72

JONG&AMBTENAAR NIET ALLEEN OOG VOOR DE BOUWTEKENING Ongeveer 17.700 kilometer aan dijken, duinen en andere waterkeringen beschermen Nederland. Daarvan wordt tot 2050 ongeveer 3.500 kilometer versterkt. Een niet onaanzienlijk deel ligt in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta, waar Esmee Wichard werkt. E smee is als omgevingsmanager een verbindende schakel tussen het interne projectteam voor deze taak en andere belanghebbende partijen. Gemeenten, Rijkswaterstaat, maar ook bewoners van dijkhuizen en -dorpen bijvoorbeeld. ‘Plat gezegd is het mijn rol om de techniek te vertalen naar “buiten”, en er andersom voor te zorgen dat niet alleen gekeken wordt naar harde techniek, maar ook naar de belangen van externe partijen.’ Behalve achter haar bureau en in vergaderzaaltjes speelt Esmees werk zich veel buiten de deur af. ‘De ene keer sta ik met m’n laarzen in de blubber, een andere keer zit ik in een zakelijke omgeving.’ Onder het beheergebied van haar waterschap vallen onder meer de Zuid-Hollandse eilanden, die relatief veel primaire dijken tellen, langs de kust en de grote rivieren. ‘In verhouding moeten wij veel kilometers opknappen.’ Op meerdere plekken in het beheergebied bestaat een kleine kans dat onder water zand wegspoelt uit de dijk. ‘In het uiterste geval kan dit leiden tot het wegzakken van een dijk.’ Het team waarin Esmee opereert, onderzoekt hoe groot het probleem is, evenals de beste oplossing en de impact van werkzaamheden op de omgeving. ‘We houden met van alles rekening: bewoners, flora en fauna, archeologie, eventuele niet gesprongen explosieven.’ De komende periode worden dijken versterkt bij onder meer de Oude Maas, het Hartelkanaal en de Grevelingen. VAN MAVO NAAR WO Esmee legde een lange weg af. Ze deed eerst mavo. ‘Maar ik zag al gauw dat als ik door wilde met techniek, ik bij een fietsenmaker stage moest lopen, of de economische kant op.’ Niks mis mee, maar daar zag ze niet haar toekomst. Op de havo werd het, vooral door natuurkunde, al iets uitdagender. ‘Dat wilde ik ook in mijn vervolgopleiding, hbo bouwkunde.’ Uiteindelijk knoopte ze er ook nog een universitaire opleiding aan vast. 72 NANAAMAM: Esmms eeeeWiicchhaardrd LLEEEFTIIT JDDJ : 3003 FUUNNCTIE: oommgeeg viv ngsmaannagerer GWWW-W-ses ctctoror B J Waterschap Hollllandse DeltaDeltDe BIIJ: Waterschap H an OPLEIDING: HBO bouwkunde, WO construction management & engineering Mastertitel of niet, ‘tijdens stage op een bouwplaats besefte ik dat ik nooit het contact met buiten wil verliezen. De techniek is een geweldige wereld om in te werken, met een mooie cultuur en complexe projecten. Daarbinnen spreekt het projectmatig werken mij aan. Niet alleen oog hebben voor de tekening, maar met een team naar een doel werken. Dijkversterking is een maatschappelijke opgave waarvan de noodzaak superhelder is. Als ik mijn projecten voor het kiezen heb, dan liefst dat soort uitdagingen. Zolang ik mezelf maar kan blijven uitdagen, want tegen stilstand kan ik niet.’

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication