39

JONG&AMBTENAAR DE SPIL VAN DE LOKALE DEMOCRATIE Een nieuwe start na een samenvoeging van twee gemeenten in de Alblasserwaard. Voor een beginnend ambtenaar ideaal, vindt Jarno Groenveld. Sinds 2019 maakt hij deel uit van het griffieteam in Molenlanden. l jong wist Jarno wat hij wilde worden: leraar. Die wens is uitgekomen: anderhalf jaar geleden voltooide hij zijn lerarenopleiding en met veel plezier staat hij van tijd tot tijd voor de klas als vervangend geschiedenisdocent. ‘Het vak bevat een behoorlijke component staatsinrichting en politiek. Onderwerpen die eraan bijdroegen dat ik politiek actief werd in mijn woonplaats Houten. Daar merkte ik hoe belangrijke de griffie is om het democratische proces goed te laten verlopen. De griffie is de spil van de lokale democratie. Toen ik de vacature op de griffie in Molenlanden zag, dacht ik: die is mij op het lijf geschreven.’ HERBEZINNING ‘Bij een gemeente die al jarenlang in de huidige vorm bestaat, hebben veel zaken al vorm gekregen. Het mooie is dat Molenlanden openstaat voor nieuwe ideeën. De herindeling gaf daar een extra impuls aan. Op dat moment staat de gemeente stil bij: wat doen we en waarom doen we het op die manier?’, vertelt Jarno over de start van zijn loopbaan. ‘Een soort herbezinning, die een jonge ambtenaar zoals ik kansen biedt voor frisse input. Daar voel ik me prettig bij.’ Jarno heeft behalve met gemeenteraadsleden contact met de burgemeester, de ambtelijke organisatie en ‘de samenleving’. Een greep uit zijn werkzaamheden: ‘Adviezen opstellen voor de raad, geraadpleegd worden door een individueel raadslid of door iemand uit de ambtelijke organisatie. Daarnaast organiseer ik informatiebijeenkomsten over thema’s waar de raad mee aan de slag wil, al of niet met een externe spreker. Bijvoorbeeld over huiselijk geweld of over zoönosen: ziekten die overgaan van dier op mens. Binnen ons griffieteam heb ik het meest affiniteit met digitale zaken. Tijdens de coronaperiode ben ik dan ook druk geweest om het digitaal vergaderen mogelijk te maken. Maar ik help ook bij praktische zaken, zoals wanneer raadsleden een probleem hebben met hun iPad.’ Bij griffier denkt menigeen aan de persoon die alles op schrift zet, maar dat is volgens Jarno een verouderde voorstelling 39 NNAAMMA : JaaJ rnrno GGroeo nveeld LEEEFTIIJDJD: 25 FUFUNNCTIIE:E raar dada sas dvd isseuue r eenn ppllaaaatssverrvvanangeg ndnd griifff iei r BBIJ: gememeeenntte MoMoleenln annddeen OOPPLEEIDDI INING:G leraarrene oppleei-i dinggn geseschhc ieei deeninis (hbob ) ene masterr geeschhc ieedeninis (wwo) A van zaken. ‘Inmiddels werken we veel met audio- en videoverslagen. In vacatures voor griffiefuncties zie je vaak dat men zoekt naar mensen met een bestuursrechtelijke of bestuurskundige achtergrond. Maar communicatie is minstens zo belangrijk voor een gemeenteraad, evenals in contact staan met je inwoners. Ik denk dat een griffie als team gebaat is bij een mooie samensmelting van politieke sensitiviteit, juridische kennis, aandacht voor de omgeving en communicatieve vaardigheden.’ Binnen de nieuwe gemeenteraad is volgens Jarno geen sprake van bloedgroepenstrijd, los van politieke verschillen. ‘Er heerst een gemeenschapsgevoel, geworteld in de Alblasserwaard. Het politieke debat is soms hard op de zaak, maar altijd met respect voor personen.’

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication