28

JONG&AMBTENAAR genoeg om van afval weer grondstof te maken. Een ander belangrijk vraagstuk is de klimaatverandering. De stad lijdt onder extreme hitte en droogte, maar moet ook heftiger regenval verwerken. Dat vergt een aanpassing van de openbare ruimte en gebouwen waar we in wonen en werken. Verder is er nog het biodiversiteitvraagstuk, het behouden en bevorderen van soortenrijkdom, ook in de stad. Wat ik nog niet noemde: het planologische verhaal. De stad groeit, verdicht en begint hier en daar te knellen. De vraag is hoe we als inwoners ons grondgebied het best kunnen delen en benutten.’ Een antwoord op alle opgesomde vraagstukken is er niet altijd. ‘Nee, het is een zoektocht’ legt Alan uit. ‘We hebben bedacht wat er moet gebeuren, maar nog niet hoe. Dat betekent uitproberen: wat werkt en wat niet?’ Hij is geen alarmist, maar gevoel van urgentie moet er volgens hem wel zijn. ‘In 2050 worden we geacht klimaatneutraal te zijn. De gemeente heeft de ambitie in 2030 meer dan de helft CO2 bespaard te hebben, ten opzichte van 1990. Nog maar negen jaar te gaan! In korte tijd zijn flinke stappen gezet. Maar het zal veel vragen om dat jaartal te halen.’ VAN AARDGASVRIJ NAAR CIRCULAIR In zijn eerste jaar hield Alan zich veel bezig met het onderwerp ‘aardgasvrij’, met aandacht voor de nieuwe stadswarmtenetten. ‘We hadden daar weinig kennis van, vooral niet van de bronnen die eraan gekoppeld moeten worden. Nu is dat vooral een afvalverbrandingsinstallatie. Maar warmte kun je ook uit de ondergrond, de lucht en water halen. Op dat gebied hebben we veel kennis vergaard en wordt langzaam maar zeker overgestapt naar de uitvoering.’ Zijn aandacht gaat nu weer meer uit naar circulair bouwen. ‘Kunnen we stenen die elders in de grond liggen nog een keer gebruiken en zo ja, blijft de kwaliteit dan goed? Waar sla je de materialen fysiek op, als ze elders nog niet nodig zijn?’ Aan een antwoord op de laatste vraag werkt Alan nu onder andere. ‘Een circulaire hub, een online marktplaats waar je ziet wat er aan materialen beschikbaar is of komt.’ Al in de ontwerpfase kan zo circulariteit worden meegenomen, lang voor de eerste schop de grond in gaat. ‘Op papier hebben we dit al bedacht. Waar ik nu in Amsterdam-Noord mee bezig ben, is het principe praktisch en concreet uitproberen. Onder meer langs de IJ-oever speelt het, met oude industriële complexen en wat ruigere openbare ruimte. Er liggen stelconplaten. Mooi om te hergebruiken, maar we moeten uitvinden of die betonnen platen niet te vervuild of kwetsbaar zijn. Ze mogen niet uit elkaar vallen als we ze uit de grond halen. Evengoed kan het zijn dat alleen de hogedrukspuit erover moet. De komende tijd gaan we dat ontdekken.’ Samen met ontwerpers en gebiedsontwikkelaars van de gemeente Amsterdam zet Alan bevindingen om in beleid. ‘Mijn beeld van overheidsorganisaties was dat die bureaucratisch en traag zijn. Maar voor de mensen waar ik direct mee werk geldt dat zeker niet. Iedereen werkt vanuit maatschappelijke motivatie en met veel energie.’ Benieuwd naar meer verhalen over werken bij Amsterdam en naar openstaande vacatures? Kijk dan op amsterdam.nl/werkenbij 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication