62

JONG&AMBTENAAR ‘We kijken of technologie legitiem is’ WAKEN OVER DE PRIVACY VAN DE BURGER Technologie op zichzelf is niet goed of slecht. Hoe en waar we haar toepassen kan wel ethisch of juist onverdedigbaar zijn. Yannick God onderzoekt de ethische kanten van beleidskeuzes en adviseert daarover collega’s. B egin 2021 stond Yannick in de finale van de wedstrijd ‘Jonge ambtenaren van het jaar’, uitgeschreven door FUTUR, netwerk voor jonge overheidsprofessionals. Gedreven vertelde hij tijdens zijn pitch hoe hij wil bijdragen aan meer vertrouwen in de overheid, dat onder meer door de toeslagenaffaire toch wat gebutst is. In zijn huidige werk kan hij dat streven goed toepassen, vindt hij. ‘De impact van beleid telt voor mij. Op dat snijvlak heb ik geprobeerd toegevoegde waarde te leveren. Die staat onder meer in de visie digitale stad die de Utrechtse gemeenteraad heeft vastgesteld. Van de eerste letter tot de huidige versie heb ik daaraan meegewerkt.’ Camera’s in het publieke domein om de veiligheid te vergroten. Sensoren om verkeersstromen inzichtelijk vloeiender te maken. Of een digital twin: een virtuele kopie van de stad, die ‘gevoed’ wordt met informatie uit het echte leven, met het doel mobiliteit of ruimtelijke ordening te verbeteren, of menselijk gedrag in te schatten. ‘Door digitalisering kunnen we bepaalde doelen op een snellere en betere manier bereiken of voorspellen. Als je daar als overheid voor kiest, moet dat het beter maken van de stad dienen’, is de overtuiging van Yannick. ‘En heeft technologie impact op het leven van inwoners, dan moeten we ons afvragen: kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen aan onze inwoners? Als overheid worden we ons daar steeds bewuster van.’ Hij noemt het 62 voorbeeld van een handhaver (BOA) met bodycam. ‘Als de BOA die draagt vanwege z’n veiligheid, hoe is het dan met de privacy van de persoon die iets verdachts of ongeoorloofds doet, of een passant die toevallig in beeld komt?’ ‘UTHIEK’ Samen met zijn collega’s voert Yannick zogeheten ‘Uthiek’ (Utrechtse ethiek)-assessments uit, waarbij onder meer privacy, gezondheid, menselijke waardigheid, veiligheid en rechtvaardigheid als toetsstenen gelden. ‘Met een multidisciplinair team kijken we welk doel we willen bereiken en of het gebruik van nieuwe technologie daarbij legitiem is. Daarna zeggen we niet dat iets goed of fout is. Maar is bijvoorbeeld de privacy onvoldoende gewaarborgd, dan kunnen we de projectleider adviseren dat het verstandig is het onderwerp te bespreken met de functionaris gegevensbescherming, of zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens.’ Hoewel van oorsprong Maastrichtenaar, is Utrecht Yannicks ‘stadsie’. ‘Het is in veel opzichten een verbindende stad. Fysiek, met z’n positie in het spoornetwerk. En daarnaast een stad die ondanks grootstedelijke problematiek ook een prettig dorps gevoel uitstraalt.’ Waar en als wat ziet hij zichzelf werken in de toekomst? Na even peinzen: ‘Gemeentesecretaris, liefst van Utrecht. Maar zou mijn geboortestad Maastricht mij vragen, dan zou ik ook geen nee zeggen.’

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication