65

TOEZICHTHOUDER (BOA), GEEN ERVARING: € 2.700 BRUTO PER MAAND WMO-CONSULENT, 1 JAAR ERVARING: € 2.450 BRUTO PER MAAND AMBTENAAR BOUWVERGUNNINGEN, 2 JAAR ERVARING: € 2.750 BRUTO PER MAAND JURIDISCH MEDEWERKER, 3 JAAR ERVARING: € 2.900 BRUTO PER MAAND STEDENBOUWKUNDIGE, 4 JAAR ERVARING: € 3.200 BRUTO PER MAAND BELEIDSMEDEWERKER, 5 JAAR ERVARING: € 3.600 BRUTO PER MAAND geldt een structurele thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek is een vergoeding van 750 euro per vijf jaar beschikbaar. In de CAO voor gemeenten zit het IKB weer anders in elkaar dan bij het rijk. Maar je kunt er onder meer bovenwettelijke vakantie-uren mee kopen, laten uitbetalen, of een opleiding van volgen die niet door de werkgever vergoed wordt. IMPACT Ga je veel thuiswerken? Voor 2021 wordt (naar rato van het aantal gewerkte maanden) een eenmalige thuiswerkvergoeding van 430 euro netto uitgekeerd. Met ingang van 2022 65 Heb je al in dit magazine zitten lezen, dan zal je opvallen dat veel jonge ambtenaren niet zozeer gaan voor het geld. Natuurlijk, ze willen na hun studie graag geld gaan verdienen. Maar ‘werk van betekenis’ staat hoog genoteerd bij drijfveren. In veel gesprekken die we voerden vielen de begrippen ‘impact’ of ‘publiek belang’. Met andere woorden: het leven van anderen, of de samenleving als geheel een beetje mooier, beter of slimmer maken. Niet alles is kennelijk uit te drukken in geld; ook voldoening is een beloning.

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication