37

JONG&AMBTENAAR DIT GESPREK GAAT OVER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN WELKE ROL DIT SPEELT BINNEN DE GEMEENTE ROTTERDAM. WAT BETEKENT PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR JOU? “Kijk, het begint er allemaal mee dat je gevoel hebt voor de publieke zaak. Iedereen die hier werkt, wil Rotterdam vooruithelpen. En wil dat de stad zich ontwikkelt op allerlei gebieden. Zo zijn er ontzettend veel thema’s waar je binding mee kunt hebben. Bijvoorbeeld dat mensen zich veilig voelen, een dak boven hun hoofd hebben, dat kinderen gezond geboren worden, dat ouderen niet eenzaam zijn. En als je die binding voelt, dan is werken bij de overheid het mooiste wat je kunt doen. Welk ander bedrijf heeft zo’n sterke binding met z’n core business? Persoonlijk leiderschap zegt voor mij dat wat je functie ook is, je je hersens blijft gebruiken. Of je nu algemeen directeur bent of in de uitvoering zit. We werken binnen de gemeente in een systeemwereld: volgens vastgelegde regels en procedures. Het is belangrijk altijd te blijven toetsen of die ook kunnen zorgen voor wat in de praktijk nodig is. Je moet je dus durven uitspreken. Als je die ruimte voelt en pakt, en dat combineert met hart voor de publieke zaak, dan zit je hier echt op je plek. Persoonlijk leiderschap is een combinatie van stevig in je schoenen staan - weten waar je zelf voor staat - én kwetsbaar durven zijn. Want als je je durft uit te spreken, kun je het ook mis hebben. Zo wil ik vanuit mijn functie uitstralen dat de organisatie bij mij in goede handen is, terwijl ik ook niet altijd het antwoord heb. Dat ik weet waar we naartoe bewegen. En dat ik me ook laat bijsturen door anderen.” “ Om te peilen of je de menselijke maat niet uit het oog verliest, kun je jezelf afvragen: kan ik dit op de voorpagina van de krant uitleggen?” DE GEMEENTE ROTTERDAM TELT ZO’N VEERTIENDUIZEND MEDEWERKERS. HET KAN NIET ANDERS DAN DAT ER VEEL REGELS EN PROCEDURES ZIJN WAAR JE ALS JONGE, NIEUWE AMBTENAAR MEE TE MAKEN KRIJGT. HEB JE TIPS HOE JE HIERMEE OMGAAT? “We moeten natuurlijk vanuit kaders werken, anders wordt het een chaos. Maar onze systeemwereld mag het nooit winnen van de menselijke maat. Menselijke maat wil zeggen dat in complexe levens, met een complexe wetgeving, we de mens niet uit het oog moeten verliezen. We kunnen ons aan alle wetten hebben gehouden, en precies uitleggen waarom het aan de persoon zelf ligt, maar als iemand dan aan het einde van de rit zonder eten voor de kinderen de deur uitgaat, dan moet er iets gebeuren. Menselijke maat betekent: zorgen dat we niet accepteren dat mensen met problemen blijven zitten die op te lossen zijn. En aan de andere kant hoort er ook bij dat we helder zijn. Dat nee-zeggen ook een antwoord is. Ten opzichte van de ‘oude’ ambtenarij waar de kaders en regels de boventoon voerden, hebben we gezegd: dat moet een andere balans worden. Om te peilen of je de menselijke maat niet uit het oog verliest, kun je jezelf afvragen: kan ik dit op de voorpagina van de krant uitleggen?” OM TE GROEIEN NAAR DE FUNCTIE VAN HOOGSTE AMBTENAAR BIJ GEMEENTE ROTTERDAM, MOET IEMAND WEL EEN BEPAALDE GRONDHOUDING HEBBEN. WAS ER EEN SPANNEND EN MISSCHIEN WEL CRUCIAAL MOMENT IN JOUW CARRIÈRE WAAR JE VEEL VAN HEBT GELEERD? “Zeker; een heel bepalend moment. Een tijd geleden was ik directeur Stads37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication