90

JONG&AMBTENAAR WAKEN OVER DE PRIVACY VAN INWONERS Burgers mogen dan zelf soms losjes omgaan met hun privacy en persoonsgegevens, de overheid en het bedrijfsleven kunnen zich dat niet veroorloven. Heleen Henneke, trainee bij de gezamenlijke werkorganisatie van de Noord-Hollandse gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, waakt daarover. S inds 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving voor overheden en bedrijven: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een wet die organisaties de nodige zweetdruppels opleverde. Maar een paar jaar verder zijn de meeste een stuk verder in de toepassing ervan, ervaart AVG-specialist Heleen Henneke. ‘Verbeteringen waren hard nodig en veel organisaties hebben daar echt hun best voor gedaan. Er is veel meer kennis van de wet- en regelgeving. Organisaties kunnen nu groeien en zich meer richten op bewustwording. Zo ook de BUCH-gemeenten, waar we echt bezig zijn met de volgende stappen.’ Heleens werk gaat veel verder dan het checken van vinkjes die aan en uit staan bij de verwerking van gegevens in gemeentelijke systemen. ‘Mijn werk is zo divers als je maar bedenken kunt: van adviseren op bepaalde processen die de gemeenten willen inrichten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet inburgering die in 2022 ingaat en waarvan gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, tot het geven van presentaties aan collega’s. Ik overleg en wissel kennis uit in regionetwerken. Verder buig ik me over verzoeken van inwoners die inzage willen in gegevens of verwijdering daarvan. Of over vergunningaanvragen waar collega’s of inwoners iets over willen weten met betrekking tot de AVG. Dat het werk elke dag anders is, maakt het ook zo leuk.’ VLUCHTELINGENWERK Tijdens haar opleiding sociaal juridische dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam wist Heleen al dat ze niet 90 voortdurend bezig wilde zijn met wetteksten en de toepassing daarvan. ‘Die opleiding is heel veelzijdig en mijn interesses zijn breed. Maar ik wist al snel dat ik er vooral voor mensen wilde zijn.’ Die voorkeur bracht ze al in de praktijk tijdens haar stage en later tijdens vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk. ‘Ik heb veel affiniteit met de doelgroep en kreeg er energie van dat ik er voor asielzoekers en vluchtelingen kon zijn in een moeilijke periode.’ Ze gaf voorlichting aan nieuwe bewoners over de asielprocedure en ondersteunde hen tijdens het contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vluchtelingen die in Nederland mochten blijven, ondersteunde ze met aanvragen voor gezinshereniging. Bij Vluchtelingenwerk bouwde Heleen meteen aan een stevig fundament voor haar huidige baan: ‘Ik deed onderzoek naar

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication