78

JONG&AMBTENAAR SNEL EEN STAP VERDER OP DE CARRIÈRELADDER Na haar stage dacht ze: tussen twee studies door tijdelijk aan de slag bij de gemeente Stichtse Vecht. Inmiddels werkt Marieke de Bruin daar bijna zes jaar, in vier verschillende functies. ‘ I k vind sporten leuk en heb aanleg voor bijna alle sporten. Maar er is geen sport waar ik echt in uitblink’, legt Marieke uit. Een carrière als beroepssporter zat er dus voor haar niet in. Maar zaken rondom sportbeoefening vormen een rode draad in haar carrière tot nu toe. ‘Tijdens mijn bachelor deed ik bij Stichtse Vecht onderzoek naar de sport- en beweegbehoefte van middelbare scholieren’, vertelt ze. ‘Toen ik klaar was, kreeg ik de vraag of ik niet wilde blijven, eventueel tijdelijk. Ik was van plan een master te doen, maar die bleek vol. Daarop besloot ik voorlopig te blijven en het volgende jaar mijn studie weer op te pakken.’ Ze werd consulent sport en sociaal domein. ‘Sport inzetten als middel om mensen verder te helpen op het gebied van werk, zelfredzaamheid of een gezonder leven. En ze mee te laten doen op diverse terreinen’, legt ze uit. UITDAGING ERAF Na een tijdje ging de uitdaging er wat af, en Marieke keek verder. ‘Ik hoefde dat amper aan te geven, of er werd mij wat nieuws aangeboden. Ik mocht me bezighouden met gebiedsontwikkelingen waar sportparken bij betrokken zijn en het realiseren van nieuwe sportaccommodaties. Daarnaast hield ik mij bezig met beleidstaken zoals de minimaregelingen voor sport. Die zorgen dat gezinnen met een laag inkomen ook de kans hebben om te sporten of een zwemdiploma te behalen.’ In een volgende functie maakte de (financiële) bedrijfsvoering 78 deel uit van Mariekes werk. ‘Onder meer het beheer van alle sportkredieten: het geld dat omgaat in sport, van investeringen in accommodaties tot aan sportstimulering. Al snel breidde dit zich uit met het stroomlijnen van de plannings- en verantwoordingsinformatie van het brede sociaal domein, alle door ons uitgevoerde wetten die te maken hebben met (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en straks ook inburgering.’ Dat werk doet ze nog op het moment dat we elkaar spreken, maar Marieke rent alweer door naar de volgende halte. Met een tussentijds behaalde master bestuurskunde op zak gaat ze zich nu voor de organisatie als geheel inzetten, als adviseur organisatieontwikkeling, niet uitsluitend voor het sociaal domein. ELKE KEER EEN STAP Marieke schrijft haar afwisselende loopbaan binnen één organisatie deels toe aan het 70-20-10 principe. ‘Dat komt erop neer dat je 70 procent van je tijd besteedt aan je primaire functie, 20 procent elders binnen de organisatie en 10 procent voor innovatie of persoonlijke ontwikkeling.’ Telkens gaf die regeling haar loopbaan een zetje. ‘Iedere keer als ik dacht dat ik misschien wat anders moest gaan doen, kreeg ik de mogelijkheid om er 20 procent van mijn werktijd iets totaal anders naast te doen. Om vervolgens door te stromen naar die functie. Zo maakte ik elke keer een stap.’ De laatste stap is wat Marieke betreft voorlopig nog niet gezet.

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication