99

JONG&AMBTENAAR INNOVEREN BIJ HET WATERSCHAP Droge voeten en veiligheid, genoeg en schoon water. Daarvoor zorgen de waterschappen. Liefst zo slim en duurzaam mogelijk, en als dat kan tegen zo laag mogelijke kosten. Lennart Vinke denkt voor waterschap Scheldestromen mee over actuele vraagstukken en adviseert de organisatie daarover. NAAM:A EE LE FTIJD: dvd is Lennart Vinke 32 F FU CTIE:UNC innovator, a seur bedrijfsvoering B J: Waterschap Schelcheldestromen BIJ O OP EIDING: und LLE inn WO bedrijfskunde; master management of novation ‘I nnovator & adviseur bedrijfsvoering’ staat er op het visitekaartje van de geboren Zeeuw. Durf en geduld helpen daarbij, weet Lennart. Zijn kennis en interesse reiken van de inrichting van de organisatie tot Internet of Things, en van alles daar tussenin. Een voorbeeld van een project waar hij aan meewerkte, is de toepassing van de zogeheten Multiflexmeter, een vinding uit eigen huis die inmiddels gebruikt wordt in het beheergebied van Scheldestromen. ‘Een kastje met sensoren, dat digitaal en realtime het waterpeil meet’, doet Lennart uit de doeken. ‘Waterbeheerders besluiten aan de hand van data of ze stuwen openen of dichtzetten. Voorheen moesten collega’s alle watergangen langslopen.’ Lennart bestudeerde wat beter was: de meters zelf maken, of verder in zee gaan met bedrijven en kennisinstellingen? BEKROOND ONTWERP Lennarts collega’s ontwikkelden het inmiddels bekroonde ontwerp met bestaande elektronica en (open source) software, en ook nog eens low budget. Omdat dit openbaar is, kunnen ook andere partijen profiteren. Lennart over zijn rol: ‘Ik heb geen typisch waterberoep, zoals zuiveringstechno99 loog. Mijn meerwaarde zit in onderzoeken van voorwaarden om anderen in hun vakgebied innovatief te laten zijn. Daar breng ik dan advies over uit.’ Bij de Multiflexmeter verkende Lennart samen met een adviesbureau bedrijfsmodellen. ‘Daarna schreef ik een voorstel voor ons bestuur, dat kon beslissen hoe we ermee verder kunnen.’ Met studenten van de Hogeschool Zeeland testte het waterschap daarna andere sensoren, voor het meten van het zoet- en zoutgehalte van water. ‘Nuttig voor agrariërs.’ CIRCULAIRE ECONOMIE Zijn waterschap maakt zich ook sterk voor een circulaire economie: zo veel mogelijk gesloten kringlopen. Het maken van blokken voor dijkversterking uit baggerspecie bijvoorbeeld. Lennart: ‘Materiaal is schaars en wordt steeds duurder. Bagger die we bij andere werken uit de sloot halen, wordt tot blokken geperst. Van afval tot grondstof. Best een spannende proef. We weten nog niet hoe zulke bekleding onder zware golfslag presteert. Meerdere stormen moeten dat aantonen. Zo’n proef duurt jaren, maar de eerste resultaten lijken veelbelovend. Innoveren doe je niet van de ene op de andere dag!’

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication