51

JONG&AMBTENAAR JOUKE ZOEKT ZWAKKE PLEKKEN Jouke Sprij zoekt dagelijks naar zwakke plekken in onze dijken. Als specialist bij het Waterschap Rivierenland gebruikt ze met haar team modellen om te voorspellen hoeveel risico we lopen. ‘Ik denk dat wij in Nederland heel veilig wonen. Zeker in vergelijking met andere deltalanden. Maar ik kan niet beloven dat er nooit iets zal gebeuren.’ E r bestaan in totaal negen verschillende faalmechanismen, vertelt Jouke. ‘Op basis daarvan bepalen we wat er mis zou kunnen gaan. Zo kan het water bijvoorbeeld hoog komen te staan. Vandaag zijn onze dijken hoog genoeg, maar hoe zit dat in 2050? Dat rekenen we dan uit.’ Overstromen is nog een relatief eenvoudig faalmechanisme, zegt ze. ‘Er zijn ook complexere varianten. Er kan een kanaaltje ontstaan dat onder een dijk doorgaat. Piping, noemen we dat. Als er alleen water doorheen gaat, is er nog niets aan de hand, maar als er zand wordt meegevoerd, gaat de dijk zichzelf uithollen. Dan wordt het gevaarlijk. En het kan nog ingewikkelder: soms treden verschillende faalmechanismen tegelijkertijd op. Voor dat soort situaties goede adviezen schrijven, dat is de grootste uitdaging van ons werk.’ MODELLEN Jouke en haar collega’s doen de meeste berekeningen met behulp van modellen. ‘De Universiteit Utrecht heeft een groot landelijk model van de ondergrond van Nederland. Sowieso ligt ons kennisniveau enorm hoog. Daarom doen we het als Nederland zo goed in waterveiligheid. We hebben er ook het geld voor over. We willen weten wat er op ons afkomt, om grote schade en slachtoffers te voorkomen.’ Toch valt er nog genoeg te leren, voegt ze daaraan toe. ‘Wat er eerder dit jaar in Limburg is gebeurd, is voor dijkspecialisten bijvoorbeeld heel interessant. Er hing een soort regenwolk lange tijd op dezelfde plek, en daardoor stroomden de kleine beekjes over. Het is lastig om zoiets in een model te verwerken, maar dat is wel ons doel.’ VEREERD Jouke heeft naast haar rol als dijkspecialist nog een andere functie. Ze is teamleider van maar liefst twintig mensen; ecologen en andere dijkspecialisten. ‘De vorige teamleider doet zeven maanden een andere klus, en ik mocht hem vervangen tot het einde van het jaar. Volgens mij ben ik de 51 jongste teamleider van onze organisatie. Ik ben vereerd dat ik deze kans heb gekregen. Waterschap Rivierenland heeft me hier ook echt in gestimuleerd. En ik word voortdurend opgeleid. Daar ben ik heel trots op. Ik vind het echt een unieke werkgever.’ NNAAAMMA : JoJoukku e SpS ririj LLEEFTITIJDD: 29 FFUUNCCN TITIE:E: dijkksppecce iaai lil sts en tteeammleel iddi erre BIJ: waterschap Rivierenland STUDIE: bachelor: aardwetenschappen; master coastal dynamics & fluvial systems

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication