13

JONG&AMBTENAAR starters. Hij gaat onderzoeken hoe de Rijksoverheid talentvolle starters succesvol aan boord krijgt. En dat is hard nodig. Net als de rest van de samen leving vergrijst de overheid. Voor personeelsfunctionarissen ligt hier een grote uitdaging. Hoe maken zij meer kans in de felle war on talent die woedt? En wat moet de organisatie jonge aanwas te bieden hebben? NET UIT HET STUDENTENLEVEN Iedere doelgroep op de arbeidsmarkt vraagt weer een eigen aanpak en benadering. In dat vraagstuk mag Ashetosh de komende 10 maanden zijn tanden zetten. Hij richt zich specifiek op mensen die zijn geboren tussen 1997 en 2010. Ofwel: Gen Z. Van 1 ding is hij nu al overtuigd: ‘Jongeren die net student af zijn kunnen de Rijksoverheid helpen het verschil te maken. Ze brengen creatieve processen op gang en worden beschreven als realistisch en pragmatisch.’ EERSTE DIGITAL NATIVES Bij dat laatste zit volgens Ashetosh het grootste verschil met voorgaande generaties: de zijne is de eerste die geheel bestaat uit digital natives. Een leven zonder smartphones kent deze groep niet. En wat voor andere generaties toekomstmuziek leek, is voor Gen Z vertrouwd of minstens bekend. ‘Artificial Intelligence bijvoorbeeld, een onderwerp dat mij en veel leeftijdgenoten aanspreekt’, geeft hij als voorbeeld. ‘Daar zou ik op den duur graag iets in willen betekenen binnen mijn vakgebied hrm. Steeds meer operationele taken vallen weg. Die zijn of worden geautomatiseerd of gerobotiseerd. Daardoor is er meer gelegenheid om de strategische kant van ons vak aan te pakken.’ JONGE DOELGROEP WARM MAKEN Zijn huidige stage doet Ashetosh in een campagneteam dat de Rijksoverheid in het spotlicht zet als aantrekkelijk werkgever. ‘Ik ga onderzoeken hoe we eerstejaars- en tweedejaarsstudenten op het hbo warm kunnen maken voor stages of traineeships. De gangbare gedachte is dat je je bij het werven van trainees richt op pas afgestudeerden. Mijn gedachte is dat het beter is daar vroeger mee te beginnen.’ Vroeg op het netvlies van studenten ‘Ik denk dat het de kunst is voor de Rijksoverheid om wat meer af te kijken bij concurrerende, vaak commerciële werkgevers. Zij bieden al in het eerste studiejaar projecten, opdrachten en mogelijkheden om mee te kijken. Als werkgever kom je dan eerder op het netvlies van studenten. Gaan zij zich oriënteren op afstuderen, dan hebben ze al kennisgemaakt met de Rijksoverheid. Dat is een flinke stap vooruit.’ IMAGOVERANDERING Ashetosh vindt het mooi dat hij een aandeel kan leveren in een imagoverandering van het Rijk en van ambtenaren. ‘Zeker jongeren denken vaak dat het een stoffige organisatie is, waar mannen grijze pakken dragen en koffie drinken.’ Zo stond de overheid er bij hem ook op, bekent hij. ‘Maar tijdens mijn eerste stage was dat idee binnen een week verdwenen. Totaal het tegenovergestelde is waar!’ FRISSE BLIK Teams zijn gemengd en dynamisch. Maar wat voor hem vooral telt: ‘De opdrachten waar je als starter of stagiair aan mag werken zijn divers en vaak complex. De ruimte voor eigen inbreng is groot.’ Zijn frisse blik wordt gewaardeerd, ervaart hij dagelijks. ‘Als jongere heb ik vernieuwende inzichten uit de opleiding die niet alle collega’s hebben. Ik mag mijn mening geven en daar wordt naar geluisterd. Niet bij elke organisatie is dat zo.’ VEEL KANTEN OP Nu de hamvraag: wil Ashetosh na zijn afstuderen zélf ambtenaar worden, of kiest hij voor een private werkgever? ‘Ik krijg hier alle kans me te ontwikkelen. De grootte van de organisatie maakt dat ik veel kanten op kan. Verder houd ik wel van vastigheid. Dus als mij een aanstelling wordt aangeboden, zie ik mezelf wel ja zeggen.’ Ten slotte en niet onbelangrijk: ‘De arbeidsvoor waarden zijn naar mijn idee ook nog eens bovengemiddeld goed.’ 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication