8

JONG&AMBTENAAR TABEA HEEFT EEN HELIKOPTERBLIK Integraal adviseur bij omgevingsdienst Tabea Müller is nog maar vrij kort in ons land en spreekt al perfect Nederlands. Bijna vier jaar geleden trok ze naar Nederland, de liefde achterna. Als geboren en getogen Duitse ging ze hier op een afdeling sales werken, bij een commercieel bedrijf. Dan leer je de taal snel. Toen kwam een traineeship voorbij, bij de Omgevingsdienst in Dordrecht. Dat paste beter bij haar opleiding Public Health. Als trainee werkte Tabea eerst anderhalf jaar op verschillende afdelingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). ‘Ik heb een halfjaar bij toezicht en handhaving gewerkt, een halfjaar bij advies en een halfjaar bij de afdeling vergunningen. Zo kon ik kijken welk thema het best bij me paste. Het integrale milieuteam waar ik nu zit, wilde ik graag. En er was gelukkig een functie vrij’, vertelt ze. HELIKOPTERVIEW ‘Het is afwisselend werk’, vervolgt Tabea. ‘Ik schrijf adviezen voor gemeenten, maar ben ook vaak projectleider voor gemeentelijke of provinciale projecten. Hierbij zijn meerdere expertises betrokken. Als integraal adviseur heb ik geen diepgaande kennis van één vakgebied. Ik ben bijvoorbeeld geen geluidsdeskundige. Ik heb meer algemene kennis en moet alle specialistische kennis van anderen in de juiste context plaatsen. Ik heb dus vooral een helikopterview.’ Als voorbeeld noemt ze wijzigingen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Denk aan een plek waar horeca of woning8 bouw zou moeten komen. Zijn alle wettelijke eisen op het gebied van milieu meegenomen in de plannen, is aan alles gedacht? Tabea: ‘Ik kijk naar alle aspecten die daarmee te maken hebben. Geluid, lucht, ecologie, bodem, duurzaamheid. Vanuit dat perspectief beoordeel ik plannen.’ Integraal betekent soms met andere organisaties samenwerken: de veiligheidsregio, de dienst gezondheid en jeugd, het waterschap of andere omgevingsdiensten.

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication