91

JONG&AMBTENAAR VAKANTIEGEVOEL DOOR JE WERK Een rondje bedrijven en organisaties tijdens een traineeship van Saxion Hogeschool voerde Job Hollander naar de gemeenten Enschede/Losser. ‘Ik had niet gedacht dat ik ambtenaar zou worden’, vertelt hij. Marketing en sport hadden aanvankelijk meer zijn interesse. O fficieel staat Job op de loonlijst van de gemeente Enschede, maar hij zegt liever Losser. Hij blijkt een prima pleitbezorger voor de publieke zaak. ‘Bij de overheid denk en communiceer je op een andere manier dan in een commerciële functie. Dienstbaarheid zit in mij: ik wil graag iets goeds doen voor mensen. Bij een commerciële partij speelt dat minder. Die is meer gericht op geld verdienen en producten verkopen.’ KLEIN IS FIJN Job forenst van Deventer naar Twente. Het kleinschalige van Losser staat hem prima aan. ‘Vooral de veelzijdigheid die dat meebrengt in mijn werk. We hebben echt niet overal een speciale medewerker voor.’ Als communicatieadviseur heeft hij hart voor de inwoners, zegt hij. ‘Ik zit hier voor hen, niet voor de wethouder. Mijn doel is te zorgen dat inwoners en ondernemers snappen wat de gemeente doet en waarom we bepaalde keuzes maken. Dat laatste overbrengen en het gesprek daarover met elkaar voeren is een ontzettend leuke taak. Waarbij ik altijd in mijn achterhoofd probeer te houden: hoe zou ik zelf als inwoner willen dat er met mij omgegaan wordt?’ Hoewel Job sportgek is, zit dat nauwelijks in zijn takenpakket. Het onderwerp openbare ruimte des te meer. ‘Denk aan wegwerkzaamheden en grote plannen voor de verschillende dorpen van onze gemeente, zoals het opknappen van het centrum. Maar ook de communicatie rondom groen.’ SCHATKAMER VAN TWENTE ‘De schatkamer van Twente’, zo wil Losser zich op de kaart zetten. ‘Ik heb vaak een vakantiegevoel, terwijl ik gewoon aan het werk ben’, aldus Job. ‘Door onze gemeente stroomt het riviertje de Dinkel, dat vanuit Duitsland ons land in komt.’ Grensgemeente zijn geeft volgens hem een andere dynamiek in het werk. ‘Niet voor de mensen hier. Die doen zowel hier als in Duitsland hun boodschappen en tankten daar tot voor kort. Maar als ambtenaren werken we samen met de buren.’ Zelf deed Job dat onder meer met betrekking tot een 91 NNAAAAMM: JooJ b HoHollllanna deder LLEEEFTTIIJJDD: 2772 FUUNCCTTIIE:E ccommmmuunnicicatatieei ada viv sees urur BBIIJ:J: gegemeem enentete Lososseser OOPPLEEL IDDI INNG:G HHBBO cooc mmmmerercic ëlële ececononommieie eenn spoop rttr mamarkkr etetiinng meanderend fietspad langs de Dinkel. ‘Net iets specialer dan dat je het met een andere Nederlandse gemeente en ambtenaren zou regelen’, vertelt hij. FC TWENTE-GEVOEL Twentenaren voelen zich vaak meer ‘Tukker’ dan Overijsselaar, een soort ‘FC Twente-gevoel’. Krijgt Job daar wat van mee? ‘Losser telt vijf kleine kernen, allemaal verschillend. Mensen voelen zich hier allereerst inwoner van hun dorp. Het gevoel, de taal, de omgeving: dat verbindt mensen hier. Als afdeling communicatie moeten we daar doorlopend alert op zijn: dat we niet alleen Losser hebben, maar ook De Lutte, Glane, Overdinkel en Beuningen. In al die kernen moet je als gemeente zichtbaar zijn en met mensen praten.’

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication