10

JONG&AMBTENAAR JAAP WAAKT OVER HET WELZIJN VAN STUDENTEN Studenten redden zich wel, was lang de gedachte van gemeenten. Tot aan de coronacrisis, toen bleek dat studenten wel degelijk speciaal aandacht behoeven. Jaap Valkenburg houdt zich bezig met hun welzijn. Als beleidsadviseur studentenzaken, een nieuwe functie. I n het gemeentelijk beleid werden studenten wat over het hoofd gezien, weet Jaap. Eenzaamheid, financiële stress, prestatiedruk, burn-out, (gebrek aan) passende huisvesting en grensoverschrijdend gedrag zijn voor hen bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen. Altijd al, maar door de lockdowns tijdens de coronapandemie kreeg hun positie extra aandacht. MEER AANDACHT Studenten trokken aan de bel tijdens de strenge coronaregels. Ze behoefden méér aandacht, ook in het lokale beleid. ‘Veel problematische zaken rond studenten zijn toen uitvergroot. Voor gemeenten is er een taak om studenten als echte inwoners van de stad beter te helpen’, zegt Jaap. De gemeente Leiden gaf daar invulling aan. In 2022 werd Jaap benoemd als beleidsadviseur studentenzaken. Een nieuwe functie, met voor Jaap als voordeel: veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om zijn werk in te richten. ‘Ik mocht zelf bepalen waar ik de meeste impact kan behalen. Als eerste ben ik met een gemeenschappelijke verklaring aan de slag gegaan, waarin hogeschool, universiteit, studentenorganisaties en gemeente beloven gezamenlijk met studentenwelzijn bezig te zijn.’ INTERNATIONALE STUDENTEN Zo’n gezamenlijke verklaring biedt Jaap de gelegenheid alle partijen goed te leren kennen én de problemen van studenten in kaart te brengen. Zo krijgt hij een groep in beeld die het zwaar heeft: de internationale studenten. Zij spreken de taal meestal niet, kunnen problemen hebben met huisvesting, hebben vaak nog geen netwerk, en geen ouders of vrienden om op terug te vallen. Jaap wijst op de aparte positie van studenten in studentensteden. ‘Er wordt vaak gedacht dat ze maar een paar jaar in de stad zijn, en dan weer weggaan. Maar als groep zijn ze al eeuwen in Leiden. Specifieke faciliteiten wegen voor hen 10 NAAAMM: JaJ app Valkenburru g LEEFTIT JDJD: 28 jaaj arr FUUNCCN TIT EE: beleeiiddsaas dvd iisseeuur sttudu enentetenzn akenn BIB JJ: geg mem ennte Leeided n OOPPLELEIDDING:G mastts eer polo iitticicolologo iei zwaarder. Omdat studenten meestal geen auto hebben, moeten er bijvoorbeeld goede fietsvoorzieningen zijn, waar ze ook over moeten kunnen meedenken.’ Studentenhuisvesting is ook een onderwerp waar veel over te doen is. Enkele decennia geleden was het normaal om onderkomens te bouwen met bijvoorbeeld gemeenschappelijke keukens, waar studenten elkaar ontmoeten. Door overheidsbeleid is die manier van bouwen deels afgeschaft. Het werd onder de streep goedkoper om studio’s te bouwen. Maar in de coronacrisis pakte dat ongewenst uit: studenten vereenzaamden in coronatijd massaal. MEER MBO Werk genoeg dus voor Jaap. Wekelijks overlegt hij met studentenverenigingen en studenten zelf. Hij focust zich daarin steeds meer op het mbo. ‘We willen als gemeente studenten echt betrekken bij het beleid. Hun betrokkenheid zorgt ervoor dat gemeentelijke initiatieven zich sneller in het studentennetwerk verspreiden.’

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication