14

ENQUÊTE de wens om op de werkvloer meer met leeftijdsgenoten omringd te worden. 57% vindt het ‘een beetje negatief’ dat de gemiddelde leeftijd bij de overheid hoger ligt dan in het bedrijfs leven. 19% ervaart het zelfs als ‘heel negatief’. Voor de toekomst ziet de jongere het dan ook graag anders. 87% vindt het belangrijk tot heel belangrijk om in de toekomst met leeftijds genoten te werken. Om te verjongen zouden over heden meer contracten voor jongeren moeten geven, komt uit de enquête naar voren. Maar ook wordt vaak gezegd dat organisaties flexibeler moeten zijn, doorgroei mogelijk heden moeten hebben, minder bureaucratisch moeten werken, betere arbeidsvoorwaarden en open staan voor nieuwe ideeën. JS Consultancy is een interim, werving- en selectiebureau en heeft zo’n 100 trainees in dienst 87% VINDT HET BELANGRIJK OM MET LEEFTIJDS GENOTEN TE WERKEN JONGERENBELEID INTEGREREN IN HR-BELEID Volgens Geuzendam is verjongen van de organisatie ook een wens van gemeenten en andere overheden. Niet omdat die ene jongere anders zo alleen zit, maar vooral omdat jongeren iets brengen binnen de organisatie dat ouderen soms niet hebben. ‘Jongeren zijn op sommige punten sterker dan ouderen. Ze gaan van nature openlijker en gelijkwaardiger met de burger om. Ze kunnen dat vaak beter dan ouderen die van oudsher wat traditioneler en soms wat hiërarchischer zijn in hun aanpak.’ Daarmee moet ‘jongerenbeleid’ ge ïntegreerd zijn in het gehele HRM beleid en de strategische personeelsplanning, vindt Geuzendam. ‘Dit beleid is dan geënt op de nieuwe rol van overheden. Meer tussen en met burgers en bedrijfsleven als gelijk waardige partner samenwerken dus. En jongeren kunnen dat heel goed.’ Voor jonge ambtenaren die nu een leeftijdsgenoot missen, heeft hij nog wel een tip: Leg contact met jongeren binnen de ketenpartners waar je als gemeente mee werkt. Iedere gemeente zit in verschillende samenwerkingsverbanden. Daar kun je andere jongeren tegenkomen. En ten tweede: Sluit je aan bij een netwerk zoals Futur of een andere organisatie van jonge ambtenaren. ‘Je kunt enorm veel leren van andere jongeren. Die netwerken zijn heel waardevol. Het vergt wel iets van jezelf, maar dat soort clubs combineren inhoud en lol. Dus ook als je het van nature niet zo in je hebt, zou ik zeggen: sluit je aan.’ Alle op- en aanmerkingen daargelaten, zijn jongeren uiteindelijk best tevreden over de organisatie waar ze voor werken. Gemiddeld wordt die met rapportcijfer 7,28 beoordeeld en voor twee derde van de jongeren komen de vooraf gestelde verwachtingen uit. Liefst 82% wil aansluitend aan het trainee ship graag ‘een echte baan’ bij de overheid. Vastleggen voor het leven zit er bij deze generatie niet meer in. Minder dan de helft denkt over 5 jaar nog steeds in de tertiaire sector te werken en slechts één op de vijf jongeren ziet zichzelf als ‘ambtenaar voor het leven’. 14 die bij verschillende overheden werken. Daarnaast doet het de werving en selectie en opleiding van trainees voor meerdere over heden, zoals Amsterdam, G4, provincie Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en Waterschappen. Trainees van JS worden gedetacheerd bij gemeenten of voor bepaalde projecten. Daarnaast krijgen ze een 2-jarige opleiding. Dit zijn opleidingen op het bestuurlijke en politieke vlak en vakinhoud zoals Openbare Ruimte en Civiele Techniek / Omgevingswet, WMO-Jeugdzorg voor junior beleidsadviseurs, Finance&Control voor Young Public Controllers, HRM, Informatisering en Digitalisering voor Young Informatie Professionals. Daarnaast een sterke focus op competentie -ontwikkeling als ‘hoe je moet ad viseren’ of ‘hoe ga je om met weerstand in een organisatie’. RAPPORT WIL EEN ECHTE BAAN BIJ DE OVERHEID AMBTENAAR VOOR HET LEVEN WERKT OVER 5 JAAR NOG IN DE TERTIAIRE SECTOR 7.28 JONG&AMBTENAAR

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication