17

JONG&AMBTENAAR ‘Ik wil iets toevoegen’ LISA STAAT KLAAR VOOR NIEUWKOMERS Lisa Boons heeft altijd de behoefte gevoeld om mensen te helpen die op een of andere manier achtergesteld zijn. Als ze dat met iemand deelde, kreeg ze keer op keer dezelfde reactie: je kúnt niet iedereen helpen. ‘Dat frustreerde mij enorm. Volgens mij kun je op z’n minst je best doen om naar iemand te luisteren.’ e koos voor een master sociale wetenschappen omdat ze toen al wist dat ze bij de gemeente wilde werken. ‘Ik wilde iets toevoegen. Dat is ook in mijn huidige functie mijn doel. Als beleidsmedewerker heb je veel te maken met regels, maar je moet ook creatief zijn. Lef tonen. Buiten de kaders denken.’ Bij de gemeente Best doet ze veel voor nieuwkomers. ‘Vanaf 1 januari 2022 komt er een wetswijziging waardoor het inburgeringstraject wordt uitgebreid. Momenteel zijn nieuwkomers nog zelf verantwoordelijk om de taal te leren, maar uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat ze daar vaak helemaal niet toe in staat zijn. In 2022 gaan gemeenten meer voor ze regelen.’ SNEL INTEGREREN Het is aan Lisa om dat voor Best te organiseren. ‘Ik wil ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk integreren, zodat ze kunnen deelnemen aan onze samenleving. We gaan straks uitgebreide intakes doen. Drie of vier gesprekken met iedere nieuwkomer. Dan stellen we vragen als: wie ben je, wat zijn je interesses, wat is je leervermogen, je gezinssituatie. Op basis daarvan zorgen we ervoor dat ze een passend inburgeringstraject volgen. We proberen de juiste taalles voor ze te vinden en hopen ze uiteindelijk aan het werk te krijgen.’ Vaak worden die twee thema’s – taal en werk – met elkaar gecombineerd. ‘Dan gaat een nieuwkomer bijvoorbeeld helpen bij een kringloopwinkel. Zodat ze echt op de werkvloer Nederlands leren.’ Daarnaast heeft Lisa veel gedaan voor mensen die een uitkering hebben. ‘Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Of wat ze juist niet beweegt. Er is vaak veel meer met iemand aan de hand dan je in eerste instantie denkt. En je merkt dat ze zich beter gaan voelen zodra ze werk hebben.’ 17 Z LAAGGELETTERDHEID Lisa heeft ook nog andere taken binnen het sociaal domein. Zo houdt ze zich bezig met laaggeletterdheid en coördineert ze het subsidiebeleid van de gemeente Best. ‘Ik vind het leuk om met verschillende thema’s te werken. Ik ben ook van mening dat beleidsmedewerkers dat nodig hebben. Als je alleen op je eigen terrein zit, ga je denken vanuit je eigen koker. Dat moet je voorkomen.’ Inburgeren is moeilijk Het is de bedoeling dat nieuwkomers in de Nederlandse samenleving sneller aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Voorheen moesten zij hun eigen inburgeringscursus inkopen, eventueel met geleend geld. Daarmee worden ze overvraagd, bleek al spoedig. Vanaf volgend jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Ook gaan ze statushouders minimaal een half jaar ‘ontzorgen’, zodat ze niet meteen op zichzelf zijn teruggeworpen. Bijvoorbeeld bij het regelen van de financiën. Zo’n steun in de rug is nodig. Vaak hebben statushouders lang in een asielzoekerscentrum gewoond, met wat daggeld, voeding en kleding. Eenmaal toegewezen aan een gemeente moeten ze opeens alles zelf regelen. Dan gaat het vaak mis en niet zelden raken ze in de schulden. Ambtenaren als Lisa, maar ook vrijwilligers, helpen nieuwkomers om snel hun weg te vinden in de lokale en voor hen vaak ingewikkelde maatschappij.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication