73

JONG&AMBTENAAR Burgerzaken als passie WERKEN MET MENSEN VAN VLEES EN BLOED Digitalisering en veranderende wetgeving: op de afdelingen Burgerzaken van wordt het werk veelomvattender en specialistischer. Een kolfje naar de hand van Jelly Frankes. ie zou ooit gedacht hebben dat burgers zonder al te veel omhaal administratief het geslacht dat in hun geboorteakte staat, kunnen wijzigen? Lijkt simpel, maar aan de ‘achterkant’ van zo’n ogenschijnlijk kleine wijziging moet het nodige geregeld worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Jelly leidt in de Friese gemeenten dit soort veranderingen in goede banen. Daarnaast heeft ze een detachering als (junior) adviseur kwaliteit/accountmanager gemeenten bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. En dan is de behendige Friezin (ze is een topper in acrogym, een acrobatische vorm van gymnastiek) ook nog eens docent Burgerzaken. ‘Van een akte van de burgerlijke stand tot een verhuisaangifte: steeds meer kan digitaal geregeld worden door inwoners zelf’, legt ze uit. ‘Daar moeten wel de systemen klaar voor zijn. De collega’s in het vakgebied moeten goed geïnformeerd zijn. Technisch gebeurt er ook veel.’ In een kleine gemeente komen veel taken neer op de ambtenaren van Burgerzaken. ‘Op dit moment spelen bijvoorbeeld ook de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.’ In haar gemeente kunnen inwoners de aanvraag voor een reisdocument inmiddels deels digitaal doen. ‘Je gegevens staan daarna klaar en je hebt betaald. De afspraak staat ingepland. Rest nog een bezoekje aan het gemeentehuis voor je handtekening en pasfoto.’ Jelly wist tijdens haar opleiding dat ze ‘niet alleen teksten wil uitpluizen’, maar liefst werkt met mensen van vlees en bloed. ‘Wat als een Marokkaanse man met een Turkse mevrouw in Nederland trouwt en die twee samen een kindje krijgen in het buitenland? Dat soort complexe vraagstukken vond ik superinteressant.’ Na een periode op een schuldhulpverleningsfunctie verlangde ze terug naar zulke juridische puzzeltjes. ‘Tot mijn verrassing kwam mijn huidige functie voorbij als vacature. In mijn eigen woongemeente nog wel! Mensen vinden het vaak fijn geholpen te worden door een bekende en dan ook nog eens in het Fries.’ 73 W NAAM M: Jelly F ankes LEEFT JD 5 FUNCTIIE: Fran TIJD: 25 T E: beh eheerder er basisreg st BIJ: 8KT erk giistratiei person KTD (A h ka Tytsjerl r ste rsonen Achtkarspe n eradie pelen en OPLEIDING: hbo sociaal juridische dienstverlening Begin 2021 kreeg Jelly de publieksprijs tijdens de verkiezing Jonge ambtenaar van het Jaar. ‘De boel ontplofte daarna, zoveel belangstelling’, vertelt ze. ‘De jury vroeg onder meer bij welke organisatie ik graag in de keuken zou willen kijken. Daar hoefde ik niet over na te denken: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, waar onze wet- en regelgeving vandaan komt.’ Haar wens bleef niet onopgemerkt: ‘Na een dagje meelopen belde de Rijksdienst of ik op detacheringsbasis wegens zwangerschapsverlof van medewerksters wilde bijspringen.’ Beide functies doet ze nu 50/50 van haar werktijd. ‘Gelukkig heb ik een teamleider die steunt dat ik me wil ontwikkelen en de uitdaging graag opzoek.’ Een nieuwe uitdaging dient zich aan: ‘Ik heb één dag ontslag genomen bij de gemeente en ga aan de slag als docent Burgerzaken. Cursussen en trainingen ontwikkelen. Wie weet groeit dat uit tot een eigen bedrijfje.’

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication