14

JONG&AMBTENAAR Kijken wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor ons noodzakelijke waterbeheer. Dat doet Mare de Wit, adviseur klimaatbestendig waterbeheer bij Rijkswaterstaat, in een deel van de Randstad. KLIMAATLESSEN VAN MARE M et collega’s, provincies, waterschappen en gemeenten onderzoekt ze waar en hoe we overtollig water kunnen opvangen. En hoe we om kunnen gaan met water in droge periodes. In je takenpakket zitten het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, beheerd door Rijkswaterstaat. Ben je ook bezig met de omgeving? Mare: ‘Als je ons hele watersysteem robuuster wilt maken, moet je ook kijken naar de omgeving. Het water dat in de hele regio valt, komt namelijk deels in onze kanalen terecht. Daar moet ruimte voor zijn. Zowel in de kanalen als in de regio zelf. Ook bij de waterschappen, provincies en gemeentes moet meer ruimte komen voor water: water kent nou eenmaal geen beheergrenzen. Je werkt dus altijd in team verband met partners.’ AFHANKELIJK VAN ‘DEN HAAG’ Mare merkt dat Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie afhankelijk is van politiek Den Haag. De politieke besluitvorming gaat haar vaak niet snel genoeg. Klimaatbestendigheid en klimaatverandering zijn acute problemen, die dulden geen uitstel, vindt ze. Tegelijk geeft die afhankelijkheid veel vrijheid om haar werk zelf in te vullen. ‘In onze regio kijken we naar wat we al wél kunnen doen, naar wat landelijk misschien nog niet is bedacht of uitgewerkt. We doen hier en daar vast wat we belangrijk achten. Dat kan “Den Haag” vervolgens weer meenemen in de verdere uitwerking.’ Van oudsher moeten we in Nederland zo snel mogelijk overtollig water lozen, nu moeten we door toenemende droogte ook leren opslaan. Wat betekent dat voor jouw werk? ‘Mijn collega’s en ik zijn bijna lobbyisten voor de goede zaak 14 ‘ Wij zijn lobbyisten voor de goede zaak’ geworden: een klimaatbestendige regio. Op allerlei plekken maken we duidelijk dat we anders met water moeten omgaan. We proberen mensen te laten begrijpen dat het watersysteem leidend moet zijn bij keuzes en ontwikkelingen, in bijvoorbeeld de woningbouw en de agrarische sector. We willen dat mensen begrijpen dat ze geen “spijtmaatregelen” moeten nemen, maar dat ze beter kunnen inzetten op “geen-spijtmaatregelen” die wij toelichten.

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication