87

JONG&AMBTENAAR MENTAAL GEZOND Zorgen voor je mentale gezondheid is net zo belangrijk als voor je fysieke gezondheid. Als je je goed voelt, helpt dat je om beter om te gaan met de onzekerheid van deze tijd. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Creëer regelmaat en structuur. Zorg voor het behoud van je dagelijkse structuur door op een normale tijd op te staan en te gaan slapen, te douchen en je aan te kleden. Eet en drink op je gebruikelijke momenten. Houd zo goed mogelijk vaste werktijden aan. Stop op tijd zodat je niet het gevoel hebt dat het werk nooit ophoudt. Maak een goede planning, stel doelen voor de dag en probeer je daar zo veel mogelijk aan te houden. Neem regelmatig pauze en wissel activiteiten af. Het afwisselen van concentratietaken en andere activiteiten helpt om een goede balans te houden. Ook regelmatig pauzeren is belangrijk om het vol te houden. Zet pauzes gewoon in je agenda! Werk als het kan in een aparte ruimte. Daar is rust waardoor je effectiever en geconcentreerder kunt werken. Praat met anderen over wat je bezighoudt. Vraag hulp als je denkt dat je mentaal aan het ‘inzakken’ bent. Spreek regelmatig (online) af met collega’s om een goede band te houden. Vraag om professionele hulp als je denkt dat dit nodig is. Schaam je niet: je leidinggevende of werkgever zit niet op ziekmeldingen te wachten. Maak afspraken met huisgenoten. Wanneer je samenleeft met anderen, maak dan goede afspraken. THUISTIPS Voor werkgevers bij de overheid wordt het nog een hele klus om het hybride werken op termijn naar ieders tevredenheid in te richten. Zelf kun je er ook aan bijdragen dat het lekker loopt zodat je je minder ‘overgeleverd’ voelt aan veranderde omstandigheden. Het Arboportaal van de rijksoverheid heeft tips voor je. 1. 2. 3. 4. 5. Plan je dag. Begin de dag zoals je altijd doet; zet je wekker, sta op en volg je dagelijkse routine. Probeer op een vaste tijd te beginnen met werken. Zorg voor een goede planning: stel jezelf duidelijke taken en baken je tijd af. Neem vaak een korte pauze. door regelmatig pauze te nemen houd je het werk beter vol. Beweeg voldoende. Verander regelmatig van zithouding en neem daarbij een korte pauze van bijvoorbeeld 20 seconden. Sta zeker ieder uur op en loop dan bijvoorbeeld even rond of haal wat te drinken. Doe tussendoor iets ter ontspanning. Dit helpt je los te komen van je werk. Maak eventueel gebruik van een app voor ontspanningsoefeningen. Laat de hond uit als je die hebt of loop een ommetje. Houd contact met je collega’s en leidinggevende. Maak afspraken over wat er precies van je wordt verwacht. Geef aan je leidinggevende aan of je knelpunten ervaart in je werk. Zorg ook voor persoonlijk contact met collega’s. Organiseer bijvoorbeeld een online koffiemomentje of een vrijdagmiddagborrel. dieren kennelijk belangrijker dan we voorheen beseften. Vooral vrouwen blijken minder positief over de spontaniteit van digitaal overleg, zeggen de onderzoekers. Zulke vergaderingen blijken energieslurpers. Meer dan mannen zijn vrouwen verder van oordeel dat digitaal overleggen ten opzichte van fysiek overleggen een negatieve invloed heeft op de fysieke gezondheid. Ook jongere respondenten zijn kritisch, aldus de onderzoekers. Zij zijn vaker dan hun oudere collega’s van mening dat de creativiteit lijdt onder het digitaal overleggen. Er komt naar hun idee minder uit brainstormen. Daarnaast vinden zowel jongeren als vrouwen het lastig zich te profileren voor het scherm. VERTROUWEN EN LOSLATEN Voor leidinggevenden betekent het thuiswerken ook een 87 hele omslag. Niet alleen omdat ze het zelf vaker moeten doen, maar ook omdat ze hun aansturing moeten veranderen. Geen ‘management by walking around’ dus. Dat is niet iets wat je bedenkt en de volgende dag meteen vlekkeloos uitvoert, zegt Gonny Vink, oprichter en trainer van Work21. Dit bureau helpt en adviseert organisaties bij digitalisering van werkprocessen en nieuwe vormen van samenwerken. Het heeft Gonny verbaasd hoe snel mensen en organisaties zich aanpasten aan de nieuwe realiteit. ‘Het is een keuze, waarbij je elkaar moet vertrouwen, moet durven loslaten, en moet bedenken wie jij wilt zijn als leider’, schrijft ze in haar in boek Leidinggeven op afstand (2019). Eerste voorwaarde is natuurlijk dat de technologie op orde is. Heldere afspraken moeten het werkbaar maken voor alle betrokkenen.

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication