92

JONG&AMBTENAAR ‘Je moet je moment pakken’ METEEN MAAR GEBOMBARDEERD TOT CHEF STIKSTOF Tom Verputten is nu ruim een jaar adviseur milieu bij de gemeente Tilburg. Daarvoor werkte hij bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant als adviseur fysieke leefomgeving. De sfeer en de begeleiding waren daar prima, maar het werk was vooral uitvoerend. Tom is ook een beleidsman. N et als bij de Omgevingsdienst houdt Tom zich in Tilburg bezig met een veilige en gezonde leefom geving, met thema’s als stikstof, luchtkwaliteit, geluid, gevaarlijke stoffen. Maar nu is hij meer integraal met deze onderwerpen aan de slag. Hij wil ook bij de allereerste plannen van gemeentelijke afdelingen meteen meepraten, zodat daarin al vanaf het begin rekening gehouden wordt met het milieu en de gezondheid van de Tilburgers. Tom: ‘Meestal worden bij gemeenten eerst plannen gemaakt en wordt daarna het team milieu erbij betrokken, om te kijken of alles vanuit milieu-oogpunt mag. Met als gevolg dat wij vaak “nee” verkopen, vanwege alle wetten en regels. De milieuadviseur moet dan steeds politieagent spelen. Daarom wil ik liever eerder meepraten.’ GEVAARLIJKE LPG-TREINEN Als voorbeeld noemt hij de Tilburgse woningbouwopgave. Tot 2030 moeten er binnen de gemeentegrenzen 15.000 woningen worden gebouwd. Hoe kan dat op een veilige en gezonde manier? Tom: ‘Groot probleem in Tilburg is, net als in veel andere steden, dat de plekken waar nog ruimte is voor woningen moeilijke locaties zijn. Dus langs het spoor, 92 waar onder andere gevaarlijke lpg-treinen rijden, of naast de snelwegen, met veel lawaai en uitstoot.’ Een ander voorbeeld is het nieuwe gemeentelijke verkeersplan waar hij bij betrokken wil zijn. Dat plan moet tot 2040 gelden. Het team Mobiliteit ontwikkelt dit plan nu en Tom wil dat gezondheid en milieu gelijk worden meegenomen. ‘Dit doen we door te berekenen wat de effecten van de verschillende scenario’s en alternatieven uit het plan zijn op de lokale geluidoverlast en luchtkwaliteit. En kun je Tilburgers letterlijk in beweging krijgen, op de fiets of lopend, als je sleutelt aan het plan? Zo kunnen gezondheid en milieu uiteindelijk worden meegewogen in de besluitvorming.’ STIKSTOFCRISIS Het blijft allemaal nog wat onwennig voor de andere teams, het team Milieu dat proactief meepraat bij het maken van plannen op dit schaalniveau. ‘Je moet inderdaad je moment pakken’, zegt Tom daarover. ‘Als “politie-agent” word je niet meteen overal met open armen ontvangen. Behalve als zich onderwerpen aandienen waar werkelijk niemand iets van afweet, zoals nu met de stikstofcrisis. Over dat onderwerp weet iedereen binnen de gemeente mij te vinden, ik ben meteen “benoemd” tot chef stikstof in Tilburg.’

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication