerd. ‘Dan gaat een nieuwkomer bijvoorbeeld helpen bij een kringloopwinkel. Zodat ze echt op de werkvloer Nederlands leren.’ Daarnaast heeft Lisa veel gedaan voor mensen die een uitkering hebben. ‘Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Of wat ze juist niet beweegt. Er is vaak veel meer met iemand aan de hand dan je in eerste instantie denkt. En je merkt dat ze zich beter gaan voelen zodra ze werk hebben.’ 17 Z LAAGGELETTERDHEID Lisa heeft ook nog andere taken binnen het sociaal domein. Zo houdt ze zich bezig met laaggeletterdheid en coördineert ze het subsidiebeleid van de gemeente Best. ‘Ik vind het leuk om met verschillende thema’s te werken. Ik ben ook van mening dat beleidsmedewerkers dat nodig hebben. Als je alleen op je eigen terrein zit, ga je denken vanuit je eigen koker. Dat moet je voorkomen.’ Inburgeren is moeilijk Het is de bedoeling dat nieuwkomers in de Nederlandse samenleving sneller aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Voorheen moesten zij hun eigen inburgeringscursus inkopen, eventueel met geleend geld. Daarmee worden ze overvraagd, bleek al spoedig. Vanaf volgend jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Ook gaan ze statushouders minimaal een half jaar ‘ontzorgen’, zodat ze niet meteen op zichzelf zijn teruggeworpen. Bijvoorbeeld bij het regelen van de financiën. Zo’n steun in de rug is nodig. Vaak hebben statushouders lang in een asielzoekerscentrum gewoond, met wat daggeld, voeding en kleding. Eenmaal toegewezen aan een gemeente moeten ze opeens alles zelf regelen. Dan gaat het vaak mis en niet zelden raken ze in de schulden. Ambtenaren als Lisa, maar ook vrijwilligers, helpen nieuwkomers om snel hun weg te vinden in de lokale en voor hen vaak ingewikkelde maatschappij.

JONG&AMBTENAAR ‘ MODIS TECH ACADEMY BEGRIJPT HOE JE JONG TALENT BINDT AAN DE PUBLIEKE SECTOR’ Technologische veranderingen, digitalisering en informatisering hebben impact op werkend Nederland. De banen van vandaag worden morgen anders ingevuld. Dat vraagt om aanpassingsvermogen en talent dat niet bang is voor verandering. Modis Tech Academy (hierna: MTA) begeleidt en stoomt jong talent en organisaties klaar voor de toekomst. Zij gelooft dat iedereen talenten heeft en kijkt daarom naar de potentie van young professionals en adviseert haar partners hoe zij dit talent optimaal kunnen benutten. Zo matcht MTA jong talent en overheidsorganisaties binnen de vakgebieden RPA, Finance, Informatiemanagement, ICT & Engineering. ‘D e grootste ontwikkeling die wij zien, is de nieuwe manier van werken. In korte tijd zijn we van altijd op kantoor naar een volledig digitale werksituatie gegaan,’ vertelt Pascal Alberts, directeur van MTA. ‘Het was hierdoor voor onze partners een uitdaging om met starters aan de slag te gaan. Maar jonge talenten weten juist van nature hoe zij digitaal samenwerken. Zij zijn in een digitale wereld opgegroeid.’ ‘ Het jonge talent opent mijn ogen ook nog iedere dag.’ Daarnaast krijgen overheidsorganisaties te maken met veranderende doelstellingen die zij domeinoverstijgend moeten oppakken. Pascal: ‘Dat vraagt om adaptief vermogen en leergierigheid, eigenschappen die wij zoeken in onze consultants. Om het juiste talent te vinden, kijken we met onze partners naar de criteria van een functie, maar vooral naar de toekomst: waar wil de organisatie naartoe? Welk type persoon heb je daarvoor nodig? Wij geloven dat vakinhoudelijke skills aan te leren zijn. Hoe je als persoon omgaat met veranderingen, samenwerkt en communiceert, de zogeheten soft skills, is wat wij met name belangrijk vinden. Deze open mindset willen we onze partners meegeven.’ Ook adviseert MTA overheidsorganisaties over hoe zij jong talent het beste kunnen inzetten en aan zich kunnen blijven binden. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar de groeimogelijkheden in een functie of door trainingen in up- en reskilling voor gehele teams, zodat ook zij mee kunnen groeien met de organisatie. MTA biedt haar consultants persoonlijke begeleiding en ontwikkelmogelijkheden via e-learning, contact met medeconsultants, een eigen Talent Manager en een op maat gemaakt ontwikkeltraject. Zo is zij dé partner voor het ontwikkelen van (jong) talent. Dat MTA naar de mens achter het cv kijkt, ervaart consultant Tom Scheepstra ook. Vorig jaar kwam hij in contact met MTA. Sindsdien heeft hij als Informatiemanager bij Rijkswaterstaat gewerkt en binnenkort start hij aan een nieuwe opdracht die aansluit bij zijn wensen en ambities. ‘MTA denkt met je mee. Ik heb interesse in de politiek en ben actief als jongerenvoorzitter van het CDA. Dit vraagt om een flexibele insteek. MTA gaat hierin mee en zoekt met mij naar een flexibele functies.’ 18

JONG&AMBTENAAR onze werkwijze op lange termijn. Een leuke mix van rollen. Via het persoonlijke ontwikkelingtraject van MTA deelde ik ervaringen met mijn begeleider en andere consultants. Bijvoorbeeld over omgaan met stress, de balans tussen werk en thuis bewaken of wat doe je als iemand niet reageert.’ ‘ Modis Tech Academy biedt een totaalpakket: relevante werkervaring, trainingsaanbod en persoonlijke aandacht.’ Tom: ‘Bij Rijkswaterstaat maakte ik kennis met de wereld van Informatiemanagement. Binnen mijn functie beheerde ik het documentmanagementsysteem, trainde ik (nieuwe) teamleden en hield de informatiestromen in de gaten. Ook dacht ik mee over de rol van het documentsysteem en Ook Marjolein de Graaf, consultant Functioneel Beheer bij Gemeente Kampen, maakte via haar traineeship kennis met een nieuw vakgebied. ‘Ik dacht dat functioneel beheer vooral technisch was; dat ik zelf applicaties moest programmeren. Maar het is veel socialer. Soft skills blijken in mijn rol essentieel. Als functioneel beheerder maak je de vertaalslag van de applicatie naar de gebruiker en andersom. Het is belangrijk dat ik contact leg met leveranciers, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en gebruikers en dat ik mij in hen kan verplaatsen. Zodat ik snap hoe zij een applicatie gebruiken. Ik merk dat ik als young professional een frisse blik heb op zaken. Ik ben leergierig en stel vragen die mensen die wat langer in de organisatie werken niet stellen.’ ‘ Binnen functioneel beheer is contactleggen met een ander belangrijker dan hoe goed je bent met computers.’ 19 ‘Bij de gemeente was de rol van functioneel beheerder al een tijd niet ingevuld. Dit gaf mij vrijheid om zelf invulling te geven aan de functie. Een grote uitdaging, waarbij de adviezen van mijn Talent Manager en alle vakinhoudelijk studie mij enorm hielpen. Door de e-learning modules over de publieke sector begreep ik bijvoorbeeld beter hoe een gemeente werkt. Zo vormt MTA een vangnet bij je eerste baan.’

JONG&AMBTENAAR Speciaal traineeprogramma TOFFE BANEN IN ZEELAND PROMOTEN Als geboren en getogen Zeeuwse – ze komt uit het dorpje Ovezande – heeft Anouk voor haar studie communicatie een half jaar stage gelopen in Amsterdam. Maar ze merkte al meteen dat wonen in de grote stad niets voor haar is. e onpersoonlijk, vindt ze de grote stad. In Zeeland ken je je buren en maak je altijd wel een praatje. Nu woont ze in de Zak van Zuid-Beveland en is ze adviseur arbeidsmarkt bij de provincie. Zeeland heeft veel arbeidskrachten nodig en Anouk doet er alles aan om mensen voor die vacatures te vinden. Dat kunnen Zeeuwen zijn, maar ook mensen van buiten. Daarom moet Zeeland worden gepromoot, en dat kan Anouk heel goed. Is het binnen het volle, drukke en lawaaiige Nederland in Zeeland beter toeven dan elders? ‘EIk eiland heeft z’n eigen karakter en andere natuur, en overal is rust en ruimte. En Zeeuws-Vlaanderen is wat bourgondisch, omdat het tegen Vlaanderen ligt. Dat is een mooi geheel en maakt Zeeland uniek. Steden als Vlissingen, Middelburg en Goes zijn altijd in de buurt, terwijl je met een uurtje rijden in Antwerpen of Rotterdam zit.’ T iets voor teruggekregen, met het Delta-Kenniscentrum, een grootschalig justitieel complex met een extra beveiligde rechtbank en een juridisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit.’ Ook krijgt de provincie binnenkort een snellere treinverbinding van en naar de Randstad én naar Brabant. Dus Zeeland maakt toch een mooie stap. ‘ Elk eiland heeft z’n eigen karakter en overal is ruimte’ EEN MOOIE STAP Anouks Team Arbeidsmarkt wil alle Zeeuwen en mensen van buiten ‘zo goed en fijn mogelijk’ aan werk helpen en Zeeuwse bedrijven stimuleren voldoende aandacht te schenken aan om- en bijscholing. Zoals gezegd heeft Zeeland last van krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures vind je in de horeca en het toerisme, en ook in de technische sector, het onderwijs en de zorg zijn veel tekorten. Hoeveel last heeft Zeeland daarbij van zijn perifere imago? Het ligt best ver weg, voor veel mensen. Promotie van Zee land zal er niet makkelijker op zijn geworden, nadat de mariniers weigerden hun kazerne in de Utrechtse bossen te verruilen voor de Zeeuwse dijken. Anouk: ‘We hebben daar 20 BETAALDE BIJBAAN Binnen dit bredere arbeidsmarktverhaal richt Anouk zich vooral op jongeren. ‘Het is mijn taak jongeren te boeien en binden aan Zeeland. Veel jongeren verlaten de provincie om elders te studeren. Begrijpelijk, want we hebben slechts een beperkt aantal opleidingen. Des te belangrijker is het dat jongeren weten welke opleidingen er wél zijn en welke kansen de provincie biedt.’ ‘We hebben voor de komende drie jaar een plan gemaakt om jongeren te vertellen wat Zeeland zoal te bieden heeft. Met een speciaal traineeprogramma “Talent voor Zeeland”, net als met het programma “Talent tech jobs”, waarmee technische studenten van de Hogeschool Zeeland een betaalde bijbaan kunnen krijgen tijdens hun studie, en binnen hun werkveld.’

NNAAAAMM: Anoukk Goeensn e LLEEFTTIJDDJ : 244 jaaar FFUUNCNCTTIE:E advvisi euur ZeZeeue wsw e aarbeeiddi ssmmaarkttk BIJJ: prrp ovinncic e Zeelland OOPPLELEIDDI INNG: hbbo cooc mmmunici atie

JONG&AMBTENAAR OP STAP MET WERKVOORBEREIDER JACINTHA Jacintha Rietveld is werkvoorbereider bij waterschap Schelde stromen. Haar werkgever zorgt niet alleen voor waterkwaliteit en bescherming tegen het water, maar ook voor prett ig recreëren. Watersporters en andere gasten kunnen genieten in en rond het Veerse Meer, Jacintha’s huidige ‘werkvak’. Fotograaf Henriëtt e Guest volgde haar op de voet. NAAM: Jacintha Rietveld MET DEZE ‘BEELDPLANNING HOUD IK BIJ WAT ER WAAR EN WANNEER AAN WERKZAAMHEDEN GEPLAND STAAT. ZO HOUD IK OVERZICHT OVER ALLE STAPPEN IN HET PROCES. LEEFTIJD: 27 FUNCTIE: werkvoorbereider/ directievoerder BIJ: waterschap Scheldestromen OPLEIDING: civiele techniek, hbo

BUITENLUCHT OPSNUIVEN EN OP KANTOOR WERKEN. IN MIJN FUNCTIE KAN IK DAT FIJN COMBINEREN. TEAMWORK. ALS WERKVOORBEREIDER WERK IK VEEL MET COLLEGA’S SAMEN AAN PROJECTEN. ALS WERKVOORBEREIDER HEB IK CONTACTEN MET ZOWEL COLLEGA’S ALS EXTERNE PARTIJEN. BIJVOORBEELD OM OFFERTES AAN TE VRAGEN OF ONDERZOEKEN UIT TE LATEN VOEREN. OVERAL IN HET VEERSE MEER ZIJN STEIGERS WAAR WATERSPORTERS KUNNEN AFMEREN. IK KIJK HET LIEFST TER PLEKKE HOE DE SITUATIE IS. DEZE IS DUIDELIJK AAN VERVANGING TOE! CONTACT MET EEN AANNEMER EN BEOORDELEN OF ER WORDT GEWERKT CONFORM CONTRACT. ACHTER HET VAARTUIG LIGT EEN OUDE STEIGER, DIE OP PONTONS WORDT AFGEVOERD. 23 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR VAN FLOORWALKER TOT ZWEEFVLIEGER In gesprek met Dinant Riks, werkzaam in de IT bij Gemeente Amersfoort V ier jaar geleden was hij nog bezig met een studie in de neurowetenschappen in Oxford. Toen dat niet beviel besloot hij terug naar Nederland te gaan. Dinant Riks vertelt: “Ik wist niet zo goed wat ik dan wel wilde….iets met samenwerken en maatschappelijk belang.” Toen ik de vacature bij Gemeente Amersfoort zag bij een IT-team twijfelde ik, maar het bleek een goede match te zijn. Waar ben je in je vrije tijd het liefst? Mijn grote passie is zweefvliegen. Ik ben na negen jaar in 2018 ook instructeur geworden. Elk weekend dat het kan, ben ik wel op het vliegveld te vinden, om zelf lange vluchten te maken of juist om nieuwe leden veilig te leren vliegen. Wat doe je bij Gemeente Amersfoort? Drie jaar geleden ben ik als floorwalker begonnen met het ondersteunen van collega’s bij digitaal werken. Inmiddels ben ik functioneel beheerder van ons nieuwe zaaksysteem. Dat zaaksysteem maakt het makkelijker om vanuit data op processen te sturen. Wanneer een inwoner aan de gemeente bijvoorbeeld vraagt om een vergunning, dan zien we via het zaaksysteem hoe lang het duurt tot hij of zij antwoord krijgt. Daardoor zien we hoe en waar het bijvoorbeeld sneller en beter kan. Het vormgeven van die processen hoort bij mijn werk. Vanuit een multidisciplinair team ondersteunen we collega’s in de hele organisatie, omdat het ook echt een andere manier van werken is. Wat is leukst aan jouw werk? Het is leuk om mensen in hun werk te helpen en om te vernieuwen. De combinatie van persoonlijk contact en het bedenken van slimme oplossingen, spreekt me aan. Digitale ondersteuning is door de pandemie alleen maar belangrijker geworden. Daarnaast is het hybride werken een interessante uitdaging. Hoe zie je het maatschappelijk belang in je werk? Het bestuur, inwoners en ondernemers hebben te maken met complexe opgaves, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of in het sociaal domein. Door collega-ambtenaren te ondersteunen bij slimmer digitaal samenwerken, draag ik bij aan verbetering van de dienstverlening. Wat speelt er nog meer rond digitalisering? Met de pandemie is cybercrime toegenomen. Als gemeente heeft Amersfoort een rol in het voorkomen en bestrijden daarvan. Vaak blijkt niet de techniek maar de mens de zwakste schakel. Nog snel in de trein vertrouwelijke mailtjes verwerken, of een collega helpen terwijl je eigen tablet nog open staat. Cybercriminelen spelen daar handig op in. Een aantal bevlogen collega’s werkt aan het verbeteren van de digitale veiligheid. Nieuwsgierig? volg Gemeente Amersfoort op LinkedIn of check amersfoort.nl/vacatures Vrijblijvend komen praten over werken aan digitalisering? Neem contact op met afdelingsmanager Wim Vreeman, e-mail GW.Vreeman@amersfoort.nl 24

JONG&AMBTENAAR ALTIJD AANDACHT VOOR START-UPS NAAMM: Johhan vana Erpp LEEFTIJD: 34 FUNCTIE: start-up offficcerer BBIIJ:J: geeg meem enentete Einindhhd ovvo enn SSTTUDDU IEE: hboob , bab chhc elle orro : wererkkttuiu gbbououwkkw unnu dede; wow , bacacheh lor:: soocciooi logigie; wo,o masa teter:r: belle ieie dssosociic olologgiei Er zijn maar een paar gemeenten in Nederland met een zogeheten start-up officer. Eindhoven is daar een van, en Johan van Erp (34) mag die functie tot zijn grote plezier vervullen. ‘Ik help start-ups aan het juiste netwerk.’ E indhoven is bij uitstek een stad waarin moderne bedrijven opbloeien, vertelt Johan. ‘We hebben hier fantastische onderwijsinstellingen, met onder meer de Technische Universiteit, Fontys Hogescholen en de Design Academy, een van de beste design-academies van Europa. Steeds vaker neigen studenten naar ondernemerschap, en de bedrijven die daaruit voortkomen willen we graag vasthouden.’ Een van de succesverhalen uit de regio is Lightyear. ‘Ook zij begonnen ooit als studententeam. Ze deden mee aan een World Solar Challenge in Australië, met auto’s die op zonne-energie rijden. En dat is nu een bedrijf. De eerste auto’s zijn waarschijnlijk komend jaar klaar voor gebruik. Ja, dat vind ik heel mooi.’ ECOSYSTEEM VOOR START-UPS Toch hebben jonge ondernemers vaak genoeg hulp nodig. En daarvoor kunnen ze bij Johan terecht. ‘Wij hebben als gemeente een breed netwerk opgebouwd, een soort ecosysteem voor start-ups. Ik probeer ze aan de juiste partij te koppelen.’ Als voorbeeld noemt hij huisvesting. ‘Kantoorruimte wordt ook in Eindhoven duurder en duurder. Daarom hebben we 25 samen met vastgoedbedrijf Twice naar mogelijkheden gezocht. Sinds kort bieden zij start-ups een kantoor aan voor een laag tarief. Jaarlijks gaat dat bedrag omhoog, tot ze na een jaar of vier de commerciële markt op kunnen. Zo krijgen start-ups de kans om te groeien – precies wat wij graag steunen.’ Een samenwerking tussen start-up en gemeente gaat ook weleens verder dan alleen doorverwijzen. ‘Neem Amber Mobility, een start-up voor deelauto’s. Negentig procent van de auto’s staat stil, dus hebben we in principe zelf geen auto nodig. Amber wilde auto’s op openbare plekken zetten, maar liep tegen allerlei wet- en regelgeving aan. De gemeente heeft toen gezegd: wij geloven in dit initiatief, dus we staan het toe. Eindhoven werd daarmee de eerste stad in Nederland waar je zo’n deelauto overal mocht parkeren. Zo rijden er uiteindelijk minder auto’s door het centrum, wat meteen een van onze doelstellingen is: een schonere binnenstad.’ Om zo nauw mogelijk contact te houden met start-ups, is Johan vaak op plekken te vinden waar deze bedrijfjes zitten. ‘Ik wil weten waar ze mee bezig zijn. Als ik met eigen ogen zie wat ze maken, en met hoeveel passie – dat vind ik ontzettend gaaf. En dat geeft weer energie om zelf ook harder voor ze te werken.’

JONG&AMBTENAAR Met de beste collega’s op hun terrein aan de slag in de hoofdstad VAN STAGE NAAR WERKEN VOOR AMSTERDAM Amsterdam werkt aan een aantrekkelijke hoofdstad, dicht bij de mensen. Van cultuur en economie tot ruimtelijke omgeving: dat vraagt op alle fronten om flexibele en betrokken ambtenaren, die zich doorlopend willen ontwikkelen om hun gemeente nog beter te maken. Hier ontmoet je er twee: planoloog Alan Dekker (27) en Jorine Noordman (35), specialist Natuurinclusief Bouwen. Beide werken ze op het snijvlak van duurzaamheid en innovatie. ‘ GROEN ONTSTRESST IN EEN CHAOTISCHE WERELD’ A l jong moeder worden, en dan ook nog van een tweeling. Aan studeren kom je dan pas later toe, vertelt Jorine Noordman (35). Ze wilde in haar werkende leven veel tekenen en koos voor hbo bouwkunde, met als afstudeerrichting stedenbouwkunde. Maar was dat het wel? ‘In Amsterdam liep ik stage in het Team Waterfront, als stedenbouwkundige. De gemeente als organisatie en wat je daar allemaal kunt doen verraste me zo, dat ik besloot daar sowieso te willen werken.’ Jorine werkte eerst, net als Alan nu, bij Ruimte en Duurzaamheid, als ontwerper Openbare Ruimte. Vooral in het stadsdeel Zuidoost. Ze verkaste naar het Ingenieursbureau, waar ze specialist Natuurinclusief bouwen is. Een relatief jong vakgebied binnen de bouwkunde, maar voor haar niet nieuw. ‘Tijdens mijn opleiding was ik al bezig boompjes, plantjes en beestjes een plek te geven in stedenbouwkundige plannen. Later, in Zuidoost, vond ik het superleuk om uit te zoeken wat voor planten goed waren om bepaalde diersoorten aan te trekken.’ ECHT PIONIEREN Natuurinclusief bouwen was toen net een onderwerp dat op begon te komen. ‘Binnen de gemeente pionierden we met een soort natuurclubje, met collega’s van verschillende afdelingen.’ Een van de uitkomsten was het inspiratieboekje Natuurinclusief bouwen in 20 ideeën, dat ook binnen andere organisaties wordt gebruikt. ‘Ik maakte visuals daar26

JONG&AMBTENAAR voor’, vertelt Jorine. ‘Daarnaast hielp ik bij het ontwerp van de natuurzoom. Dat is een verbinding voor dieren, met als doelsoort de ringslang. Die loopt van het Diemerpark naar het Abcoudemeer. We stelden 46 knelpunten vast om de ringslang van A naar B te krijgen. Hoe leg je een poel aan? Hoe maak je dwars door een dijk een faunapassage? Dat soort vraagstukken geven mij enorm veel energie. Anderen met wie ik samenwerkte merkten dat op.’ Toen na twee jaar haar contract afliep, wilde de gemeente haar niet kwijt. ‘De teamleider Water, Groen en Milieu van het Ingenieursbureau nodigde me uit om te solliciteren. Nu mag ik me specialist Natuurinclusief bouwen noemen, een titel die voorheen niet eens bestond.’ NATUUR MAAKT GELUKKIGER Jorines grote passie is ‘iedereen die maar wil luisteren’ voor haar specialisme te winnen. Inmiddels al drie jaar. Ze tekent én praat veel. ‘Met collega’s, maar ook ontwikkelaars, buurtbewoners, ecologen en biologen, het onderwijs en wetenschappers.’ Met als doel meer natuur in de stad. ‘Die is rommelig, maar biedt ook veiligheid, voedsel en verstopplekken waar roofdieren niet bij kunnen. In onze gemeente hebben we 10.000 diersoorten tegenover 45.000 in heel Nederland. Dat is echt veel!’ Maakt groen gelukkiger? ‘100 procent zeker!’, beweert Jorine. ‘Zonder groen geen leefbaarheid. Maar daar moet je dan wel op sturen.’ De coronapandemie liet dat zien: iedereen wilde het park of bos in. ‘De verbinding met de natuur is zo belangrijk voor ons hoofd, nu we het allen stinkend druk hebben. Het ontstresst ons in een chaotische wereld en houdt ons zowel psychisch als lichamelijk overeind. Daarnaast verkoelt groen en helpt het tegen droogte, wateroverlast en plaagdiersoorten.’ Over het verdwijnen van soorten en de aantasting door opwarming lezen we dagelijks in de media. Vijf voor twaalf, maar voor Jorine is dat een aanmoediging. ‘We zitten in een transitieperiode. Het besef dat het anders moet wordt steeds sterker, gelukkig. In Amsterdam doen we er alles aan om die transitie de goede richting te geven. Ik vind het fantastisch om daar een steentje aan bij te dragen.’ ‘ EEN STAGE IS EEN MEGA-AANRADER OM IN DE KEUKEN TE KIJKEN’ A lan Dekker heeft in Amsterdam een dubbelfunctie: als duurzaamheidsadviseur en als planoloog in het strategische team van de directie Ruimte en Duurzaamheid. Alan studeerde sociale geografie (bachelor) en planologie (master). Wat hij daarmee in zijn beroepsleven zou willen en kunnen, had hij niet scherp voor ogen. Tijdens een meewerkstage bij de gemeente werden de contouren duidelijker. ‘De tekortkoming van de universiteit is dat je de praktijk niet leert. Zeker vakgebieden als planologie en duurzaamheid leer je in doen en ontdekken. Een stage is een mega-aanrader om in de keuken te kijken. Ik denk dat ik in die tijd meer leerde dan op de universiteit!’ GROTE STEDELIJKE OPGAVEN Zes thema’s kleuren nu Alans beroepspraktijk. Niet toevallig dé grote stedelijke opgaven van dit moment. ‘Kijkend naar duurzaamheid zien we dat er op zes thema’s veel verandert. Allereerst is er de giga-operatie van de energietransitie: naar goede alternatieven voor fossiele brandstoffen. In Amsterdam willen we circulair bouwen: beschikbare materialen moeten in een cirkel door de stad gaan, in plaats van ze continu aan te voeren en eruit gooien. Mogelijkheden 27

JONG&AMBTENAAR genoeg om van afval weer grondstof te maken. Een ander belangrijk vraagstuk is de klimaatverandering. De stad lijdt onder extreme hitte en droogte, maar moet ook heftiger regenval verwerken. Dat vergt een aanpassing van de openbare ruimte en gebouwen waar we in wonen en werken. Verder is er nog het biodiversiteitvraagstuk, het behouden en bevorderen van soortenrijkdom, ook in de stad. Wat ik nog niet noemde: het planologische verhaal. De stad groeit, verdicht en begint hier en daar te knellen. De vraag is hoe we als inwoners ons grondgebied het best kunnen delen en benutten.’ Een antwoord op alle opgesomde vraagstukken is er niet altijd. ‘Nee, het is een zoektocht’ legt Alan uit. ‘We hebben bedacht wat er moet gebeuren, maar nog niet hoe. Dat betekent uitproberen: wat werkt en wat niet?’ Hij is geen alarmist, maar gevoel van urgentie moet er volgens hem wel zijn. ‘In 2050 worden we geacht klimaatneutraal te zijn. De gemeente heeft de ambitie in 2030 meer dan de helft CO2 bespaard te hebben, ten opzichte van 1990. Nog maar negen jaar te gaan! In korte tijd zijn flinke stappen gezet. Maar het zal veel vragen om dat jaartal te halen.’ VAN AARDGASVRIJ NAAR CIRCULAIR In zijn eerste jaar hield Alan zich veel bezig met het onderwerp ‘aardgasvrij’, met aandacht voor de nieuwe stadswarmtenetten. ‘We hadden daar weinig kennis van, vooral niet van de bronnen die eraan gekoppeld moeten worden. Nu is dat vooral een afvalverbrandingsinstallatie. Maar warmte kun je ook uit de ondergrond, de lucht en water halen. Op dat gebied hebben we veel kennis vergaard en wordt langzaam maar zeker overgestapt naar de uitvoering.’ Zijn aandacht gaat nu weer meer uit naar circulair bouwen. ‘Kunnen we stenen die elders in de grond liggen nog een keer gebruiken en zo ja, blijft de kwaliteit dan goed? Waar sla je de materialen fysiek op, als ze elders nog niet nodig zijn?’ Aan een antwoord op de laatste vraag werkt Alan nu onder andere. ‘Een circulaire hub, een online marktplaats waar je ziet wat er aan materialen beschikbaar is of komt.’ Al in de ontwerpfase kan zo circulariteit worden meegenomen, lang voor de eerste schop de grond in gaat. ‘Op papier hebben we dit al bedacht. Waar ik nu in Amsterdam-Noord mee bezig ben, is het principe praktisch en concreet uitproberen. Onder meer langs de IJ-oever speelt het, met oude industriële complexen en wat ruigere openbare ruimte. Er liggen stelconplaten. Mooi om te hergebruiken, maar we moeten uitvinden of die betonnen platen niet te vervuild of kwetsbaar zijn. Ze mogen niet uit elkaar vallen als we ze uit de grond halen. Evengoed kan het zijn dat alleen de hogedrukspuit erover moet. De komende tijd gaan we dat ontdekken.’ Samen met ontwerpers en gebiedsontwikkelaars van de gemeente Amsterdam zet Alan bevindingen om in beleid. ‘Mijn beeld van overheidsorganisaties was dat die bureaucratisch en traag zijn. Maar voor de mensen waar ik direct mee werk geldt dat zeker niet. Iedereen werkt vanuit maatschappelijke motivatie en met veel energie.’ Benieuwd naar meer verhalen over werken bij Amsterdam en naar openstaande vacatures? Kijk dan op amsterdam.nl/werkenbij 28

JONG&AMBTENAAR LEKKER VEEL AFWISSELING MET DE MEIDEN Ramona Bendt is allround communicatiemedewerker bij DUO+, de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Sinds februari 2021 zit ze op deze plek, daarvoor deed Ramona baliewerk (ook via DUO+) bij burgerzaken en werkte ze in het klantcontactcenter, KCC. D UO+ doet voor Ouder-Amstel (ruim 14.000 inwoners), Diemen en Uithoorn (beide ruim 29.000 inwoners) de interne bedrijfsvoering en houdt zich daarnaast bezig met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, klantcontact, veiligheid, toezicht en handhaving en ook het sociaal domein. Ramona is vrij toevallig bij de uitvoeringsorganisatie terechtgekomen. Tot 2017 werkte ze in de horeca. Ramona: ‘Toen Bussum, Naarden en Muiden gingen fuseren, heb ik daar als gastvrouw gewerkt tijdens alle feestelijkheden rondom de fusie. Ik had me daarvoor, via een uitzendbureau, aangemeld. Toen dat werk afgelopen was, belde het uitzendbureau me met de vraag of ik geïnteresseerd was in een baan bij DUO+.’ AFWISSELEND Zo ging Ramona voor burgerzaken en het contact center werken, voor Uithoorn en Ouder-Amstel. Diemen heeft daar eigen afdelingen voor. ‘Het betekende dat ik de ene dag op de ene locatie zat, en de andere dag elders. Afwisselend werk, met een klein groepje meiden draaide ik balies en had ik telefoondienst.’ Nu, als allround communicatiemedewerker, werkt Ramona weer met een groepje meiden. Belangrijk deel van haar werk is het bijhouden van de gemeentepagina van Ouder-Amstel, en ook de wekelijkse gemeentekrant valt onder haar verantwoordelijkheid. ‘Voor de krant moet ik gemeentelijke informatie verzamelen, het contact onderhouden met de opmaakstudio en alles accorderen.’ WEBCARE ‘Verder doe ik de webcare, dus ik let op wat er bij inwoners leeft en speelt op de sociale media. Waar reageren mensen op, welke discussies worden gevoerd? Mensen kunnen via sociale media hun vragen stellen, die moet ik dan beantwoorden. Vragen die vroeger via het klantcontactcenter werden gesteld, krijg je nu meer via sociale media. Dus ik heb veel aan mijn kennis en ervaring bij het KCC.’ 29 NNAAMAM: RaR monaan Bennddtt LEEFTIJDDJ : 31 jajaarr FUNCTIE:: commmuum niin caatiemedewerkkerr BIJ: DUO+,, Uitthoorrn,n Diemeem n en Ouderr-AAmsstet l OPLEIDI INNG:G: ROCO , inni ternnata i-i onnale hahandelle en grg ooo ththana deed l Tussen al die werkzaamheden doet Ramona ook nog mee aan het Jong Talenten Programma (JTP) van DUO+. ‘Twee jaar lang kom je dan met een groep jonge ambtenaren van onze drie gemeenten bij elkaar. We volgen verschillende trainingen, cursussen en inspiratiesessies, met als doel je zo goed mogelijk te ontwikkelen . Zowel op werkgebied als persoonlijk.’ ‘In het JTP mag je alles in de groep gooien, en daarover geeft iedereen zijn of haar feedback of mening. Het is aan jezelf wat je daar vervolgens mee doet. Zo helpen, ondersteunen en leren we van elkaar. In het JTP groei je als mens, zo ervaar ik het.’

JONG&AMBTENAAR MAURITS IS EEN DIGITALE NOMADE Geef Maurits Foorthuis een opdracht, een laptop en hij zoekt een prettige werkplek met betrouwbaar internet. Soms in de Limburgse heuvels of een Twents vakantiehuis, dan weer op een steenworp afstand van het Onafhankelijkheidsplein in Kyiv . O p het moment dat we elkaar spreken is Maurits’ ‘hoofdkwartier’ Den Haag, waar hij als VNG-trainee is gedetacheerd op de griffie van de Haagse gemeenteraad. Een (bijna afgeronde) opdracht, waar zijn fysieke aanwezigheid soms gewenst is. ‘Tijdens de lockdown zat ik bij commissievergaderingen met de voorzitter in de raadszaal, terwijl gemeenteraadsleden via Teams deelnamen.’ Een vol kantoor maakte hij zijn werkende leven lang nog nooit mee, ‘iets wat ik ook eens hoop te ervaren.’ Inmiddels is hij al weer doorgestoomd naar zijn vertrouwde Groningen, waar hij in het kader van zijn traineeship als beleidsmedewerker werk maakt van internationale studentenhuisvesting. Maurits filosofeerde er weleens over hoe zo’n bestaan als digitale nomade zou zijn. ‘Dan kwam ik niet verder dan reisverslaggever, ict’er of influencer. Versneld door de coronacrisis, kun je nu veel soorten werk op afstand doen.’ Hij vertelt over een bevriende collega, die Oekraïne als thuisbasis heeft. ‘Zijn vriendin werkt op de ambassade in Kyiv en hij verhuisde mee. Eens in de twee maanden of zo komt hij met zijn laptopje naar Nederland.’ Voorafgaand aan het zomerreces, zonder politieke vergaderingen, vroeg Maurits zijn leidinggevende of hij vanuit Oekraine (waar zijn lief vandaan komt) mocht werken. ‘Eerst keek die raar op. Maar als ik niet in quarantaine hoefde en zonder andere beletsels zag hij er geen bezwaar in. We woonden bij mijn schoonouders, op anderhalf uur reizen van Kyiv. Collega’s die ik sprak via Teams wisten vaak niet eens dat ik in Oekraïne zat! Mijn vriendin en ik hebben samen met mijn broer en zijn vriendin ook weleens gewerkt vanuit vakantiehuisjes in Twente en Zuid-Limburg. Lekker een ander uitzicht NODIG BEHALVE LAPTOP: VEEL DISCIPLINE Digitale nomade zijn vraagt meer dan lekker met de laptop op een strandje of bij het zwembad zitten. Wat heb je nodig, behalve een laptop, telefoon en betrouwbaar internet? • Focus en discipline. Niets zo verleidelijk als een brommertje huren en je tijdelijke omgeving verkennen. • Houd rekening met opstarttijd, om te wennen aan je nieuwe omgeving. Het is handig als je je nieuwe verblijfoord al een beetje kent, bijvoorbeeld van vakantie. • Denk aan tijdverschillen. Verlies niet uit het oog dat het geplande overleg in Nederland misschien plaatsvindt na het happy hour op je verblijfplek. Eén keer met een stuk in je kraag meedoen en er komt vermoedelijk snel een eind aan de vrijheid. • Je inkomen, levensstijl en verblijfplaats moeten matchen. In Vietnam of op Bali kun je met minder leefgeld toe dan in Sydney, Moskou of Californië. Het kost daar meer dan thuis om rond te komen. • Heb je een vette studieschuld (hoera leenstelsel)? Besef dat twee jaar na je studie de aflosfase begint. De hoogte van het af te lossen bedrag hangt onder meer af van je opleidingsniveau. Breng verder goed in kaart welke verzekeringen moeten doorlopen en wat je op kunt zeggen. Informeer ook hoe het met de belastingen zit. • Houd er rekening mee dat thuis regels gelden en sommige uitgaven doorlopen. Een woning aanhouden kost veel geld. Verder laten hypotheekverstrekkers en verhuurders vaak niet toe dat je je woning verhuurt aan een ander. En voor de gemeentelijke Basisregistratie Personen moet je jaarlijks minimaal vier maanden fysiek op je adres thuis verblijven. 30

JONG&AMBTENAAR NAAAM: Mauuriits Fooro thuis LLEEEFTIT JD: 28 WWERKKR ZAZ AMM BIJJ: VNGG Cononneen ctt, trraia neneesshih p OOPLEEIDDINING: wo ininteernnatatioonnale betreekkkk inni gegen en een andere supermarkt!’ Zijn huidige trainee-opdracht op de Haagse griffie is afwisselend en leuk. Maar op den duur wil Maurits graag een opdracht of baan die aansluit bij zijn studie. ‘Misschien als projectmanager via VNG International. Dan kan ik ook mijn talenkennis – ik spreek behalve Nederlands ook Engels, Russisch, Frans en Duits – gaan gebruiken.’ Tip van Maurits voor wie ook naar het buitenland wil om te werken: ‘Wees gedisciplineerd. Onderneem buiten werktijd de leuke dingen die je normaal tijdens je vakantie doet. In mijn geval zwemmen in de rivier of een toeristisch uitstapje maken.’ 31

WORKATION GEEN RECHT MAAR GUNST Werken vanuit het buitenland. Dat kan soms ook bij de overheid. Niet omdat je op een buitenlandse post gestationeerd bent, maar omdat je er zelf voor kiest om ‘thuis’ te werken over de grens. er zijn individuele afspraken met de medewerkers gemaakt. Haar indruk is dat gemeenten ‘relatief soepel’ met dergelijke verzoeken omgingen. Ze sluit niet uit dat er meer vraag naar zal komen. Maar van een trend is nog geen sprake. De coronacrisis speelde een rol bij de proefprojecten. Toen moest immers voortdurend thuis gewerkt worden. Dan maakt het immers niet zoveel uit of je je in de Provence of op Curaçao bevindt, of in Nederland. M edewerkers van de gemeente Amsterdam mochten vanaf september 2020 met toestemming van hun leidinggevende thuiswerken vanuit EU-landen en het Caraïbisch deel van Nederland. Het ging om een proef die door de gemeente nog geëvalueerd moet worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de juridische en fiscale gevolgen van het werken in het buitenland. Aan de proef deden zo’n dertig medewerkers mee. De meeste deelnemers hebben volgens de gemeente vier tot twaalf weken in het buitenland gewerkt, en in een enkel geval zes maanden. INDIVIDUELE AFSPRAKEN Slechts een handvol andere gemeenten bood z’n ambtenaren ook de mogelijkheid om in het buitenland ‘thuis’ te werken. Volgens de FNV zou het gaan om onder andere Zwolle, Breda en Hoorn. Waar het speelt, is volgens Marieke Manschot, FNV-bestuur gemeenten en rijk, per geval bekeken en 32 GEEN RECHT De gemeente Breda kreeg wel veel verzoeken van medewerkers die tijdelijk vanuit het buitenland wilden werken, liet een medewerkster in NRC Handelsblad weten. Vaak betrof het een workation: ‘Mensen die een paar weken bij familie in het buitenland wilden logeren, een tweede huis hebben of wat langer op hun vakantieadres wilden blijven hangen’, zei ze. Zo’n 35 werknemers experimenteerden daarom met ‘plaatsonafhankelijk’ werken. De gemeente wilde zien of het functioneert, wat eventuele belemmeringen zijn of elders werken onderdeel moet worden van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Van een recht om thuis te werken in het buitenland, is vooralsnog geen sprake. Werken vanuit het buitenland is aan regels gebonden. De aard van het werk moet het natuurlijk toelaten. Verder moet er een veilige en betrouwbare internetverbinding zijn. Vanuit een echt huis, niet vanuit een gammele caravan. Een werkgever heeft immers de plicht een veilige en gezonde werkplek te garanderen. En de over de grens werkende medewerkers moesten goed bereikbaar zijn voor leidinggevenden. Met een groot tijdsverschil is dat buiten Europa niet altijd even makkelijk.

JONG&AMBTENAAR Stages en traineeships van Athene tot Ljubljana en Praag BRUSSEL LIGT DICHTERBIJ DEN HAAG DAN GRONINGEN Weleens gedacht aan stage lopen in Europa? Bij bezoek van Nederlandse studenten aan Brussel is de animo voor een loopbaan in de Europese ‘hoofdstad’ meestal gering. Zelfs als ze Europese Studies of Internationale Betrekkingen studeren. J ammer dat ‘Europa’ een stoffig imago heeft, want er zijn instellingen en agentschappen op veel vakgebieden, waarvan er vast wel een aansluit bij jouw studieachtergrond. Jaarlijks krijgen meer dan 1.900 jongeren de kans om via een stage of traineeship ervaring op te doen, hun talenten te ontwikkelen en hun kennis van de Europese Unie te vergroten. De meeste EU-instellingen (er zijn er ruim dertig) organiseren stages voor afgestudeerde jongeren, die gewoonlijk drie tot vijf maanden duren, maar ook weleens een jaar. Matchmaker is EPSO, dat namens de EU zowel algemene als zeer gespecialiseerde kandidaten selecteert. OOK DETACHERINGEN Behalve stages zijn er mogelijkheden voor traineeships, juniorprogramma’s of mogelijkheden voor detachering. Ook medewerkers die al ambtenaar zijn, bijvoorbeeld bij een ministerie, gemeente of provincie, kunnen tijdelijk werken voor Europa. Hun eigen organisatie kan ze detacheren als nationaal expert, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, milieu of regionale ontwikkeling. Het werk is sterk afhankelijk van de dienst waarbij je stage gaat lopen, en daar speelt je specialisme en opleiding vaak wel een rol. Het kan bijvoorbeeld gaan om mededingingsrecht, personeelszaken of voedselveiligheid, maar ook om milieubeleid, communicatie of cyberveiligheid. 33 Pas afgestudeerden en studenten kunnen ook (betaald) aan de slag bij het EASA, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. In dat geval niet in Brussel, maar in Keulen. Zoek je het liever nog hogerop, dan kun je het proberen bij EUSPA in Praag, dat gaat over de Europese wereldwijde satellietnavigatiesystemen. Of bij ESA, dat het Europese ruimtevaartprogramma uitvoert. Alweer niet in Brussel, maar in Parijs. Bij veel agentschappen en organen kun je na een tijdelijk contract een vaste aanstelling krijgen. SELECTIEPROCEDURE De EU-instellingen en -agentschappen hebben allemaal hun eigen selectieprocedure. Een voordeel: de meeste Europese stages zijn betaald. Rijk word je er niet van. De vergoeding is vaak aangepast aan de kosten van levensonderhoud op je standplaats. Zit je op een dure locatie, dan verdien je misschien, maar vliegt het geld ook sneller je portemonnee uit. Wil je rondsnuffelen of er iets voor jou bij is? Kijk op de website van Epso. Daar vind je een uitrolmenu met agentschappen waar je je eigen interesse kunt vinden, plus de vacatures van dat moment. epso.europa.eu @EU_careers

JONG&AMBTENAAR DE DYNAMIEK VAN DUO+ Duo+ is de ambitieuze samenwerkingsorganisatie van- en voor drie unieke gemeenten gelegen tussen het Groene Hart en de metropool Amsterdam. Dit zijn de gemeente Ouder-Amstel (ruim 14.000 inwoners), gemeente Diemen en de gemeente Uithoorn (beiden ruim 29.000 inwoners). Duo+ doet álles op het gebied van interne bedrijfsvoering. Ook de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en de uitvoeringstaken in het klantcontact, veiligheid, toezicht en handhaving en het Sociaal Domein zijn aan Duo+ toevertrouwd. Duo+ is er voor professioneel advies en uitvoering, in het belang van de bijna 75.000 inwoners en vele duizenden bedrijven. Patty Nahon, P&O Partner, Kim Hulsman, P&O adviseur en Ingeborg van Vliet, expert Werving & Selectie, nemen je graag mee achter de schermen van de dynamiek van Duo+. DE SAMENLEVING VOOROP Betekenis geven aan de samenleving en de verbinding met elkaar: dat zijn de drijfveren waar de collega’s van Duo+ voor gaan. Dit doen ze door de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel te helpen met het waarmaken van hun lokale opgaven. Elke Duo+’er doet dat weliswaar vanuit een eigen expertise, maar vooral met elkaar. ALTIJD IN BEWEGING EN OP ZOEK NAAR VERBINDING Kim: “Duo+ is als samenwerkingsorganisatie een ‘continu lerende organisatie’, waar enorm veel talent, kennis en ervaring aanwezig is. Vanuit Duo+ werk je voor één van de drie gemeenten, of voor Duo+ zelf. De samenleving is bij alle drie de gemeenten divers en in beweging. De uitdaging voor hen zit vooral in het verbinden met, en het contact hebben en onderhouden met die samenleving. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Hoe verbind je je als gemeente met de diverse leefstijlen en achtergronden? Hoe verbind je je met de kwetsbare mensen in de samenleving? Hoe zorg je voor een aantrekkelijke leefomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt? En hoe ga je als relatief kleine gemeente om met grootstedelijke en maatschappelijke uitdagingen? Bij alle drie de gemeenten geldt dat het contact tussen een bestuurder en een (beleids-)professional snel is gelegd. Hierdoor leer je het politieke speelveld en de samenleving van heel dichtbij kennen. Doordat de drie gemeenten elk hun eigen identiteit hebben en elk een eigen (veranderende) dynamiek in de samenleving kennen, is voor jou als medewerker van Duo+ geen dag hetzelfde.” JIJ ALS PROFESSIONAL Patty: “Als Duo+’er sta je heel dicht bij het bestuur en de inwoners en organisaties uit de gemeente waarvoor je werkt. Het delen van kennis en kunde vinden we daarom belangrijk. Wat gebeurt er in jouw samenleving, hoe speel je daar als professional op in? Hoe kan een collega bij de andere gemeente van de samenwerking van jouw ervaring leren? Hoe leer jij van jouw collega? Maar ook: hoe halen we het sentiment uit de samenleving naar binnen? Hoe monitoren we wat er leeft en speelt? Hoe springen bestuur en beleid in op de sentimenten van de samenleving? Welke keuzes maken we daar met elkaar in? Veel vragen die ruimte bieden voor ontwikkeling; ontwikkeling van jezelf als professional en ontwikkeling van Duo+ als organisatie.” DE SAMENLEVING ALS SPIEGEL VAN ONZE ORGANISATIE(S) Patty: “Samen met de drie gemeenten willen we een afspiegeling zijn van onze samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt of wil 34

JONG&AMBTENAAR VAN LINKS NAAR RECHTS: KIM HULSMAN, PATTY NAHON, INGEBORG VAN VLIET je vooral uitgenodigd om te solliciteren. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons veel kunt leren en ervaring kunt op doen. werken, zichzelf kan zijn binnen onze organisaties en zich veilig voelt. Open staan voor elkaars levensstijl, inzichten en zienswijzen betekent ook dat we beter in staat zijn ons te identificeren met onze samenleving. Diversiteit en inclusie zijn onderwerpen die hoog staan op alle bestuurlijke agenda’s. We maken samen continu stappen om diversiteit en inclusie onderdeel te laten zijn van de keuzes die we met elkaar maken.” JOUW ONTWIKKELING VOOROP Kim: “Als Duo+’er sta je aan het roer van jouw eigen ontwikkelschip. We zetten actief in op jouw ontwikkeling. Vanuit Duo+ spijkeren we de nodige kennis over systemen en procedures geregeld bij via interne informatiesessies. Ook is er een scala aan professionele seminars/ webinars op vakinhoud waar je je op in kunt schrijven. Dit allemaal naast een ontwikkeltraject dat je samen met jouw leidinggevende afspreekt. Daarnaast bieden wij je veel vrijheid en flexibiliteit bij het plannen van je werk. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat er een goede balans is tussen je werk voor Duo+ en andere activiteiten die bijdragen aan je geluk en persoonlijk groei.” JONG TALENT Kim: “ Bij Duo+ kan je als jonge ambtenaar bijvoorbeeld meedoen aan het ‘Jong Talent Programma’. Dit programma is bedoeld voor jonge ambtenaren en wordt georganiseerd door de gemeente Diemen. In het programma staat het ontwikkelen van jezelf centraal en krijg je de mogelijkheid diverse trainingen te volgen waaronder bijvoorbeeld de training ‘jezelf presenteren’. Maar ook intervisie in groepsverband en persoonlijke coaching zijn een onderdeel.” DE VOLGENDE CARRIÈRESTAP: SAMEN IN BEWEGING! Ingeborg: “Op een bepaald moment ben je toe aan een volgende stap in jouw carrière. Het grote voordeel van werken bij Duo+ is de onderlinge samenwerking van de vier DUO-organisaties (Duo+, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen) op het gebied van loopbaan- en talentontwikkeling. Als je bij één van de vier organisaties een interessante nieuwe kans ziet, dan word Intern doorstromen hoeft niet perse binnen jouw vakgebied te zijn. Kun je je snel en goed ontwikkelen, dan is er de mogelijkheid om ook op een functie te solliciteren die niet in de lijn van jouw vakgebied ligt. We kijken samen met jou naar ontwikkelafspraken om je te ondersteunen in jouw nieuwe functie. Zo blijven we samen in ontwikkeling en beweging!” WE HETEN JE VAN HARTE WELKOM Ingeborg: “Als jij ‘betekenis geven aan en verbinden met de samenleving’ belangrijk vindt, graag dichtbij het politieke vuur zit, jezelf wilt ontwikkelen en niet schroomt om kansen pakken, verwelkomen we je heel graag als nieuwe collega bij Duo+.“ CONTACT MET DUO+ Je kunt op diverse manieren contact met ons opnemen. Wil je eerst een vrijblijvend gesprek? Ingeborg en Patty Nahon staan je graag te woord. Je kunt contact opnemen met Ingeborg via: telefoon 020-3043363 of via e-mail: ingeborg.van.vliet@duoplus.nl. Je kunt contact opnemen met Patty via: telefoon: 020-7548256 of e-mail: patty.nahon@duoplus.nl Je mag ons ook een open sollicitatie sturen, waarin je vermeld wie je bent, wat je zoekt en wat jou in beweging brengt naar: personeelsadministratie@duoplus.nl. Alle vacatures die wij uitzetten, vind je op de website van Werken in het Westen. 35

JONG&AMBTENAAR Foto: Jan van der Ploeg “ PERSOONLIJK LEIDERSCHAP IS EEN COMBINATIE VAN STEVIG IN JE SCHOENEN STAAN ÉN KWETSBAAR DURVEN ZIJN.” Persoonlijk leiderschap is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die bij de gemeente Rotterdam werkt. Wat het betekent voor jezelf, voor het vak van ambtenaar en voor de stad, daar praten we over met gemeentesecretaris Vincent Roozen. Hij deelt een ervaring die hem als leider sterk veranderde en vertelt wat voor werkgever de gemeente Rotterdam is en wil zijn. Een plek waar je als jonge ambtenaar de ruimte krijgt om te ontwikkelen, waar je de vrijheid én verantwoordelijkheid hebt om te groeien. 36

JONG&AMBTENAAR DIT GESPREK GAAT OVER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN WELKE ROL DIT SPEELT BINNEN DE GEMEENTE ROTTERDAM. WAT BETEKENT PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR JOU? “Kijk, het begint er allemaal mee dat je gevoel hebt voor de publieke zaak. Iedereen die hier werkt, wil Rotterdam vooruithelpen. En wil dat de stad zich ontwikkelt op allerlei gebieden. Zo zijn er ontzettend veel thema’s waar je binding mee kunt hebben. Bijvoorbeeld dat mensen zich veilig voelen, een dak boven hun hoofd hebben, dat kinderen gezond geboren worden, dat ouderen niet eenzaam zijn. En als je die binding voelt, dan is werken bij de overheid het mooiste wat je kunt doen. Welk ander bedrijf heeft zo’n sterke binding met z’n core business? Persoonlijk leiderschap zegt voor mij dat wat je functie ook is, je je hersens blijft gebruiken. Of je nu algemeen directeur bent of in de uitvoering zit. We werken binnen de gemeente in een systeemwereld: volgens vastgelegde regels en procedures. Het is belangrijk altijd te blijven toetsen of die ook kunnen zorgen voor wat in de praktijk nodig is. Je moet je dus durven uitspreken. Als je die ruimte voelt en pakt, en dat combineert met hart voor de publieke zaak, dan zit je hier echt op je plek. Persoonlijk leiderschap is een combinatie van stevig in je schoenen staan - weten waar je zelf voor staat - én kwetsbaar durven zijn. Want als je je durft uit te spreken, kun je het ook mis hebben. Zo wil ik vanuit mijn functie uitstralen dat de organisatie bij mij in goede handen is, terwijl ik ook niet altijd het antwoord heb. Dat ik weet waar we naartoe bewegen. En dat ik me ook laat bijsturen door anderen.” “ Om te peilen of je de menselijke maat niet uit het oog verliest, kun je jezelf afvragen: kan ik dit op de voorpagina van de krant uitleggen?” DE GEMEENTE ROTTERDAM TELT ZO’N VEERTIENDUIZEND MEDEWERKERS. HET KAN NIET ANDERS DAN DAT ER VEEL REGELS EN PROCEDURES ZIJN WAAR JE ALS JONGE, NIEUWE AMBTENAAR MEE TE MAKEN KRIJGT. HEB JE TIPS HOE JE HIERMEE OMGAAT? “We moeten natuurlijk vanuit kaders werken, anders wordt het een chaos. Maar onze systeemwereld mag het nooit winnen van de menselijke maat. Menselijke maat wil zeggen dat in complexe levens, met een complexe wetgeving, we de mens niet uit het oog moeten verliezen. We kunnen ons aan alle wetten hebben gehouden, en precies uitleggen waarom het aan de persoon zelf ligt, maar als iemand dan aan het einde van de rit zonder eten voor de kinderen de deur uitgaat, dan moet er iets gebeuren. Menselijke maat betekent: zorgen dat we niet accepteren dat mensen met problemen blijven zitten die op te lossen zijn. En aan de andere kant hoort er ook bij dat we helder zijn. Dat nee-zeggen ook een antwoord is. Ten opzichte van de ‘oude’ ambtenarij waar de kaders en regels de boventoon voerden, hebben we gezegd: dat moet een andere balans worden. Om te peilen of je de menselijke maat niet uit het oog verliest, kun je jezelf afvragen: kan ik dit op de voorpagina van de krant uitleggen?” OM TE GROEIEN NAAR DE FUNCTIE VAN HOOGSTE AMBTENAAR BIJ GEMEENTE ROTTERDAM, MOET IEMAND WEL EEN BEPAALDE GRONDHOUDING HEBBEN. WAS ER EEN SPANNEND EN MISSCHIEN WEL CRUCIAAL MOMENT IN JOUW CARRIÈRE WAAR JE VEEL VAN HEBT GELEERD? “Zeker; een heel bepalend moment. Een tijd geleden was ik directeur Stads37

JONG&AMBTENAAR ontwikkeling bij onze gemeente. Dat heb ik lang gedaan. Ik verstond mijn vak; was er in opgeleid en jaren in opgegroeid. Ik mocht voorop met ‘t vaandel, was projectleider, kortom, ik was ‘t mannetje. Toen werd ik directeur van de GGD. Tijdens een werkbezoek hadden we een ontmoeting met meisjes die het slachtoffer waren van ‘loverboys’. Ik keek in de ogen van zo’n meisje en zag bij dat kind geen enkele hoop. Ik zag niks in die ogen waarom ze eigenlijk nog zou willen leven. Ik was totaal van de kaart en dacht: dit meisje is ook mijn verantwoordelijkheid! Na dat bezoek wist ik gewoon niet wat ik moest doen. Dan ga je óf naar bed en je komt niet meer onder je kussen vandaan, óf je gaat praten met je omgeving. Iedere ambtenaar wordt omringd door een netwerk van professionals, met veel kennis. Toen werd me duidelijk gemaakt dat het niet mijn werk is om dat meisje te gaan helpen. Mijn werk is om te zorgen dat de hulpverleners van de GGD hun werk optimaal kunnen doen. Dus als je het hebt over persoonlijk leiderschap: durf op momenten dat je zelf langs het randje gaat, hulp te vragen. Durf je kwetsbaar op te stellen, aan te geven dat je ergens in vastloopt. Ga op zoek naar wat jij met je kennis en ervaring toe kunt voegen. Het helpt de samenleving vooruit en verrijkt jezelf!” “ Moet je eens opletten wie de lange bon en wie de korte bon vraagt in de supermarkt.” DE BEWONERS VAN ROTTERDAM ZIJN ENORM DIVERS. DE MEDEWERKERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM OOK. OP WELKE MANIER WERKT PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEE AAN INCLUSIVITEIT? “Ik spreek veel met trainees over hoe inclusief onze organisatie nou echt is. Het is een trigger voor mij, ik weet heel goed dat ik volledig aan het clichéplaatje voldoe. Een witte man boven de vijftig, hetero, getrouwd, twee kinderen. Het probleem van inclusie is niet het probleem van de mensen die zich niet inclusief voelen, het is een opgave voor mij. Een tijdje geleden schreven een paar trainees mij een open brief. Dat was rond de tijd dat Black Lives Matter speelde. De boodschap was: Vincent, neem positie in, spreek je uit! Dit raakte mij in het hart, dat was zo’n moment dat duidelijk was dat ík hier iets mee moest. Deze brief had echt impact in de hele organisatie. Soms heb je eye-openers nodig, je weet gewoon niet alles. Zoals op een bijeenkomst toen een sociaal ondernemer aan het gezelschap vroeg: neemt u bij de kassa in de supermarkt de lange bon of korte bon? Iedereen zei: ‘korte bon’. Nou, zei hij, moet je eens opletten hoe mensen van kleur, zoals ik, dat doen. Die vragen allemaal de lange bon, want ze kunnen na de kassa extra gecontroleerd worden. En dat zijn allemaal mensen die net zo Rotterdams zijn als jij en ik.” DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM IS ONLANGS VERKOZEN TOT BESTE BURGEMEESTER TER WERELD. OP WELKE MANIER HEEFT PERSOONLIJK LEIDERSCHAP DAARTOE BIJGEDRAGEN? “Hij durft zich uit te spreken op maatschappelijke thema’s. Zoals bij de coronarellen op de Beijerlandselaan en na Charlie Hebdo. Die uitspraken doet hij helemaal zelf, dat komt uit zijn hart. En hij draagt als geen ander het thema ‘de menselijke maat’ uit in onze systeemwereld. Dat is voor hem top prioriteit. Dat helpt ons ook, zo weet je dat je gesteund wordt. De prijs die hij kreeg, droeg onze burgemeester op aan de mensen die elke dag vanaf ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat de stad schoon, heel en veilig maken. Mooi toch?” 38

JONG&AMBTENAAR DE SPIL VAN DE LOKALE DEMOCRATIE Een nieuwe start na een samenvoeging van twee gemeenten in de Alblasserwaard. Voor een beginnend ambtenaar ideaal, vindt Jarno Groenveld. Sinds 2019 maakt hij deel uit van het griffieteam in Molenlanden. l jong wist Jarno wat hij wilde worden: leraar. Die wens is uitgekomen: anderhalf jaar geleden voltooide hij zijn lerarenopleiding en met veel plezier staat hij van tijd tot tijd voor de klas als vervangend geschiedenisdocent. ‘Het vak bevat een behoorlijke component staatsinrichting en politiek. Onderwerpen die eraan bijdroegen dat ik politiek actief werd in mijn woonplaats Houten. Daar merkte ik hoe belangrijke de griffie is om het democratische proces goed te laten verlopen. De griffie is de spil van de lokale democratie. Toen ik de vacature op de griffie in Molenlanden zag, dacht ik: die is mij op het lijf geschreven.’ HERBEZINNING ‘Bij een gemeente die al jarenlang in de huidige vorm bestaat, hebben veel zaken al vorm gekregen. Het mooie is dat Molenlanden openstaat voor nieuwe ideeën. De herindeling gaf daar een extra impuls aan. Op dat moment staat de gemeente stil bij: wat doen we en waarom doen we het op die manier?’, vertelt Jarno over de start van zijn loopbaan. ‘Een soort herbezinning, die een jonge ambtenaar zoals ik kansen biedt voor frisse input. Daar voel ik me prettig bij.’ Jarno heeft behalve met gemeenteraadsleden contact met de burgemeester, de ambtelijke organisatie en ‘de samenleving’. Een greep uit zijn werkzaamheden: ‘Adviezen opstellen voor de raad, geraadpleegd worden door een individueel raadslid of door iemand uit de ambtelijke organisatie. Daarnaast organiseer ik informatiebijeenkomsten over thema’s waar de raad mee aan de slag wil, al of niet met een externe spreker. Bijvoorbeeld over huiselijk geweld of over zoönosen: ziekten die overgaan van dier op mens. Binnen ons griffieteam heb ik het meest affiniteit met digitale zaken. Tijdens de coronaperiode ben ik dan ook druk geweest om het digitaal vergaderen mogelijk te maken. Maar ik help ook bij praktische zaken, zoals wanneer raadsleden een probleem hebben met hun iPad.’ Bij griffier denkt menigeen aan de persoon die alles op schrift zet, maar dat is volgens Jarno een verouderde voorstelling 39 NNAAMMA : JaaJ rnrno GGroeo nveeld LEEEFTIIJDJD: 25 FUFUNNCTIIE:E raar dada sas dvd isseuue r eenn ppllaaaatssverrvvanangeg ndnd griifff iei r BBIJ: gememeeenntte MoMoleenln annddeen OOPPLEEIDDI INING:G leraarrene oppleei-i dinggn geseschhc ieei deeninis (hbob ) ene masterr geeschhc ieedeninis (wwo) A van zaken. ‘Inmiddels werken we veel met audio- en videoverslagen. In vacatures voor griffiefuncties zie je vaak dat men zoekt naar mensen met een bestuursrechtelijke of bestuurskundige achtergrond. Maar communicatie is minstens zo belangrijk voor een gemeenteraad, evenals in contact staan met je inwoners. Ik denk dat een griffie als team gebaat is bij een mooie samensmelting van politieke sensitiviteit, juridische kennis, aandacht voor de omgeving en communicatieve vaardigheden.’ Binnen de nieuwe gemeenteraad is volgens Jarno geen sprake van bloedgroepenstrijd, los van politieke verschillen. ‘Er heerst een gemeenschapsgevoel, geworteld in de Alblasserwaard. Het politieke debat is soms hard op de zaak, maar altijd met respect voor personen.’

GROEI BIJ DE BUCH IN JOUW WERK, ALS MENS ÉN ALS AMBTENAAR Klaar met je studie? Maar nog lang niet klaar met leren? Kom dan werken bij de BUCH. Daar leer je namelijk elke dag: van de mensen, de trainingen die je kan volgen, de projecten waar je aan werkt en de kansen die je krijgt. Zo groei je in jouw werk, als mens én als ambtenaar. asper Borghs startte in 2018 bij ons als trainee. Twee jaar later hadden we het geluk dat-ie bij ons in dienst kwam als applicatiebeheerder. En nu is hij doorgegroeid tot informatie adviseur. Jasper: ‘Wat me heel erg aanspreekt in de BUCH is dat het zo’n brede organisatie is. Met heel veel verschillende dingen. Zo heb ik zelfs meegewerkt aan onze eigen tv-programma’s tijdens corona. Ik wil mezelf ook kunnen ontwikkelen naar functies buiten de ICT. Bij de BUCH houd je alle mogelijkheden open. Als je kiest voor bijvoorbeeld IT-consultant stel je je carrière vast. Ik heb de ambitie om door te groeien tot teammanager. En wie weet word ik uiteindelijk wel burgemeester ;)’ Eline Akkermans kwam in 2014 vanuit jeugdhulp bij de gemeente werken. J Ze is nu kwaliteitsmedewerker Jeugd. Eline: ‘Ik denk dat mijn pad én mijn leven er heel anders hadden uitgezien als ik binnen jeugdhulp was gebleven. Dat merkte ik al meteen. Ik ben nog altijd heel erg blij dat ik ben gaan werken voor een gemeente. Het is heel divers en uitdagend. In de jaren dat ik hier werk heb ik allerlei uitstapjes gemaakt. Denk aan: tijdelijke opdrachten, projectleider, wijkmakelaar, in de regio. Daar heb ik veel van geleerd. Maar het zijn allemaal taken, rollen of tijdelijke dingen. En ik wilde verder. Geen stappen opzij meer, maar stappen vooruit. En die stappen neem ik liever binnen de BUCH dan buiten de BUCH.’ Jasper die wil doorgroeien en Eline die stappen vooruit wil zetten, daar wil je als organisatie iets mee. Wij geloven in de kracht van onze eigen mensen. En helpen ze graag om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Worden we zelf ook alleen maar mooier van. Daarom zijn we gestart met het ontwikkeltraject. Een intensief traject voor tien collega’s die willen doorgroeien tot coördinator, programmamanager, projectleider, procesregisseur, teamof domeinmanager. In vier maanden leren zij meer over: leiderschap, politieke sensitiviteit, communicatie, participatie, de organisatie en last but not least: zichzelf. Eline: ‘De timing was perfect. Ik ben hier nu klaar voor: privé en op het werk. Door mijn hulpverleningsachtergrond ben ik heel erg gericht op persoonlijke effectiviteit. Maar altijd op het werk en mijn specialisme. Nu op mezelf en mijn 40 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR DE BUCH IN HET KORT: De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. We hebben 840 mensen in dienst. Mooi aan hun werk vinden zij: werk met inhoud, werkplezier, verantwoordelijkheid en veel kansen om te leren en ontwikkelen. We zijn een jonge organisatie. Dus je hebt nog volop kans mee te denken over van alles en écht een verschil te maken. We weten dat veel van ons werk ook vanuit huis kan. Natuurlijk niet een paspoort uitgeven of het afval ophalen. Wel veel kantoorwerk. Maar ontmoeten willen we elkaar nog steeds. Samen met collega’s kijken we daarom naar de voordelen van werken thuis en op kantoor. Zo krijg je the best of both worlds. Leer andere jonge collega’s kennen via jongerennetwerk de BUCH JONG! Vacatures en stages vind je op werkeninnoordhollandnoord.nl Volg de BUCH op LinkedIn. Wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. eigen pad. Mijn grootste uitdaging is niet mijn vaardigheden en kwaliteiten, maar mijn zelfwaardering. Dat ik voor mezelf erken: ik kan die dingen. En het wordt me door dit traject duidelijk dat ik daar voor mag staan. Het is geloven in wat je al hebt en daar op verder bouwen.’ Jasper: ‘Als je veiligheid creëert binnen het team kan je heel veel bereiken. Dat is één van de dingen die we leren, maar ook meteen zien bij dit traject. Collega’s vanuit de hele organisatie, maar ook collega’s met dezelfde functie volgen dit traject. En er is gewoon geen competitie. We zien elkaar niet als concurrenten. We helpen elkaar. En dan kom je als groep zoveel verder. Mijn buddy is een gemeentesecretaris. Zo leer ik ook meteen meer over politiek en het bestuur. Zelf zit ik heel erg op de bedrijfsvoering vanuit mijn functie. Natuurlijk werken we allemaal voor inwoners, maar daar heb ik weinig mee te maken. Eline kan in haar werk veel directer iets betekenen voor de mensen. Dat staat soms iets verder van mij af. Dit traject maakt het voor mij ook weer heel duidelijk dat de BUCH echt voor inwoners en ondernemers is. Dat vergeet ik af en toe: dat we heel mooi werk doen. Eline: ‘Terwijl jij ons daar in ondersteunt.’ AAN DIT ONTWIKKELTRAJECT KUNNEN TIEN COLLEGA’S PER KEER DEELNEMEN. GELUKKIG DOEN WE MEER. ZO: kan je elk jaar een training volgen, leer je meer van collega’s over circulaire economie, informatieveiligheid en participatie, leer je in projecten meer van leveranciers en andere overheidsinstellingen, en kan je via onze de BUCH Academie meedoen met algemene trainingen, zoals: schrijven in duidelijke taal, netwerken en focusmanagement. 41

JONG&AMBTENAAR Senior auditor Tom Miltenburg EEN MENSGERICHTE CIJFERMAN Een moordende werkdruk en weinig vrije tijd; gemiddeld 58 uur per week draaien accountants bij commerciële kantoren. Nou is Tom Miltenburg niet vies van hard werken. Maar een betere balans tussen werk en privé lonkte wel. Daarbij kwam dat een gemeente hem een boeiende, complexe organisatie leek. Tom is senior auditor bij de gemeente Nissewaard. Dat betekent dat hij niet zozeer de boekhouding en de jaarrekening samenstelt, maar zelfstandig interne controles uitvoert en daarover rapporteert aan management en bestuur. Hij is zowel theoretisch als praktisch afgestudeerd. ‘Het enige wat nog moet plaatsvinden, is het afleggen van de eed. Wanneer dit formele onderdeel plaats heeft gevonden, mag ik de titel Register Accountant, RA, voeren.’ De wet- en regelgeving voor accountants is de afgelopen jaren stukken strenger geworden. Op zich is daar niks op tegen, vindt Tom. ‘Maar dat moet allemaal tussen het andere werk door, zonder dat daar extra capaciteit voor is. Is het dat allemaal waard, gezien het feit dat je naast je werk ook nog een privéleven hebt? Ik vond dat de balans te veel doorsloeg naar het werk.’ ‘BLAUWE PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN’ Zoals veel accountants neigt Tom, zo zegt hij over zichzelf, naar ‘blauwe persoonlijkheidskenmerken. Iemand wiens dominante gedragsstijl consciëntieus en taakgericht is, en die graag op basis van feiten en argumenten beslist en zoekt naar oplossingen. ‘Maar tijdens mijn stage en eerdere banen merkte ik dat ik ook echt mensgericht ben. Natuurlijk controleer ik cijfers, maar naar aanleiding van die cijfers ging ik in gesprek met mensen, om de juiste verbanden te leggen en vast te stellen of de gegeven verklaringen overeenkomen met de cijfers. Bij een accountantskantoor kom je bij veel verschillende soorten bedrijven over de vloer. Daar werken verschillende types mensen, met uiteenlopende functies. Van magazijnmedewerker tot financieel directeur. Met iedereen moet je om weten te gaan. Eigenlijk vond ik dat nog leuker dan het puur controleren zelf. Wat ook bijzonder is: vaak weet je eerder wat er speelt in een bedrijf dan de medewerkers zelf. Bijvoorbeeld of er een reorganisatie op komst is.’ Nadat hij bij twee grote accountantsorganisaties had gewerkt en daar zijn praktijkstage afgerond had, stapte hij over naar Nissewaard. ‘In de vacaturetekst stond onder meer dat ze iemand met een RA-titel zochten. Die had ik op dat moment nog niet, maar de gemeente was bereid nog even te wachten. Pas een half jaar na mijn sollicitatie ben ik begonnen. Ik heb dertien jaar gestudeerd om die titel te halen, dus ik wilde een functie die bij dat niveau en mijn titel past.’ ‘ Ik heb dertien jaar gestudeerd om die titel te halen’ FINANCIËLE RISICO’S Als senior auditor beoordeelt hij de mate waarin de gemeentelijke bedrijfsvoering op orde is en waar het beter kan, en waar mogelijk (financiële) risico’s schuilen. En hij adviseert daarover ook het gemeentebestuur en de ambtelijke top. ‘Dat is dus anders dan bij een accountantskantoor, waar advies en controle bij sommige klanten, zeker de beursgenoteerde, gescheiden moeten zijn’, aldus Tom. 42

NAAM: Tom Milttenburg LEEFTIIJD: 31 jaar FUNCTIE: senior auditor BIJ: gemeente Nissewaard OPPLEIDING: hbo accountancy; wo (post) master accountancy

JONG&AMBTENAAR ALS VERGUNNINGVERLENER LAAT JE DROMEN UITKOMEN Het nieuws staat er vol van: Nederland moet méér bouwen. Wie zijn de ambtenaren die daaraan meewerken? Wij stellen je voor aan Chris Peet. Chris begon zijn carrière als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau. Hij stapte over naar de functie vergunningverlener bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).” Van het bedrijfsleven naar de overheid overstappen. Jij deed het, vertel? “In het bedrijfsleven ben je jezelf heel erg aan het profileren. Bij de overheid moet je het werk goed doen, maar je hoeft jezelf niet te verkopen. Het gaat om de inhoud. En dat past veel beter bij mij. Ik heb bij OZHZ ook meer zekerheid, ik kan mijzelf blijven ontwikkelen en ik werk met leuke collega’s samen. Ook is het werk erg divers. Geen aanvraag is hetzelfde.” En als ik met jou door Dordrecht loop, wat is voor jou interessant? “De Voorstraat. Daar bedenken architecten creatieve bouwkundige oplossingen voor twee historische panden. Daarbij moeten ze zich aan strengere wet- en regelgeving houden. Dit maakt het toetsen van de vergunning voor mij complex maar ook uitdagend. Met het werk als vergunningverlener verwezenlijk ik soms toch een beetje dromen. Je hebt mensen die al hun hele leven naar een bouwproject toewerken. Hun droomhuis bijvoorbeeld of een grote renovatie. Ik heb misschien een kleine rol. Maar als je dan tot een vergunning komt, dan help je met hun droom.” Over huizen gesproken, de woningnood. Wat merk jij daarvan? “Ha, nou! Als vergunningverlener zie ik de woningnood in de aanvragen terug. Doordat het lastig is om een huis te vinden, verbouwen mensen meer. Ik denk wel eens van ‘het kan niet gekker’ en dan komt het toch langs. Bijvoorbeeld een dakopbouw op een al bestaande dakopbouw, als een soort toren. Het wordt steeds creatiever, en soms kan het ook gewoon.” Tot slot. Raad je het aan? Overstappen naar de overheid? “Ja, absoluut! De overheid klinkt misschien een beetje stoffig, maar je hebt met zoveel verschillende partijen te maken. Ik moet niet alleen qua wetgeving op de hoogte zijn, maar ook juridisch en bouwkundig. Dat maakt het beroep zo leuk en veelzijdig.” WIST JE DAT WIJ BIJ OZHZ… Regiobreed werken? Dus voor de provincie Zuid-Holland en 10 gemeenten: Hoeksche Waard, Zwijndrecht, Hendrik–Ido–Ambacht, Alblasserdam, Molenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht. Expert zijn op het gebied van: leefomgeving, milieu, bouw, APV en natuur? We voeren controles uit, verlenen vergunningen en adviseren. Jong OZHZ hebben, die regelmatig leuke activiteiten organiseert? Trainees aannemen? 75% van onze trainees groeit door naar een vaste functie bij OZHZ of een gemeente in de regio. Vaak op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste collega’s? Scan de QR-code en bekijk hoe het is om bij ons te werken. 44

JONG&AMBTENAAR VOOR KUBRA KENT DE WET GEEN GEHEIMEN Kubra Akin was altijd al maatschappelijk betrokken. Als tiener keek ze graag naar politieke debatten op tv. Of ze hielp mensen die niet zo goed Nederlands konden om brieven te schrijven. gemeenten te solliciteren. ‘Om dichter bij de burger te komen’, aldus Kubra. ‘Duo+ was meteen raak.’ Duo+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Kubra is daar allround juridisch adviseur. ‘Ik behandel Wob-verzoeken voor de gemeente Diemen, ben secretaris van de bezwaarschriftencommissie van diezelfde gemeente, en beantwoord juridische vragen van onze medewerkers.’ NNAAAAMM: Kububrara Akin LLEEEFTIIT JDJ : 25 FUNCTIE: allllroun juridisc adv seur FUNCT E: adviiseur STU E re STUDIE: wo, t g und ju i o bache echtsgelee dh i wo mas staats- en bestuursrecht e rdheid; wo, master achelor: ;, r: r: sch INFORMATIE OPVRAGEN Wob-verzoeken zijn vooral bekend uit de journalistiek, maar ook burgers hebben de mogelijkheid om informatie op te vragen, legt Kubra uit. ‘Burgers doen bijvoorbeeld een Wob-verzoek wanneer ze het oneens zijn met een besluit. Stel dat iemand een restaurant wil openen, en de gemeente weigert dat. Dan kan diegene een Wob-verzoek indienen om te achterhalen hoe dat besluit tot stand is gekomen. Het is dan aan mij om die informatie te verstrekken. In principe moet de overheid transparant zijn; dat is mijn uitgangspunt. Bij hoge uitzondering weiger ik een verzoek, maar daar moeten echt goede redenen voor zijn.’ Als secretaris van de bezwaarschriftencommissie is haar afstand tot de gemeente wat groter. Dan is ze onderdeel van een onafhankelijke commissie. ‘Stel dat een bedrijf vier parkeerplaatsen aanlegt, terwijl er drie waren toegestaan. Dan legt de gemeente een dwangsom op. Het bedrijf zou vervolgens bezwaar kunnen indienen, en dat bezwaarschrift komt bij mij terecht. Wij beoordelen als een soort rechter of het besluit op een juiste manier tot stand is gekomen.’ D ie betrokkenheid was een van de redenen dat ze rechten ging studeren. ‘Daarnaast heb ik heb bij een advocatenkantoor gewerkt, bij een commercieel bedrijf, en ook nog een zomervakantie bij een trustkantoor. In mijn derde jaar liep ik stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.’ Daar vond ze haar roeping. ‘De stage beviel zo goed dat ik uiteindelijk een master staats- en bestuursrecht koos. Ik wilde voor de overheid werken.’ Daarna besloot ze bij verschillende 45 GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING Daarnaast zit Kubra’s mailbox vol met juridische vragen van collega’s. ‘Ik doe de publiekrechtelijke kwesties. Het was bijvoorbeeld een tijdje verboden om met gezichtsbedekkende kleding de gemeentehuizen binnen te komen. Daar hadden onze medewerkers vragen over. Hoe konden ze dat verbod het beste handhaven? Toen heb ik de wet bestudeerd om tot een advies te komen. Mijn werk is soms ontzettend lastig, maar ik leer echt iedere dag.’

JONG&AMBTENAAR LIEVER MALCOLM X DAN GOUDVISSEN Ze is een politiek gedreven professional die vanuit beleid maatschappelijke verandering wil bewerkstelligen. Met kansen voor iedereen, gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Die strijd voert Riiziane met een tomeloze inzet. NAAAA MM:: RiRiiziziaai nne Gollamun LEEFTFT JIJDD:: 266 jaaaa r FUNNU CTCTIEIE: addvivises urr incluul ssiie BIJI : minnissi tet rir e vav n Ondeerwwijssj , Cuullttuuur eennWetenscchah p OPLEEIIDDIINGNG: hbhbo bebessttuurrsskkunde enne ovev rhheie dsmmaanan gemeentn 46

JONG&AMBTENAAR orig jaar kreeg ze van onderwijsminister Van Engelshoven een ECHO-award uitgereikt, de diversiteitsprijs voor studenten met ondernemende instelling. Nu werkt Riiziane bij het ministerie van OCW als adviseur. V Zat het adviseurschap bij de prijs inbegrepen? Riiziane: ‘Nee, wel een summer course aan de universiteit van Los Angeles. Die kon door corona nog niet doorgaan. Aan de UCLA wil ik me verdiepen in Amerikaans lobbywerk, dat is daar meer ontwikkeld dan hier. Ik vind diversiteit en inclusie in het onderwijs belangrijk, daarom deed ik een oproep in mijn ECHO-netwerk dat ik een adviseurschap ambieerde.’ Waar komt je gedrevenheid vandaan? ‘Van huis uit kreeg ik mee dat je, op welke plek je ook zit, die beter moet achterlaten dan je ‘m aantreft. Ik ben me daar van jongs af aan van bewust. Niet dat ik toen politiek actief was – ik organiseerde geen demonstraties, zoals middelbare scholieren nu. Maar als ik een werkstuk moest maken, ging het over Malcolm X. En bij mijn klasgenoten over goudvissen.’ Formuleer jouw boodschap eens voor ons. ‘Ik ben religieus, en voor mij is het evident dat je hier op aarde bent met een doel. Een algemeen doel én een persoonlijk doel. Voor mij is dat niet elke plek waar ik kom voor mezelf leuk maken, maar ook voor de mensen na mij. Of de plek voor méér mensen toegankelijk maken. Want de maatschappij werkt nu vaak niet optimaal; niet iedereen is immers een succesvolle, witte, mannelijke vijftiger. De kunst van je inzetten voor diversiteit en inclusie is dat je – ongeacht of de ontvanger jouw boodschap ter zake doende vindt – altijd scherp voor ogen moet hebben dat er machtsonevenwicht bestaat in de samenleving, dus óók op de plek waar je werkt.’ Waarom ga je de politiek niet in? ‘Ik ben een klein jaar beleidsmedewerker geweest van de Haagse Stadspartij, waar ik raadsleden ondersteunde. Van jongs af aan heb ik de ambitie gehad om de politiek in te gaan. Maar ik weet nog niet wanneer. Ik ben erg praktisch ingesteld, dus ik zou bij een politieke partij alleen op een verkiesbare plek willen staan. Dat klinkt misschien wat pervers, maar zo gedreven ben ik. Ik heb een goede boodschap en als partijen me willen, moeten ze mijn boodschap serieus nemen.’ DIVERSITEIT EN INCLUSIE BIJ RIJK EN GEMEENTEN Bij de rijksoverheid hebben alle ministeries en enkele landelijke overheidsdiensten het charter diversiteit ondertekend, waarin een werkgever belooft ‘effectief diversiteitsbeleid te bevorderen’. Dit via maatregelen die elke organisatie zelf mag formuleren. Dat heeft geleid tot plannen, met onder andere aandacht voor in- en doorstroom, behoud van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond, bewustwording en het voorkomen van (onbewuste) vooroordelen. Gemeenten hebben gezamenlijk het programma Divers & Inclusief opgezet, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Het initiatief helpt gemeenten op praktische wijze bij het zoeken naar ‘de juiste manier om op de groeiende diversiteit in te spelen’. Het programma ondersteunt lokale bestuurders door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, geeft inspirerende voorbeelden en biedt concrete handvatten. Zo is er de portfolio ‘De nieuwe verscheidenheid’, waarin wethouders persoonlijk toelichten voor welke dilemma’s ze soms staan en welke concrete acties ze dan ondernemen. Via een interactieve kaart van Nederland hebben lokale ambtenaren toegang tot deze interviews, de projecten en de praktijkvoorbeelden. Meer weten? KIJK BIJ VNG.NL. ZOEK OP: DIVERSITEIT EN INCLUSIE. 47

JONG&AMBTENAAR Een jonge gemeente met lef! BOUW MEE AAN STICHTSE VECHT G emeente Stichtse Vecht is met 64.000 inwoners de derde gemeente in de provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. In ons gemeentehuis en vanuit huis werken ruim 400 ondernemende collega’s. Wij werken dagelijks aan maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op de leefomgeving van onze inwoners. De lijnen zijn kort en de mogelijkheden groot. JONGE EN DYNAMISCHE ORGANISATIE Met ruim een kwart van de collega’s onder de 35 jaar is onze organisatie zowel jong als dynamisch. De achtergrond van collega’s is divers. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, leeftijd, talenten of beperkingen je hebt. Ook kijken we verder dan diploma’s en werkervaring en benutten het talent van iedere medewerker. Bij Stichtse Vecht werken naast breed inzetbare adviseurs ook topspecialisten in hun vakgebied. De verbondenheid van collega’s met de organisatie en de gemeente is groot. Naast hard werken is er ook ruimte voor gezelligheid, persoonlijke ontwikkeling en een mooie wandeling langs de Vecht. WERKEN MET EN VOOR DE SAMENLEVING Door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners maken we onze plannen voor de toekomst waar. Grote opgaven als groen en landschap, wonen, mobiliteit en duurzaamheid brengen we samen met regiogemeenten, provincie en het Rijk naar een volgend level. Daarvoor zoeken wij betrokken en flexibele medewerkers 48

JONG&AMBTENAAR WERKEN VOOR STICHTSE VECHT BETEKENT Werken in een prachtige, groene omgeving aan de Vecht, of thuis! Centraal in Nederland. Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief. die durven uit te blinken. Je krijgt de vrijheid om aan doelen te werken die er voor jou toe doen. Volgens ons 70-20-10 principe kun je naast 70% aan je functie ook 20% aan teamoverstijgende projecten en 10% aan innovatie besteden. GEMEENTE IN BEWEGING Stichtse Vecht is nieuwsgierig, ondernemend en altijd in beweging. Succesvol zijn op het snijvlak van politiek, samenleving en de gemeentelijke organisatie is een flinke uitdaging. Onze inwoners voelen zich betrokken bij hun gemeente en denken graag actief mee. Dat vraagt om een brede blik en frisse ideeën. Onze kernwaarden zijn daarom: respectvol, open en lef! Nieuwsgierig geworden naar onze organisatie? Ga voor meer informatie of vacatures naar werkenbijstichtsevecht.nl. Uitdaging en afwisseling in je werk. Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Informele werksfeer en gezellige collega’s. Diversiteit in mensen en organisaties waarmee je samenwerkt. Veel flexibiliteit in je werk-privébalans, met goede thuiswerkfaciliteiten. 49

VERBINDEN VERTELLEN VERTOLKEN VAN DE JONGE AMBTENAAR Zet je netwerk op de kaart en meld je aan voor de nieuwsbrief op FUTUR.nl

JONG&AMBTENAAR JOUKE ZOEKT ZWAKKE PLEKKEN Jouke Sprij zoekt dagelijks naar zwakke plekken in onze dijken. Als specialist bij het Waterschap Rivierenland gebruikt ze met haar team modellen om te voorspellen hoeveel risico we lopen. ‘Ik denk dat wij in Nederland heel veilig wonen. Zeker in vergelijking met andere deltalanden. Maar ik kan niet beloven dat er nooit iets zal gebeuren.’ E r bestaan in totaal negen verschillende faalmechanismen, vertelt Jouke. ‘Op basis daarvan bepalen we wat er mis zou kunnen gaan. Zo kan het water bijvoorbeeld hoog komen te staan. Vandaag zijn onze dijken hoog genoeg, maar hoe zit dat in 2050? Dat rekenen we dan uit.’ Overstromen is nog een relatief eenvoudig faalmechanisme, zegt ze. ‘Er zijn ook complexere varianten. Er kan een kanaaltje ontstaan dat onder een dijk doorgaat. Piping, noemen we dat. Als er alleen water doorheen gaat, is er nog niets aan de hand, maar als er zand wordt meegevoerd, gaat de dijk zichzelf uithollen. Dan wordt het gevaarlijk. En het kan nog ingewikkelder: soms treden verschillende faalmechanismen tegelijkertijd op. Voor dat soort situaties goede adviezen schrijven, dat is de grootste uitdaging van ons werk.’ MODELLEN Jouke en haar collega’s doen de meeste berekeningen met behulp van modellen. ‘De Universiteit Utrecht heeft een groot landelijk model van de ondergrond van Nederland. Sowieso ligt ons kennisniveau enorm hoog. Daarom doen we het als Nederland zo goed in waterveiligheid. We hebben er ook het geld voor over. We willen weten wat er op ons afkomt, om grote schade en slachtoffers te voorkomen.’ Toch valt er nog genoeg te leren, voegt ze daaraan toe. ‘Wat er eerder dit jaar in Limburg is gebeurd, is voor dijkspecialisten bijvoorbeeld heel interessant. Er hing een soort regenwolk lange tijd op dezelfde plek, en daardoor stroomden de kleine beekjes over. Het is lastig om zoiets in een model te verwerken, maar dat is wel ons doel.’ VEREERD Jouke heeft naast haar rol als dijkspecialist nog een andere functie. Ze is teamleider van maar liefst twintig mensen; ecologen en andere dijkspecialisten. ‘De vorige teamleider doet zeven maanden een andere klus, en ik mocht hem vervangen tot het einde van het jaar. Volgens mij ben ik de 51 jongste teamleider van onze organisatie. Ik ben vereerd dat ik deze kans heb gekregen. Waterschap Rivierenland heeft me hier ook echt in gestimuleerd. En ik word voortdurend opgeleid. Daar ben ik heel trots op. Ik vind het echt een unieke werkgever.’ NNAAAMMA : JoJoukku e SpS ririj LLEEFTITIJDD: 29 FFUUNCCN TITIE:E: dijkksppecce iaai lil sts en tteeammleel iddi erre BIJ: waterschap Rivierenland STUDIE: bachelor: aardwetenschappen; master coastal dynamics & fluvial systems

JONG&AMBTENAAR Direct duidelijk zijn helpt iedereen MAKKELIJK DOEN ALS HET OOK MOEILIJK KAN Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Door je duidelijk uit te drukken ben je een betere ambtenaar. 52

JONG&AMBTENAAR TIPS VOOR HELDER COMMUNICEREN Communiceren per brief of mail kost veel tijd. Soms werkt een telefoontje beter. Ook kun je andere middelen inzetten, als je boodschap niet persoonlijk gericht is. Een filmpje op Facebook bijvoorbeeld. Bepaal wat je verwacht van je lezer (wat moet de lezer na afloop doen of juist laten?) Bedenk hoe je je opa of de caissière iets zou vertellen. Dan vloeit er bijna vanzelf begrijpelijke taal uit je pen. Zet het belangrijkste uit de boodschap die je wilt overbrengen voorop. De lezer hoeft dan niet eerst door vier alinea’s te ploeteren. Bijna altijd kun je jargon omschrijven, of vervangen door andere woorden. Het kost wel wat meer moeite. Meer hulp nodig? Kijk op directduidelijk.nl om aan informatie te komen. Nee, ze gingen ‘informatie ophalen’. Ze beweerden ‘dicht bij de klant te staan’ (onverstandig in coronatijd). Klanten? Waar anders kun je een nieuwe kliko aanvragen of een paspoort kopen? D e overheid heeft er een handje van om zaken moeilijker op te schrijven dan nodig is – vooral in brieven, maar ook in voorlichtingsfolders of websiteteksten. Daarmee sluit zij burgers en inwoners uit. Niet alleen laaggeletterden, maar ook burgers met een lichte verstandelijke beperking, of mensen die met een andere taal opgroeiden. Daarmee heb je al een grote groep te pakken. Sinds 2019 is er de campagne ‘Direct Duidelijk’, om ambtenaren te helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten. Vaak ligt heldere taal echt voor de hand. Voorbeelden kun je vast zelf bedenken. Niet ‘paraferen’, maar een handtekening zetten. Geen ‘andermaal’, maar ‘opnieuw’ of ‘weer’. ‘Regels afschaffen’ of ‘regels simpeler maken’, in plaats van ‘dereguleren’. En noem het samenwerken met collega’s van andere afdelingen niet ‘ontschotten’. Bij het maken van dit magazine kwamen we de nodige voorbeelden tegen. Soms van ambtenaren die nog maar net begonnen waren in hun vak. Zij wisselden niet van gedachten 53 FRIS BEGINNEN ‘Veel jonge mensen die aan de slag gaan bij de overheid beginnen fris, maar binnen drie maanden schrijven ze heel ambtelijk’, zegt Lodewijk van Noort tegen de Taalunie. Hij is gemeenteambtenaar in Den Haag en voormalig campagneleider van Direct Duidelijk. ‘Simpelweg omdat ze denken dat het zo moet. En dan is het moeilijk om je uit die wereld te tillen.’ Zijn idee is dat ambtelijke taal voortkomt uit het feit dat overheidsmedewerkers zich dagelijks omringen met mensen die dezelfde taal spreken. Een soort eigen stam. De mensen over wie het gaat of voor wie iets bedoeld is, verliezen ze daarbij uit het oog. Vooral ict’ers en juristen hebben moeite om hun taalgebruik aan te passen. Van juristen is het nog een beetje te begrijpen. Maar van ambtenaren uit het sociaal domein al minder. Vaker dan de gemiddelde ambtenaar hebben zij te maken met kwetsbare mensen. Ook onderling spreken ze soms merkwaardig. Ze willen inwoners die ‘in hun eigen kracht staan’. Ze hebben het over ‘een integrale aanpak’. Als startende ambtenaar kun je een bijdrage leveren aan betere communicatie. Zeker als je direct contact hebt met het publiek. Gewoon door er vandaag mee te beginnen.

WERKEN BIJ EEN GROEIENDE EN BLOEIENDE GEMEENTE BEST Impact hebben op de samenleving én volop kansen om jezelf te ontwikkelen: dat heb je als je werkt bij de ambitieuze gemeente Best. B ijdragen aan vooruitstrevende projecten rondom wonen, mobiliteit, duurzaamheid en natuurontwikkeling. En concreet iets betekenen voor het welzijn van 30.000 inwoners. Bij de gemeente Best heb je absoluut een baan met impact. En dat niet alleen: je laat behalve de gemeente ook jezelf groeien. We hebben ambitie en willen vooruit. Daarom krijg je als medewerker volop kansen om je te ontwikkelen. STAD EN DORP IN ÉÉN De grote onder de kleine, of de kleine onder de grote. Het is maar net hoe je het bekijkt. Feit is dat de gemeente Best ideaal is als je er als medewerker toe 54 JONG&AMBTENAAR Foto: René van der Horst Studio Topixx

Foto: René van der Horst Studio Topixx Foto: Michiel Wasmus Photography JONG&AMBTENAAR KENGETALLEN EN FEITELIJKE INFORMATIE • Zowel onze gemeente als ook onze organisatie is volop in beweging. We zijn daarom nadrukkelijk op zoek naar collega’s die niet bang zijn om te veranderen en een (positief!) kritisch geluid laten horen. Is persoonlijk leiderschap jou op het lijf geschreven, heb je oog en oor voor je collega’s (ook op andere afdelingen) en wil jij het verschil kunnen maken? Dan zou je zo maar eens een goede match met onze organisatie kunnen zijn! • Je krijgt veel ruimte en vrijheid om jouw functie in te vullen. Uiteraard binnen de gestelde (ruime) kaders en passend binnen onze visie om te werken ‘volgens de bedoeling’. • Onze organisatie heeft een platte organisatiestructuur, 6 afdelingen en een directie. Binnen de afdelingen zijn teamleiders aangesteld, waardoor de span of attention optimaal is om jou als medewerker goed te kunnen begeleiden. • We werken met circa 240 medewerkers. Voor onze jonge medewerkers hebben we een netwerkgroep JONG! Zij brengen de belangen specifiek van deze doelgroep onder de aandacht van het MT en organiseren diverse activiteiten. wil doen. We hebben met onze omvang en voorzieningen (het gemeentehuis ligt op loopafstand van het NS station) een stedelijke allure en maken deel uit van een de slimste regio’s ter wereld (Brainport). Tegelijkertijd zijn en blijven we een mooie plattelandsgemeente met een dorpse sfeer. De voordelen voor jou? Je werkt bij een groeigemeente met ambitie en mogelijkheden. Bent in onze relatief kleine organisatie van a tot z bij projecten betrokken. En staat dicht bij de inwoners, zodat je echt iets voor ze kunt betekenen. Bovendien initiëren we als financieel gezonde gemeente toonaangevende projecten, zoals de bouw van nieuwe groene woonwijken en de doorontwikkeling van het stationsgebied. JOUW IDEEËN ZIJN WELKOM! Snel goed contact met collega’s en korte lijntjes. Ook dat kenmerkt onze organisatie. Plus veel vrijheid, en het vertrouwen van leidinggevenden dat je je uitdagingen aankunt. Zeg nou zelf, dat zijn toch de beste omstandigheden om te groeien en met ideeën te komen? Heb je een innovatieve oplossing of zie je kansen om processen te verbeteren? Kom maar op! We horen graag hoe jij de gemeente verder wilt brengen. En jezelf natuurlijk. Daarbij krijg je de ondersteuning die je nodig hebt, zoals een mooi opleidingsbudget. Is je interesse gewekt? Kijk voor onze vacatures op https://www.gemeentebest.nl/vacatures 55

JONG&AMBTENAAR EEN MODERNE, EMPATHISCHE MANAGER Wie Anniek van Dijk (35) over haar werk hoort praten, denkt aan een coach. Ze gunt haar team zo veel mogelijk vrijheid. ls teammanager informatie en interne dienstverlening bij de gemeente Meppel wil Anniek haar collega’s vooral ondersteunen en motiveren. ‘Ik vind het leuk om mee te denken, maar ik probeer ze uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijkheid te laten nemen. Ze moeten vooral niet het idee krijgen dat ze bij mij moeten komen omdat ik nu eenmaal de teammanager ben. Ik neem een faciliterende rol aan. Dat vind ik de fijnste manier van werken.’ Dat is voor haar collega’s soms best schakelen, vertelt ze. ‘Het heeft natuurlijk z’n voordelen als iemand je een probleem meteen uit handen neemt. Maar toch. Als je ze eenmaal helpt inzien hoeveel ze zelf kunnen en mogen – en als je ze die vrijheid ook echt geeft – dan gaan ze ervoor. Op de lange termijn krijgen ze daar ook meer plezier in hun werk door’, is haar overtuiging. A JOODSE EIGENDOMMEN Onder informatie en interne dienstverlening vallen onder meer ict, facilitaire zaken en het archief van de gemeente. Daarnaast houdt het team van Anniek zich bezig met onder andere een nieuwe belastingpakket en de Omgevingswet. Momenteel is haar afdeling met iets bijzonders bezig. ‘Er komt een groot, onafhankelijk, historisch onderzoek naar de omgang van de gemeente Meppel met Joodse eigendommen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de archieven, is het aan ons om dat onderzoek voor te bereiden.’ Hier komt haar studie geschiedenis in terug, en dat bevalt haar zeer. ‘Ja, ik vind dit een heel mooi project. Samen met collega’s bedenken we hoe we deze opdracht zo zorgvuldig mogelijk kunnen uitvoeren en welke partijen dit onderzoek wat ons betreft het best kunnen doen. En we schrijven alvast wat onderzoeksvragen, die we ter illustratie mee kunnen geven aan de historici.’ VERLOF OPNEMEN Ook buiten inhoudelijke vraagstukken om vindt Anniek het van groot belang om haar team vrijheid te geven. ‘Een paar collega’s waren het bijvoorbeeld gewend om aan mij te 56 N NAAAMAM: AnAnniin ekek vanna Dijijk LLEEEFTIJDD: 35 jajaarra FUUNCCTTIIE:E: teaeammmmanna ageerr iinfof rmmaattiie en iinnteet rnrne dieennstts - vverllr ene inng BIJ: gemeente Meppel OPLEIDING: geschiedenis, bachelor; cultureel erfgoed, master vragen of ze een halve dag vrij mochten hebben. Ik ga ervan uit dat iedereen daarin zelf een goede afweging maakt. Tuurlijk, ik vind het goed om te weten dat ze vrij nemen, maar gek om er toestemming voor te moeten geven.’ Op de vraag of ze daarin ook weleens is teleurgesteld, reageert ze helder. ‘Dat is in het verleden weleens gebeurd, ja. Maar ik vind niet dat je door zo’n incident je hele systeem van leidinggeven moet aanpassen.’

JONG&AMBTENAAR WATERSCHAP SCHELDESTROMEN, WERKT AAN ZEELAND Is het de robuuste kust, de unieke Delta of toch de balans tussen werk en privé die het werken voor waterschap Scheldestromen zo bijzonder maakt? Wat je ook aanspreekt, het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! WERK AAN DIJKEN NOOIT AF Na een paar jaar werken in de Randstad wist hij het zeker: hij wilde terug naar Zeeland. Jelle-Jan Pieterse (34) koos bewust voor waterschap Scheldestromen. Hij is er technisch adviseur waterkeringen. “Dit is echt zo mooi. Ik rijd in mijn vrije tijd op mijn racefiets over de veilige dijken waar ik aan werk.” Hij is ongelofelijk trots op wat ‘zijn’ waterschap allemaal doet. “De zorg voor veiligheid staat natuurlijk bovenaan, maar één plus één wordt hier vaak drie. Kijk naar de hele kustlijn tussen Breskens en Cadzand, hoe die is opgewaardeerd. Van een saaie dijk is het nu een aantrekkelijk gebied geworden met een jachthaven, een mooi natuurgebied en prachtige fiets- en wandelpaden.” De komende jaren is er werk genoeg. Jelle-Jan: “Voor 2023 beoordelen we de veiligheid van 425 kilometer primaire waterkering. Ondertussen verbeteren we waar nodig de waterveiligheid, waarbij we steeds de beste oplossing zoeken voor alle betrokkenen.” BRAK WATER: EXTRA UITDAGEND Ook Marieke van den Broeke (34) koos bewust voor Zeeland. Ze verruilde Gouda voor een dorp aan de Zeeuwse kust. “Toen onze tweede dochter werd geboren, vroegen we ons af of we dit haastige leven wilden houden. Nu wonen we heerlijk rustig en gaat mijn dochter lopend naar school.” Marieke werkt sinds een aantal maanden bij Scheldestromen als beleidsmedewerker waterkwaliteit en emissies. “In mijn werk heb ik te maken met diverse belanghebbenden zoals boeren en overheden, maar ook met verschillende eisen en wensen voor de waterkwaliteit. Ook zijn er extra uitdagingen omdat het water brak is.” Ze roemt de goede mogelijkheden tussen werk en privé en de ontspannen sfeer. “Het is een open organisatie met collega’s die passie hebben voor hun vak. Iedereen is heel makkelijk toegankelijk en je kunt zelf sturing geven aan je werkzaamheden.” KENGETALLEN EN FEITELIJKE INFORMATIE: • 475 medewerkers • Werk flexibel tussen 7-19 uur • Veel ruimte voor training en opleiding • Ontwikkel jezelf: € 6000 per 5 jaar voor vitaliteit en loopbaan • • Startsalaris hbo: € 3306 bruto per maand (schaal 10) Startsalaris wo: € 3658 bruto per maand (schaal 11) • Laptop, tablet en telefoon van de zaak • Actieve personeelsvereniging • Werk thuis of op kantoor in Middelburg, naast het station • Werk genoeg! In 2021 hadden wij ruim 50 (in- en externe) vacatures www.scheldestromen.nl/vacatures Ook voor open sollicitaties, stages en tijdelijke banen bij ons Ingenieursbureau. 57

JONG&AMBTENAAR Jorit Jongetjes PASSEND SPORT- EN BEWEEGAANBOD VOOR ALLE INWONERS Het ene moment zit Jorit bij een wijkbewoner die wat eenzaam is en graag zou willen bewegen. Dan weer overlegt ze met ambtenaren over nieuwe sport- en beweegplekken in de wijk. Op straat gaat ze in gesprek met jongeren om de wensen en behoeften van urban sporters in Amersfoort in beeld te krijgen. Wat doe je eigenlijk als buurtsportcoach? ‘Ik ben een sport- en beweegprofessional. In mijn opleiding sport, gezondheid en management nu ‘sportkunde’ heb ik geleerd hoe je mensen met een ongezonde leefstijl door middel van gedragsverandering kunt helpen naar een gezonde(re) leefstijl. Zo kan het zijn dat ik op een werkdag in de ochtend mee ga op huisbezoek met een medewerker van het wijkteam, om een cliënt te bezoeken die de deur niet meer uitkomt. In de middag bezoek ik bijvoorbeeld een fysiotherapeut, die een groep mensen begeleidt in een traject Gecombineerde Leefstijl Interventie. Mijn aandeel in beide situaties is mensen te informeren over het sport- en beweegaanbod in de wijk. Ze te enthousiasmeren om structureel te gaan bewegen en hen te helpen naar passend aanbod.’ ‘Een deel van mijn werk bestaat uit netwerken om verschillende partijen bijeen te brengen en het belang van sport en bewegen op het programma te krijgen. De verschillende beleidsadviseurs bij een gemeente bekijken zaken vanuit hun eigen professionele invalshoek. Het is belangrijk te zoeken naar gezamenlijke belangen, zodat we samen mensen in beweging krijgen.’ Wat zijn jouw belangen dan? ‘Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. De helft van mijn uren ben ik het aanspreekpunt voor alle vragen omtrent sport en bewegen voor bewoners en professionals in de wijk. Ik ben op de hoogte van het bestaande aanbod en de wensen en behoeften van bewoners en speel signalen over nieuwe sport- en beweegplekken door aan de gemeente. Ik heb dus een FULL-SERVICE PARTNER VOOR GEMEENTELIJK VASTGOED SRO beheert, onderhoudt en exploiteert gemeentelijk vastgoed, zoals zwembaden, sportaccommodaties, MFA’s en monumenten voor diverse gemeenten in de regio Amersfoort en Haarlem. Daarnaast zet SRO sportservice in als middel om maatschappelijke opdrachten waar te maken. Dit doen zij onder andere met de inzet van buurtsportcoaches en vakleerkrachten. Werken bij SRO betekent dat je er samen voor zorgt dat alles functioneert en creëer je de optimale condities om jong en oud zorgeloos en met veel plezier te laten bewegen en sporten. Dit betekent dat SRO weet wat er speelt, zij meedenken en vooruitdenken over hoe ze gemeenten en gebruikers zo goed mogelijk blijven ontzorgen. Hier hebben ze met meer dan 450 medewerkers alle disciplines onder één dak. Meer weten? Bezoek www.sro.nl. verbindende rol tussen de verschillende partijen. De andere helft ben ik werkzaam als buurtsportcoach urban sports.’ Urban sport klinkt heel modern. ‘Het gaat bij urban sports om creativiteit, een ongedwongen karakter zonder structuur en sporten wanneer het jou uitkomt. Een kenmerk is dat alle leef tijden en sporten door elkaar kunnen lopen. Urban sport is een “vrije sector”, waarin iedereen van elkaar leert, waar iedereen mag meedoen en alle niveaus geaccepteerd worden. Iedereen pakt z’n eigen deel en eigen verantwoordelijkheid en zaken worden onderling geregeld en opgelost. Het trekt vooral jongeren aan. We merken dat jongeren uitvallen bij sportverenigingen, dus urban sports zijn interessant om jongeren in beweging te houden.‘ Hoe krijg je voor elkaar dat zo’n urban sportterrein wérkt? ‘De energie, creativiteit, inspiratie, deskundigheid en het enthousiasme zit bij de gebruikers zelf - van steppers, bmx’ers en skaters tot inliners. Je moet rekening houden met alle verschillende behoeftes, want steppers hebben iets anders nodig dan skaters. Het is belangrijk om gebruikers te betrekken en ook verantwoordelijkheid te geven. Maar de gemeente en urban sporters spreken niet altijd dezelfde taal. Als buurtsportcoach is heb ik de rol van een verbinder, netwerkbouwer en ambassadeur. 58

JONG&AMBTENAAR NAAM: Jorit Jongetjes LEEFTIJD: 28 jaar FUNCTIE: buurtsportcoach, SRO OPLEIDING: sport, gezondheid en management bij Hanzehogeschool in Groningen NAAM: Peter Woelders LEEFTIJD: 36 jaar FUNCTIE: projectleider technische dienst, SRO OPLEIDING: Werktuigbouwkunde mbo 4, Deltion in Zwolle, IWT (International Welding Technologist), NIL Zoetermeer Peter Woelders VEILIGHEID EN CONTINUÏTEIT VAN DE BEDRIJFSVOERING STAAN VOOROP Peter is op zijn 17e begonnen als monteur in de machinebouw. Daarna was hij betrokken bij de bouw van lasstraten voor de auto-industrie. Hij ging vervolgens bij een theater werken als hoofd techniek, later als operationeel theaterdirecteur en sinds 1 juni 2021 als projectleider technische dienst bij SRO. Wat doe je precies? ‘Als projectleider pak ik het technische gedeelte van onze zwembaden op. Ik heb met veel partijen te maken, van technisch medewerkers waar ik nauw mee samenwerk tot aan bedrijfsleiders en ambtenaren van de gemeente. Verder heb ik te maken met vastgoedbeheer. Ik werk samen met mijn collega’s aan complexe technische vraagstukken. De veiligheid moet kloppen, dat onderwerp spreekt me erg aan.’ Wat maakt het interessant om hier te werken? ‘Tot nu toe is mijn werkdag bijna elke dag anders. Ik ben gestart met diverse klussen voor de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In opdracht van de gemeente voert de technische dienst van SRO de bouwkundige en technische aanpassingen uit. Hierna ben ik begonnen met een inventarisatie van de huidige processen, materialen en installaties: veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering staan hierbij voorop. Ik vind het leuk om uit te zoeken waar dingen beter kunnen. Ik vraag dan alle servicerapporten op, praat met medewerkers en installateurs. Ook ben ik samen met mijn collega’s bezig de storingsopvolging in de avonden en weekenden strak te trekken. Er is veel kennis binnen SRO en men werkt op een prettige manier samen. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om overal de verbinding op te zoeken. Op deze manier leer ik onze organisatie en mijn collega’s snel kennen. Er wordt hard gewerkt met aandacht voor elkaar, we kunnen blindelings op elkaar vertrouwen. De lijnen zijn kort en duidelijk.’ Zo te horen zit je goed op je plek. ‘Ja, met al het technisch denkwerk voel ik me heerlijk hier. Hiervoor stond ik te ver weg van de techniek. Nu ben ik constant bezig een goed technisch overzicht te krijgen van onze zwembaden, een mooi onderdeel van ons gemeentelijk vastgoedpakket.’ 59

JONG&AMBTENAAR BEUNINGEN MAKEN WE SAMEN I n de gemeente Beuningen werken we veel samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Dit sluit aan bij de organisatievisie ‘Beuningen maken we samen’. Ook op het gebied van veiligheid staan we niet stil. Het is belangrijk dat de meldingsbereidheid onder inwoners hoog is, zodat de gemeente met andere overheidspartners vroegtijdig complexe problemen kan herkennen en aanpakken. Deze proactieve houding is kenmerkend voor gemeente Beuningen. Net als in andere gemeenten, kan er in Beuningen afbreuk worden gedaan aan de veiligheid door georganiseerde criminaliteit. In de gemeente Beuningen werken we hard aan een veilige en leefbare gemeente. Een veilige en leefbare gemeente valt samen met de inwoners en andere overheidspartners onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester en afdeling openbare orde en veiligheid. De lijnen tussen het bestuur en de organisatie zijn kort. Dat maakt het werk extra persoonlijk. Als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid ben ik breed inzetbaar. Of het nu gaat om het praktisch regelen van de sluiting van een drugspand, of het adviseren op tactisch niveau aan de burgemeester; je bent van alle markten thuis. Als jong professional bij onze gemeente krijg je ook dit vertrouwen en de bijbehorende verantwoordelijkheid. Veiligheid houdt zich niet aan openingstijden van het gemeentehuis, daarom ben ik samen met andere medewerkers van afdeling openbare orde en veiligheid flexibel inzetbaar. Gemeente Beuningen kent een medewerkersgroep van alle leeftijden. Dit zorgt voor een leuke dynamiek tussen jong en oud. Er is ruimte voor persoonlijke groei en creativiteit. Zo volg ik naast mijn baan een opleiding bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Hierdoor blijf ik mezelf ontwikkelen en neem ik nieuwe kennis terug naar de gemeente. Een win-win situatie. Er blijven veel uitdagingen op de organisatie afkomen, bijvoorbeeld de verschuiving van fysieke criminaliteit naar cybercriminaliteit. Of denk aan de groei van synthetische drugslabs in Nederland. Dit is geen ver-van-ons-bed show. Als jonge ambtenaar zie ik deze ontwikkelingen haarscherp. Het is daarom extra prettig dat je ondanks de zware thema’s als volwaardig adviseur aan tafel zit. Dat is de kracht van gemeente Beuningen. Beuningen maken we samen veiliger. KENGETALLEN EN FEITELIJKE INFORMATIE De gemeente Beuningen zorgt voor ruim 25.000 inwoners en ligt in het rijk van Nijmegen. Bij gemeente Beuningen werken 185 medewerkers. Ruim 20% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar. De groep jonge ambtenaren zoekt elkaar regelmatig op. Er heerst een prettige en informele werksfeer in onze organisatie. In welke (junior) functie jij ook terecht komt, je kunt rekenen op een uitdagende baan. Door de kleinschaligheid die onze organisatie kenmerkt krijg je al snel veel verantwoordelijkheid. Daarnaast krijg je binnen onze organisatie een breed takenpakket, dus ontwikkeling binnen jouw vakgebied in de breedste zin van het woord is zeker aan de orde. We verwachten dan ook een hoge mate van samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en flexibiliteit van jou, dit zijn de kerncompetenties binnen de Beuningse gemeenteorganisatie. Als hbo-/ wo-starter word je bij ons meestal in schaal 8 of 9 geplaatst. Interesse om in een kleinere gemeente te werken? Laat je dan verder inspireren door onze werving- en selectievideo waarin onze eigen (jonge) mensen aan het woord komen: https://youtu.be/FeK2SHgOlPk. Neem ook vooral een kijkje op onze website www.beuningen.nl voor meer informatie en onze vacatures. 60

JONG&AMBTENAAR IN DRIE JAAR NAAR DE TOP Roxane Bansema en haar collega’s van de afdeling Burgerzaken hebben een missie: de gemeente Groningen moet een van de meest vooruitstrevende gemeenten van Nederland worden. ‘We zijn al op de goede weg.’ ls adviseur Burgerzaken is het aan Roxane om haar afdeling scherp te houden. ‘Ik moet van alle belangrijke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op de hoogte zijn. Onze grootste uitdaging is nu de digitalisering. Papierloos werken.’ Wanneer iemand in Groningen een verhuizing, huwelijk of andere aanvraag wil indienen, gaat dat via haar afdeling. ‘Vroeger moest iedereen naar het gemeentehuis komen, maar tegenwoordig gaat bijna alles digitaal.’ Dat heeft grote gevolgen voor de mensen achter de balie, legt ze uit. ‘Want de aanvragen die nog wél op het loket A worden gedaan, zijn de complexe gevallen. Iemand die Nederlander wil worden, bijvoorbeeld. Of een buitenlandse overlijdensakte die moet worden goedgekeurd. Daarom zijn we voortdurend bezig om onze medewerkers hierin op te leiden.’ ENGELSTALIG PORTAAL Ook online moet Burgerzaken met haar tijd mee, vindt Roxane. ‘Vorige week zijn we live gegaan met een Engelstalig burgerportaal. We zijn een studentenstad met ontzettend veel internationale jongeren. Volgens mij zijn we de eerste gemeente van Nederland met zo’n Engels portaal.’ Daarnaast zit Roxane óók nog eens in het juridisch team. ‘Samen met drie collega’s ben ik verantwoordelijk voor bezwaar- en beroepszaken. Stel dat iemand een verhuizing twee maanden te laat doorgeeft, dan is er een goede kans dat wij dat verzoek weigeren. De aanvrager kan vervolgens bezwaar aantekenen, en dan is het aan mij om een verweerschrift te schrijven; aan een onafhankelijke commissie, of misschien zelfs voor de rechter. Dus ik moet niet alleen van alle technologische ontwikkelingen op de hoogte zijn, maar ook van de constant veranderende wet- en regelgeving.’ Om al die informatie binnen te krijgen, werkt ze veel samen met andere instanties. ‘Ik zit in veel projectgroepen. Zowel binnen de gemeente als bij organisaties daarbuiten, zoals het ministerie van Algemene Zaken. Ik woon ook vaak lezingen bij. Het is mijn taak om al die informatie uit het land over te dragen aan mijn leidinggevende. En dan bespreken we samen met onze directeur waar we ons op gaan richten.’ NNAAMMA : Roxoxanane BBaansn emema LLEEEFTIT JJD: 31 FUFUNCN TITIE:E: adda viiv sseuur Burrggeerzzakenen BBIJ::J geemmeentet Groor niin nggn enen SSTTUDU IEE: hbob , bbachhelelorr: rece hthtene HALVE ICT’ER Dat ze zo veel verschillende verantwoordelijkheden heeft, vindt Roxane geen enkel probleem. Ze geniet ervan. ‘Geen dag is hetzelfde. Ik doe juridisch werk, bedrijfsontwikkeling, digitalisering, software – soms ben ik ineens een halve ict’er. Ik zit hier nu drie jaar en ben van allround medewerker doorgegroeid tot de hoogste functie binnen onze afdeling. Daar ben ik heel dankbaar voor.’ 61

JONG&AMBTENAAR ‘We kijken of technologie legitiem is’ WAKEN OVER DE PRIVACY VAN DE BURGER Technologie op zichzelf is niet goed of slecht. Hoe en waar we haar toepassen kan wel ethisch of juist onverdedigbaar zijn. Yannick God onderzoekt de ethische kanten van beleidskeuzes en adviseert daarover collega’s. B egin 2021 stond Yannick in de finale van de wedstrijd ‘Jonge ambtenaren van het jaar’, uitgeschreven door FUTUR, netwerk voor jonge overheidsprofessionals. Gedreven vertelde hij tijdens zijn pitch hoe hij wil bijdragen aan meer vertrouwen in de overheid, dat onder meer door de toeslagenaffaire toch wat gebutst is. In zijn huidige werk kan hij dat streven goed toepassen, vindt hij. ‘De impact van beleid telt voor mij. Op dat snijvlak heb ik geprobeerd toegevoegde waarde te leveren. Die staat onder meer in de visie digitale stad die de Utrechtse gemeenteraad heeft vastgesteld. Van de eerste letter tot de huidige versie heb ik daaraan meegewerkt.’ Camera’s in het publieke domein om de veiligheid te vergroten. Sensoren om verkeersstromen inzichtelijk vloeiender te maken. Of een digital twin: een virtuele kopie van de stad, die ‘gevoed’ wordt met informatie uit het echte leven, met het doel mobiliteit of ruimtelijke ordening te verbeteren, of menselijk gedrag in te schatten. ‘Door digitalisering kunnen we bepaalde doelen op een snellere en betere manier bereiken of voorspellen. Als je daar als overheid voor kiest, moet dat het beter maken van de stad dienen’, is de overtuiging van Yannick. ‘En heeft technologie impact op het leven van inwoners, dan moeten we ons afvragen: kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen aan onze inwoners? Als overheid worden we ons daar steeds bewuster van.’ Hij noemt het 62 voorbeeld van een handhaver (BOA) met bodycam. ‘Als de BOA die draagt vanwege z’n veiligheid, hoe is het dan met de privacy van de persoon die iets verdachts of ongeoorloofds doet, of een passant die toevallig in beeld komt?’ ‘UTHIEK’ Samen met zijn collega’s voert Yannick zogeheten ‘Uthiek’ (Utrechtse ethiek)-assessments uit, waarbij onder meer privacy, gezondheid, menselijke waardigheid, veiligheid en rechtvaardigheid als toetsstenen gelden. ‘Met een multidisciplinair team kijken we welk doel we willen bereiken en of het gebruik van nieuwe technologie daarbij legitiem is. Daarna zeggen we niet dat iets goed of fout is. Maar is bijvoorbeeld de privacy onvoldoende gewaarborgd, dan kunnen we de projectleider adviseren dat het verstandig is het onderwerp te bespreken met de functionaris gegevensbescherming, of zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens.’ Hoewel van oorsprong Maastrichtenaar, is Utrecht Yannicks ‘stadsie’. ‘Het is in veel opzichten een verbindende stad. Fysiek, met z’n positie in het spoornetwerk. En daarnaast een stad die ondanks grootstedelijke problematiek ook een prettig dorps gevoel uitstraalt.’ Waar en als wat ziet hij zichzelf werken in de toekomst? Na even peinzen: ‘Gemeentesecretaris, liefst van Utrecht. Maar zou mijn geboortestad Maastricht mij vragen, dan zou ik ook geen nee zeggen.’

NAN AMM: Yaannnin ckk God LLEEFTIIJDD: 28 FUFUNCN TIE:: ssttrar teeeg CIO Office BIB J::J gemmeente Utrecht OPPLEIDDINI G: mmaaster bestuurskuundede

JONG&AMBTENAAR NIET SNEL RIJK, WEL VEEL VRIJE DAGEN OF EEN FIETS We zeggen het maar meteen: als startende ambtenaar moet je niet bij de overheid zijn als je grootverdiener wilt zijn. In veel functies zal je salaris vermoedelijk lager zijn dan in het bedrijfsleven. Zeker in private sectoren waar het bedrijfsleven moet knokken om schaarse specialismen. D at loonverschil is er vrijwel zeker met private sectoren waar het bedrijfsleven moet knokken om schaarse specialismen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij de overheid wel tamelijk goed. En je kunt er je vleugels uitslaan. De hoofdprijs krijg je niet, maar het is ook weer niet zo dat je beroerd verdient. Om te beginnen is er bij de overheid minder onderhandelingsruimte dan in het bedrijfsleven. Uiteenlopende functies zijn gekoppeld aan salarisschalen, vastgelegd in een cao. De salarissen bij rijksoverheid, provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen zijn niet hetzelfde. De inschalingsmethodiek wijkt ook wat af. Voor rijksambtenaren is net een nieuwe cao afgesloten. Het principeakkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren krijgt waarschijnlijk een definitieve status kort na publicatie van dit magazine. De bedragen die hieronder genoemd worden, zijn dus in gunstige zin indicatief, want er zijn salarisverhogingen afgesproken. RIJKSOVERHEID Ga je bij de rijksoverheid werken, dan ben je rijksambtenaar en val je onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen eronder. Functies zijn ingedeeld in functiegroepen. Binnen die groepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken. De zwaarte van je functie en de opgedragen werkzaamheden bepalen welke salarisschaal bij jouw werk hoort (zie hiernaast) . Bij goed functioneren kom je financieel elk jaar een trede hoger op de salaristrap. Door de recente cao-afspraken zijn de genoemde bedragen in dit artikel overigens indicatief, zowel die van het rijk als van de gemeenten. Een aparte positie is er voor rijkstrainees. Die krijgen een aanstelling voor twee jaar gedurende het traineeprogramma. 64 Het startsalaris is voor alle rijkstrainees gelijk. Je start in schaal 10. Je werkt in principe 36 uur per week, maar 32 uur per week is soms mogelijk. Naast je salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen. Wil je minder werken om werk en privé beter op elkaar te laten aansluiten? De rijksoverheid biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken of verlofregelingen. HET STARTSALARIS BIJ DE RIJKSOVERHEID IS AFGELEID VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU DAT VOOR DE FUNCTIE IS VEREIST. MBO VEREIST: € 2.224,82 – € 2.891,36 (SCHAAL 6) HBO VEREIST: € 2.623,34 – € 3.546,17 (SCHAAL 8) UNIVERSITEIT VEREIST: € 2.756,75 – € 4.430,97 (SCHAAL 10) GEMEENTEN Hoe zit het bij gemeenten? Ook daar maken ervaring, vooropleiding en (zwaarte van) je functie het verschil. Ben je net klaar met je studie, dan verdien je vanzelfsprekend minder dan de collega die al een aantal jaren ervaring heeft. Op de pagina hiernaast geven we je een aantal voorbeelden van functies en wat deze ambtenaren ongeveer verdienen per maand, gebaseerd op het aantal jaren ervaring. Een voordeel van werken bij de overheid, zowel bij het rijk als bij gemeenten en provincies, is het hiervoor al genoemde IKB, een soort cafetariasysteem. Een deel van je arbeidsvoorwaardenpakket mag je zelf invullen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen omzetten in verlof. Of je kunt je IKB-budget gebruiken voor fiscaal vriendelijke doelen, speciale bestedingsmogelijkheden. Bij het rijk mag je bijvoorbeeld tot aan een gemaximeerd bedrag een fiets aanschaffen voor woon-werkverkeer, al dan niet elektrisch.

TOEZICHTHOUDER (BOA), GEEN ERVARING: € 2.700 BRUTO PER MAAND WMO-CONSULENT, 1 JAAR ERVARING: € 2.450 BRUTO PER MAAND AMBTENAAR BOUWVERGUNNINGEN, 2 JAAR ERVARING: € 2.750 BRUTO PER MAAND JURIDISCH MEDEWERKER, 3 JAAR ERVARING: € 2.900 BRUTO PER MAAND STEDENBOUWKUNDIGE, 4 JAAR ERVARING: € 3.200 BRUTO PER MAAND BELEIDSMEDEWERKER, 5 JAAR ERVARING: € 3.600 BRUTO PER MAAND geldt een structurele thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek is een vergoeding van 750 euro per vijf jaar beschikbaar. In de CAO voor gemeenten zit het IKB weer anders in elkaar dan bij het rijk. Maar je kunt er onder meer bovenwettelijke vakantie-uren mee kopen, laten uitbetalen, of een opleiding van volgen die niet door de werkgever vergoed wordt. IMPACT Ga je veel thuiswerken? Voor 2021 wordt (naar rato van het aantal gewerkte maanden) een eenmalige thuiswerkvergoeding van 430 euro netto uitgekeerd. Met ingang van 2022 65 Heb je al in dit magazine zitten lezen, dan zal je opvallen dat veel jonge ambtenaren niet zozeer gaan voor het geld. Natuurlijk, ze willen na hun studie graag geld gaan verdienen. Maar ‘werk van betekenis’ staat hoog genoteerd bij drijfveren. In veel gesprekken die we voerden vielen de begrippen ‘impact’ of ‘publiek belang’. Met andere woorden: het leven van anderen, of de samenleving als geheel een beetje mooier, beter of slimmer maken. Niet alles is kennelijk uit te drukken in geld; ook voldoening is een beloning.

JONG&AMBTENAAR HOE MAAK JIJ IMPACT BIJ GOOISE MEREN? Ben jij op zoek naar een jonge organisatie waar nog niet alles in beton is gegoten? Een organisatie waar ambitie, lef en daadkracht wordt gewaardeerd? En waarin jij als (jong) talent de vrijheid, verantwoordelijkheid en de ontwikkelmogelijkheden krijgt om écht het verschil te kunnen maken? Dan is werken bij Gooise Meren iets voor jou! FACTS & FIGURES Standplaats in Bussum, Noord-Holland. Het hart van het Gooi Jonge gemeente (fusie in 2016) 420 medewerkers in dienst Ruim 58.000 inwoners HET VERSCHIL MAKEN… Hoe fijn is het als jouw werk ertoe doet en jij écht het verschil kunt maken? Of het nu gaat om een schone, veilige leefomgeving, het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen óf het creëren van een gloednieuwe wijk van 1300 woningen in Muiden; jouw werk bij gemeente Gooise Meren heeft direct effect op het woon- en leefplezier van al onze inwoners! Dít motiveert onze collega’s om bij Gooise Meren te werken. Bij binnenkomst is deze passie en gedrevenheid om van meerwaarde te zijn meteen merkbaar. VAN A TOT Z INVLOED UITOEFENEN Het mooie van Gooise Meren is de schaalgrootte. We zijn niet erg groot, maar zeker niet klein. Dit maakt dat je een breed takenpakket hebt en je veel collega’s persoonlijk kent. Lisa Vos (29 jaar, Beleidsadviseur Sport) ziet dit als een groot pluspunt in haar werk: “Je krijgt volop de ruimte om zelf met initiatieven te komen en om van A tot Z invloed uit te oefenen bij (nieuw) beleid en projecten.” Dit wil jij: 1 jaar ontdekken, zien waar je talent ligt en gaan als een raket! Talentvolle starters lees meer op werkenbijgooisemeren.nl Doordat verantwoordelijkheden laag liggen en we vanuit vertrouwen samenwerken, krijg jij de kans om je stempel te drukken binnen jouw vakgebied. Dit geeft energie! RUIMTE VOOR VERNIEUWING Onze gemeente is vrij jong, nog niet alles is in beton gegoten. 66

JONG&AMBTENAAR Wees welkom Leer onze gemeente kennen, dan kijken we samen waar jouw talent ligt! Daarna verdiep je je kennis, volg je relevante trainingen en/of opleidingen en stroom je door naar een functie binnen een vakafdeling, bijvoorbeeld als Wabo vergunningverlener, junior beleidsadviseur of consulent binnen het sociaal domein. Talentvolle starters lees meer op werkenbijgooisemeren.nl Onze directeur Margriet van Schaik (48 jaar) staat dan ook met beide benen in de maatschappij en gaat voor vooruitgang en vernieuwing: “Door ervaring te koppelen aan jong talent met een frisse blik, krijg je beweging en vernieuwing in je organisatie.” BETROKKEN, HARTELIJK EN ONDERNEMEND Nieuwe collega’s benoemen één ding als typisch kenmerkend voor Gooise Meren. Dit is voelbaar, zodra je ons gemeentehuis of één van de gemeentewerven binnenloopt; het warme bad waarin je terecht komt. De onderlinge betrokkenheid bij elkaar, behulpzaamheid, de korte lijntjes én drive om samen mooie resultaten te behalen worden steeds opnieuw benoemd. Er wordt hard gewerkt binnen onze organisatie. Steeds kijken we met onze inwoners hóe we iets waardevols kunnen neerzetten of een maatschappelijk vraagstuk kunnen oplossen. Dit maakt ons trots. FRONTOFFICE ALS KWEEKVIJVER VOOR NIEUW TALENT Onder het mom “practise what you preach” is onze Frontoffice (voorheen Klantcontactcentum) gestart met een pilot om talentvolle starters aan te trekken en intern op te leiden. Ervaren krachten krijgen nieuwe energie en inzichten op de afdeling en jongeren krijgen de kans om grote stappen in hun (loopbaan)ontwikkeling te maken. Win-win dus. HOE HET ONTWIKKELTRAJECT ERUITZIET In het ontwikkeltraject “Kweekvijver voor nieuw talent” krijg je als starter de kans om in ongeveer 1 jaar tijd de fijne kneepjes van het vak te leren op een doorstroomplek die bij jou past. Het eerste half jaar start je bij onze Frontoffice. Door alle binnenkomende vragen en meldingen van inwoners te beantwoorden leer je in korte tijd de gemeente in de volle breedte kennen. Zo weet je snel wat we als gemeente doen, waarom we dit doen én voor wie we dit doen. VOLOP INVESTEREN IN ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN Om jou als jonge ambtenaar te laten groeien, investeert Gooise Meren fors in een toekomstproof opleidingsbeleid. Deze investering zie je terug in o.a.: • Onze GroeiMee! Academie. Hierbij bieden we intern allerlei trainingen, cursussen en workshops op maat aan waarop je je als collega kunt inschrijven. • We hebben interne coaches op het gebied van loopbaanbegeleiding, individuele en/of teamontwikkeling. • Ruim opleidingsbudget voor het volgen van een relevante studie, opleiding of persoonlijk ontwikkeltraject. Dit geeft jou de kans om je binnen je eigen functie of daarbuiten te ontwikkelen naar jouw gewenste droombaan. MEER WETEN Wil je meer weten over onze organisatie of je aanmelden voor een Job-Alert? Kijk dan op werkenbijgooisemeren.nl. 67

WERKEN VOOR EEN MOOIER NISSEWAARD Nissewaard heeft het beste van twee werelden: het stadse en het landelijke. Een stad met bijbehorende faciliteiten waar je blij van wordt tot de mooie, rustige en idyllische dorpen met boerderijen. Nissewaard heeft alles in huis. N LEER! En dat zie je ook terug in onze organisatie: we leren elke dag bij en staan daarvoor open. We willen vooruit en kijken liever naar dat wat wel kan, dan ieuwkomers zijn vaak positief verrast door alles wat we te bieden hebben. Wat voor de nuchtere Nissewaarders heel gewoon is, is voor anderen bijzonder. We hebben iets te bieden, maar we zijn vaak bescheiden en niet zomaar tevreden. We vinden dat het altijd beter kan. naar iets dat niet kan. Hoe we dat doen? We ontwikkelen onze vakmanschap en zijn betrokken. Met persoonlijke aandacht voor elkaar zijn we makkelijk te benaderen. We zoeken altijd naar creatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen en blijven leren van elkaar. En tot slot sta je er niet alleen voor in onze organisatie, want we helpen elkaar en natuurlijk onze inwoners, ondernemers en organisaties. JA! NISSEWAARD IN CIJFERS We zijn jong: 6 jaar geleden werden Spijkenisse en Bernisse de gemeente Nissewaard. Met ongeveer 800 collega’s werken we voor 85.000 inwoners. 104 medewerkers zijn jonger dan 35 jaar Gemiddelde leeftijd: 48 jaar Dus daarom zeggen we bijna altijd ‘ja’ als je een opleiding wilt doen en krijg je 5 procent van je werktijd de ruimte om je te ontwikkelen. We zeggen ‘ja’ tegen vitale en gezonde medewerkers en ‘ja’ bij goede ideeën voor een mooier Nissewaard. ONTDEK! Dat is het ontdekken waard, dus neem eens contact op met manager Dienstverlening Margo Stolk of recruiter Natasja van Hummel. Bel naar 14 0181, stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl of kijk op www.nissewaard.nl. Dan bespreken we wat we voor elkaar kunnen betekenen en wellicht drinken we binnenkort een kop koffie om kennis te maken. 68 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR JADE PLANT ZAADJES VOOR EEN BETERE WERELD De wens om de wereld beter te maken voor mens en milieu zat er al jong in bij Jade (Xiong) Peters. In 2005 overhandigde ze de toenmalige koningin Beatrix een tekening namens het Earth Charter, een mondiale beweging voor een duurzame en rechtvaardige wereld. ‘B ij dat evenement waren meerdere wereldleiders aanwezig. Dat ik erbij mocht zijn en de koningin ontmoette, vormde een leidraad in alle keuzes die ik later maakte’, zegt Jade. Haar overtuigingen zette ze om in studie en werk. Zo werkte ze onder meer als vrijwillig fundraiser voor Warchild en bij een consultancybureau dat specialist is op duurzaamheidsgebied en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lokaal roerde ze zich ook: ‘Ik zat in het inwonerspanel klimaat. In die tijd zag ik de vacature voorbijkomen van het werk dat ik nu doe. Van het internationale bedrijfsleven naar me inzetten voor de regionale en lokale community.’ ‘In mijn dagelijkse bezigheden draait het om de eigen bedrijfsvoering van de gemeente. In plaats van dat ik contact heb met bedrijven, help ik mijn collega’s om duurzaamheid in de praktijk brengen. De gemeente is immers ook een bedrijf.’ Een van haar taken is het in kaart brengen van de CO2 -uitstoot. ‘Om te bepalen of je de rijksdoelstellingen haalt, moet je eerst een nulmeting doen. Die hebben we bijna afgerond. Alle data zijn verzameld: van het wagenpark, de gebouwen, zakelijk vervoer, van alles waar direct of indirect energie bij wordt uitgestoten. Pas dan kun je zien waar je je kunt verbeteren.’ Verder kijkt Jade over de schouder mee bij inkoopprocessen. ‘We zijn nu bezig met bedrijfskleding van de mensen in de groenvoorziening en de medewerkers van de begraafplaats. Dat is prima circulair aan te besteden: polo’s, truien en andere kledingstukken van hergebruikt textiel in plaats van virgin katoen. Maar circulair kan ook gaan om asfalt, ict, zonnepanelen. Van sommige zonnepanelen weet ik dat ze uit een regio in China komen, waar slavenarbeid is. Daar wijs ik op.’ Het zijn relatief kleine bijdragen aan de oplossing van grote problemen, maar de inspanningen lonen. ‘Ik zie het als zaadjes die ik plant. Die kunnen uitgroeien tot iets groters en zich verspreiden. Ze weten me inmiddels te vinden in de organisatie en vragen me om mee te denken.’ En dat werpt vruchten af, merkt ze. Zo stuurde personeelszaken tot voor kort collega’s bij bijzondere gebeurtenissen nog snijbloemen, 69 N NAAMM: Jaadde Peterss LLEEFTIT JDD: 28 jajaara F N T E: projje tleider FUNCTIE: pro ect e klimaat e tra limaatneutraal en ci circulaiir opdrac tgev pdrachtgevers h p schap BIIJ: BUCH werkorganisatie gemeenten Bergen, Uitgeest, J BUCH (werk rgan a Uiit Castricum, Heiloo) OPLEIDING: Fair Trade Management (nu: Sustainable Value Chain Development), hbo t terwijl de teelt daarvan vaak vervuilend is. Jade stuurde een lijstje alternatieve ideeën. De collega’s hadden zelf de beste inval, vertelt ze trots: ‘Wordt er nu een baby geboren, dan krijgt de medewerker een geboorteboompje.’

Basisverzekering IZA Basis Keuze 119,84 incl. 5% collectiviteitskorting

Jij zorgt voor Nederland. IZA zorgt voor jouw gezondheid en zorg. Elke dag zet jij je in voor een nog betere, mooiere, schonere en duurzamere samenleving. Jij bent er voor Nederland. IZA is er voor jouw gezondheid en zorg, nu en in de toekomst. Want als er iets is wil je weten dat je goed zit. En dat je kunt vertrouwen op je zorgverzekering. 5% collectiviteitskorting op de basisverzekering voor het hele gezin Al aanvullend verzekerd vanaf € 4,76* Ruime vergoedingen voor onder andere fysiotherapie en mantelzorg Razendsnel declareren via de IZA Zorg App Gezond Leven: gratis webinars, apps en tips * inclusief 20% collectiviteitskorting Bekijk alle voordelen en bereken je premie: iza.nl/devoordelen

JONG&AMBTENAAR MEPPEL IN HET KORT: D e Gemeente Meppel is een groeiende stad met circa 34.085 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe, onderdeel van de regio Zwolle. Meppel is een bijzondere stad aan het Meppelerdiep. Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners daar telkens weten te vinden en te delen. Een geluk diep van binnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk. Kernwaarden: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek. Met de samenleving willen we Meppel neerzetten als gelukkigste en meest gastvrije stad. GEMEENTE MEPPEL IN CIJFERS: • Ongeveer 325 medewerkers • 14 verschillende teams • Gemiddelde leeftijd van medewerkers: 48 jaar • Ongeveer 16% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar DE GEMEENTE MEPPEL ALS WERKGEVER: Koers in de organisatieontwikkeling In Meppel varen we een koers die de bedoeling van de vraagstukken centraal stelt. We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner in de stad en werken samen flexibel aan de dienstverlening naar onze inwoners. Er heerst een open, informele en collegiale werksfeer. Werken voor de gemeente Meppel betekent dat je aan de slag gaat met innovatieve veranderingen in de samenleving. Je zoekt verbinding met inwoners, instellingen en ondernemers over vraagstukken en je stelt je flexibel op. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie. Ontwikkeling Bij de gemeente Meppel staat jouw ontwikkeling hoog op de agenda. We bieden je een concernopleidingsplan met verschillende trainingen die aansluiten bij de organisatieontwikkelingen. Ook kun je trainingen volgen die je bespreekt met je manager in het jaarlijkse goede gesprek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van 17,05% waarbij je gedeeltelijk zelf kan kiezen hoe je dit budget wilt inzetten. Gemeente Meppel is aangesloten bij Talentenregio en bij Vooruit in Drenthe. Dat betekent dat je werkt bij een organisatie die zich inzet voor jouw talent. Als jij je talent volop kunt inzetten dan komt dit jou, de organisatie en uiteindelijk de gemeente en inwoners ten goede. WERKEN BIJ DE GEMEENTE MEPPEL: Heeft deze advertentie jouw interesse gewekt en wil je meer weten over werken bij de gemeente Meppel? Kijk dan eens op www.meppel.nl, www.vooruitindrenthe.nl of www.talentenregio.nl voor een geschikte vacature. Of volg ons op LinkedIn. 72

JONG&AMBTENAAR Burgerzaken als passie WERKEN MET MENSEN VAN VLEES EN BLOED Digitalisering en veranderende wetgeving: op de afdelingen Burgerzaken van wordt het werk veelomvattender en specialistischer. Een kolfje naar de hand van Jelly Frankes. ie zou ooit gedacht hebben dat burgers zonder al te veel omhaal administratief het geslacht dat in hun geboorteakte staat, kunnen wijzigen? Lijkt simpel, maar aan de ‘achterkant’ van zo’n ogenschijnlijk kleine wijziging moet het nodige geregeld worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Jelly leidt in de Friese gemeenten dit soort veranderingen in goede banen. Daarnaast heeft ze een detachering als (junior) adviseur kwaliteit/accountmanager gemeenten bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. En dan is de behendige Friezin (ze is een topper in acrogym, een acrobatische vorm van gymnastiek) ook nog eens docent Burgerzaken. ‘Van een akte van de burgerlijke stand tot een verhuisaangifte: steeds meer kan digitaal geregeld worden door inwoners zelf’, legt ze uit. ‘Daar moeten wel de systemen klaar voor zijn. De collega’s in het vakgebied moeten goed geïnformeerd zijn. Technisch gebeurt er ook veel.’ In een kleine gemeente komen veel taken neer op de ambtenaren van Burgerzaken. ‘Op dit moment spelen bijvoorbeeld ook de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.’ In haar gemeente kunnen inwoners de aanvraag voor een reisdocument inmiddels deels digitaal doen. ‘Je gegevens staan daarna klaar en je hebt betaald. De afspraak staat ingepland. Rest nog een bezoekje aan het gemeentehuis voor je handtekening en pasfoto.’ Jelly wist tijdens haar opleiding dat ze ‘niet alleen teksten wil uitpluizen’, maar liefst werkt met mensen van vlees en bloed. ‘Wat als een Marokkaanse man met een Turkse mevrouw in Nederland trouwt en die twee samen een kindje krijgen in het buitenland? Dat soort complexe vraagstukken vond ik superinteressant.’ Na een periode op een schuldhulpverleningsfunctie verlangde ze terug naar zulke juridische puzzeltjes. ‘Tot mijn verrassing kwam mijn huidige functie voorbij als vacature. In mijn eigen woongemeente nog wel! Mensen vinden het vaak fijn geholpen te worden door een bekende en dan ook nog eens in het Fries.’ 73 W NAAM M: Jelly F ankes LEEFT JD 5 FUNCTIIE: Fran TIJD: 25 T E: beh eheerder er basisreg st BIJ: 8KT erk giistratiei person KTD (A h ka Tytsjerl r ste rsonen Achtkarspe n eradie pelen en OPLEIDING: hbo sociaal juridische dienstverlening Begin 2021 kreeg Jelly de publieksprijs tijdens de verkiezing Jonge ambtenaar van het Jaar. ‘De boel ontplofte daarna, zoveel belangstelling’, vertelt ze. ‘De jury vroeg onder meer bij welke organisatie ik graag in de keuken zou willen kijken. Daar hoefde ik niet over na te denken: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, waar onze wet- en regelgeving vandaan komt.’ Haar wens bleef niet onopgemerkt: ‘Na een dagje meelopen belde de Rijksdienst of ik op detacheringsbasis wegens zwangerschapsverlof van medewerksters wilde bijspringen.’ Beide functies doet ze nu 50/50 van haar werktijd. ‘Gelukkig heb ik een teamleider die steunt dat ik me wil ontwikkelen en de uitdaging graag opzoek.’ Een nieuwe uitdaging dient zich aan: ‘Ik heb één dag ontslag genomen bij de gemeente en ga aan de slag als docent Burgerzaken. Cursussen en trainingen ontwikkelen. Wie weet groeit dat uit tot een eigen bedrijfje.’

JONG&AMBTENAAR “ZEELAND ZOEKT TALENT” B innen onze organisatie maken we samen het verschil door te werken in netwerken. Met andere overheden, bedrijven en instellingen werken we aan het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Dit betekent werken aan wettelijke taken en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doe je met ruim zeshonderd collega’s, vanuit huis, ons prachtige Provinciehuis of vanuit een steunpunt. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van interne jobcoaches tot beleidsmedewerkers. We zorgen voor een goede bereikbaarheid via boot, Westerscheldetunnel en Zeelandbrug. Door wegen aan te leggen en te onderhouden werken we aan de mobiliteit van Zeeland. We werken aan een strategie voor klimaatadaptatie en energietransitie. We stellen een omgevingsvisie op voor het gebruik van onze ruimte en werken aan het terugdringen van stikstof en het robuust maken van de Zeeuwse natuur. Daarnaast zetten we ons in voor het behouden en versterken van onze Zeeuwse economische structuur: een provincie met een sterke regionale economie en duurzame economische ontwikkeling. Je krijgt bij de Provincie Zeeland alle ruimte om te leren en verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat jij je talenten kan inzetten voor de uitdagingen in onze Zeeuwse samenleving. Daarbij mag je zijn wie je bent. In onze organisatie werken we met veel verschillende collega’s. Ons bedrijfsrestaurant wordt bijvoorbeeld helemaal gerund door collega’s die extra ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben. Daarnaast hebben we veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid, wekelijks kun je deelnemen aan sport en bewegingsactiviteiten en we organiseren ieder jaar een sportdag voor de hele organisatie. Naast deze gezonde activiteiten is er ook tijd om kennis te delen met anderen op onder andere themabijeenkomsten. Wij staan open voor jong talent! We werken mee aan het programma Talent voor Zeeland, waarin trainees bij verschillende werkgevers aan de slag gaan. De Provincie Zeeland is één van deze werkgevers. Ook doen we mee aan het programma Talent Tech jobs. Als hbo student in Zeeland kun je solliciteren naar een bijbaan in jouw vakgebied bij de Provincie of andere organisaties die bij dit programma zijn aangesloten. Als je bij ons als jong talent werkt kun je contacten leggen binnen ons eigen jongeren netwerk JatZee, het Jonge Ambtenarennetwerk Zeeland en onze personeelsvereniging. Deze netwerken organiseren jaarlijks leuke en leerzame activiteiten. Als medewerker bij de Provincie Zeeland ontvang je vanuit de cao een Persoonlijk Ontwikkel Budget van 5000 euro. Dit bedrag is vijf jaar geldig. Het bedrag kun je inzetten voor je huidige werk, maar ook voor toekomstig werk. Ons jaarlijkse aanbod vind je in onze eigen e-academy. Wil je meer weten? Kijk dan op www.zeeland.nl Op zoek naar een leuke stage of baan? Schrijf je in via www.werkenbijprovinciezeeland.nl 74

JONG&AMBTENAAR MENSEN MAKEN Tilburg gaat voor een inclusieve stad en organisatie. Een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en gezien. Waar oog is voor elkaars talent en waarin iedereen mee kan doen en zichzelf mag zijn. Met eigenheid, gelijkheid en respect als rode draad. En waar verbinden het werkwoord is. Want mensen maken de stad, we hebben elkaar nodig. D e gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat mensen het gevoel ervaren dat ze er toe doen. Dat ieders talent telt. En dat de diversiteit aan mensen en unieke kwaliteiten de kracht zijn van de stad en de organisatie. Inclusie als voorwaarde meenemen op de verschillende beleidsterreinen is dan ook een logisch gevolg. Net als de gesprekken met de werknemers en de stad. OMGANG De inclusieve ambitie is afhankelijk van de manier waarop je met elkaar Als organisatie streven we naar een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een diversiteit aan ervaringen, achtergronden en talenten in teams levert een belangrijke bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen in onze stad. We vinden elkaar in onze gezamenlijke kernwaarden: verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs. BUURTBEWONERS ALS PROGRAMMAMAKERS “Geen vooraf uitgestippelde plannen, maar een open gesprek met de buurt. Want zij weten als geen ander wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is”, vertelt Fleur Hubregtse (omgevingsmanager gemeente Tilburg) gedreven. “Andere vragen stellen en uitgaan van de kracht van de wijk, geeft een heel ander gesprek. Laat je als gemeente zien in de wijk en neem bewoners serieus. Geef hen de ruimte en zie tot wat voor moois dat kan leiden. Het maakt talenten zichtbaar, versterkt het eigenaarschap bij bewoners en is de motor voor onderlinge verbinding. Mensen voelen zich veel meer verantwoordelijk en betrokken en helpen elkaar. Een enorme impuls voor omgaat. De gemeente pakt hierin een voorbeeldrol. Gemeentesecretaris Aly van Berckel: “Iedereen brengt eigen competenties mee en levert een bijdrage aan onze organisatie en onze stad. Om die bijdrage te leveren, is het van belang dat alle collega’s zich senang en veilig voelen, dat ze met plezier aan het werk zijn en dat ze de ruimte voelen en krijgen om hun talent te ontwikkelen. Dat vertrouwen en die veilige omgeving vind ik van groot belang.” 76

N JONG&AMBTENAAR DE STAD de buurtgemeenschap. Ik ben er trots op om dat te zien gebeuren in de praktijk.” VERRIJKING “Diversiteit maakt Nederland zo’n mooi en sterk land”, gaat Younes Nahnahi (wijkregisseur en OR-lid gemeente Tilburg) verder. “Diversiteit gaat niet om overtuigen. Het is een gegeven, een vanzelfsprekendheid. Maar onbekend maakt onbemind. En daarom vind ik het fijn om als OR-lid vaste structuren bespreekbaar te kunnen maken. Zoals meer variabele feestdagen. Het Suikerfeest is voor mij als niet-christen bijvoorbeeld belangrijker dan Hemelvaartsdag. Meer diversiteit in de top van de organisatie is een ander voorbeeld. Ik vind het mooi dat dit soort zaken allemaal bespreekbaar zijn binnen onze organisatie.” Younes besluit zijn verhaal met een wijsheid van Victor Hugo (Franse schrijver 1802 – 1885) dat alles zegt. ‘Het opperste geluk in het leven is de overtuiging bemind te worden om wie je bent, of liever bemind wordt ongeacht wie je bent’. 77

JONG&AMBTENAAR SNEL EEN STAP VERDER OP DE CARRIÈRELADDER Na haar stage dacht ze: tussen twee studies door tijdelijk aan de slag bij de gemeente Stichtse Vecht. Inmiddels werkt Marieke de Bruin daar bijna zes jaar, in vier verschillende functies. ‘ I k vind sporten leuk en heb aanleg voor bijna alle sporten. Maar er is geen sport waar ik echt in uitblink’, legt Marieke uit. Een carrière als beroepssporter zat er dus voor haar niet in. Maar zaken rondom sportbeoefening vormen een rode draad in haar carrière tot nu toe. ‘Tijdens mijn bachelor deed ik bij Stichtse Vecht onderzoek naar de sport- en beweegbehoefte van middelbare scholieren’, vertelt ze. ‘Toen ik klaar was, kreeg ik de vraag of ik niet wilde blijven, eventueel tijdelijk. Ik was van plan een master te doen, maar die bleek vol. Daarop besloot ik voorlopig te blijven en het volgende jaar mijn studie weer op te pakken.’ Ze werd consulent sport en sociaal domein. ‘Sport inzetten als middel om mensen verder te helpen op het gebied van werk, zelfredzaamheid of een gezonder leven. En ze mee te laten doen op diverse terreinen’, legt ze uit. UITDAGING ERAF Na een tijdje ging de uitdaging er wat af, en Marieke keek verder. ‘Ik hoefde dat amper aan te geven, of er werd mij wat nieuws aangeboden. Ik mocht me bezighouden met gebiedsontwikkelingen waar sportparken bij betrokken zijn en het realiseren van nieuwe sportaccommodaties. Daarnaast hield ik mij bezig met beleidstaken zoals de minimaregelingen voor sport. Die zorgen dat gezinnen met een laag inkomen ook de kans hebben om te sporten of een zwemdiploma te behalen.’ In een volgende functie maakte de (financiële) bedrijfsvoering 78 deel uit van Mariekes werk. ‘Onder meer het beheer van alle sportkredieten: het geld dat omgaat in sport, van investeringen in accommodaties tot aan sportstimulering. Al snel breidde dit zich uit met het stroomlijnen van de plannings- en verantwoordingsinformatie van het brede sociaal domein, alle door ons uitgevoerde wetten die te maken hebben met (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en straks ook inburgering.’ Dat werk doet ze nog op het moment dat we elkaar spreken, maar Marieke rent alweer door naar de volgende halte. Met een tussentijds behaalde master bestuurskunde op zak gaat ze zich nu voor de organisatie als geheel inzetten, als adviseur organisatieontwikkeling, niet uitsluitend voor het sociaal domein. ELKE KEER EEN STAP Marieke schrijft haar afwisselende loopbaan binnen één organisatie deels toe aan het 70-20-10 principe. ‘Dat komt erop neer dat je 70 procent van je tijd besteedt aan je primaire functie, 20 procent elders binnen de organisatie en 10 procent voor innovatie of persoonlijke ontwikkeling.’ Telkens gaf die regeling haar loopbaan een zetje. ‘Iedere keer als ik dacht dat ik misschien wat anders moest gaan doen, kreeg ik de mogelijkheid om er 20 procent van mijn werktijd iets totaal anders naast te doen. Om vervolgens door te stromen naar die functie. Zo maakte ik elke keer een stap.’ De laatste stap is wat Marieke betreft voorlopig nog niet gezet.

NAAAM: Marieke de Bruuinn LEEFTIJD: 26 jaaarr FUNCTIE: advisseuur organisatieontwwikkeling BIJ: gemeeente Sttichtse Vecht OOPLEIDING: spportmanagement, hbo; bestuur- een organisatieweetteenscchhappep n, minor; besttuuu rrsskuundn e, master.

JONG&AMBTENAAR WIJ ZIJN WATER; DIVERS EN UNIEK! nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen. N ederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor de unieke regio van Waterschap Rivierenland, tussen de grote rivieren. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen. Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Bij Waterschap Rivierenland werken we met z’n allen aan veiligheid, schoon oppervlaktewater, optimale waterstanden en sterke dijken. Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel. Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk. De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Rollen, talenten en drijfveren staan bij ons centraal. Iedereen werkt dáár waar ze vanuit hun talent de grootste bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Ieder mens is anders en levert een unieke bijdrage aan ons waterschap. Het maakt niet uit wat je geslacht, leeftijd, etniciteit of seksuele voorkeur is. Bij Waterschap Rivierenland willen we die verschillen erkennen en waarderen. Wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie, daarom is dit één van onze strategische speerpunten. Ons doel? Een organisatie zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen gelijke kansen krijgt en alles uit zichzelf kan halen. Want als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Zo zijn wij elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. 80

JONG&AMBTENAAR MEEWERKEN AAN HET ALLERLEUKSTE PROJECT Niet alleen naar het stadhuis voor een paspoort of rijbewijs, maar ook voor schuldhulp, een baan of een kop koffie. ‘Het nieuwe Huis van de Stad wordt een ontmoetingsplek voor onze inwoners’, zegt Lotte Reijmerink-Kester. N NAAM: Lotte Reijmerink-Kester EEFTIJD: LLE 33 FFUUNCTIE: projectmanager pprrogramma’s en projecten BIJ: gemeente Amersfoort OPLEIDING: TU bouwkunde, richting vaastgoedontwikkeling I n Amersfoort werkt Lotte aan de voorbereiding van de bouw van dit voor de gemeente beeldbepalende gebouw. En monumentaal gaat het zeker worden, want het ontwerp komt van het befaamde Kraaijvanger Architects. ‘Ik ben een generalist in een technische wereld’, zegt Lotte. Volgens haar ‘kruipt het bloed waar het niet gaan kan.’ Na andersoortige vraagstukken is ze terug in het ruimtelijk domein. ‘Toen ik hoorde ik dat het project Stadhuis doorging, dacht ik: dit is het beste en leukste project waar ik aan kan meewerken.’ Behalve de al genoemde publieksbalie en andere instellingen (UWV, zorg- en welzijnsinstellingen) biedt het stadhuis straks plaats aan de raadszaal, werkruimten voor burgemeester en wethouders, en gemeenteambtenaren. En horeca. ‘De locatie is bij het spoor en het station, echt een prominente plek’, aldus Lotte. Als er niks tegenzit, kan in 2025 de eerste schop de grond in. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. En Lotte heeft daarin een cruciale rol, als projectmanager. Op haar bureau komt heel veel samen. ‘Mijn taak is de gebruikerscoördinatie. Ik zette het participatieproces op en verzamel de wensen van collega’s, inwoners, bestuurders, raadsleden en andere gebruikers en houd hen op de hoogte.’ De informatie van de architect ‘vertaalt’ ze naar de gebruikers – en vice versa. Daarnaast is ze het 81 aanspreekpunt voor de organisatie en Amersfoorters. ‘Hebben ze vragen, dan komen die bij mij.’ ZO OPEN MOGELIJK ‘Het idee was dat in het programma van eisen het woord “renovatie” vervangen zou kunnen worden door “nieuwbouw”, maar zo eenvoudig is het niet. Er ontbrak een relatie met de visie op wat we willen zijn als gemeentelijke organisatie. Over hoe de relatie is met inwoners, ondernemers en instellingen, en de ambities die we hebben. Bij een onderhoudsrenovatie is dat minder aan de orde.’ Lotte hoopt dat het nieuwe stadhuis zo open mogelijk wordt. ‘Niet dat de medewerkers met een pasje achter de deur verdwijnen en je niks meer van hen ziet. Dat stimuleert niet bepaald de ontmoeting tussen overheid en inwoners.’ Rekening houdend met veiligheid en privacy moet het gebouw transparant worden. Vastgoedontwikkeling trok haar altijd aan, meer dan winkelcentra of commerciële kantoorgebouwen. ‘Ik zocht altijd werk in het onderwijs, de zorg en nu dan de gemeente. Vastgoed als beleggingsmiddel vind ik niet zo interessant. Gebouwen kunnen dienend zijn aan andere maatschappelijke doelen. Met die ambitie ben ik bij de gemeente gekomen.’

JONG&AMBTENAAR Kwaliteitbewaker Julia Broere LOEIDRUK TIJDENS DE LOCKDOWN Wie in de gemeente Gooise Meren een dakkapel wil laten plaatsen, zou zomaar eens met Julia Broere (23) in contact kunnen komen. Julia is secretaris van de commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. S amen met twee architecten beoordeelt zij of zo’n dakkapel – of een ander kleinschalig bouwproject – in het straatbeeld past. Julia begon bij de gemeente als student, op een heel andere afdeling. Toen ze haar scriptie schreef, was ze op zoek naar een bijbaan en belandde op het klantcontactcentrum van Gooise Meren. ‘Ik wist niks over gemeentes,’ vertelt Julia, ‘behalve dat je er een rijbewijs of paspoort kon ophalen. Al snel kwam ik erachter dat de gemeente véél meer doet.’ Na het klantcontactcentrum kreeg ze een functie op de afdeling vergunningen. ‘Ik had aangegeven dat ik graag wilde doorgroeien. Ik wilde meer verdieping.’ En nu is ze dus secretaris. ‘ Ik zou ineens iets heel anders kunnen doen’ FEESTCOMMISSIE Julia’s sterke kant zit vooral in organiseren. ‘Dat vind ik gewoon het leukst. Ik doe het ook in mijn vrije tijd. Ik kom uit een heel groot gezin, met negen kinderen, en ik ben in mijn eentje de feestcommissie. Ik organiseer bijeenkomsten, een pubquiz, of een speciale verjaardag met een speech.’ Die liefde voor organisatie komt terug in haar werk als 82 secretaris. ‘Ik doe de voorbereiding van de bespreking, ik schrijf de notulen, en ik werk de adviezen van de architecten uit en handel ze af.’ LOEIDRUK Tijdens de lockdown werd het voor de commissie loeidruk. Haast iedereen wilde verbouwen. ‘En die mensen komen allemaal bij ons terecht. Zij doen een aanvraag en wij nodigen ze uit. Het is dus ook mogelijk om erbij te zijn als wij de aanvraag bespreken.’ Inmiddels is Julia alweer bezig met haar volgende stap binnen de gemeente. Ze wordt opgeleid tot casemanager Wabo. ‘Een casemanager begeleidt een vergunningsaanvraag en onderhoudt nauw contact met de aanvrager. Die toetst het plan aan de regels die gelden in onze gemeenten. We hebben veel beschermde dorps- en stadsgezichten, zoals we dat noemen, dus moet de casemanager heel goed onderzoek doen. En uiteindelijk stuurt hij of zij een advies naar de commissie waar ik momenteel secretaris van ben.’ Julia’s werk heeft haar blik op dorpen en steden veranderd, zegt ze. ‘Als ik wandel, vallen me andere dingen op. Ik krijg meer verstand van gebouwen, monumenten, hoe een straat is ingedeeld. Daardoor wordt het steeds interessanter.’ En ook de gemeente als werkgever bevalt haar zeer. ‘Wat ik hier zo fijn vind, is dat ik alle kanten op kan. Ik zou ineens iets heel anders kunnen doen. Binnen het sociaal domein werken, bijvoorbeeld. Misschien word ik ooit afdelingsleider. Die mogelijkheden zijn er, en worden hier ook echt gestimuleerd. Daarom heb ik niet de drang om voor een grotere overheidsinstantie te werken. Ik zit hier goed.’

NAAAMMA : JuJulilia Brroeoereer LEEEFTITIJDDJ : 23 FUUNCNCTIT E:E sece reer tataris commissiee ruiiu mtm ele ijjke kwalil teitti en erre fggoeo d BBIJ: geememeene tete Gooooisise MeMereren STTUDIEEI : owo, bbaachhc elorr Europese e sttuddieies

JONG&AMBTENAAR AMY BINDT DE STRIJD AAN MET WONINGNOOD Haar vader zit in de bouwwereld, dus de appel valt niet heel ver van de boom. ‘Maar waar hij bezig is met de technische kant, vind ik zelf vooral de sociale kant fascinerend’, vertelt Amy van Eijk, junior projectleider ruimtelijke ontwikkeling. D at verklaart waarom ze na haar bachelor haar studie een andere richting gaf. ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in architectuur, maar kwam er snel achter dat het niet zozeer de bouwkunst zelf is die me aanspreekt, maar de stad, de wijk, het dorp eromheen’, zegt Amy. ‘Ruimte heeft zo veel aspecten: de bebouwing, maar ook de mensen, het groen, hoe de straat ligt, de sociale achtergrond, de historie van een plek.’ Alle facetten waar ze op de universiteit mee bezig was, komen bijeen in haar huidige functie als junior projectleider ruimtelijke ontwikkeling. Amy, die eerder stage liep in Amsterdam, ziet in het werken voor een relatief kleine gemeente veel voordelen. ‘De contacten zijn informeel. Je kunt bij de wethouder binnenlopen, mocht dat nodig zijn. En je staat dicht bij de inwoners. De lijntjes zijn kort, wel zo prettig.’ HOGE NOOD In de regio Arnhem-Nijmegen kan ze zich de komende jaren professioneel uitleven. Er zijn tot 2050 zo’n 50.000 extra woningen gepland, waarvan 15.000 tot 18.000 sociale huurwoningen. De nood in de steden is hoog, weet Amy, die eerst in Nijmegen woonde. Deze studentenstad staat in de top-drie van steden met het grootste woningtekort van Nederland. ‘Maar in de dorpen spelen de tekorten net zo goed, vooral voor starters en senioren’, zegt Amy erbij. ‘Veel huizen in onze kleine kernen worden bewoond door ouderen, die geen kleinere woning vinden. Dat zet een rem op de doorstroming, waardoor jongeren weer langer bij hun ouders 84 NAAM: Amy van Eijkk LEEFTIJD: 25 jaar FUNCTIE: junior projectleidder ruimtelijke ontwikkeliingn BIJ: gemeente Beuningen OPLEIDDIING: ruimtelijke ordene ing en planologie, bachelor; sociale geoogrg affiee, master; stedenboouww en arcr hitectuur, Acade imim e voorr Bouuo wkw unsst, miinorr.

JONG&AMBTENAAR wonen. Zo loopt het hier aan alle kanten vast.’ Beuningen gaat voor een plaats van die omvang een stevig aandeel leveren in de regionale bouwproductie: ‘De gemeente wil van 26.000 naar 30.000 inwoners in 2040. Een kwart van de nog te bouwen woningen moet sociale huur zijn. Als gemeente proberen we te sturen op betaalbaarheid van woningen. Dat is iets waar ik me vanuit mijn werk graag hard voor maak. Het draait het om het algemeen belang; minder op geld in het laadje krijgen.’ CLUBJE Een mooie ontwikkeling vindt Amy het steeds meer voorkomende collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Een clubje toekomstige bewoners laat dan samen woningen bouwen. Ze organiseren zich in een stichting of vereniging, en zijn van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling en bouw. ‘Vaak zijn CPO-projecten erop gericht om inwoners voor het eigen dorp te houden’, legt ze uit. Zelf heeft ze er een onder haar hoede. ‘Maandelijks zit ik daar aan tafel. Vaak gaat het over procedures. Ik kijk hoe het gaat, of de toekomstige bewoners tegen obstakels aanlopen, en of ik ze ergens bij kan helpen. Als gemeente bouwen we niet zelf, maar we hebben wel een faciliterende rol.’ Zelf woont ze niet in nieuwbouw. ‘Nee, wij hebben een klushuis gekocht’, vertelt ze. Kijk, en dan komt het mooi uit dat je, zoals Amy, veel van bouwen en wonen weet. 85

TIPS VOOR HYBRIDE WERKEN ZAK NIET IN, PRAAT EROVER! Hoewel de treinen zich in de loop van het jaar weer vulden en de snelwegen weer lekker volgelopen zijn met woon-werkverkeer, is inmiddels wel bijna iedereen ervan doordrongen dat thuiswerken blijvend onderdeel zal uitmaken van ons werkend leven. Hybride werken, dus zowel thuis als op kantoor, wordt het nieuwe normaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben aangegeven dat de overheid ambtenaren gaat stimuleren vaker thuis te werken. Veel werkenden zien de voordelen, maar ervaren het in sommige opzichten ook als last. Het scheelt al, dat voor de meeste kenniswerkers niet meer de hele tijd in de werkkamer thuis of aan de keukentafel doorgebracht hoeft te worden, maar dat we een deel van de werktijd naar kantoor mogen. Aan de positieve kant staat dat thuiswerken reistijd spaart, en 86 dat we onze tijd flexibeler kunnen invullen en soms productiever zijn. Maar een van onderdelen van het hybride werken die sommigen kunnen missen als kiespijn, is het digitaal vergaderen. Jonge en vrouwelijke ambtenaren zijn er negatiever over dan anderen, leert onderzoek van de Radboud Universiteit en Binnenlands Bestuur onder vijfduizend ambtenaren. TEAMS-GEVOEL Velen gaven bij de beantwoording van de vragen aan dat het werkplezier soms lijdt onder het ‘Teams-gevoel’. Een praatje op de gang of bij de koffieautomaat is voor ons als sociale

JONG&AMBTENAAR MENTAAL GEZOND Zorgen voor je mentale gezondheid is net zo belangrijk als voor je fysieke gezondheid. Als je je goed voelt, helpt dat je om beter om te gaan met de onzekerheid van deze tijd. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Creëer regelmaat en structuur. Zorg voor het behoud van je dagelijkse structuur door op een normale tijd op te staan en te gaan slapen, te douchen en je aan te kleden. Eet en drink op je gebruikelijke momenten. Houd zo goed mogelijk vaste werktijden aan. Stop op tijd zodat je niet het gevoel hebt dat het werk nooit ophoudt. Maak een goede planning, stel doelen voor de dag en probeer je daar zo veel mogelijk aan te houden. Neem regelmatig pauze en wissel activiteiten af. Het afwisselen van concentratietaken en andere activiteiten helpt om een goede balans te houden. Ook regelmatig pauzeren is belangrijk om het vol te houden. Zet pauzes gewoon in je agenda! Werk als het kan in een aparte ruimte. Daar is rust waardoor je effectiever en geconcentreerder kunt werken. Praat met anderen over wat je bezighoudt. Vraag hulp als je denkt dat je mentaal aan het ‘inzakken’ bent. Spreek regelmatig (online) af met collega’s om een goede band te houden. Vraag om professionele hulp als je denkt dat dit nodig is. Schaam je niet: je leidinggevende of werkgever zit niet op ziekmeldingen te wachten. Maak afspraken met huisgenoten. Wanneer je samenleeft met anderen, maak dan goede afspraken. THUISTIPS Voor werkgevers bij de overheid wordt het nog een hele klus om het hybride werken op termijn naar ieders tevredenheid in te richten. Zelf kun je er ook aan bijdragen dat het lekker loopt zodat je je minder ‘overgeleverd’ voelt aan veranderde omstandigheden. Het Arboportaal van de rijksoverheid heeft tips voor je. 1. 2. 3. 4. 5. Plan je dag. Begin de dag zoals je altijd doet; zet je wekker, sta op en volg je dagelijkse routine. Probeer op een vaste tijd te beginnen met werken. Zorg voor een goede planning: stel jezelf duidelijke taken en baken je tijd af. Neem vaak een korte pauze. door regelmatig pauze te nemen houd je het werk beter vol. Beweeg voldoende. Verander regelmatig van zithouding en neem daarbij een korte pauze van bijvoorbeeld 20 seconden. Sta zeker ieder uur op en loop dan bijvoorbeeld even rond of haal wat te drinken. Doe tussendoor iets ter ontspanning. Dit helpt je los te komen van je werk. Maak eventueel gebruik van een app voor ontspanningsoefeningen. Laat de hond uit als je die hebt of loop een ommetje. Houd contact met je collega’s en leidinggevende. Maak afspraken over wat er precies van je wordt verwacht. Geef aan je leidinggevende aan of je knelpunten ervaart in je werk. Zorg ook voor persoonlijk contact met collega’s. Organiseer bijvoorbeeld een online koffiemomentje of een vrijdagmiddagborrel. dieren kennelijk belangrijker dan we voorheen beseften. Vooral vrouwen blijken minder positief over de spontaniteit van digitaal overleg, zeggen de onderzoekers. Zulke vergaderingen blijken energieslurpers. Meer dan mannen zijn vrouwen verder van oordeel dat digitaal overleggen ten opzichte van fysiek overleggen een negatieve invloed heeft op de fysieke gezondheid. Ook jongere respondenten zijn kritisch, aldus de onderzoekers. Zij zijn vaker dan hun oudere collega’s van mening dat de creativiteit lijdt onder het digitaal overleggen. Er komt naar hun idee minder uit brainstormen. Daarnaast vinden zowel jongeren als vrouwen het lastig zich te profileren voor het scherm. VERTROUWEN EN LOSLATEN Voor leidinggevenden betekent het thuiswerken ook een 87 hele omslag. Niet alleen omdat ze het zelf vaker moeten doen, maar ook omdat ze hun aansturing moeten veranderen. Geen ‘management by walking around’ dus. Dat is niet iets wat je bedenkt en de volgende dag meteen vlekkeloos uitvoert, zegt Gonny Vink, oprichter en trainer van Work21. Dit bureau helpt en adviseert organisaties bij digitalisering van werkprocessen en nieuwe vormen van samenwerken. Het heeft Gonny verbaasd hoe snel mensen en organisaties zich aanpasten aan de nieuwe realiteit. ‘Het is een keuze, waarbij je elkaar moet vertrouwen, moet durven loslaten, en moet bedenken wie jij wilt zijn als leider’, schrijft ze in haar in boek Leidinggeven op afstand (2019). Eerste voorwaarde is natuurlijk dat de technologie op orde is. Heldere afspraken moeten het werkbaar maken voor alle betrokkenen.

JONG&AMBTENAAR Data-analist Dilara Ercan MEER POWER MET PYTHON Van het voorkomen van vierkante tramwielen tot financieel toezicht van de provincie op gemeenten. De vraagstukken waar data-analist Dilara Ercan bij de provincie Utrecht haar tanden in zet, zijn telkens anders. G rote hoeveelheden complexe informatie analyseren en daar nieuwe inzichten uit putten. Als consultant bij een Big Four-kantoor hield Dilara zich daar al mee bezig. Een half jaar geleden kreeg ze een nieuwe baan bij de provincie Utrecht. De cultuur bij de overheid is anders dan in de consultancy, merkte ze, maar stond ook niet heel ver van haar af: ‘Als consultant hield ik me onder meer bezig met advies aan overheden en overheidsorganen. De mensen die ik in die periode tegenkwam, vond ik meteen sympathiek.’ Haar team ‘Data Kennis en Inzicht’ voelde dan ook als een warm bad: ‘Mijn collega’s zijn echt een voorbeeld van hoe de overheid zich positief ontwikkelt. Ons team is jong en dynamisch. We werken er samen aan dat datagedreven werken de norm wordt binnen de provincie. We passen ook nog eens goed bij elkaar, wat karakter en vaardigheden betreft.’ Een van interne opdrachtgevers waar Dilara verhoudingsgewijs veel tijd in stopt, is het provinciaal trambedrijf: de trams naar Nieuwegein, IJsselstein en de Uithof. ‘Beheer en onderhoud daarvan vallen onder de provincie. Dat werk vult een groot deel van mijn week en vraagt dagelijks om allerlei verschillende types analyses. Het trambedrijf beschikt over enorm veel data. Eén tram heeft al bijna duizend sensoren, die van alles meten. En ook de rails zitten er vol mee.’ VIERKANTE WIELEN Eenmaal geanalyseerd leveren de data allerlei inzichten op. ‘Bijvoorbeeld antwoord op de vraag waarom tramwielen last 88 krijgen van slijtage, ook wel “vierkante wielen” genoemd. Er zijn ongelooflijk veel externe en interne factoren die een rol kunnen spelen. Aan mij dan de vraag om te kijken wat de belangrijke indicatoren zijn die op de oorzaak wijzen. Dat kan veel geld kan besparen, en ook schelen in overlast.’ ‘ Eén tram heeft bijna duizend sensoren, die van alles meten’ De analysesoftware Power BI en de programmeertalen SQL en Python zijn Dilara’s ‘gereedschap’. Haar werk gaat van hard programmeren tot analyses maken, met de belangrijkste indicatoren overzichtelijk gepresenteerd voor eindgebruikers. ‘Met Power BI kunnen collega’s zelf op onderzoek uit met mijn analyses. Is er veel rekenkracht nodig, dan programmeer ik met Python.’ Een ontwikkeling waar ze echt naar uitkijkt, is de introductie van natural language processing. Een combinatie van taalkunde en kunstmatige intelligentie, die op schrift gestelde menselijke taal begrijpt en produceert. Met bij wijze van spreken één druk op de knop kan software stapels documenten doorploegen. Dilara ziet alweer de winst: ‘Dat gaat collega’s veel tijd besparen.’

NAAAMA : Dilara Ercr ann LEEFTIJDJ : 25 jaaj ara FUUNCTIE:E data-analisst BBIJ:J prrp ovincie Utrer chc t OOPPLEIDDINNG:G Internationo al Buusiinen sss Admmd ini istrratiooi n, ba-chele or. InInfof rmmatta ionManageg - ment, mmaastter. Data Sciene cec , post-masa ter. Internatioonnal PPooliitical Economy,y mini orr.

JONG&AMBTENAAR WAKEN OVER DE PRIVACY VAN INWONERS Burgers mogen dan zelf soms losjes omgaan met hun privacy en persoonsgegevens, de overheid en het bedrijfsleven kunnen zich dat niet veroorloven. Heleen Henneke, trainee bij de gezamenlijke werkorganisatie van de Noord-Hollandse gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, waakt daarover. S inds 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving voor overheden en bedrijven: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een wet die organisaties de nodige zweetdruppels opleverde. Maar een paar jaar verder zijn de meeste een stuk verder in de toepassing ervan, ervaart AVG-specialist Heleen Henneke. ‘Verbeteringen waren hard nodig en veel organisaties hebben daar echt hun best voor gedaan. Er is veel meer kennis van de wet- en regelgeving. Organisaties kunnen nu groeien en zich meer richten op bewustwording. Zo ook de BUCH-gemeenten, waar we echt bezig zijn met de volgende stappen.’ Heleens werk gaat veel verder dan het checken van vinkjes die aan en uit staan bij de verwerking van gegevens in gemeentelijke systemen. ‘Mijn werk is zo divers als je maar bedenken kunt: van adviseren op bepaalde processen die de gemeenten willen inrichten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet inburgering die in 2022 ingaat en waarvan gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, tot het geven van presentaties aan collega’s. Ik overleg en wissel kennis uit in regionetwerken. Verder buig ik me over verzoeken van inwoners die inzage willen in gegevens of verwijdering daarvan. Of over vergunningaanvragen waar collega’s of inwoners iets over willen weten met betrekking tot de AVG. Dat het werk elke dag anders is, maakt het ook zo leuk.’ VLUCHTELINGENWERK Tijdens haar opleiding sociaal juridische dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam wist Heleen al dat ze niet 90 voortdurend bezig wilde zijn met wetteksten en de toepassing daarvan. ‘Die opleiding is heel veelzijdig en mijn interesses zijn breed. Maar ik wist al snel dat ik er vooral voor mensen wilde zijn.’ Die voorkeur bracht ze al in de praktijk tijdens haar stage en later tijdens vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk. ‘Ik heb veel affiniteit met de doelgroep en kreeg er energie van dat ik er voor asielzoekers en vluchtelingen kon zijn in een moeilijke periode.’ Ze gaf voorlichting aan nieuwe bewoners over de asielprocedure en ondersteunde hen tijdens het contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vluchtelingen die in Nederland mochten blijven, ondersteunde ze met aanvragen voor gezinshereniging. Bij Vluchtelingenwerk bouwde Heleen meteen aan een stevig fundament voor haar huidige baan: ‘Ik deed onderzoek naar

JONG&AMBTENAAR NNAAAMMA : HeH leleeenn Heennneneke LELEEFTIT JDD: 24 FUNCT E: tra nee pr officeofficer de AVG en de manier waarop die in drie asielzoekerscentra werd uitgevoerd. Toen drong tot me door dat ik privacy een interessant werkgebied vind. Dus eenmaal afgestudeerd heb ik gezocht naar een functie die daar bij past. Bij Vluchtelingenwerk had ik direct contact met de nieuwkomers. Nu vind ik het mooi om er voor de inwoners en collega’s te zijn.’ EÉN VAKGEBIED Waar trainees vaak van opdracht naar opdracht hoppen, beperkt Heleens traineeship zich tot de AVG en privacy. ‘Het vakgebied op zich is al zo divers. Je moet van elk gemeentelijk proces en vakgebied binnen de gemeente een beetje kennis hebben. Maar je moet ook goed kunnen netwerken en de juiste mensen benaderen om bepaalde adviezen voor te leggen. Voor mij is het uitstekend dat het 91 UNCTIE: traine privac cy BIJ: BUCH (werkorganisatie gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) OPLEIDING: hbo sociaal juridische dienstverlening, traineeship is gericht op één gebied, in plaats van een beetje op meerdere vakgebieden. Dat geeft me de kans tot verdieping.’ Heleen wil na haar traineeship liefst bij haar huidige werkgever blijven. ‘Ook al omdat ik niet voor één maar voor vier gemeenten werk, met allemaal hun eigen gemeenteraad en college – en dus ook hun eigen wensen. Er is voldoende uitdaging en er zijn mogelijkheden voor groei. Mijn inbreng en ideeën doen ertoe en ik kan mijn talenten inzetten.’

JONG&AMBTENAAR ‘Je moet je moment pakken’ METEEN MAAR GEBOMBARDEERD TOT CHEF STIKSTOF Tom Verputten is nu ruim een jaar adviseur milieu bij de gemeente Tilburg. Daarvoor werkte hij bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant als adviseur fysieke leefomgeving. De sfeer en de begeleiding waren daar prima, maar het werk was vooral uitvoerend. Tom is ook een beleidsman. N et als bij de Omgevingsdienst houdt Tom zich in Tilburg bezig met een veilige en gezonde leefom geving, met thema’s als stikstof, luchtkwaliteit, geluid, gevaarlijke stoffen. Maar nu is hij meer integraal met deze onderwerpen aan de slag. Hij wil ook bij de allereerste plannen van gemeentelijke afdelingen meteen meepraten, zodat daarin al vanaf het begin rekening gehouden wordt met het milieu en de gezondheid van de Tilburgers. Tom: ‘Meestal worden bij gemeenten eerst plannen gemaakt en wordt daarna het team milieu erbij betrokken, om te kijken of alles vanuit milieu-oogpunt mag. Met als gevolg dat wij vaak “nee” verkopen, vanwege alle wetten en regels. De milieuadviseur moet dan steeds politieagent spelen. Daarom wil ik liever eerder meepraten.’ GEVAARLIJKE LPG-TREINEN Als voorbeeld noemt hij de Tilburgse woningbouwopgave. Tot 2030 moeten er binnen de gemeentegrenzen 15.000 woningen worden gebouwd. Hoe kan dat op een veilige en gezonde manier? Tom: ‘Groot probleem in Tilburg is, net als in veel andere steden, dat de plekken waar nog ruimte is voor woningen moeilijke locaties zijn. Dus langs het spoor, 92 waar onder andere gevaarlijke lpg-treinen rijden, of naast de snelwegen, met veel lawaai en uitstoot.’ Een ander voorbeeld is het nieuwe gemeentelijke verkeersplan waar hij bij betrokken wil zijn. Dat plan moet tot 2040 gelden. Het team Mobiliteit ontwikkelt dit plan nu en Tom wil dat gezondheid en milieu gelijk worden meegenomen. ‘Dit doen we door te berekenen wat de effecten van de verschillende scenario’s en alternatieven uit het plan zijn op de lokale geluidoverlast en luchtkwaliteit. En kun je Tilburgers letterlijk in beweging krijgen, op de fiets of lopend, als je sleutelt aan het plan? Zo kunnen gezondheid en milieu uiteindelijk worden meegewogen in de besluitvorming.’ STIKSTOFCRISIS Het blijft allemaal nog wat onwennig voor de andere teams, het team Milieu dat proactief meepraat bij het maken van plannen op dit schaalniveau. ‘Je moet inderdaad je moment pakken’, zegt Tom daarover. ‘Als “politie-agent” word je niet meteen overal met open armen ontvangen. Behalve als zich onderwerpen aandienen waar werkelijk niemand iets van afweet, zoals nu met de stikstofcrisis. Over dat onderwerp weet iedereen binnen de gemeente mij te vinden, ik ben meteen “benoemd” tot chef stikstof in Tilburg.’

NAAMA : Tom Verpputten LEEFTIJD: 28 jaar FUNCTIE: adviseur milieu BIJ:J gemeente Tilburg OPLEIDING: consn trruction management and engineering, TUU Einndhd oven

JONG&AMBTENAAR Zweren of beloven kan ook online BEËDIGING IS GEEN FOLKLORE Kies je voor een functie als ambtenaar? Dan moet je als nieuwe medewerker een formele handeling verricht: de eed of de belofte afleggen. ijdens de eed- of belofteaflegging worden de normen en waarden die voor jou als ambtenaar gelden expliciet onder de aandacht gebracht. Een formeel moment dus, met de bedoeling je bewust te maken van de integriteitsrisico’s van je functie. Als ambtenaar heb je een bijzondere positie in de samenleving. Met het afleggen van de eed of belofte benadrukt je nog eens extra dat je dit ook zult doen. Onkreukbaar en betrouwbaar moet je zijn. Je mag je bijvoorbeeld niet laten omkopen of beïnvloeden. Als ambtenaar beloof/zweer je onder meer dat je je zult houden aan de Nederlandse wetten, dat je onpartijdig bent, dat je geen misbruik maakt van je positie, dat je zorgvuldig omgaat met informatie (die andere mensen misschien nog niet hebben), dat je het vertrouwen dat burgers in je hebben niet zult beschamen, en dat je je afvraagt of je handelen moreel ook door de beugel kan. T VERSCHIL EED EN BELOFTE Je hebt de keus tussen de eed en de belofte. Je mag zelf kiezen welke je aflegt. Het verschil heeft te maken met je levens- en geloofsovertuiging. Bij een eed zweer je op de Bijbel en God; bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de eed of belofte. Bij de eed is dit: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Bij de belofte spreek je uit: ‘Dat verklaar en beloof ik.’ Beide formules zijn juridisch gelijk. De eed of belofte wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie maanden na indiensttreding, afgenomen bij medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband. Medewerkers die niet in dienst zijn bij de gemeente, zoals inhuurkrachten, ondertekenen een verklaring. Daarin staat dat zij de integriteitsregels zullen naleven. Vaak maakt de beëdiging deel uit van een introductiebijeenkomst. Hoe moet dat als je door corona thuis moet werken en niet op kantoor mag komen? Sommige organisaties stellen de eedaflegging uit. Maar steeds vaker zorgen ze ervoor dat 94 de beëdiging ook online kan plaatsvinden. Bauke Jonkmans en Johri Maat, allebei integriteitscoördinator bij de Rijksoverheid, zeggen hierover: ‘Online betekent geen afscheid van details: de woordkeuze, in de camera kijken en de juiste formule zijn van belang.’ JUISTE HOUDING IS BELANGRIJK In een gezamenlijke blog benadrukken zij ook de juiste houding: ‘Bij de eed moet de rechterhand met de wijs- en middelvinger worden opgestoken (tenzij fysiek niet mogelijk), als verwijzing naar God en (vader)land.’ Jonkmans en Maat benadrukken dat het not done is de eed of belofte af te raffelen. ‘Juist de hoorbaarheid voor collega’s vormt een meerwaarde. De collega conformeert zich hiermee aan de mores van het collectief.’

JONG&AMBTENAAR MET CV EN MOTIVATIEBRIEF MAAK JE HET VERSCHIL De strijd om talent mag dan op de arbeidsmarkt in alle hevigheid losgebarsten zijn, voor je droombaan moet je toch echt goed je best doen. N aast het zoeken van vacatures moet je ook een mooi cv opstellen, en een goede motivatiebrief schrijven. En dat vinden de meesten toch nog best moeilijk. We helpen je een handje. En we vertellen ook wat je niet moet doen! INTERVIEW JEZELF Kijk naar de vacature en houd een interview met jezelf. Wat lijkt je leuk aan de baan en waarom zou die jou op het lijf geschreven zijn? Wat vind jij belangrijk in het leven, wat houd je bezig? Antwoorden op die vragen moeten aan bod komen in je motivatiebrief. Je kunt daarvoor jezelf interviewen, of een huisgenoot serieus vragen laten stellen. Schrijf mee met de antwoorden. SIMPEL EN NIET OVERDADIG Ben je een hartstochtelijk tafeltennisser, of ga je in je vrije tijd graag diepzeeduiken? Iets prijsgeven over wat je privé doet, is niet verboden. Maar recruiters kijken toch echt het liefst naar reacties die ingaan op de vacature en je eigen kwaliteiten en competenties. Als je het kort kunt houden, noem dan ook eventuele prestaties. Dat je op hoog niveau sport of een expert bent op het gebied van zeepaardjes, kun je vast nog een keer aan de collega’s te vertellen, als je eenmaal aangenomen bent. • Maak er geen opstel van, maar wees bondig. Twee of drie alinea’s zijn genoeg. • Zorg dat je je alinea’s goed benut en val niet in herhaling. • Probeer een beetje origineel te zijn. Niet met een gepimpte motivatiebrief, maar door standaardzinnetjes te vermijden. Neem de lezer van je brief (je weet niet wie dat zal zijn) mee en schrijf pakkende (niet te lange) zinnen. • Gebruik informatie uit de vacature en zeg waarom die jou aanspreekt. LET OP DETAILS EN VERMIJD TAALVOUTJES Let op spelling, maar ook op details zoals het goed schrijven van de naam van de persoon tot wie je je moet richten. Eén of keer ‘s’ in Jansen? Hoort er ‘van’ tussen voor- en achternaam? 95 Schrijf je een open sollicitatie? Probeer dan de naam van de personeelsfunctionaris te achterhalen (al wordt dat door de privacywetgeving steeds lastiger). Degene die het info-adres beheert, heeft meer te doen dan jou aan werk helpen. SNEL SCANNEN CV Een cv moet snel te scannen zijn. Daar wordt met een schuin oog overheen gegaan, maar het moet er wel piekfijn uitzien en liefst een beetje in het oog springen. • Het cv moet één, maximaal twee A4’tjes beslaan. Noem zo veel mogelijk de skills die relevant zijn voor de vacature. Al je bijbaantjes hoeven er niet bij. • Laat een goede, neutrale foto maken en zet die bovenaan je cv. Niet te groot, en geen showportret of vakantiekiekje. • Zorg dat je cv mooi opgemaakt is. Een kleurtje, een verzorgde lay-out. • In je cv mag je wel iets kwijt over je vrijetijdsbesteding. Hier wordt juist je maatschappelijke betrokkenheid bij het Rode Kruis zeer gewaardeerd, of je schaakkunst op hoog niveau. • Als je net een mondje vakantie-Duits kent, wek dan niet de indruk dat je native speaker bent. Poch en overdrijf nergens over. Regelrecht liegen kan je later opbreken en, bij een echte leugen, zelfs op ontslag komen te staan!

JONG&AMBTENAAR WERKEN AAN EEN FANTASTISCHE PROVINCIE UTRECHT Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daar werken we aan bij de provincie Utrecht. Door bij te dragen aan een fijne en gezonde leefomgeving, met waardevolle natuur en schoon water, levendige steden en dorpen, veilige en duurzame mobiliteit, duurzame energie voor iedereen én met een sterke economie. Elke collega draagt bij aan ons gezamenlijke resultaat. Jij straks ook? e werkt bij de provincie voor het middenbestuur, tussen het Rijk en de gemeenten in. Veel provinciale taken zijn onderwerpen die een regionale aanpak nodig hebben. Denk aan natuur, landbouw, milieu, energie, klimaat, ruimtelijke ordening, economie, recreatie, cultuur, erfgoed, openbaar vervoer, regionale (vaar)wegen, verkeersveiligheid en het toezicht op gemeenten. We werken op deze onderwerpen veel met elkaar samen. Niet alleen intern, maar ook buiten de organisatie werken we veel samen met gemeenten, het Rijk, waterschappen, organisaties, bedrijven en inwoners. Bijvoorbeeld door scholen te helpen met het aanleggen van zonnepanelen op het dak, bushokjes te verduurzamen, en ons ervoor in te zetten J dat nieuwe woningen op een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale manier worden gebouwd. WERK AAN JOUW TOEKOMST BIJ DE PROVINCIE UTRECHT! Je krijgt bij ons de ruimte voor jouw ontwikkeling. Er is een persoonlijk ontwikkelbudget, en we bieden genoeg doorgroeimogelijkheden. Om jonge collega’s met elkaar in contact te brengen is er speciaal voor medewerkers onder de 36 jaar de personeelsvereniging Jongstleden. Regelmatig start er een nieuwe lichting trainees bij de provincie. Als trainee volg je een uniek programma gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, terwijl je werkt op een plek in de organisatie die bij jou past. Ook buiten het traineeship om werken er veel getalenteerde en gedreven jonge mensen bij onze organisatie. Sommigen van hen startten ooit als stagiair(e). Op zoek naar een interessante (afstudeer)stage? Stuur ons je open sollicitatie! Bekijk www.werkenbijprovincieutrecht.nl voor meer informatie over onze vacatures, stages en het traineeship! 96

JONG&AMBTENAAR PROVINCIEMEDEWERKERS AAN HET WOORD NAAM: NAAM: Nicolette LEEFTIJD: 28 WOONPLAATS: Amsterdam NAAM: NAAM: Mark LEEFTIJD: 23 WOONPLAATS: Nijmegen FUNCTIE: Beleidsmedewerker Burgemeestersaangelegenheden “In mijn werk adviseer ik de commissaris van de Koning over ontwikkelingen in het ambt van burgemeesters. Ik draag bij aan het onderhouden van contact met onze 26 gemeenten op het gebied van (her)benoemingsprocedures, klankbordgesprekken en algemene advisering. Mijn proactieve en resultaatgerichte werkhouding komt hierbij goed van pas!” “Ik ben bij de provincie begonnen als trainee. Door het traineeship vergroot je niet alleen je kennis, maar werk je ook aan je persoonlijke vaardigheden. Zo heb ik door mijn werk nog meer kunnen leren over openbaar bestuur en hoe beleid tot stand komt!” FUNCTIE: Trainee Omgevingsmanagement “Ik werk voor het programma Gezond en Veilig aan een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. Mijn werk is inhoudelijk erg breed: bereikbaarheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast van verkeer en duurzaamheid komen allemaal aan de orde. We adviseren gemeenten bij hun plannen en omgevingsvisies. De provincie is met de komst van de Omgevingswet zoekende naar haar rol. Hoe passen we onze kennis en kunde het beste toe, en hoe kunnen we gemeenten helpen met hun verbrede takenpakket?” “Ik vind het fijn om als trainee bij de provincie te werken. Ik heb een startersfunctie binnen mijn team en kan daar ervaring opdoen en leren van collega’s, maar tegelijkertijd zit ik ook in een groep met andere jonge mensen. En je krijgt bij de provincie veel ruimte om zelf je rol vorm te geven.” 97

JONG&AMBTENAAR Netwerken en gezelligheid met leeftijdgenoten OP DEZELFDE GOLFLENGTE Jonge ambtenaren komen graag in contact met generatiegenoten die ook voor de overheid werken. Ze willen een netwerk opbouwen; om professionele, maar zeker ook om sociale redenen. anou Albers, Jorieke Nielen en John Posthumus kunnen hierover meepraten. Ook zij hadden ooit die behoefte, en inmiddels zijn ze alle drie lid van zo’n netwerk. Janou zit bij Hartmans Netwerk, een landelijk en klein netwerk. ‘Ik kwam er terecht via een collega. Die was zelf ook lid geweest en was er heel enthousiast over. Ze raadde me aan om te solliciteren.’ Omdat Hartmans de groep liever klein houdt, kan niet iedereen zich zomaar aansluiten, legt ze uit. ‘We hebben een clubje van 21 mensen, verdeeld over drie lichtingen. Elk jaar stromen zeven leden door naar het volgende jaar. Door die kleinschaligheid leer je elkaar ook echt goed kennen. Het coronajaar hebben we trouwens niet mee laten tellen, dus ik ben straks stiekem vier jaar lid geweest.’ Hartmans is voor Janou een manier ‘om buiten het gemeentehuis te treden’. ‘Omdat het een landelijk clubje is, komen de leden uit alle hoeken van Nederland. Zo kan ik mijn horizon verbreden. Nieuwe mensen leren kennen. De wereld is groter dan Alphen aan den Rijn.’ DEZELFDE GOLFLENGTE Met leeftijdsgenoten zit ze vaak op dezelfde golflengte, zegt ze. ‘En het is een club vol ambitieuze mensen. Dat inspireert. Het is inhoudelijk waardevol – want je kunt ideeën en klussen verzamelen – maar ook gezellig. Zoals je vroeger misschien bij een studentenvereniging zat, kun je nu een borrel doen bij je netwerk. Met mensen die je anders nooit had ontmoet.’ Tijdens de hevigste coronaperiode werd veel digitaal gedaan, maar inmiddels ontmoeten de leden elkaar weer fysiek. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld een tweedaags congres, 98 J met zowel workshops als sociale activiteiten. Er zijn vaak externe sprekers. En na afloop doen we een drankje. Dat deden we tijdens de lockdown trouwens ook, maar digitaal. Toen kregen we een wijnproeverijpakket thuisgestuurd.’ Wie lid wordt van Hartmans, kan niet achteroverleunen. ‘Er zijn geen passieve leden’, aldus Janou. ‘Je bent echt onderdeel van het team. Je krijgt geen programmaatje voorgeschoteld, nee, je moet er zelf een toffe dag van maken. Dat stimuleert ook anderen om eens een weekend te organiseren. Iedereen is heel betrokken.’ Janou gaat persoonlijk nog een stapje verder; volgend jaar wordt ze voorzitter van Hartmans. ‘Voor mij is dat een kans om nóg dieper in het netwerk te duiken. Dan mag ik de ambassadeur zijn van onze club. Ik wil extra aandacht geven aan onze communicatie naar buiten. Het is goed om te laten zien wat de meerwaarde is van ons netwerk.’ Gevraagd naar wat juist Hartmans zo bijzonder maakt, komt ze terug op de spreiding over Nederland. ‘Er zijn niet zoveel landelijke netwerken voor jonge ambtenaren. Meestal zijn die regionaal; in de provincie of zelfs binnen de eigen gemeente. Ik vind juist de schaal van heel Nederland zo mooi.’ De ambitie van de leden komt volgens Janou nooit in de weg te staan van het persoonlijk contact. ‘Het is een combinatie van werk en privé. Met de een heb je natuurlijk altijd meer dan met de ander, maar als iemand even wat minder lekker in zijn vel zit, dan is daar aandacht voor. Als mensen gaan trouwen, verhuizen, als ze baby’s krijgen. We komen niet allemaal bij elkaar over de vloer, maar zulke dingen worden zeker gedeeld.’

NNAAAM: Jannouu Albbere s LEEFTIT JDD: 31 FUNCUNCTIE: adv seur domomeindomein dviseur soc aociaal BIJ: gemeente Alphen aan den Rijn OPLEIDING: wo, bachelor: Nederlands; wo, master: moderne letterkunde NAAM Jor k N e LE TIJD: 29 AAM: J rieke Nielen EEFT D 9 F NCTI m nagage p ojectFUNCTIE: manager project beheersing BIJ: waterschap Rivierenland OPLEIDING: wo, bachelor: aardwetenschappen; wo, master: marine sciences NANAAMA : JooJ hnn Poso thumumussu LEEFTIT JDD: 32 FFUNCCTIIE:E adviseur infformatitiebeheerehheee BIJ: gemeente Vlaardingen OPLEIDING: hbo, bachelor: kunstacademie; wo, bachelor: geschiedenis; wo, master: geschiedenis Wie juist wel wat dichter bij huis wil blijven, kan zich aanmelden bij een regionaal netwerk, of misschien bij een netwerk van de eigen organisatie. Die laatste mogelijkheid heeft Jorieke Nielen met beide handen aangegrepen. Zij is momenteel plaatsvervangend voorzitter van de jongerenorganisatie binnen het waterschap. ‘Als je jonger bent dan zesendertig en je komt bij ons werken, dan zit je automatisch ook bij JIP,’ vertelt ze, ‘Jongeren In Positie.’ Uiteraard zijn er ook mensen die zich liever afzijdig houden. ‘Sommigen hebben wat minder behoefte aan zulk contact. Dat is natuurlijk prima. Maar als je het andersom doet – wachten tot iemand zich aanmeldt – vergeten mensen het misschien. Daarom vragen we steeds een lijst op bij personeelszaken en nodigen iedereen uit voor het volgende evenement.’ 99 SERIEUZE VRAAGSTUKKEN Hoewel er ook een tak is binnen JIP die luchtige activiteiten organiseert – ‘borrels en dat soort dingen, binnenkort gaan we lasergamen op ons hoofdkantoor’ – houdt Jorieke zich bezig met serieuze vraagstukken. ‘Ik probeer te achterhalen waar jonge ambtenaren in onze organisatie behoefte aan hebben. En vervolgens presenteren we dat aan de leiding.’ Als voorbeeld noemt Jorieke de doorstroomkansen. ‘Mijn jonge collega’s weten niet altijd welke mogelijkheden ze hebben om zich te ontwikkelen. Dat kwamen we te weten via een enquête. Vanuit de leiding wordt vaak gezegd dat we initiatief moeten tonen – en terecht – maar dan moeten we wel weten waar de kansen liggen.’ Toen ze de feedback had verzameld, ging ze ermee naar HR. ‘We stelden het aan de kaak. Daarna hebben we samen bedacht wat we konden doen. We gaan nu een bijeenkomst

JONG&AMBTENAAR houden met verschillende afdelingshoofden. Laatst hadden we zelfs de directeur op bezoek.’ En bij kletsen alleen blijft het niet, als het aan Jorieke ligt. ‘We moeten ook echt iets doen,’ zegt ze. ‘Praten is makkelijk; de vraag is hoe je verandering teweegbrengt.’ LOOPBAANCOACH Het initiatief van JIP moet uiteindelijk dus een concreet resultaat opleveren. ‘Misschien gaan we op termijn een loopbaancoach voor jongeren regelen. Als ambtenaar heb je een persoonlijk budget, dus iedereen kan ook zelf zo’n coach opzoeken, maar op deze manier kunnen we de drempel verlagen. Het waterschap kan altijd méér voor jongeren betekenen. Wij zijn er om – waar nodig – met een kritische blik naar de organisatie te kijken.’ Jorieke wil benadrukken dat ze zeer tevreden is over haar werkgever. Dat het waterschap openstaat voor de suggesties van JIP, bewijst dat volgens haar alleen maar. En ze is al helemaal tevreden over het jongerennetwerk. ‘Ik ben blij dat JIP er is. En dat ik erin werd meegezogen.’ ONWIJS VEEL ENERGIE John Posthumus zat eerst bij een lokaal netwerk. Maar hij wilde verder kijken. ‘Ik vind het belangrijk om in contact te staan met generatiegenoten’, zegt hij. ‘Daar krijg ik onwijs veel energie van. Bij mijn eigen gemeente had ik dat ook wel, maar dat vond ik toch beperkt. Er is zóveel meer.’ Via een collega leerde hij Futur kennen, een overkoepelende organisatie voor alle jonge ambtenaren-netwerken in Nederland. ‘Futur onderscheidt zich van een lokaal of regionaal netwerk. Juist daarom voelde ik mij ertoe aangetrokken.’ ‘Ik begon als secretaris,’ vertelt hij. ‘Vorig jaar ben ik voorzitter geworden. Ik vind het een eer om het verhaal van Futur aan de buitenwereld te mogen vertellen. Ik geloof ook echt in de meerwaarde van de jonge ambtenaar. Jonge ambtenaren kunnen de publieke sector uitdagen en vernieuwen. Nu, waar kan ik dat verhaal beter vertellen dan hier?’ Volgens John is het belangrijk om mensen van buiten je eigen organisatie te spreken. ‘De publieke sector is heel breed. Er gebeurt echt ontzettend veel. Wanneer je je alleen op je eigen werkveld focust, mis je van alles. Een netwerk verruimt je wereld. Daarnaast is het goed om te zien dat je als generatie tegen dezelfde problemen aanloopt. Je staat niet alleen.’ John noemt zijn leeftijdsgenoten ‘een mooie generatie’. ‘Over het algemeen werken bij de overheid veel ouderen. Het is fijn om soms het geluid van jongere collega’s te horen. En dat geluid is heel divers. Het kan per organisatie en per werkveld verschillen. We zijn in ieder geval een leergierige generatie. We doen veel aan zelfontwikkeling, willen graag nieuwe dingen leren, nieuwe inzichten opdoen.’ Ook bij Futur is door corona het een en ander aangepast, het afgelopen jaar. ‘Veel evenementen zijn helaas niet doorgegaan. Gelukkig zijn we dit jaar weer gestart om elkaar fysiek te ontmoeten. We moeten natuurlijk flexibel zijn, ook de digitale wereld moeten we volledig benutten, maar er is toch echt behoefte aan fysiek contact. Jonge ambtenaren wonen nog niet in een groot huis met twee kantoren. Die zitten weleens krap.’ BEETJE LEF HEBBEN John raadt het iedere jonge ambtenaar aan om zich bij een netwerk aan te sluiten. Of om gewoon eens een evenement bij te wonen. ‘Je moet een beetje lef hebben, maar doe het gewoon. Ook via een digitaal event kun je met mensen in contact komen. Zoek een van de sprekers na afloop even op via LinkedIn. Trek de stoute schoenen aan en stuur een berichtje. Laat weten dat je het interessant vond en vraag door. Dan komt de rest vanzelf.’ 100

NETWERKEN VOOR JONGE AMBTENAREN GEMEENTE A Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze Amersfoort Amstelveen en Aalsmeer Amsterdam Apeldoorn Arnhem B Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Barneveld Berkelland Bernheze Best Bronckhorst C D BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) Coevorden Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, St Anthonis, Boxmeer Delft Den Haag De Ronde Venen Dijk en Waard Dongen Drechtsteden (Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) Dronten E Ede Eindhoven Emmen Enschede G Goeree-Overflakkee Gorinchem Groningen E-MAIL jongbeleg@alkmaar.nl jongalmere@almere.nl jrengers@alphenaandenrijn.nl michelleHillebrand@abg.nl jongamersfoort@amersfoort.nl jaaa@amstelveen.nl jan@amsterdam.nl JAN@apeldoorn.nl jongarnhem@arnhem.nl Young@bar-organisatie.nl JAN@barneveld.nl B-Young@gemeenteberkelland.nl m.swanenberg@bernheze.org gemeente.best@gembest.nl jongbronckhorst@bronckhorst.nl buchjong@debuch.nl newyoungcoevorden@coevorden.nl Marietta.denotter@landvancuijk.nl youngprofessionals@delft.nl jongdenhaag@denhaag.nl jong@derondevenen.nl jonghhwld@dijkenwaard.nl donald.meulensteen@dongen.nl Young.drechtsteden@drechtsteden.nl jongdronten@dronten.nl poemas@ede.nl 040volt@eindhoven.nl jong@emmen.nl p.breukers@enschede.nl k.vanmarion@goeree-overflakkee.nl jagg@gorinchem.nl jongerennetwerk@groningen.nl 102 JONG&AMBTENAAR

GEMEENTE E-MAIL H Haarlem Haarlemmermeer Harderwijk Heerlen Helmond Hilversum Hollands Kroon Hoorn Houten Huizen K Krimpenerwaard L Leiden Leidschendam-Voorburg Leudal MMaassluis Maastricht Meierijstad Midden-Delfland N Nederweert Nieuwegein Nijmegen Noardeast-Fryslân O Oldambt Ommen-hardenberg Oss P R Purmerend Reimerswaal Rijswijk Rotterdam S Schiedam ‘s-Hertogenbosch Sittard-Geleen Soest T U V Stichtse Vecht Tiel Tilburg Twenterand Uden Utrecht Utrechtse Heuvelrug Venlo Vlaardingen Voorst WWaalwijk jonghaarlem@haarlem.nl JAM@haarlemmermeer.nl jongeambtenaren@harderwijk.nl challenge@heerlen.nl hyp@helmond.nl judok@hilversum.nl info@hollandskroon.nl jongesteen@hoorn.nl jonghouten@houten.nl jong@huizen.nl adonk@krimpenerwaard.nl jongleiden@leiden.nl fam.matveld@leidschendam-voorburg.nl info@leudal.nl m.roblesdemedina@maassluis.nl yam@maastricht.nl JAM@meierijstad.nl jongeambtenaren@middendelfland.nl jongeren@nederweert.nl nieuwegeineratie@nieuwegein.nl jongerennetwerk@nijmegen.nl next@noardeast-fryslan.nl joa@gemeente-oldambt.nl jong@ommen-hardenberg.nl jop@oss.nl yup@purmerend.nl jongin@reimerswaal.nl wgijzel@rijswijk.nl jongr@rotterdam.nl jonge-ambtenaren@schiedam.nl jongbosch@s-hertogenbosch.nl insight@sittard-geleen.nl jans@soest.nl vooruit@stichtsevecht.nl frisenfruitig@tiel.nl jam@tilburg.nl jagt@twenterand.nl jong@uden.nl jau@utrecht.nl januh@heuvelrug.nl impuls@venlo.nl jongeambtenaren@vlaardingen.nl jongvoorst@voorst.nl dna@waalwijk.nl 103 JONG&AMBTENAAR

GEMEENTE Wageningen E-MAIL Weert Westland Winterswijk Z Zaanstad Zoetermeer Zwolle HOOGHEEMRAADSCHAP Hollands Noorderkwartier Jong Rijnland Stichtse Rijnlanden Schieland en de Krimpenerwaard MINISTERIE Binnenlandse Zaken Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken en Klimaat Financiën Infrastructuur en Milieu Justitie en Veiligheid Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport NETWERK Jong leefomgeving Young Urban and Regional Professionals Interdepertementaal Trainee Overleg (ITO) Rijkstrainees Rijksoverheid Jong Rijk Sociaal Domein YoHoCo (Hoge Colleges van Staat) OVERHEIDSORGAAN Regionaal samenwerkingsverband Werken in het Westen Autoriteit Consument en Markt Belastingdienst BMC CBS Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Gezondheidsraad Interprovinciaal overleg (IPO) baazis@wageningen.nl level@weert.nl jongwestland@gemeentewestland.nl jaw@winterswijk.nl zaansgroen@zaanstad.nl sweet@zoetermeer.nl jongzwolle@zwolle.nl E-MAIL jong@hhnk.nl jongrijnland@rijnland.net post@hdsr.nl vers@hhsk.nl E-MAIL jongbzk@minbzk.nl verybz@minbuza.nl jongdefensie@mindef.nl jongel@minezk.nl jongfinancien@minfin.nl jim@minienm.nl nextvenj@minjenv.nl jongel@minezk.nl jongocw@minocw.nl jongszw@minszw.nl jongvws@minvws.nl E-MAIL info@jongleefogeving.nl yurps@platform31.nl ito@werkenvoornederland.nl communicatie@jongrijk.nl jongsociaaldomein@gmail.com bestuur.yohoco@gmail.com E-MAIL join@werkeninhetwesten.nl Jong.ACM@acm.nl jong@belastingdienst.nl jongbmc@bmc.nl jong@cbs.nl jongduo@duo.nl info@gr.nl communicatie@ipo.nl 104 JONG&AMBTENAAR

OVERHEIDSORGAAN E-MAIL Jong Verkeer- en Watermanagement Kadaster Kamer van Koophandel Koninklijke Bibliotheek Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Nederlandse ZorgAutoriteit Onderwijsinspectie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Rijksvastgoedbedrijf Rijkswaterstaat UWV VNG VNG (Jong Willemshof) Waternet PERS Nieuwspoort POLITIE Rijnmond PROVINCIE Brabant Drenthe Flevoland Fryslan Gelderland Groningen Limburg Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland REGIONAAL Achterhoek Twente UNIVERSITEIT Technische Universiteit Delft Universiteit Leiden Erasmus Universiteit Rotterdam jongvwm@rws.nl jong.kadaster@kadaster.nl jong@kvk.nl jongkb@kb.nl jongnvwa@nvwa.nl jong@nza.nl join@owinsp.nl PBLYoung@pbl.nl postbus.rvb.jong@rijksoverheid.nl jongrws@rws.nl jong@uwv.nl gemeentetrainee@vng.nl jongwillemshof@vng.nl jong@waternet.nl E-MAIL jongnieuwspoort@gmail.com E-MAIL d00jongblauw@rijnmond.politie.nl E-MAIL jong@brabant.nl aanz@drenthe.nl jaf@flevoland.nl jongeambtenaren@fryslan.nl jong.gelderland@gelderland.nl jongerenplatform@provinciegroningen.nl linkjongeren@prvlimburg.nl fris@noord-holland.nl mojo@overijssel.nl jongstleden@provincie-utrecht.nl jatzee@zeeland.nl prozha@pzh.nl E-MAIL info@jongeambtenarenachterhoek.nl info@twentsejongeambtenaren.nl E-MAIL youngdelft@tudelft.nl jong@leidenuniv.nl timmermans@abd.eur.nl 105 JONG&AMBTENAAR

VAKBOND E-MAIL CNV Jongeren FNV Jong WATERSCHAP Brabantse Delta De Dommel Delfland Rijn en IJssel Hollandse Delta Hunze en Aa's Rivierenland Noorderzijlvest Scheldestromen Vallei-veluwe Vechtstromen Aa en Maas Limburg Wetterskip Fryslân Drents Overijsselse Delta Zuiderzeeland OVERIG Adviesbureau BMC Koninklijk Nederlands Waternetwerk Stichting Jonge Ambtenarendag Sociale Verzekeringsbank Jonge ambtenaren Noord-Nederland Jong A2 Hartman Young Professionals for Europe Uitvoeringsorganisatie UBR Eiffel s.eski@cnvjongeren.nl info@fnvjong.nl E-MAIL e.vangroesen@brabantsedelta.nl info@dommel.nl jongdelfland@hhdelfland.nl frescowrij@wrij.nl waterhoos@wshd.nl waterschap@hunzeenaas.nl JIP@wsrl.nl jongnzv@noorderzijlvest.nl info@scheldestromen.nl jong@vallei-veluwe.nl jong@vechtstromen.nl saamen@aaenmaas.nl stroomopwaarts@waterschaplimburg.nl jongwf@wetterskipfryslan.nl w-young@wdodelta.nl nieuwzzl@zuiderzeeland.nl E-MAIL jongbmc@bmc.nl jongwaternetwerk@gmail.com info@jongeambtenarendag.nl EXYoungSVB@svb.nl jannbestuur@gmail.com jonga2@a2samenwerking.nl hypenetwerk@gmail.com ubr.jong@rijksoverheid.nl 106 JONG&AMBTENAAR

Wij zijn op zoek naar jou! SRO: dé full-service vastgoedpartner voor gemeenten Samen creëren wij de optimale condities om jong en oud zorgeloos te laten bewegen en sporten. SRO beheert, onderhoudt en exploiteert sportaccommodaties, zwembaden en ander gemeentelijk vastgoed zoals monumenten. Wij hebben alle disciplines onder één dak. SRO voor jou: • Een werkgever die zich herkent in de waarden: betrokkenheid, samen, vooruitstrevend, gezondheid, (werk)plezier, ontwikkeling en inspiratie. • Behalve een werkplek binnen een maatschappelijk betrokken organisatie, bieden we je ook een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. • Professionaliteit en zelfontwikkeling zijn bij SRO erg belangrijk. We zien                   pakket aan opleidingen, cursussen en trainingen die wij hebben ondergebracht in onze eigen digitale leeromgeving, de SRO Academie. • Een team van collega’s waarin je samen bijdraagt aan een sportieve en vitale            en ontspanning. Scan de QR-code en ga direct naar onze website en vacatures. Vragen? Stuur een mail naar hrm@sro.nl NV SRO @NVSRO

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
Home


You need flash player to view this online publication