47

JONG&AMBTENAAR orig jaar kreeg ze van onderwijsminister Van Engelshoven een ECHO-award uitgereikt, de diversiteitsprijs voor studenten met ondernemende instelling. Nu werkt Riiziane bij het ministerie van OCW als adviseur. V Zat het adviseurschap bij de prijs inbegrepen? Riiziane: ‘Nee, wel een summer course aan de universiteit van Los Angeles. Die kon door corona nog niet doorgaan. Aan de UCLA wil ik me verdiepen in Amerikaans lobbywerk, dat is daar meer ontwikkeld dan hier. Ik vind diversiteit en inclusie in het onderwijs belangrijk, daarom deed ik een oproep in mijn ECHO-netwerk dat ik een adviseurschap ambieerde.’ Waar komt je gedrevenheid vandaan? ‘Van huis uit kreeg ik mee dat je, op welke plek je ook zit, die beter moet achterlaten dan je ‘m aantreft. Ik ben me daar van jongs af aan van bewust. Niet dat ik toen politiek actief was – ik organiseerde geen demonstraties, zoals middelbare scholieren nu. Maar als ik een werkstuk moest maken, ging het over Malcolm X. En bij mijn klasgenoten over goudvissen.’ Formuleer jouw boodschap eens voor ons. ‘Ik ben religieus, en voor mij is het evident dat je hier op aarde bent met een doel. Een algemeen doel én een persoonlijk doel. Voor mij is dat niet elke plek waar ik kom voor mezelf leuk maken, maar ook voor de mensen na mij. Of de plek voor méér mensen toegankelijk maken. Want de maatschappij werkt nu vaak niet optimaal; niet iedereen is immers een succesvolle, witte, mannelijke vijftiger. De kunst van je inzetten voor diversiteit en inclusie is dat je – ongeacht of de ontvanger jouw boodschap ter zake doende vindt – altijd scherp voor ogen moet hebben dat er machtsonevenwicht bestaat in de samenleving, dus óók op de plek waar je werkt.’ Waarom ga je de politiek niet in? ‘Ik ben een klein jaar beleidsmedewerker geweest van de Haagse Stadspartij, waar ik raadsleden ondersteunde. Van jongs af aan heb ik de ambitie gehad om de politiek in te gaan. Maar ik weet nog niet wanneer. Ik ben erg praktisch ingesteld, dus ik zou bij een politieke partij alleen op een verkiesbare plek willen staan. Dat klinkt misschien wat pervers, maar zo gedreven ben ik. Ik heb een goede boodschap en als partijen me willen, moeten ze mijn boodschap serieus nemen.’ DIVERSITEIT EN INCLUSIE BIJ RIJK EN GEMEENTEN Bij de rijksoverheid hebben alle ministeries en enkele landelijke overheidsdiensten het charter diversiteit ondertekend, waarin een werkgever belooft ‘effectief diversiteitsbeleid te bevorderen’. Dit via maatregelen die elke organisatie zelf mag formuleren. Dat heeft geleid tot plannen, met onder andere aandacht voor in- en doorstroom, behoud van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond, bewustwording en het voorkomen van (onbewuste) vooroordelen. Gemeenten hebben gezamenlijk het programma Divers & Inclusief opgezet, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Het initiatief helpt gemeenten op praktische wijze bij het zoeken naar ‘de juiste manier om op de groeiende diversiteit in te spelen’. Het programma ondersteunt lokale bestuurders door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, geeft inspirerende voorbeelden en biedt concrete handvatten. Zo is er de portfolio ‘De nieuwe verscheidenheid’, waarin wethouders persoonlijk toelichten voor welke dilemma’s ze soms staan en welke concrete acties ze dan ondernemen. Via een interactieve kaart van Nederland hebben lokale ambtenaren toegang tot deze interviews, de projecten en de praktijkvoorbeelden. Meer weten? KIJK BIJ VNG.NL. ZOEK OP: DIVERSITEIT EN INCLUSIE. 47

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication