15

JONG&AMBTENAAR NAAM: Mare de Wit LEEFTIJD: 266 jaar FUUNCTIE: ada viseuru klimam atbesttendig watterbeheer BIJ: Rijkswatterstaat WeW st-NNederland Noord OOPPLEIDD NINI G: WWO envn irirono mementn anndd resse ouo rcce management Tegelijk hebben we nog niet de instrumenten om echt leidend en bepalend te zijn in ál het waterbeheer. Daarvoor is het wachten op ‘Den Haag’.’ Is dat niet frustrerend? ‘Nee, we doen veel samen met partners en zitten midden in een echte watertransitie. Mijn werkzaamheden leveren hierin wel degelijk wat op. Met de gemeenten en waterschappen kijk ik nu bijvoorbeeld naar de nieuw te ontwikkelen woningbouw in dit gebied. De woningbouwopgave in de regio betekent poten tieel nóg meer harde ondergrond, waar overtollig water niet in kan verdwijnen. Wij willen dat er veel “zachte grond” komt, waar water langzamer wordt afgevoerd. We wijzen iedereen er op dat de huidige bouwregels mogelijk 15 onvoldoende klimaatrobuust zijn, en daardoor ook niet toekomstbestendig.’ In Amsterdam wordt vast goed geluisterd, met een linkse coalitie aan het roer. ‘Nee, het gaat niet makkelijk. Onder de streep bepaalt nog steeds het kostenplaatje de mate van klimaatbestendigheid. Daardoor zijn onze adviezen onvoldoende meegenomen, want “het is te duur”. Ik ben een werkgroep gestart met andere waterbeheerders en de gemeente Amsterdam. Daarin werken we mooi samen. We proberen maatwerk te leveren en zo de bouwplannen positief te beïnvloeden. Met het doel om dat in andere gebieden uiteindelijk grootschalig meteen goed van de grond te krijgen.’

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication