84

JONG&AMBTENAAR AMY BINDT DE STRIJD AAN MET WONINGNOOD Haar vader zit in de bouwwereld, dus de appel valt niet heel ver van de boom. ‘Maar waar hij bezig is met de technische kant, vind ik zelf vooral de sociale kant fascinerend’, vertelt Amy van Eijk, junior projectleider ruimtelijke ontwikkeling. D at verklaart waarom ze na haar bachelor haar studie een andere richting gaf. ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in architectuur, maar kwam er snel achter dat het niet zozeer de bouwkunst zelf is die me aanspreekt, maar de stad, de wijk, het dorp eromheen’, zegt Amy. ‘Ruimte heeft zo veel aspecten: de bebouwing, maar ook de mensen, het groen, hoe de straat ligt, de sociale achtergrond, de historie van een plek.’ Alle facetten waar ze op de universiteit mee bezig was, komen bijeen in haar huidige functie als junior projectleider ruimtelijke ontwikkeling. Amy, die eerder stage liep in Amsterdam, ziet in het werken voor een relatief kleine gemeente veel voordelen. ‘De contacten zijn informeel. Je kunt bij de wethouder binnenlopen, mocht dat nodig zijn. En je staat dicht bij de inwoners. De lijntjes zijn kort, wel zo prettig.’ HOGE NOOD In de regio Arnhem-Nijmegen kan ze zich de komende jaren professioneel uitleven. Er zijn tot 2050 zo’n 50.000 extra woningen gepland, waarvan 15.000 tot 18.000 sociale huurwoningen. De nood in de steden is hoog, weet Amy, die eerst in Nijmegen woonde. Deze studentenstad staat in de top-drie van steden met het grootste woningtekort van Nederland. ‘Maar in de dorpen spelen de tekorten net zo goed, vooral voor starters en senioren’, zegt Amy erbij. ‘Veel huizen in onze kleine kernen worden bewoond door ouderen, die geen kleinere woning vinden. Dat zet een rem op de doorstroming, waardoor jongeren weer langer bij hun ouders 84 NAAM: Amy van Eijkk LEEFTIJD: 25 jaar FUNCTIE: junior projectleidder ruimtelijke ontwikkeliingn BIJ: gemeente Beuningen OPLEIDDIING: ruimtelijke ordene ing en planologie, bachelor; sociale geoogrg affiee, master; stedenboouww en arcr hitectuur, Acade imim e voorr Bouuo wkw unsst, miinorr.

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication