64

JONG&AMBTENAAR NIET SNEL RIJK, WEL VEEL VRIJE DAGEN OF EEN FIETS We zeggen het maar meteen: als startende ambtenaar moet je niet bij de overheid zijn als je grootverdiener wilt zijn. In veel functies zal je salaris vermoedelijk lager zijn dan in het bedrijfsleven. Zeker in private sectoren waar het bedrijfsleven moet knokken om schaarse specialismen. D at loonverschil is er vrijwel zeker met private sectoren waar het bedrijfsleven moet knokken om schaarse specialismen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij de overheid wel tamelijk goed. En je kunt er je vleugels uitslaan. De hoofdprijs krijg je niet, maar het is ook weer niet zo dat je beroerd verdient. Om te beginnen is er bij de overheid minder onderhandelingsruimte dan in het bedrijfsleven. Uiteenlopende functies zijn gekoppeld aan salarisschalen, vastgelegd in een cao. De salarissen bij rijksoverheid, provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen zijn niet hetzelfde. De inschalingsmethodiek wijkt ook wat af. Voor rijksambtenaren is net een nieuwe cao afgesloten. Het principeakkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren krijgt waarschijnlijk een definitieve status kort na publicatie van dit magazine. De bedragen die hieronder genoemd worden, zijn dus in gunstige zin indicatief, want er zijn salarisverhogingen afgesproken. RIJKSOVERHEID Ga je bij de rijksoverheid werken, dan ben je rijksambtenaar en val je onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI, ACM en ZINL vallen eronder. Functies zijn ingedeeld in functiegroepen. Binnen die groepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken. De zwaarte van je functie en de opgedragen werkzaamheden bepalen welke salarisschaal bij jouw werk hoort (zie hiernaast) . Bij goed functioneren kom je financieel elk jaar een trede hoger op de salaristrap. Door de recente cao-afspraken zijn de genoemde bedragen in dit artikel overigens indicatief, zowel die van het rijk als van de gemeenten. Een aparte positie is er voor rijkstrainees. Die krijgen een aanstelling voor twee jaar gedurende het traineeprogramma. 64 Het startsalaris is voor alle rijkstrainees gelijk. Je start in schaal 10. Je werkt in principe 36 uur per week, maar 32 uur per week is soms mogelijk. Naast je salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen. Wil je minder werken om werk en privé beter op elkaar te laten aansluiten? De rijksoverheid biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken of verlofregelingen. HET STARTSALARIS BIJ DE RIJKSOVERHEID IS AFGELEID VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU DAT VOOR DE FUNCTIE IS VEREIST. MBO VEREIST: € 2.224,82 – € 2.891,36 (SCHAAL 6) HBO VEREIST: € 2.623,34 – € 3.546,17 (SCHAAL 8) UNIVERSITEIT VEREIST: € 2.756,75 – € 4.430,97 (SCHAAL 10) GEMEENTEN Hoe zit het bij gemeenten? Ook daar maken ervaring, vooropleiding en (zwaarte van) je functie het verschil. Ben je net klaar met je studie, dan verdien je vanzelfsprekend minder dan de collega die al een aantal jaren ervaring heeft. Op de pagina hiernaast geven we je een aantal voorbeelden van functies en wat deze ambtenaren ongeveer verdienen per maand, gebaseerd op het aantal jaren ervaring. Een voordeel van werken bij de overheid, zowel bij het rijk als bij gemeenten en provincies, is het hiervoor al genoemde IKB, een soort cafetariasysteem. Een deel van je arbeidsvoorwaardenpakket mag je zelf invullen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen omzetten in verlof. Of je kunt je IKB-budget gebruiken voor fiscaal vriendelijke doelen, speciale bestedingsmogelijkheden. Bij het rijk mag je bijvoorbeeld tot aan een gemaximeerd bedrag een fiets aanschaffen voor woon-werkverkeer, al dan niet elektrisch.

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication