0

JONG & AMBTENAAR ALLES OVER WERKEN BIJ DE OVERHEID 2018  ENQUÊTE: Waarom trainees graag bij de overheid werken /  Jonge talenten zijn de LEIDERS van morgen /  KRITISCH en veeleisend /  Feiten & cijfers: OVER WERK en over geld /  Van LEERPLICHT AMBTENAAR tot gebiedsregisseur /  TIPS & tricks Een gesponsorde uitgave van Binnenlands Bestuur EXTRA

ONZE YOUNG PROFESSIONALS innoveren, inspireren en doen. HAAL NIEUW ELAN EN DE LAATSTE KENNIS IN HUIS De combinatie bepaalt de prestatie. Zeker ook op de werkvloer. Een evenwichtige verhouding tussen ervaren, stabiele medewerkers en leergierige, grensverleggende young professionals draagt bij aan goede resultaten. En aan een inspirerende werksfeer. Benieuwd wat de toegevoegde waarde van young professionals voor uw organisatie kan betekenen? Bel Herrie Geuzendam op 06 - 20 21 82 27. Of bezoek www.jsconsultancy.nl

VOORWOORD RUIMTE VOOR DE JONGE AMBTENAAR e willen iets beteken voor de maatschappij, persoonlijk betrokken zijn, verbinden. Ze zijn ambitieus, zelfstandig, perfectionistisch. Ze zijn lastig, tegendraads, non-conformistisch. Ze zijn beleidsadviseur gebiedsontwikkeling, projectleider informatiemanagement, kwaliteitsmedewerker jeugd. Ze zijn de jonge ambtenaren die vorm geven aan de overheid van nu en de toekomst. Overheden willen ze om nieuwe inzichten in hun organisatie te krijgen, te innoveren, en om hun personeelsbestand op termijn te garanderen. En om ook wat betreft leeftijdsopbouw een afspiegeling van de samenleving te zijn en blijven. ERIC DE KLUIS Hoofdredacteur Binnenlands Bestuur MAAR WAAR VIND JE ZE? Zowel het rijk als de gemeenten, provincies en waterschappen zijn hard op zoek naar nieuw bloed om hun snel veranderende organisatie mede vorm te geven. Toch kiezen veel jongeren vanuit automatisme voor een baan in het bedrijfsleven. Veel van hen zouden zich ook, of misschien wel juist, thuis voelen bij de overheid. Met name jongeren die al maatschappelijk betrokken zijn, die tijdens hun studie bestuurswerk doen, die lokaal politiek actief zijn, die vrijwilligerswerk doen voor een sportclub of milieubeweging. De overheidsinstanties zijn op zoek naar deze jongeren, precies om wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. Toch komt vraag en aanbod nog te weinig bij elkaar. Waar dat aan ligt? Mogelijk dat overheidsinstanties de kwaliteiten van jonge ambtenaren niet voldoende onderkennen, mogelijk dat jonge werknemers de overheid nog te weinig zien als instantie die hen interessante, zelfstandige functies kan bieden waarin hun maatschappelijke betrokkenheid, energie en innovatiedrang alle ruimte kan krijgen. Mogelijk dat overheidsorganisaties zich te weinig profileren als aantrekkelijke werkgever aan de jongere werknemers. In deze editie van JONG & ambtenaar treft u tal van deze jongere ambtenaren die duidelijk maken waarom zij voor een baan in de publieke sector hebben gekozen. En overheidsorganisaties die duidelijk maken wat zij de jonge ambitieuze ambtenaar te bieden hebben. Verhalen die getuigen van enthousiasme van een sector met hart voor mensen en mensen met hart voor hun werk. Eric de Kluis Hoofdredacteur Binnenlands Bestuur Z 3 JONG&AMBTENAAR

INHOUD 11 ONDERZOEK TRAINEES 47 BEKERWINNAARS Werken bij de overheid is leuk en enorm interessant! Als je maatschappelijk betrokken bent, zit je goed bij de gemeente, de provincie of het waterschap. 38 DE WERKWEEK VAN PATRICK Hij appt met ‘zijn’ jongeren. Maar ook bezoekt hij een alcoholist met een vervuild huis. Voor maatschappelijk werker Patrick In der Maur is geen dag hetzelfde. Ieder jaar kroont jonge ambtenaren netwerk Futur een Jonge Ambtenaar van het Jaar. Winnaars kunnen hun mobieltje binnen handbereik houden. Want leuke aanbiedingen ­ ook uit Den Haag – komen er gegarandeerd. EN VERDER 08 EIGEN BAAS BINNEN DE GEMEENTE – Daniëlle Schenk kiest haar eigen opdrachten. 15 COLUMN: KRITISCH EN VEELEISEND – Michal Rogawan. 16 ‘IK LEER BIZAR VEEL’ – Mehtap Karasu is adviseur van de gemeentesecretaris in Amsterdam. 18 OVER WERK – Wat voor werk kun je doen bij de overheid? 21 BIJ EEN GEMEENTE WERKEN? GAAF! – Nicolette van Alebeek is projectleider. 22 PLANTOETSER EN VERGUNNINGVERLENER Johan Vermeulen controleert plannen van gemeenten aan de hand van de ‘watertoets’. 4 28 EEN HANDHAVER DIE DE TAAL VAN DE STRAAT SPREEKT – Én opschrijft: Jonathan Urbiztondo werkt met jongeren en bracht een dichtbundel uit. 57 COLUMN: DE VLOEK VAN HET WATERSCHAPSWERK – Floor van der Heijden. JONG&AMBTENAAR

INHOUD 74 MEER OP HAAR PLEK DAN BIJ DE BANK Ze werkte eerder bij de bank, maar als financieel consulente bij de gemeente Gouda zit Linda Rausch écht goed. ‘Veel kan, zolang de afgesproken resultaten maar worden behaald.’  SCHAAL 10  SCHAAL 9  SCHAAL 8  SCHAAL 7 54 OVER GELD Wat is je werk eigenlijk waard bij een gemeente? Feiten & cijfers over salarisschalen, periodieken, cao’s en opleidingsbudgetten. 83 KOM, KIJK EN VERWONDER De gemeente Oldambt wilde een kritische blik. Daarom werd Yoran Tuinstra gevraagd om door de ge vestigde orde te banjeren. En hij verwonderde zich inderdaad. 59 HOOGLERAAR ZEGER VAN DER WAL – De overheidsmanager van de 21e eeuw. 64 OVER HET VERBREDEN VAN EEN WEG HEEFT IEDEREEN EEN MENING – En dat mag, vindt Maarten Duisterwinkel. 68 JONGEREN ERIN/ OUDEREN ERUIT – De gemeente Den Haag is blij met het Generatiepact. 90 CLUBS – een overzicht van de netwerken van jonge ambtenaren. 78 DE WERKWEEK: JISK BRANDERHORST ‘Met mijn rugzak vloog ik door de wijk om overal posters van ons zorgloket op te hangen.’ 94 NICOLE PLOEGER heeft bij de gemeente Waterland niet één baan, maar drie! 5 EXTRA JONG&AMBTENAAR

ALTIJD DE JUISTE KANDIDAAT! In 2016 hebben meer dan 450 overheidsorganisaties gebruik gemaakt van Binnenlands Bestuur als hét wervingsmedium. In totaal zijn ca. 3.500 vacatures vervuld. Plaats uw vacature bij Binnenlands Bestuur en vind ook de juiste kandidaat! Online vacature € 620,• 30 dagen in de vacaturebank • Vermeld op de homepage en een relevant vakgebied • Vermeld in de vernieuwde App • Statistieken • Upgrade mogelijk naar een vacatureblok/Spotlight vacature Vacatureblok € 980,• Vacatureblok (89x35 MM) onder de indexpagina in het magazine (inclusief opmaak) • Social media (Linkedin + Twitter) • Vermelding in de vacature nieuwsbrief + App • Online vacatureplaatsing • Statistieken Magazine vanaf € 2.220,• Bent u op zoek naar de latente banenzoeker en/of heeft u één of meerdere vacature(s)? Plaats dan uw vacature(s) in het magazine en ontvang uw online plaatsing gratis. www.binnenlandsbestuur.nl Meer informatie? Neem contact op met Sandra de Vries via telefoonnummer 020 - 573 3656 of per e-mail vacatures@binnenlandsbestuur.nl Spotlight vacature € 980,• Spotlight vacature: Logo + ankeiler op de homepage vacaturebank en dagelijkse nieuwsbrief • Social media (Linkedin + Twitter) • Vermelding in de vacature nieuwsbrief + App • Online vacatureplaatsing • Statistieken COLOFON Binnenlands Bestuur Extra - JONG & ambtenaar is een uitgave van Binnenlands Bestuur BV, onderdeel van Sijthoff Media Groep. Uitgaven onder de titel Binnenlands Bestuur Extra vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenlands Bestuur. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Margot Limburg REDACTIE Aart Verschuur Esther Walstra Margot Limburg Martin Hendriksma VORMGEVING EN OPMAAK VRHL Content en Creatie, www.vrhl.nl FOTOGRAFIE Sake Rijpkema MARKETING EN DISTRIBUTIE Lindsay Duijm SALES Sandra de Vries TRAFFIC Gerda Bruggeman Annet van Vliet VERSPREIDING JONG & ambtenaar wordt verspreid via hogescholen en universiteiten, uitgereikt op beurzen en congressen en verstuurd naar de abonnees van Binnenlands Bestuur die student zijn en/of jonger dan 35 jaar. 6 BESTELLEN Bel 020-5733663 of mail: lduijm@binnenlandsbestuur.nl ADVERTENTIES EN PRESENTATIES Bel 020-5733634 mail naar sales@binnenlandsbestuur.nl ABONNEMENT BINNENLANDS BESTUUR www.binnenlandsbestuur.nl/ abonnementen Deze uitgave is gratis verkrijgbaar voor laatstejaarsstudenten aan hogescholen en universiteiten. JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR QUOTES P.71 ‘ER WORDT HIER DAADWERKELIJK GELUISTERD ALS JE MET IDEEËN KOMT VOOR BETERE SAMEN WERKING’, GÜVEN ISGUZAR  ‘Als jonkie kom je in een organisatie waar mensen al jaren op dezelfde manier werken’, YORAN TUINSTRA P.83/  ‘Ik gun het iedereen om dit te ervaren, binnen of buiten de overheid’, ANNE-MARLEEN DIJKHUIS P.87/  ‘We schijnen onmogelijk te zijn om mee te werken en toch wil iedereen ons hebben’, MICHAL RAGOWAN P.15/  ‘Ik moest er wel over nadenken, want wat doet een wijkmanager nu precies’, AMANDA VAN DER KAMP P.34/ P.8 ‘HET IS NET ALSOF IK NOG STEEDS EEN EIGEN BEDRIJFJE RUN’, DANIËLLE SCHENK 7  ‘Je bent zo creatief als je zelf wilt zijn, geef ik mijn hangjongeren altijd mee’, JONATHAN CRAY URBIZTONDO P.28/  ‘Nederland droog houden is interessant werk’, JOHAN VERMEULEN P.22/  ‘Met mijn rugzak vloog ik door de wijk om overal posters van ons zorgloket op te hangen’, JISK BRANDERHORST P.78/  ‘Ik heb liever een informele aanpak dan een gang naar de rechter’, NICOLE PLOEGER P.94 /  ‘Nu ben ik in vaste dienst, op een plek die ze speciaal voor mij hebben gecreëerd’, SCOTT DE BOER P.40/  ‘Als ze vloekend bij me zitten, krijg ik bovendien precies de juiste informatie over hun problemen’, ANOUK KOOIJMANS P.63/  ‘Ik scheid werk en privé niet bij voorbaat’, ROOS VAN DER HORST P.84/  ‘Als één van de weinige trainees heb ik in twee jaar vijf grote projecten waargemaakt’, NACIYE KAYHAN P.43/  ‘Wat je doet raakt het dagelijks leven van mensen’, GERBEN ZEGELAAR P.88/ P.81 ‘DE PROVINCIES ZIJN ECHT AAN HET VERANDEREN’, SANNE BONEKAMP

BRAM EIGEN BAAS BIJ DE GEMEENTE Ondernemend is Daniëlle Schenk (31) altijd geweest. Looptherapeute, kasten opknappen en verkopen. Als jonge zzp’er had ze een eigen debiteurenbeheerbedrijfje. Niet raar dus dat ze bij de gemeente ondernemend ambtenaar is geworden. ‘Mijn negen collega’s en ik vormen een netwerk van ondernemende publieke professionals, ook al staan we op de loonlijst van de gemeente’, vertelt Daniëlle van BRAM. B RAM is een soort interne consultancy van de gemeenten Bergen op Zoom, Oss, Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Daniëlle: ‘Voor al deze gemeenten en de provincie voeren wij opdrachten uit. We worden daarbij helemaal vrijgelaten in wat we oppakken. Daarnaast gaan we zelf de boer op om ook van andere overheden in ZuidNederland werk binnen te halen. Zo verdienen wij onszelf terug.’ Een mooie opdracht die Daniëlle onlangs heeft afgerond, is de functie van taalhuiscoördinator voor Stichting Lezen en Schrijven waarbij laaggeletterden taallessen krijgen om beter te leren lezen en schrijven. ‘Het gaat dan om mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat is een moeilijk bereikbare doelgroep, laaggeletterdheid is een groot taboe. We hebben billboards met levensgrote portretten op de markt van Bergen op Zoom geplaatst waar laaggeletterden hun verhaal vertelden. Zo hoop je vooral de omgeving van deze mensen aan te spreken, die het dan bespreekbaar moet maken.’ LOOPTHERAPIE Daniëlle werkt nu één jaar bij BRAM, officieel is ze in dienst van de gemeente Bergen op Zoom. Daar is BRAM in 2012 opgericht door oud-trainee Annemarie Bakx die wilde zorgen dat jonge mensen flexibel bij de overheid konden gaan werken. Zij zocht jonge ondernemende mensen die individueel projecten bij meerdere gemeenten zouden oppakken. Sindsdien hebben de ‘Brammers’ nooit een dag zonder werk gezeten. Meestal is Daniëlle bezig met meerdere opdrachten tegelijk. ‘Als zo’n opdracht bijna ten einde is, kijk ik of er bepaalde verzoeken vanuit de gemeenten of externe opdrachtgevers zijn binnengekomen op onze opdrachtendeelplaats. Daar kan ik op reageren, als de opdracht bij mij past. Het is net alsof ik nog steeds een eigen bedrijfje run, maar nu in een team met negen gelijkgestemde professionals.’ Eigen bedrijven heeft Daniëlle volop gehad. Na haar studie bewegingswetenschappen rolt ze als zzp’er in debiteurenbeheer. Dit vult ze aan met een loopbedrijf. Runningtherapie, samen met een psycholoog. ‘Ik deed de fysieke hoek, hij de mentale. We bieden het bedrijven en particulieren aan, in trajecten van twaalf weken.’ Daarna start ze een meubelopknapperij, en verkoopt opgeknapte tweedehands meubels aan meubelwinkels. ‘Werken bij BRAM is fijn. Ik kan nu de leukste competenties en taken uit al mijn vorige werkzaamheden combineren: creativiteit, mensen motiveren, in beweging krijgen en verbinden. Ook werk ik nu in een team, wat ik daarvoor wel miste. En af en toe help ik nog met runningtherapie of knap ik een kast op, dat blijft toch kriebelen.’  8 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Daniëlle Schenk  LEEFTIJD: 31 jaar  FUNCTIE: Ondernemende publieke professional  BIJ: BRAM  OPLEIDING: Bewegingswetenschappen, Universiteit van Maastricht

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE WERKEN BIJ ZAANSTAD Z aanstad wil een klimaatneutrale, maatschappelijk sterke en leefbare stad voor iedereen zijn, met voldoende diversiteit in werkgelegenheid, voorzieningen en inwonersgroepen. Met zo’n 1200 collega’s werken we dagelijks aan de stad. We werken intensief samen met inwoners, bedrijven, instellingen, partners in de regio en met elkaar. Dat doen we met grote betrokkenheid. De cultuur van onze organisatie zie je terug in ons Stadhuis: een flexibele op samenwerken gerichte werkomgeving met rustige werkplekken, en daartussen als ontmoetingsplek ingerichte hoofdstraten. Dat maakt dat je elkaar makkelijk kunt opzoeken en snel kunt schakelen. We zijn trots op het stadhuis van Zaanstad. Het is een modern gebouw dat geïnspireerd is op de historie van de Zaanstreek, een echte eyecatcher. Bovendien is het direct gelegen naast het NS station. WERK DAT ER TOE DOET Wanneer je werkt bij Zaanstad, doe je werk dat er echt toe doet. Als gemeente staan we immers middenin de samenleving én in de regio. Vluchtelingenopvang, het begeleiden van mensen van uitkering naar werk, het vinden van plekken voor nog eens 20.000 woningen (plus de benodigde voorzieningen): de maatschappelijke opgave staat bij ons centraal. Om te doen wat nodig is, wordt een beroep gedaan op je kennis, creativiteit, communicatieve vaardigheden én je vermogen om tot gedragen oplossingen te komen. EEN ORGANISATIE IN ONTWIKKELING De samenleving verandert continu, de ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot. Dat vraagt om ambitieuze, gedreven collega’s, die durven te innoveren en zich graag verder ontwikkelen. Collega’s die willen en kunnen, krijgen bij ons de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen en om (door) te groeien. Zaanstad is een informele organisatie met korte lijnen. Er kan veel als je in Zaanstad werkt, en je ontmoet veel inspirerende mensen. Je krijgt verant woordelijkheid en kunt daardoor al snel van toegevoegde waarde zijn voor de stad, haar inwoners en de organisatie. En dat is zichtbaar: zo behoren wij tot de 10 Gouden Gemeentes in het sociaal domein, en staan wij in het land bekend als koploper voor de invoering van de Omgevingswet. REGIONALE EN LANDELIJKE SPELER Met ruim 150.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en is zij zowel regionaal als landelijk een relevante speler. We werken aan de vitaliteit van de Metropoolregio Amsterdam, aan een klimaatneutrale, duurzame stad en sluiten aan op Europese ontwikkelingen. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen, waar wij trots op zijn! Kun jij omgaan met een omgeving die vol in beweging is, werk je graag aan complexe vraagstukken, voel jij je thuis in een organisatie met ambitie en neem je graag verantwoordelijkheid? Kom dan werken bij Zaanstad en ontdek wat het is om dagelijks te werken aan en met de samenleving! Meer weten? www.werkenbij.zaanstad.nl  10

ENQUÊTE 88% is tevreden over traineeship TRAINEE HEEFT IETS MET MAATSCHAPPIJ Een jaartje of twee als trainee rondlopen bij de overheid is leuk, interessant en leerzaam. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid, kunt je persoonlijk én professioneel ontwikkelen en wordt omringd door kundige, betrokken mensen. Trainees willen daarom graag ook na hun traineeship bij de overheid aan de slag. Maar ambtenaar voor het leven? Mwoah, daar leggen ze zich liever niet op vast. 11 JONG&AMBTENAAR

ENQUÊTE T rainees bij de overheid zijn heel enthousiast over hun werk en hun werkgever. Speciaal voor JONG en Ambtenaar deed Binnenlands Bestuur onderzoek onder 200 trainees die voornamelijk bij of voor gemeenten werken. Daaruit blijkt dat het werk ze goed bevalt en dat de decentrale overheid een prettige werkgever is. Dat zegt natuurlijk iets over de gemeente als werkgever, maar het zegt ook iets over de trainee die de kans om werkervaring op te doen bij de overheid met beide handen aangrijpt. Ruim 80% van de trainees kiest namelijk heel bewust voor een traineeship bij de overheid en niet voor een carrièrestart in het bedrijfs leven. De reden hiervoor is dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Liefst 82% van de trainees vindt dat op voorhand de belangrijkste reden om bij een overheid aan de slag te gaan. De mogelijkheid om jezelf persoonlijk te ontwikkelen is ook een drijfveer. 57% van de trainees noemt dat als een belangrijke reden. Directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam van JS Consultancy herkent zich in de cijfers die uit de enquête komen. ‘Trainees bij de overheid zijn jongeren die iets met de maatschappij hebben’, weet hij. JS heeft zo’n 100 trainees in dienst die gedetacheerd worden bij allerlei verschillende overheden en bovendien een opleidingstraject volgen. In de loop der jaren heeft Geuzendam vele jongeren voorbij zien komen. ‘Je ziet dat jongeren die bij de overheid aan het werk willen vaak iets willen betekenen voor de maatschappij en persoonlijk betrokken zijn. Ze gaan niet alleen voor de carrière of het geld, ze willen echt iets doen dat betekenis heeft.’ Maatschappelijke betrokken zijn is natuurlijk iets dat lekker bekt in een sollicitatiegesprek, weet ook Geuzendam. Maar hoe weet hij of een sollicitant dat ook echt is, ofwel: hoe laat je in een sollicitatie zien dat je maat82% 57% WAAROM WORD JE TRAINEE BIJ DE OVERHEID? schappelijk betrokken bent? Volgens Geuzendam kan dat op allerlei manieren, maar is er één gemeenschappelijke factor: Je bent al maatschappelijk betrokken tijdens je studie. Geuzendam: ‘Het kan zijn dat je op lokaal niveau al politiek actief bent, dat je voor een sportclub vrijwilliger in het bestuur of langs de lijn bent, dat je voor de milieufederatie flyers uitdeelt of wat dan ook. Als je laat zien dat je je in je vrije tijd bezighoudt met zaken die de maatschappij aangaan, toon je je betrokkenheid. Dan is meteen duidelijk dat het geen loze woorden zijn.’ JONG&AMBTENAAR MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN: POLITIEK ACTIEF, VRIJWILLIGER

ENQUÊTE WAAR HOUDEN TRAINEES ZICH MEE BEZIG? RUIMTELIJKE ORDENING 24% SOCIAAL DOMEIN ANDERS BESTUUR HR 6% DIGITAAL 5% FINANCIËN VEILIGHEID COMMUNICATIE 3% En het bezig zijn met de medemens en de maatschappij tijdens bijvoorbeeld je studie heeft nóg een voordeel, weet Geuzendam. Want trainees die bijvoorbeeld in het politieke debat of in het bestuur van een sportclub al eens ervaring opgedaan hebben met debatteren, mensen overtuigen of het maken van compromissen, hebben daar tijdens hun traineeship heel veel voordeel bij. ‘Die jongeren zijn vaak succesvoller in hun traineeship’, weet hij. Betrokkenheid veinzen heeft geen zin Betrokkenheid veinzen heeft daarom geen zin, weet Geuzendam. ‘Je moet je idealen volgen, je moet er lol in hebben om dat debat te voeren, mensen te overtuigen, te leren omgaan met teleurstellingen. Als je werken bij de gemeente ziet als iets dat goed is voor je carrière waarbij je “ook even iets voor de maatschappij hebt gedaan”, dan werkt dat niet. Er is wat dat betreft ook een natuurlijke selectie. Jongeren die snel hogerop willen, gericht zijn op materiële zaken als salaris en arbeidsvoorwaarden en daarom voor de bühne betrokken zijn, lukt dat vaak niet. Maar als het echt vanuit de jongere zelf komt, je er lol in hebt en echt betrokken bent om ergens iets aan te doen, dan gaat het vanzelf lopen. En dan zijn er bij gemeenten best veel mogelijkheden.’ PRETTIGE ORGANISATIE Geuzendams constatering komt ook terug in de cijfers uit de enquête. Is ‘professionele ontwikkeling’ voorafgaand aan het traineeship de derde reden om bij gemeente, provincie of waterschap aan de slag te gaan, als de trainee eenmaal een poosje aan het werk is, is professionele ontwikkeling de tweede belangrijkste reden om bij de overheid te willen blijven. Overigens heeft dat ook te maken met het feit dat als een trainee eenmaal aan de slag is, de redenen om te willen blijven diverser zijn. Zo worden ‘een prettige organisatie’ en ‘grote zelfstandigheid’ ook veel genoemd als redenen om bij een overheid te willen werken. Trainees zijn over het algemeen heel positief over hun werk bij de overheid. 88% zegt dat het traineeship goed (48%) of zelfs heel goed (40%) bevalt. Slechts 3% is ‘niet zo’ tevreden. Als trainee bij de overheid kun je behoorlijk goed bepalen wat je doet en hoe je dat doet. Respectievelijk 75 en 84% van de respondenten vindt ‘behoorlijk veel tot veel’ vrijheid hierin. Trainees krijgen ook behoorlijk veel tot veel verantwoordelijkheid (77%). Alleen als het over bepalen van beleid gaat, zegt slechts 35% behoorlijk veel tot veel vrijheid te krijgen. 4% 4% 23% 22% 8% HOE BEVALT HET TRAINEESHIP? 3% 8% 48% 40% NIET ZO GOED NEUTRAAL HEEL GOED GOED De gemiddelde leeftijd in een overheidsorganisatie ligt flink hoog. Gemeenteambtenaren zijn vaak boven de 50 en met het oplopen van de pensioengerechtigde leeftijd, loopt dat nog steeds op. Trainees waarderen hun – voornamelijk oudere – collega’s wel. Ze zijn betrokken en kundig. Tegelijkertijd is er 13 JONG&AMBTENAAR

ENQUÊTE de wens om op de werkvloer meer met leeftijdsgenoten omringd te worden. 57% vindt het ‘een beetje negatief’ dat de gemiddelde leeftijd bij de overheid hoger ligt dan in het bedrijfs leven. 19% ervaart het zelfs als ‘heel negatief’. Voor de toekomst ziet de jongere het dan ook graag anders. 87% vindt het belangrijk tot heel belangrijk om in de toekomst met leeftijds genoten te werken. Om te verjongen zouden over heden meer contracten voor jongeren moeten geven, komt uit de enquête naar voren. Maar ook wordt vaak gezegd dat organisaties flexibeler moeten zijn, doorgroei mogelijk heden moeten hebben, minder bureaucratisch moeten werken, betere arbeidsvoorwaarden en open staan voor nieuwe ideeën. JS Consultancy is een interim, werving- en selectiebureau en heeft zo’n 100 trainees in dienst 87% VINDT HET BELANGRIJK OM MET LEEFTIJDS GENOTEN TE WERKEN JONGERENBELEID INTEGREREN IN HR-BELEID Volgens Geuzendam is verjongen van de organisatie ook een wens van gemeenten en andere overheden. Niet omdat die ene jongere anders zo alleen zit, maar vooral omdat jongeren iets brengen binnen de organisatie dat ouderen soms niet hebben. ‘Jongeren zijn op sommige punten sterker dan ouderen. Ze gaan van nature openlijker en gelijkwaardiger met de burger om. Ze kunnen dat vaak beter dan ouderen die van oudsher wat traditioneler en soms wat hiërarchischer zijn in hun aanpak.’ Daarmee moet ‘jongerenbeleid’ ge ïntegreerd zijn in het gehele HRM beleid en de strategische personeelsplanning, vindt Geuzendam. ‘Dit beleid is dan geënt op de nieuwe rol van overheden. Meer tussen en met burgers en bedrijfsleven als gelijk waardige partner samenwerken dus. En jongeren kunnen dat heel goed.’ Voor jonge ambtenaren die nu een leeftijdsgenoot missen, heeft hij nog wel een tip: Leg contact met jongeren binnen de ketenpartners waar je als gemeente mee werkt. Iedere gemeente zit in verschillende samenwerkingsverbanden. Daar kun je andere jongeren tegenkomen. En ten tweede: Sluit je aan bij een netwerk zoals Futur of een andere organisatie van jonge ambtenaren. ‘Je kunt enorm veel leren van andere jongeren. Die netwerken zijn heel waardevol. Het vergt wel iets van jezelf, maar dat soort clubs combineren inhoud en lol. Dus ook als je het van nature niet zo in je hebt, zou ik zeggen: sluit je aan.’ Alle op- en aanmerkingen daargelaten, zijn jongeren uiteindelijk best tevreden over de organisatie waar ze voor werken. Gemiddeld wordt die met rapportcijfer 7,28 beoordeeld en voor twee derde van de jongeren komen de vooraf gestelde verwachtingen uit. Liefst 82% wil aansluitend aan het trainee ship graag ‘een echte baan’ bij de overheid. Vastleggen voor het leven zit er bij deze generatie niet meer in. Minder dan de helft denkt over 5 jaar nog steeds in de tertiaire sector te werken en slechts één op de vijf jongeren ziet zichzelf als ‘ambtenaar voor het leven’. 14 die bij verschillende overheden werken. Daarnaast doet het de werving en selectie en opleiding van trainees voor meerdere over heden, zoals Amsterdam, G4, provincie Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en Waterschappen. Trainees van JS worden gedetacheerd bij gemeenten of voor bepaalde projecten. Daarnaast krijgen ze een 2-jarige opleiding. Dit zijn opleidingen op het bestuurlijke en politieke vlak en vakinhoud zoals Openbare Ruimte en Civiele Techniek / Omgevingswet, WMO-Jeugdzorg voor junior beleidsadviseurs, Finance&Control voor Young Public Controllers, HRM, Informatisering en Digitalisering voor Young Informatie Professionals. Daarnaast een sterke focus op competentie -ontwikkeling als ‘hoe je moet ad viseren’ of ‘hoe ga je om met weerstand in een organisatie’. RAPPORT WIL EEN ECHTE BAAN BIJ DE OVERHEID AMBTENAAR VOOR HET LEVEN WERKT OVER 5 JAAR NOG IN DE TERTIAIRE SECTOR 7.28 JONG&AMBTENAAR

COLUMN KRITISCH EN VEELEISEND G heen vergrijst en werkgevers lijken wanhopig om young professionals binnen te slepen. Bij de overheid is dit niet anders. MICHAL RAGOWAN  LEEFTIJD: 27 jaar  FUNCTIE: Organisatieadviseur SZW  BIJ: Gemeente Den Haag  OPLEIDING: Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie (Universiteit Leiden), International Development Studies (UvA) en Conflict Resolution & Mediation (Universiteit Tel Aviv) Waarom vindt men ons zo lastig? Schijnbaar zit ons ego in de weg. We zijn heel kritisch, kunnen je precies vertellen wat er fout is, maar gaan niet meteen aan de slag om het op te lossen. We zijn extreem perfectionistisch, stellen hoge eisen aan onszelf en vergelijken ons constant met anderen. Heel herkenbaar. Toch doen werkgevers hun uiterste best ons binnen te slepen. Dit zie ik ook in Den Haag. De gemeente is constant aan het veranderen en vernieuwen. We willen innoveren en steeds de beste organisatie zijn voor de Haagse burgers. De generatie Y bekijkt zaken net vanuit een andere invalshoek, met een frisse blik. We zijn kritisch en ambitieus. Als we dit inzetten om te vernieuwen en te verbeteren, kunnen we gemeenten stimuleren en helpen buiten de soms wat vastgeroeste procedures en kaders te denken en dingen anders te doen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En wat vinden wij dan zelf het allerbelangrijkst? Uit onderzoek blijkt dat de generatie Y er veel belang aan hecht dat het werk dat wij doen daadwerkelijk waarde toevoegt. Dat wat we doen in het leven zin heeft. Voor mij geldt dit ook: het is waarom ik voor de gemeente Den Haag heb gekozen. En tot dusver is het een goede beslissing geweest: wat ik doe heeft maatschappelijke impact en dat vind ik heel belangrijk. Over werken bij de overheid bestaan allerlei vooroordelen: Gemeenten zijn bureaucratisch en log, ambtenaren werken niet hard en er verandert nooit iets, bijvoorbeeld. Daar zit soms wat in, maar vaak ook niet. Ik werk nu twee jaar met veel plezier in Den Haag en de mensen met wie ik werk zijn ambitieus en gepassioneerd over het werk dat ze doen. En gedreven om de stad een betere plek te maken! Dat vind ik ontzettend motiverend. Daarnaast krijg ik de ruimte die ik nodig heb, wordt naar mijn ideeën geluisterd en word ik als serieus gesprekspartner gezien door de directie. Redenen voor mij om voorlopig in Den Haag te blijven. Dus ik mag als millennial wel kritisch en veeleisend zijn en dat is precies hetgeen de gemeente goed kan gebruiken!  eneratie Y ofwel de millennialgeneratie. Er wordt veel over ons gesproken en geschreven. We schijnen onmogelijk te zijn om mee te werken en toch wil iedereen ons hebben. De wereld om ons 15 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Mehtap Karasu  LEEFTIJD: 31 jaar  FUNCTIE: Adviseur gemeentesecretaris  BIJ: Gemeente Amsterdam  OPLEIDING: Bestuurskunde, Universiteit Leiden

AMSTERDAM ‘IK ZIE EN LEER BIZAR VEEL’ ‘De gemeente Amsterdam is een megagrote organisatie, waar veel gebeurt. Mensen van allerlei afdelingen sparren met me hoe ze zaken willen aanpakken en willen de visie van de gemeentesecretaris daarop horen. Ik heb contacten in alle delen van de gemeentelijke organisatie.’ Mehtap Karasu (31) is adviseur van de gemeentesecretaris van Amsterdam. Ze helpt hem, met vijf collega’s, z’n werk (goed) te doen. I n 2010 begint Mehtap als trainee bij het Bureau Broedplaatsen, dat kunstenaars en creatieven helpt aan goedkope werkruimte. ‘De gemeente Amsterdam wil graag creatieve mensen in de stad behouden. Dat is goed voor de economie en er komen innovatieve ontwikkelingen en initiatieven uit voort. Ik fietste dan de hele stad door en kwam in aanraking met mensen die een plek zochten.’ Dit doet Mehtap een jaar. Dan breekt opeens de Amsterdamse zedenzaak rond kinderdagverblijf ‘t Hofnarretje uit. Mehtap wordt gevraagd om als facilitair manager mee te draaien in het gemeentelijk crisisteam. Dit doet ze enkele weken. Elke ochtend start om 8 uur een crisisoverleg met de burgemeester. ‘Ik mocht alleen in de tweede ring toehoren. Mijn taak was te zorgen dat mensen hun werk goed konden doen. Het was een verschrikkelijke situatie, maar er zaten ook bijzondere kanten aan. Iedereen ging tot het naadje en deed wat nodig was.’ NAMENS DE BURGEMEESTER ‘Daarna ben ik bij de directie openbare orde en veiligheid gaan werken, waar ik mensenhandel en prostitutie in mijn dossier had. Namens de gemeente moest ik soms naar “Den Haag” bellen, als bijvoorbeeld onze burgemeester het niet eens was met Haagse plannen voor prostitutiewetgeving. Toen heb ik ontdekt hoe interessant en leuk lobbyen is, als je belt namens de gemeente Amsterdam!’ De banen bij de gemeente Amsterdam wisselen in hoog tempo voor Mehtap. Ze werkt nog een tijd bij stadsdeel Amsterdam Zuidoost, maar ook als junior projectmanager/ omgevingsmanager op de Zuidas van Amsterdam, met z’n sjieke kantoren. En tussendoor heeft ze de verandering van AWBZ­zorg naar gemeentelijke zorg nog begeleid. KANSEN GRIJPEN Op de Zuidas mag Mehtap presentaties geven, ook aan een minister. ‘Dat was erg gaaf, maar het begon toch ook weer te kriebelen. Misschien moest ik weer wat anders gaan doen. Daarom reageerde ik 2,5 jaar geleden op een vacature adviseur gemeentesecretaris, wat me als bestuurskundige met interesse in organisatieontwikkeling, aansprak.’ ‘Mijn werk is mega­interessant. Er wordt gewoon een hele stad en een grote ambtelijke organisatie bestuurd vanuit dit gebouw. Ik zie en leer bizar veel. Vooral dat vind ik gaaf. Amsterdam biedt veel kansen om op allerlei terreinen ervaring op te doen. Je moet die kansen grijpen. Zo ben ik ook opgevoed: je kunt alles worden wat je wilt, als je er maar hard voor werkt.’  17 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR FEITEN & CIJFERS OVER WERK WAAR LIGGEN MIJN KANSEN? Werk kun je bij de overheid vinden in tal van beroepsrichtingen. Dit zijn vacaturecijfers uit 2016: ECONOMISCH ADMINISTRATIEF OPENBAAR BESTUUR, VEILIGHEID, JURIDISCH TECHNISCH OVERIG ZORG EN WELZIJN ICT MANAGERS COMMERCIEEL BRON: UWV 3% 4% 7% 6% 8% 8% 32% 32% TUSSEN 2010-2015 - 17% MINDER GEMEENTE - AMBTENAREN IETS MEER WERKGELEGENHEID Tussen 2010 en 2015 daalde het aantal overheidsmede werkers met 50.000, een krimp van 2,3% per jaar. Dit was het gevolg van bezuinigingen en de keuze vanuit de politiek voor een meer compacte overheid. De sterkste teruggang deed zich in die jaren voor bij gemeenten en provincies (beiden -17%). Bij de waterschappen bleef het aantal ambtenaren vrij stabiel op zo’n 10.000. IN 2016 0,8% MEER GEMEENTEAMBTENAREN In de provincies lag in 2016 opnieuw minder werk voor ambtenaren (-1,6 procent). Bij de gemeenten is echter sinds 2016 sprake van een omslag, er is weer een lichte groei van het aantal medewerkers. Eind 2016 werkten 157.621 personen bij gemeenten, 0,8 procent meer dan in 2015. In de vier grote steden (G4) is zelfs een toename van 3,4 procent. In de overige gemeenten is het aantal ambtenaren in 2016 ongeveer gelijk gebleven. Van alle gemeenten verwacht 80% in 2017 een gelijke of grotere formatie. 30.000 VACATURES In 2016 had de overheid zo’n 28.000 vacatures. In 2014 waren dat er 21.000. Het aantal vacatures zit dus in de lift. Vooral hoger opgeleiden maken meer kans op een baan, voor deze categorie was de vacaturegroei zelfs 57%. Er is vooral behoefte aan juristen, finan cieel specialisten, technische grond- weg- en waterbouwwerkers, adviseurs bodemsanering en ict’ers. Voor de komende jaren worden nog steeds veel nieuwe vacatures bij de overheid verwacht, zo’n 30.000. Veel overheidsmedewerkers gaan binnenkort met pensioen. Daarnaast ontstaat er meer behoefte aan andere soorten medewerkers, vanwege nieuwe taken en digitalisering van werkprocessen. Aan economischadministratieve functies zal minder behoefte zijn, veel repeterende taken zijn vatbaar voor digitalisering, denk aan de financiële – en salarisadministratie. 18 VERWACHT AANTAL VACATURES: 30.000

KANSEN VOOR JONGEREN Belangrijk voor gemeenten is de werving van jongeren om verdere vergrijzing in de toekomst tegen te gaan. In 2016 steeg het aandeel jongeren dat bij de overheid aan de slag ging naar 43%. In 2014 was dit nog 36%. De stijging vond vooral plaats in de leeftijdsgroep 25-35 jaar, maar ook de instroom van jongeren tot 25 jaar steeg. Toch wordt slechts 11% van de vervulde vacatures bij de overheid gegund aan iemand jonger dan 25 jaar. Dit is het laagste percentage van alle sectoren in Nederland. 40% VAN DE GEMEENTEN HEEFT TRAINEES Een goede instroommogelijkheid voor jongeren is het traineeship bij een gemeente of provincie. In 2016 had 40% van de gemeenten trainees in dienst. De meeste gemeenten bieden daarnaast studenten de gelegenheid binnen de organisatie stage te lopen. Het gaat dan vooral om stages op hbo- of mbo-niveau. LAGER OPGELEIDEN Voor lager opgeleiden biedt de overheid minder kansen. Slechts 10% van de medewerkers is lager opgeleid. Landelijk ligt dit percentage op 22. Toch zijn er voor lager opgeleiden kansen op een baan bij de overheid, er is vooral behoefte aan medewerkers groenvoorziening, vuilnismannen, verkeers regelaars en schoonmakers. VROUWEN EN MANNEN In 2015 is 39% van de medewerkers bij de overheid vrouw. Hiermee biedt de overheid verhoudingsgewijs minder werkgelegenheid aan vrouwen dan gemiddeld in Nederland (47%). Bij de waterschappen is het aandeel van de vrouwen het laagst (28%), wel zit daar sinds 2011 een stijgende lijn in. Alleen bij de rechterlijke macht werken meer vrouwen dan mannen (57%). IK KRIJG OUDERE COLLEGA’S Iets meer dan een kwart van het personeelsbestand van de overheid is 55 jaar of ouder (26%). Dit is flink hoger dan gemiddeld in ons land (17%). Slechts 20% van het overheidspersoneel is jonger dan 35 jaar. Bij de provincies werken de minste jongeren (8%). Bij het rijk, de gemeenten en de provincies is tussen de 30 en 35% van de medewerkers ouder dan 55 jaar. 61% HOE OUD ZIJN OVERHEIDSMEDEWERKERS? 19 39% 55 JAAR OF OUDER 26% JONGER DAN 35 JAAR 20% JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE JUSTID uitdagend, relevant én uniek E en veiliger en rechtvaardiger samenleving… Dit is dé uit daging van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Informatie over personen is daarbij onmisbaar. Zeker wanneer ze iets op hun kerfstok hebben. Daarom leggen organisaties als politie, openbaar ministerie en de Rechtspraak continu gegevens vast. Gegevens die later opnieuw gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van de wet. Om er gebruik van te kunnen maken, moeten deze cruciale gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn. En daar komt de Justitiële Informatiedienst (Justid) in beeld. Wij verzinnen en ontwikkelen slimme ICT-voorzieningen en zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon én dat die informatie volledig is. Denk bijvoorbeeld aan vingerafdrukken, informatie over een gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning of het inzichtelijk maken van het detentieverloop van justitiabelen waarover wij burgemeesters en slachtoffers digitaal informeren. Daarnaast digitaliseren wij papieren brievenstromen over strafbladen, en bouwen we aan efficiënt elektronisch berichten verkeer. Strikt vertrouwelijke informatie, waar wij een belangrijke rol in spelen. UITDAGEND, RELEVANT ÉN UNIEK Onze ICT-uitdagingen worden groter nu de samenleving steeds meer vraagt om een overheid die meer en meer digitaal werkt. En dan komen we bij jou. Help jij ons als IT-professional om verder te bouwen aan onze solide ICT-infrastructuur en betrouwbare, vernieuwde dienstverlening? We bestaan pas tien jaar, maar zijn in die tijd gegroeid naar ruim 340 medewerkers. Binnen Justid heerst een cultuur van continu verbeteren. Er is een open sfeer, met tijd, ruimte en aandacht voor creativiteit, innovatie, humor en persoonlijke groei. Wij bieden je een agile werkomgeving met marktconforme producten, tools en technieken. Dit doen we vanuit een hoge mate van vakmanschap en betrokkenheid. We redeneren vanuit customer excellence, omdat we daarmee kwalitatief hoogwaardige oplossingen kunnen realiseren in nauwe verbinding met onze opdrachtgevers. Wij denken daarmee dé omgeving te zijn waar een IT’er zoals jij je als een vis in het water zult voelen.  OPLEIDINGSBELEID: ICT van morgen vraagt om continu leren, en we helpen je graag persoonlijk en professioneel verder te groeien. Ons opleidingsbeleid kent zowel een team- als een persoonlijke invulling. Met je leidinggevende verken je passende trainings- en opleidingsbehoeften, die op jaarlijkse basis worden ingevuld. PROFIEL MEDEWERKER: We willen het morgen beter kunnen doen dan vandaag. Je past bij ons als je leergierig, gedreven, enthousiast en tegelijk een dosis nuchterheid meebrengt, en als je van hard werken én gezelligheid houdt. Wij bieden je een technisch complexe maar ook uitdagende omgeving waar jouw creativiteit en innovatieve ideeën welkom zijn. KENGETALLEN: 340 medewerkers, verspreid over de locaties Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Zutphen. Bekijk ’t! Onze film: ‘Wij zijn Justid’ www.justid.nl Meer weten over ons? Bekijk onze video ‘Wij zijn Justid’ (vimeo.com/199662691) 20

’S-HERTOGENBOSCH BIJ EEN GEMEENTE WERKEN? GAAF! Haar omgeving reageert verbaasd. Word je ambtenaar? ‘Als ambtenaar heb je vaak niet het meest flitsende imago, maar mensen hebben geen idee wat er allemaal achter de schermen van een gemeente gebeurt’, vertelt Nicolette van Alebeek (31), projectleider bij de gemeente ‘s­Hertogenbosch. ‘Het is gaaf!’ N icolette weet van aanpakken. 2009, crisisjaren. Na haar studie communicatie en informatiewetenschappen is er nauwelijks werk. ‘Zonder werkervaring kwam ik niet aan de slag, dus ik ging uit van mijn andere sterke kanten. Mensen enthousiast maken voor een ontwikkeling, mensen méékrijgen.’ Kwaliteiten die Nicolette ontdekt in het drukke verenigingsleven tijdens haar studententijd en kan inzetten wanneer ze recruiter wordt bij een uitzendbureau. ‘Dat was al snel niet uitdagend genoeg voor me.’ Daarop stapt ze over naar verzekeraar Delta Lloyd. Een website bouwen om nieuwe medewerkers te trekken, arbeidsmarktcampagnes opzetten. Daarna maakt Nicolette een switch naar de NS, waar een recruitementwebsite en een arbeidsmarktstrategie moeten worden opgezet. ‘Dat was een enorm project, waar ik een mooie rol in heb gespeeld.’ Toch blijft ze nieuwsgierig naar een échte communicatiefunctie. En omdat ze net naar Den Bosch is verhuisd, reageert Nicolette in 2015 op een vacature voor communicatieadviseur sociale media bij de gemeente ’s­Hertogenbosch. MENSEN MOTIVEREN In ’s­Hertogenbosch heeft ze op de afdeling communicatie een fijne tijd. Het is net het Jeroen Bosch­jaar, dus superdruk. Dan krijgt Nicolette vanwege haar ict­ervaring de vraag zich  NAAM: Nicolette van Alebeek  LEEFTIJD: 31 jaar  FUNCTIE: Projectleider/adviseur informatiemanagement  BIJ: Gemeente ’s-Hertogenbosch  OPLEIDING: Communicatie en informatiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen binnen de gemeente te buigen over het nieuwe intranet en de doorontwikkeling van de digitale werkplek. Ze maakt een overstap naar de ict­afdeling. ‘De veranderingen op digitaal vlak volgen elkaar snel op. Niet alleen privé, maar ook op het werk. Denk aan verschillende devices zoals smartphone en laptop, maar ook applicaties waarmee je werkt.’ ‘In mijn huidige rol kijk ik hoe we digitale ontwikkelingen en het gebruik van nieuwe applicaties behapbaar kunnen maken voor de collega’s. Mijn werk nu is een combi van mensen motiveren, verandermanagement, ict en communicatie. Dat ik binnen 2,5 jaar bij de gemeente een interne stap heb mogen zetten, vind ik heel bijzonder. Je moet zelf initiatief tonen, maar loopbaankansen worden je hier zeker gegund.’  21 JONG&AMBTENAAR

HOLLANDSE DELTA ON THE WATERFRONT Van Rotterdam-Zuid tot Goeree-Overflakkee zorgt hij met z’n collega’s voor droge voeten. Waterbeheer, van zeedijk tot sloot. Johan Vermeulen (33) is plantoetser en vergunningverlener bij waterschap Hollandse Delta. Hij controleert of gemeentelijke bestemmingsplannen de ‘watertoets’ kunnen doorstaan.

In stedelijke gebieden is er een enorme druk op de schaarse ruimte. Geen wonder dat veel gemeenten voor hun woningbouw verlekkerd kijken naar de groene dijken in ons fraaie rivierenlandschap. Een torenflat met uitzicht op water, het levert geld op. Maar kunnen de dijken deze woningbouw aan? Uit berekeningen moet blijken of zo’n dijk in gevaar komt, Johan toetst deze berekeningen. ‘We kijken daar pragmatisch naar’, vertelt Johan. ‘Een groene dijk is mooi, maar mensen moeten in het westen ook kunnen leven, wonen en werken. Met mijn twintig collega’s verleen ik vergunningen voor alle soorten werkzaamheden aan en bij dijken. Het is technisch werk, wij gaan niet over landschappelijke schoonheid.’ JONGERENGROEP Johans werk bestaat ook uit kleine dingen, een aanvraag voor beschoeiing hier, een bruggetje over een sloot daar. Werk dat in de toekomst minder wordt, want de waterschappen willen meer een regiefunctie op zich nemen. Meer vrijheid voor gemeenten en boeren, waarbij de waterschappen vooral de grote lijnen in de gaten houden. Door in een vroeg stadium bij alle plannen te worden betrokken. ‘We zijn dan niet meer de ouderwetse, strenge vergunningverlener, maar een meedenkende partij die goed contact met de gemeenten moet leggen. Ons werk verandert daarmee drastisch en daarom hebben we andersoortige medewerkers nodig. Niet alleen techneuten, maar mensen die zowel over technische als sociale vaardigheden beschikken. Dat zijn moeilijke processen binnen onze organisatie, want het is de vraag of iedereen die verandering aankan.’ Binnen waterschap Hollandse Delta is Johan actief in de jongeren groep Waterhoos, voor medewerkers jonger dan 35 jaar. Zij zagen met lede ogen aan hoe de spanningen over alle veranderingen opliepen. ‘Om dat te doorbreken organiseerden we De Wereld Draait Door-sessies waarbij onze directie aan tafel hun visie op de toekomst moest uitleggen en de medewerkers hun visie en gevoel konden uiten. Zo wisten wij onderbuikgevoelens in de organisatie op tafel te leggen.’  NAAM: Johan Vermeulen  LEEFTIJD: 33 jaar  FUNCTIE: Plantoetser en vergunningverlener  BIJ: Waterschap Hollandse Delta  OPLEIDING: Biologie, Rijksuniversiteit Utrecht FARMACEUTISCH BIOLOOG Enthousiast over deze organisatorische kanten kiest Johan vervolgens voor de ondernemingsraad, waarvan hij net een paar weken voorzitter is. Allemaal geen werk dat je verwacht van een afgestudeerd farmaceutisch bioloog. Johan: ‘Ingenieursbureau DHV zocht in 2008 medewerkers die aan de slag wilden met natuur en de Natuurbeschermingswet. Dat dacht ik tenminste. Maar al na drie dagen vroegen ze me of ik bij waterschap Hollandse Delta wilde worden gedetacheerd als vergunningverlener.’ Daar heeft Johan sinds 2010 een vaste aanstelling. ‘Ik heb er nooit spijt van gekregen. Nederland droog houden is interessant werk, net als zorgen dat ons water schoon is, blijft en wordt. En het werk is heel concreet, je bepaalt mee hoe onze ruimte wordt ingericht.’  23 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE KOM JE OLDAMBT IN HET KORT VERWONDEREN IN OLDAMBT O ldambt is de tweede grootste gemeente van de provincie Groningen met Winschoten als grootste kern. Ondanks het feit dat het aantal inwoners in deze regio af neemt, ontwikkelt het gebied zich snel. Met verschillende projecten maakt de gemeente - samen met inwoners en ondernemers - het aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren. PROJECT BLAUWESTAD Om een economische impuls te geven aan de regio, is in 2001 het project Blauwestad van start gegaan. Op een groot stuk braakliggende landbouwgrond werd een nieuw meer van ruim 800 hectare aangelegd. Daarnaast is er 350 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd én is de woonplaats Blauwestad gebouwd; een dorp met vijf woongebieden met ieder een eigen uitstraling. Inmiddels is de kavelverkoop in volle gang en worden er steeds meer woningen gebouwd. GRENZELOOS WERKEN Oldambt ligt vlakbij de Duitse grens en dat biedt kansen. De gemeente werkt samen met verschillende partners uit Nederland en Duitsland aan verschillende projecten om het werken over de grens te stimuleren. Zo wordt er een vrijwilligersbeurs georganiseerd, krijgen leerlingen op de basisschool les van een Duitse juf en wordt er gewerkt aan een Kennisen Innovatiewerkplaats die zich onder andere inzet voor het vinden van stages en afstudeeropdrachten over de grens. INITIATIEVEN MOGELIJK MAKEN Gemeente Oldambt opereert als ‘facilitator van de samenleving’. De toekomst van de lokale overheid ligt volgens Oldambt in het begeleiden en enthousiast maken van de samenleving. Daarom maakt de gemeente verschillende initiatieven vanuit inwoners en ondernemers uit de regio mogelijk. De dorpen en wijken werken allemaal aan een eigen visie die invulling geeft aan de leefbaarheid van hun woonomgeving. Hiermee bepaalt de samenleving wat er beter kan en ligt de uitvoering van de plannen vervolgens bij de gemeente. In dit kader zijn er al verschillende initiatieven uit gevoerd, zoals de introductie van buurtrestaurants waar bewoners voor elkaar koken, de aanleg van een jeu-de-boulesbaan en de bouw van een nieuw buurthuis. FUSIEGEMEENTE Gemeente Oldambt is op 1 januari 2010 ontstaan uit de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. POLITIEK De grootste partij in de gemeenteraad is de SP (5 zetels), gevolgd door de PvdA (4 zetels). INWONERS Gemeente Oldambt telt ruim 38.000 inwoners, die wonen in 15 kernen. AMBTENAREN Er werken 375 ambtenaren bij de gemeente Oldambt. Tot 2020 vertrekken er ongeveer 85 medewerkers omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Er is dus veel ruimte voor jong talent! DE ‘OLDAMBTENAAR’ VAN DE TOEKOMST Bij deze visie hoort de ‘Oldambtenaar’ van de toekomst: iemand die denkt in oplossingen, die een ondernemersgeest heeft en die goed is in het samenbrengen van mensen en ideeën. Deze ambtenaar werkt in een omgeving die daarbij past, waar ruimte is voor talent en die zich durft te verwonderen over de werkwijze van de gemeente. Je bent zelf de regisseur van je eigen werk. Daar werken we hard aan. Misschien wel samen met jou? We nodigen je van harte uit om je te komen verwonderen in Oldambt!  24 JONG&AMBTENAAR

ESSAY DE LEIDERS VAN MORGEN Als jonge ambtenaar durf je voor de kudde uit te lopen Voor deze speciale editie van Binnenlands Bestuur slaan de drie jonge ambtenaar netwerken, het Hartmans Netwerk, de Stichting Jonge Ambtenaren en FUTUR, de handen ineen om te vertellen waarom werken bij de overheid zo gaaf is, wat het van je vraagt en dat je kansen kan creëren en kan pakken. We sluiten af met onmisbare tips voor startende en jonge ambtenaren. D e jonge talenten van nu zijn de leiders van de toekomst. Leiderschap door de veranderingen die jij aanbrengt, leiderschap door expert te worden in jouw vakgebied, leiderschap door leiding te geven aan collega’s. De overheid is het meest diverse bedrijf dat je zult tegen komen. Er is altijd een beleidsveld of onderdeel van de organisatie waar je je talenten in kwijt kunt en waarin je je verder kunt ontwikkelen. Van beleidsadviseur tot projectleider of manager en van gezondheidszorg tot sportbeleid of keiharde commerciële business binnen bijvoorbeeld het vastgoedbedrijf. Je bent nooit uit geleerd, je kunt je blijven ontwikkelen, er wacht altijd een volgende stap. Maar wacht niet totdat deze zich vanzelf aandoet, creëer en pak je eigen kansen. Werken in de publieke sector is bijzonder. Het vereist verder kijken dan de dag van morgen omdat de wereld om ons heen zich zo snel ontwikkelt. ELLEN DANIELS 25 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR ESSAY Wat je doet, draagt bij aan de actualiteit en doet er toe. Zoals Karen van Ruiten, finalist van de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2017. Zij houdt zich bezig met innovatie in de zorg. Hoe e­health een rol kan spelen in ons dagelijks leven. Denk dan aan het inzetten van de FitBit om hart patiënten dagelijks te monitoren. WAT WERKEN BIJ DE OVERHEID VAN JE VRAAGT. Als jonge ambtenaar breng je nieuwe kennis en inzichten mee. Werken bij de overheid vraagt van je om proactief te zijn en om makkelijk contact te maken met verschillende personen: van de directeur van een woningbouwcorporatie tot de mantelzorgers in een arbeiderswijk. Jonge ambtenaren werken niet van binnen naar buiten, buiten is binnen. Het gaat om lef tonen, grensoverschrijdend werken en verbinden van generaties. Jongeren zijn verandervoerders door de manier waarop ze in hun werk staan. Ze zijn in staat in deze tijd, met een snel ontwikkelende samenleving, kansen te zien en in te spelen op vernieuwing. De veranderende overheid ben je zelf! Jonge collega’s in je organisatie geven energie: zij hebben een voortdurende mindset gericht op veranderen en verbeteren. Als jonge ambtenaar durf je voor de kudde uit te lopen: geef een flitsende presentatie met een filmpje in plaats van een saaie powerpoint of zet een participatieproces samen met inwoners in hun eigen omgeving op. Weleens nagedacht over minder papier en meer doen? De uitdaging is aan jou om de collega’s binnen de overheid en organisaties daarbuiten, mee te nemen in je vernieuwingsdrift. Je komt verder met lef én betrokkenheid. Zorg dat je legitimering op orde is: de overheid – en jij dus ook – werkt voor en aan een samenleving waar alle inwoners hun weg kunnen vinden. Het helpt als je alert bent op vaste patronen en die bevraagt: ‘als we het altijd al zo doen, is dat niet juist een reden om het te veranderen?’ De kunst is om dat ook in acties om te zetten: ga op zoek naar waar je invloed hebt, dat is vaak meer dan je denkt. Spreek je uit, zorg dat je oplossingen aandraagt en sta klaar voor het werk dat daaruit volgt, inclusief de weerstand.  NAAM: Lotte van den Elsen, Voorzitter Stichting Jonge Ambtenarendag 2018  LEEFTIJD: 29 jaar  FUNCTIE: Ambtelijk secretaris  BIJ: Holland Rijnland  NAAM: Karin Fahner, lid Hartmans Netwerk  LEEFTIJD: 31 jaar  FUNCTIE: Senior adviseur sport en gezondheid  BIJ: Gemeente Leiden  NAAM: Emke Westra, voorzitter FUTUR  LEEFTIJD: 33 jaar  FUNCTIE: Procesmanager  BIJ: Gemeente Schiedam 26

ESSAY  FUTUR is het landelijke netwerk voor jonge ambtenaren. We zetten ons in voor verjonging van de publieke sector en zijn een platform voor jonge getalenteerde ambtenaren. We staan in contact met de jong netwerken van de individuele overheidsorganisaties. We organiseren jaarlijks de Jonge Ambtenaar van het Jaar verkiezing, de hoogste onderscheiding voor jonge ambtenaren.  HARTMANS NETWERK is een netwerk voor young professionals bij decentrale overheden. Met congressen en bijeenkomsten voor en door onze leden richten we ons op het vernieuwen en uitdagen van het openbaar bestuur, gecombineerd met activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dat inspireert, geeft verdieping in je werk en vergroot je kennis van het werken bij en voor de overheid.  DE JONGE AMBTENARENDAG (JAD) is een jaarlijks terugkerend evenement voor jonge ambtenaren van alle Nederlandse overheidsinstellingen. Een organisatie van zo’n twintig mensen werkt een jaar lang aan deze bijzondere dag. De basis is hetzelfde: kennisdelen, inspiratie, uitbreiding van je netwerk en een fantastisch programma. Het thema is ieder jaar weer anders, aansluitend bij de huidige tijdsgeest. De JAD18 vindt plaats in Stichtse Vecht. TIPS & TRICKS Eerlijk is eerlijk: in overheidsorganisaties is vaak sprake van ingesleten patronen en routines waarin je als ambtenaar gevangen kunt zitten. Het gevaar bestaat dat je ook als jonge ambtenaar hierin vastloopt. Het is belangrijk dat overheidsorganisaties ook ruimte maken om de kracht van jonge ambtenaren tot hun recht te laten komen. Belangrijk is om zelf ook bewust ‘jong’ of ‘jong van geest’ te blijven. Dus willen we je tot slot een paar tips meegeven:  Blijf jong – is het niet in leeftijd, dan wel in denken  Behoud je creativiteit en zoek inspiratie buiten werk: ga naar het strand, sport, speel toneel of doe niks. Ruimte geeft ideeën!  Kies een sparringspartner: leer van de ervaring van anderen, juist de oudere collega’s!  Pak projecten aan waar jíj energie van krijgt en doe wat nodig is.  Maak keuzes. Wees je ervan bewust dat je niet altijd gelijk hebt. Kies wat je interesseert en verdiep je daar in. Vier je winst en leer van je fouten.  Lees: lees de vakbladen, praat met collega’s, stel vragen, pak er zo nu en dan een krant bij (onderschat het regionale nieuws niet!), social media: zorg dat je weet wat er speelt.  Netwerk: praat met anderen over de passie in je werk, maar bovenal, profiteer van de netwerken die er zijn en ga daar naartoe!  Vakantie: gebruik je vakantiedagen. Je hebt ze niet voor niets. Niet alleen om jezelf weer op te laden, maar ook om je frisse zelf te blijven. Je zult zien dat dit bijdraagt aan je creativiteit.  Gezelligheid: doe vol overgave mee met uitjes, borrels, lunchlezingen, inspiratiesessies of netwerkdagen en conferenties. Je leert collega’s kennen, ontspant, krijgt nieuwe ideeën en je laat je niet door je werk opslokken.  Pick Your Battles. Je kan niet elk ‘gevecht’ winnen. Kies bewust waar jij als jonge ambtenaar je energie op inzet.  27 JONG&AMBTENAAR

ROTTERDAM HANDHAVEN MET GEDICHTEN Foutparkeerders op de stoep of honden die niet aan de lijn zitten, die laat hij meestal voorbij gaan. Geüniformeerd handhavingsambtenaar Jonathan Urbiztondo (27) richt zich vooral op jeugdgroepen op straat. Omdat hij ooit zelf tot deze doelgroep behoorde, kent Jonathan de straattaal van hangjongeren. Hij begrijpt ze. En zij begrijpen hem. F eijenoord, Rotterdam-Zuid. Groepjes hangjongeren. Vaak moeilijkheden op school, geen regulier leven. Het liefst ‘s nachts leven. Alcoholgebruik, vervuiling, lawaai op straat. ‘Een pittige wijk’, vertelt Jonathan. ‘Natuurlijk spreek ik overlast gevende ouderen soms aan, maar ik ben vooral aangesteld voor de jeugd. Ik loop op straat, spot zaken en daar doe ik wat mee.’ Jonathan handhaaft niet alleen, hij vergadert ook met jeugdinstanties, sociaal werk en politie. Elke keer bespreken ze bepaalde jongens. ‘Als handhaver ben ik vooral doorgeefluik, zelf zoek ik geen contact met ouders of school.’ Alleen bij 14-minners belt Jonathan aan bij de ouders om te melden wat voor kattenkwaad is uitgehaald. ‘Sommigen halen de schouders op, omdat ze zelf in grote problemen zitten. Anderen zijn blij met mijn interventie.’ ‘Het is fijn om met deze groepen jongeren te werken. Zelf kom ik ook uit een achterstandswijk. Ik heb het vroeger ook moeilijk gehad met mijn ouders en veel op straat ge hangen. Dus de werkelijkheid en gevoelens van deze jongeren begrijp ik’, vertelt Jonathan. ‘Ik blijf natuurlijk wel in mijn rol. Maar de jongeren reageren goed op me. Door hun straatintuïtie scannen ze anderen meteen op oprechtheid. Ze kijken echt dwars door een uniform heen. Schatten in of iemand bang is, een spelletje speelt of eerlijk is. Ze voelen aan dat ik de straat begrijp en niemand veroordeel om wie hij is. Je moet wel goed beargumenteren waarom je vindt dat je recht hebt ze aan te spreken op hun gedrag. Als je dat fout doet, is er altijd een clash.’ DICHTBUNDEL Jonathan wil niet alleen handhaven, maar de jeugdigen ook inspireren. Na zijn eigen ‘hangperiode’ is hij mbo-maatschappelijk werk gaan doen, waarna banen als groepsleider bij Justitie, handhaver bij het openbaar vervoer in Den Haag en portierschap bij clubs en casino’s volgden. En hij ontwikkelde zijn creativiteit, zijn dichtbundel Dichtende Avonturen ligt nu in de winkels. Het is een dichtbundel over zijn eigen jeugd en kansen die je moet pakken. In begrijpelijke (straat)taal. Jonathan: ‘Ik ben erg trots op mijn dichtbundel. Vroeger had ik een taalachterstand en riep iedereen dat het slecht met me ging. Ik wist niet eens wat boeken waren, alleen de onder titeling van films kende ik. Als hangjongere moet je vooral overleven, je hebt geen tijd voor ontwikkeling. Nu werk ik bij de gemeente en ligt mijn boek in de winkel! Je bent zo creatief als je zelf wilt zijn, geef ik “mijn hangjongeren” altijd mee.’  28 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Jonathan Cray Urbiztondo  LEEFTIJD: 26 jaar  FUNCTIE: Handhavingsambtenaar jeugdigen  BIJ: Gemeente Rotterdam  OPLEIDING: Spw-maatschappelijk werk Zadkine college, Rotterdam  BOEK: Dichtende Avonturen (kijk op www.jonathanurbiztondo.nl)

JONG&AMBTENAAR BREDA BRENGT HET SAMEN Je talenten ontplooien in bourgondisch Breda! B reda heeft de allure van een historische, grote stad, maar ook de geborgenheid van een dorp. Breda is internationaal gericht door zijn perfecte ligging en is vernieuwend dankzij de vele creatieve ondernemers en opleidingen. Breda is een echte studentenstad met een bruisend nachtleven waar je ook nog eens lekker kan winkelen. Breda brengt het met inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers samen. Samen bouwen we aan de toekomst van Breda. GREAT PLACE TO WORK Werken bij de Gemeente Breda is meebouwen aan de toekomst van Breda. We faciliteren en participeren en gaan in gesprek met onze inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers. Niets is in beton gegoten. Ook functies niet. Je krijgt bij de gemeente alle kans om je verder te ontwikkelen en ontplooien. Truly, a great place to work! De organisatie beschikt over een enorme diversiteit aan functies, van archeoloog tot innovator, van juridisch adviseur tot ICT held en van 30

JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE strateeg tot regisseur in het sociaal domein. Opleidingscentrum Your Goals @Breda matcht vraag en bod, dit biedt jouw volop kansen om te proeven van verschillende functies binnen onze organisatie. We zijn vooral op zoek naar ambitieuze (jonge) mensen die verschil willen maken voor de stad door energiek en resultaatgericht te handelen en vernieuwend te zijn.  BREDA ONS AANBOD VOOR JOU  INWONERS: 182.304  MEDEWERKERS: 1.800  PROFIEL JONGE AMBTENAAR: ambitieus, vernieuwend en energiek  STARTSALARIS: afhankelijk van functie  NETWERK JONG AMBTENAREN: Jong Breda Ben jij enthousiast over Breda en wil je proeven wat de gemeente Breda in huis heeft? Motiveer op een creatieve manier hoe jij met je talenten kan bijdragen aan de toekomst van Breda en maak kans op een meeloopdag in het leven van één van onze collega’s. Mail je motivatie en drie interessegebieden naar mobiliteit@breda.nl. Binnen vier weken hoor je of én met wie je kan meelopen! 31

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA: samen droge voeten W erken bij waterschap Hollandse Delta betekent verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Niet alleen voor waterveiligheid, maar ook voor voldoende en schoon oppervlakte water. En voor alles wat daarbij komt kijken. Het werk bij het waterschap staat nooit stil en houdt nooit op. Je kunt dus flink aan de slag. Zo beschermt waterschap Hollandse Delta de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast. Met onze waterkeringen zorgen we voor droge voeten. Wij beheren oppervlaktewater, wij zuiveren afvalwater en beheren (vaar)wegen. Hiermee leveren wij een actieve bijdrage aan de leefbaarheid van ons gebied. Dit doen wij in samenwerking met anderen zoals de provincie, gemeenten, veiligheidsregio’s, bewoners, overige instanties en bedrijven. Het doel is duidelijk: veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de Hollandse Delta. Nu en in de toekomst. Wij kunnen dit doen omdat inwoners meebetalen. En juist daarom moeten wij zorgvuldig omgaan met onze middelen. Dus niet alleen op technisch gebied moeten wij het beste leveren, ook vanuit bestuurlijk en financieel oogpunt moeten wij streven naar en kiezen voor de beste oplossingen in kwaliteit en geld en uitvoering van onze taken. Zo stellen wij ons als waterschap ten dienste van de omgeving; jouw omgeving! Wij denken dat we door die opstelling een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Waar wij de komende tijd mee aan de slag gaan: klimaatadaptatie, circulaire economie, grondstoffen- en energiefabriek en de Omgevingswet. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij dichter bij bewoners en gebruikers van ons gebied komen te staan. Samen met inwoners, bedrijven en andere overheden gaan we aan de slag. We bieden uiteenlopende functies aan, van jurist tot technisch adviseur en van teamleider tot programmamanager. Als waterschap bieden wij enthousiaste en betrokken jongeren graag de mogelijkheid voor een stage, een traineeship of een leerwerk traject. Samen met andere waterschappen is Hollandse Delta traineepoules gestart waarbinnen je de kans krijgt in twee jaar te werken bij de verschillende waterschappen in verschillende projecten in verschillende rollen. Zo leer je snel meer over ons ‘waterwerk’ en ontdek je snel waar jouw kunde en talent het OPLEIDINGSBELEID: Binnen het waterschap zijn thema’s als duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en bedrijfsvernieuwing actueel. Daarvoor wordt ingezet op het stimuleren van leren en ontwikkelen vanuit een eigen academie. Het waterschap levert ook een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van talenten van jonge professionals d.m.v. stages, afstudeeropdrachten en trainees. PROFIEL MEDEWERKER: Samen met collega’s gemotiveerd en geïnspireerd werken aan een veilige leef- en werkomgeving . KENGETALLEN: 550 medewerkers. 73% mannen, 27% vrouwen. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden INDICATIE STARTSALARIS: Instroom trainees in schaal 9 (ca. 2600 euro bruto per maand). JONGERENNETWERK: Het jongeren netwerk van WSHD heet Waterhoos. best tot hun recht komen. Neem vooral contact met ons op als je meer wil weten. We horen graag van je! Volg ons op www.wshd.nl of op twitter en facebook  32

COLUMN VINGERS BRANDEN V ESTHER WALSTRA  FUNCTIE: Senior redacteur Binnenlands Bestuur  SPECIALISATIE: Esther is gespecialiseerd in arbeidsmarkt en -voorwaarden voor ambtenaren oorleggen, doorverwijzen, in de week zetten, terugkoppelen, overleggen, uitstellen en voor je het weet zit jouw ambtelijke pareltje alweer maanden in de pijplijn. Een door de wol geverfde gemeente ambtenaar is deze werkdynamiek gewend. Maar jongere overheidsprofessionals zien het nut van al die schijven niet in en raken gefrustreerd door de vertraging. Voor de nieuwe generatie kan stroperigheid dé reden zijn om het bijltje erbij neer te gooien. Vooral jonge ambtenaren kiezen dan teleurgesteld voor een carrière buiten het gemeente huis, ze waren vaak toch al de enige jongere in de wijde omtrek. Is dit een kwestie van ‘if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen’? Misschien. Maar als gemeenten zich niet meer gaan verdiepen in de wereld van de nieuwe lichting ambtenaren, zijn zij het zelf die hun vingers branden. Het wordt namelijk tijd dat ambtelijke organisaties zich aan de nieuwe groep overheidsprofessionals aanpassen. Dat betekent minder vergaderingen en bureaucratie, geen hiërarchische verhoudingen en meer regie over je eigen werk. Leidinggevenden moeten jongeren meer vrijheid en vertrouwen geven. Jongere collega’s voelen zich dan beter op hun plek, ervaren meer werkplezier en zijn daardoor productiever. Die omslag is belangrijk want we staan aan de vooravond van de grote grijze uittocht. Binnen nu en vijf jaar gaat één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen. Tegelijkertijd worden werknemers schaarser. Met andere woorden; binnen een paar jaar hebben ambitieuze starters de interessante banen voor het uitkiezen. Gemeenten kennen dit scenario maar doen er nog maar weinig aan. Of ze doen het gewoon niet goed. Uit de meest recente Personeelsmonitor blijkt dat de meeste wel jongeren werven door bijvoorbeeld stagiaires aan te nemen of traineeships aan te bieden. Maar als het gaat om het behouden van die jonge krachten, dan maken ze er een potje van getuige het hoge uitstroompercentage. Zo blijkt er na de stage of trainee periode geen vaste baan beschikbaar te zijn. Of de starters worden aan het lijntje gehouden met een tijdelijke flexbaan, al dan niet via een onzekere payrollconstructie. En die ene mazzelaar met een vast contract blijkt vervolgens de enige 35­minner op de afdeling en een zeldzaamheid op het gemeentehuis. Dat voelt alsof je op een verjaardag bent met alleen je ouders, ooms en tantes. Er zijn al overheidsorganisaties die van werkgeluk beleid maken. Andere werkgevers willen best met de tijd meegaan, maar weten vaak niet hoe. En daar kom jij, jonge overheidsprofessional om de hoek kijken. Jij hebt een frisse blik die waardevol is. Blijf jouw ideeën over prettig werken dus delen. Want wat je leeftijd ook is en hoeveel ervaring je ook hebt: uiteindelijk houdt niemand van bureaucratie en wil iedereen graag meer vrijheid in het werk.  33 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Amanda van der Kamp  LEEFTIJD: 28 jaar  FUNCTIE: Wijkmanager  BIJ: Gemeente Zaanstad  OPLEIDING: Bachelor sociologie en master bestuurskunde, RU Groningen, VU Amsterdam

ZAANSTAD ‘GROENGEVOEL’ MET HARDE CIJFERS Sinds mei 2017 is Amanda van der Kamp (28) wijkmanager van de wijken Zaandam-West en Rosmolenwijk in Zaanstad. Een beheerwijk en een aandachtwijk, zoals het heet in gemeentetaal. Ze heeft een afwisselende functie, die veel vrijheid biedt het werk naar eigen inzicht in te vullen. manda was nog trainee bij Metropool Amsterdam toen de gemeente Zaanstad haar benaderde. Of ze wilde solliciteren naar de functie van wijkmanager. Ze was gespot tijdens haar detachering in Zaanstad en het was opgevallen hoe ze als projectleider gezondheid en veiligheid met externe partners van het vluchtelingen programma werkte. ‘Ik moest er wel over nadenken, want wat doet een wijkmanager nu precies? Het was in het begin lastig om daar achter te komen’, vertelt Amanda. ‘Ik heb me daarom vooral vastgehouden aan mijn eigen sterke punten: het gemak waarmee ik verbindingen leg met heel verschillende partijen. Inmiddels heb ik geleerd dat een wijkmanager de schakel is tussen de gemeente en bewoners en organisaties die maatschappelijk iets voor de wijk willen betekenen en doen.’ MODERNE MANIER Amanda beperkt haar werk niet tot reguliere partners, zoals buurthuizen en sociaal wijk­ en jeugdteams. Niet alle bewoners hebben contact met deze voorzieningen. Tijdens een fietstocht door de wijk kwam ze in contact met jongeren, een kunstenaar en een fotograaf. ‘Ik heb ze uitgenodigd mee te doen aan een brainstormsessie. Zo probeer ik mensen bij elkaar te schrapen om samen te kijken of we de wijk ook op een meer moderne manier iets kunnen bieden.’ 35 A Ook heeft Amanda nu een ontwerpclubje georganiseerd, voor de herinrichting van een plein. ‘Ik heb de bewoners een oproep gedaan om met elkaar te dromen over het plein. Wat willen jullie? Een ontmoetingsplein, of iets met veel water? Noem het maar! Er zijn natuurlijk randvoorwaarden voor de herinrichting, maar ik vind het suf om daar de nadruk op te leggen.’ PRIVACY-ASPECTEN Amanda’s studie bestond uit een bachelor sociologie en een master bestuurskunde. Haar werk sluit daar goed op aan. ‘Ik vind het interessant om in mijn wijken te zien hoe de verschillende groepen zich tot elkaar verhouden, van middenstanders tot ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast hou ik erg van cijfers, ik onderzoek nu de mogelijkheden om met big data te werken. Hoe gedragen mensen zich in de wijk, wat zijn hun bewegingen? Maar daar zitten veel privacy­aspecten aan die we eerst moeten uitzoeken.’ ‘Ook zou ik willen nagaan op welke doorgaande routes in de wijk het meest wordt gelopen. Dan kunnen we in de meest gebruikte straten groenprojecten starten. Met geveltuintjes bijvoorbeeld, die werken goed op het “groengevoel” van mensen. Een groenactie juist in zo’n straat geeft méér mensen een goed gevoel over de wijk.’  JONG&AMBTENAAR

ALPHEN AAN DEN RIJN Groene gemeente met lef! G emeente Alphen aan den Rijn, een groene gemeente met Lef! De inwoners wonen in Alphen aan den Rijn, met alle stedelijke voorzieningen, of juist in één van de kernen, met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. ONZE ORGANISATIE Onze organisatie profileert zich als lerende organisatie die zich steeds verder durft te ontwikkelen. Het is belangrijk dat onze 850 medewerkers zich thuis voelen in de organisatie. Een stimulerende werkomgeving prikkelt hen daartoe. Daarom wordt er geïnvesteerd in mensen en systemen om de dienstverlening effectief en efficiënt uit te voeren. De medewerkers worden daarbij uitgedaagd om ook buiten de lijnen te kleuren, om maatwerk te leveren waar dat kan en wenselijk is. Dat betekent dat zij samen met bewoners en organisaties naar oplossingen zoeken, want we werken van buiten naar binnen. Klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid zijn onze kerncompetenties, waarbij we de gedachte van een netwerkorganisatie centraal stellen. Werken leuk maken, is ons motto en dat dit door onze medewerkers ook zo wordt ervaren, blijkt uit het medewerkertevredenheidsonderzoek van 2016. Uit die resultaten kwam naar voren dat we in de categorie 100.000+ gemeenten het hoogst scoorden en daarmee mochten we ons “beste werkgever” noemen, iets waar we nog altijd trots op zijn! JONGE AMBTENAREN BIJ GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Gemeente Alphen aan den Rijn wil meer jonge werknemers aantrekken. Een van de manieren om dit te realiseren is via de Jongerenpool. Vanuit de Jongerenpool werken jongeren een periode van een half jaar tot negen maanden aan een vast project binnen de gemeente. Managers en teamleiders werven een jongere die op hun afdeling werkervaring kan opdoen met zo’n project. Het mooiste is wanneer er na die periode een verlenging kan worden aangeboden. Dit is al meerdere keren gelukt! Ook probeert Gemeente Alphen aan den Rijn meer jongeren te werven via het generatiepact. Medio 2017 is Gemeente Alphen aan den Rijn gestart met deze regeling waarbij oudere werknemers minder gaan werken en jongere werknemers in hun plaats kunnen instromen. Werknemers die 60 jaar of ouder zijn kunnen 70% van hun oude uren werken voor 85% van hun oude loon met 100% pensioen opbouw. Het geld dat hierdoor bespaard wordt investeren we in jonge werknemers. Zo vernieuwen en verjongen we onze gemeente.  36 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE ROSANNA STOKES AYLA VAN BRINK Rosanna Stokes (31) startte in 2011 bij Gemeente Alphen aan den Rijn op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Op haar 29e werd ze teamleider van een gebiedsgericht multi ­ disciplinair team bij de afdeling Serviceplein. In dit team werken onder andere leerplicht­, inkomens ­ en re­integratieconsulenten. Rosanna: “Bij Maatschappelijke Ontwikkeling stond ik best ver af van de inwoners. Nu stuur ik collega’s aan die direct met inwoners te maken hebben. Wat ik leuk vind aan het werk als teamleider is de persoonlijke kant, dat je veel met individuen werkt. Het is een uitdaging om mensen verder te brengen in hun werk en om ze te begeleiden in hun ontwikkeling. Zorgen dat mensen wat meer uit hun schulp kruipen bijvoorbeeld. In tweeënhalf jaar tijd heb ik best wel wat successen geboekt”. Ayla van Brink (27) werkte van september 2016 tot maart 2017 bij de gemeente via de Jongerenpool. Bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling kreeg ze een breed beeld van het werken bij een gemeente en haar afdeling en ze kon bovendien meelopen met collega’s van verschillende teams. Sinds maart 2017 werkt Ayla binnen een vast team van de afdeling. Hier werkt ze met verschillende collega’s in duo’s aan verschei dene dossiers. Ayla: “Ik heb een master Algemene sociale wetenschappen afgerond en ben tijdens deze studie geïnteresseerd geraakt in maatschappelijke vraagstukken. Mijn interesse lag toen vooral bij de drie decentralisaties en de gevolgen van deze verandering. Een verandering die het meest voelbaar is binnen gemeenten. Daarom leek het mij uitdagend om te werken voor een gemeente. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling past daarom goed bij mij. Aangezien het lastig is om een ingang te vinden bij een gemeente als jonge en onervaren persoon was de Jongerenpool de ideale manier voor mij om ervaring op te doen binnen een gemeente”. PAUL SEITZINGER Paul Seitzinger (27) werkt sinds november 2016 als beleidsadviseur bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. In deze functie adviseert hij onder andere op gebied van wonen. Hij onderhoudt contact met de woningcorporaties in de gemeente. Paul: “Gemeente Alphen aan den Rijn heeft (beleids)doelen voor de gemeente. Als beleidsadviseur bedenk ik plannen om die doelen te bereiken en voer bestaande plannen uit. In dat proces is goede samenwerking tussen verschillende partijen essentieel. Ik vind het leuk om tussen verschillende partijen te schakelen en de gemeenschappelijke deler te vinden. Daarnaast krijg ik van deze organisatie de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en heb ik tijd om aan het uitwerken van creatieve ideeën te besteden. Ik vind dat erg belangrijk.” 37 JONG&AMBTENAAR

KOGGENLAND DE WERKWEEK van Patrick In der Maur Zijn werk is veranderd. En toch ook niet. Scheidingen, financiële problemen, verslaving, huisvesting, huiselijk geweld. Nog steeds begeleidt Patrick mensen met problemen. Maar nu hij sinds een jaar deel uitmaakt van het gemeentelijk zorgteam, heeft hij andere collega’s en een gevarieerder takenpakket. Patrick In der Maur (32) is maatschappelijk werker in de West-Friese gemeente Koggenland. l voor de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten was Patrick algemeen maatschappelijk werker in Koggenland, bij de regionale welzijnsorganisatie. Nu is hij ambtenaar en verricht hij zijn taken vanuit het gemeentehuis. Daar moeten sommige doorgewinterde collegaambtenaren wel aan wennen, als hij weer onderuit gezakt op zijn kantoorstoel appt met zijn cliënten. Hee, moet jij niet aan de slag? Patrick: ‘Ik app veel met cliënten. Jongeren zijn zo veel makkelijker bereikbaar en over het algemeen vinden mensen appen fijn, omdat het een directe, gratis en effectieve manier van communiceren is. Maar verder ben ik vooral steeds op pad in de ge meen te, op kantoor ontvang ik eigenlijk alleen cliënten voor langduriger hulpverleningstrajecten.’ DERTIG FEESTJES Op bezoek bij de cliënten thuis krijgt Patrick altijd een goed beeld van de A problemen waar mensen mee kampen. Dit kan van alles zijn, zoals een vervuild huis bij iemand met een alcohol- en drugsprobleem. Patrick: ‘Alles stond vol, je zag niet meer waar de tafel was. Alsof op één avond dertig feestjes tegelijk zijn geweest. En er was maar één plek op de bank, voor de bewoner zelf. Zodat ik meteen wist dat daar nooit veel bezoek kwam.’ Patrick vraagt de bewoner hoe deze zijn problemen denkt op te lossen. Afkicken, is het antwoord. ‘Ondanks dat er geen recht was op huishoudelijke hulp, besloot ons zorgteam om tijdens het afkickproces te zorgen dat het huis op orde komt. Zodat je weet dat de kansen op succes voor de cliënt aanzienlijk groter zijn.’ Patrick overlegt soms ook met de politie, als het verstandig is een agent mee te nemen. Niet alle cliënten zijn even makkelijk benaderbaar, en soms zelfs gevaarlijk. ‘Als je met een agent verschijnt, geeft het wel meteen een andere dynamiek aan het gesprek. 38  NAAM: Patrick In der Maur  LEEFTIJD: 32 jaar  FUNCTIE: Maatschappelijk werker  BIJ: Zorgteam gemeente Koggenland  OPLEIDING: Maatschappelijk werk en dienstverlening, Hogeschool van Amsterdam JONG&AMBTENAAR

PATRICK ONDERHOUDT CONTACT VIA WHATSAPP MET ZIJN CLIËNTEN, MAAR GAAT OOK REGELMATIG OP BEZOEK. SOMS IS HUIS EN BEWONER ZWAAR VERWAARLOOSD, SOMS SCHAKELT HIJ HULP VAN DE POLITIE IN. ‘Wat ik verder erg leuk vind, is dat ik andere collega’s en extra taken heb gekregen’, vertelt Patrick. ‘Voorheen had ik geen collega’s uit de ggz en jeugdzorg. Samenwerking met hen maakt mijn werk anders. Plus dat ik nu op een afdeling werk waar ook de Wmo en Participatiewet zijn ondergebracht. Daar had ik vroeger geen kijk op. 39 Bij het oude maatschappelijk werk was de gemeente alleen geldschieter, die stond ver van ons vandaan. Nu sta ik overal middenin, geen dag is hetzelfde. En ik kan mensen een echt integraal aanbod voor zorg- en hulpverlening doen.’  JONG&AMBTENAAR

ARNHEM DE SMEEROLIE TUSSEN DE AFDELINGEN Als trainee kun je worden ingezet op totaal verschillende werkplekken. Scott de Boer en Naciye Kayhan zijn bij de gemeente Arnhem eerst twee jaar trainee geweest, nu hebben ze allebei een vaste aanstelling op nieuw-gecreëerde werkplekken. Niet alleen hun werkplek verschilt, ook hun motivatie. Scott wil de wereld veranderen, Naciye de samenleving dienen. Scott de Boer Je bent adviseur proces en informatie bij de afdeling programmeren van de gemeente Arnhem. Dat klinkt vaag. ‘Onze afdeling is onderdeel van het cluster openbare ruimte. Wij beheren de gebieden in de stad en voeren programma’s uit in de openbare ruimte. Ik adviseer zes afdelingen die zich bezighouden met stedelijk ontwerp, onderhoud, projecten, beheer en producten. Het gaat bijvoorbeeld om het plannen van projecten voor wegen, groen, parkeren of spelen.’ ‘Ik ben bezig met zowel de inhoud als de processen en wordt overal voor ingezet. Eigenlijk ben ik een soort smeerolie tussen de afdelingen. Momenteel doe ik onderzoek naar nieuw, betaald restafvalbeleid. Een megaproject dat de productbeheerder van de betreffende afdeling niet in z’n eentje kan. Ik help daarbij. Tegelijk ben ik bezig met de nieuwe gemeentelijke rioleringsnota. Dus de ene keer werk ik administratief, de andere keer adviserend of ben ik zelf projectleider.’ Is dat niet lastig? De ene keer een leidinggevende pet en de volgende keer alleen hulpje zijn? ‘Vreselijk lastig! Volgzaamheid past me niet zo. Maar ik zie het als een uitdaging om mezelf uit mijn comfortzone te krijgen. Het is soms best moeilijk niet op de stoel van de projectleider te gaan zitten en ik bemoei me graag inhoudelijk met alles. Gelukkig waarderen mijn collega’s het als ik weer ergens iets van vind.’ 40 Had je als kind ooit gedacht dat je in de rioleringen zou gaan? ‘Nee. Mijn aanloop was een studie planologie, met als vervolgstudie stedebouwkunde. Ik wil de steden veranderen. Na mijn studies heb ik gewerkt bij een adviesbureau en een woningcorporatie. Maar ik had de “trucjes” van woningrenovaties al snel door. Beide organisaties voelden wel dat ik niet helemaal op mijn plek zat. Ik wilde immers de wereld veranderen. Ze adviseerden me bij een gemeente te gaan werken. De onderwerpen die hier voorbij komen, raken namelijk aan de volle breedte van de samenleving.’ Zo kwam je dus bij de gemeente Arnhem terecht. ‘Ja, mijn eerste opdracht was direct al fantastisch. Het was de tijd van decentralisaties en transitie van zorg naar de gemeenten en ik kreeg de abstracte opdracht om voor heel Arnhem het fysieke zorgdomein met het sociale domein te verbinden. Daartussen zit een kloof van jewelste. De één is met ontwikkeling en onderhoud bezig, de ander met zorg en welzijn. Via workshops heb ik gezorgd dat het fysieke domein kennis kreeg van de zorg. En nu ben ik in vaste dienst, op een plek die ze speciaal voor mij hebben gecreëerd.’ JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Scott de Boer  LEEFTIJD: 31 jaar  FUNCTIE: Adviseur proces en informatie  BIJ: Gemeente Arnhem  OPLEIDING: Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen, stedebouwkundige, Technische Universiteit Eindhoven Naciye Kayhan Je werk bij de gemeente Arnhem heeft geen relatie met je twee studies. Hoe komt dat? ‘Klopt. Ik heb bachelor wijsbegeerte en master milieu­ en maatschappijwetenschappen gestudeerd. En ik houd me bezig met jeugdwerkloosheid, onder andere als project ­ leider van het Schakelpunt Onderwijs­Werk, dat mbo­jongeren aan werk helpt. Samen met regiogemeenten, school­ en werkgeversorganisaties ben ik inhoudelijk opdrachtgever van het Schakelpunt.’ Met een schakelpunt hebben jongeren nog geen werk. Of gaat dat tegenwoordig makkelijk, nu de economie weer booming is? ‘Het betreft een kwetsbare doelgroep, soms met lichtverstandelijke beperkingen. Vaak spelen zaken op meerdere 41 levensdomeinen tegelijk of hebben deze jeugdigen zorg nodig. Niet iedereen wordt op school even goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Het nakomen van afspraken kan bijvoorbeeld al een probleem zijn. Het is belangrijk dat onze consulenten goed schakelen tussen partijen en deze jongeren goed begeleiden. Binnen vier jaar moet het Schakelpunt zichzelf overbodig maken. Betrokken partijen moeten elkaar dan gemakkelijk weten te vinden bij het helpen van deze jongeren.’ En je traineeship, had dat iets met wijsbegeerte of milieu te maken? ‘Ook niet. Als trainee kwam ik in 2015 terecht op een technisch project voor openbare ruimte. Ik werd projectleider en heb het toetsproces geoptimaliseerd bij de inrichting van de openbare ruimte. Daarna kreeg ik weer totaal andere op drachten, zoals

JONG&AMBTENAAR REGIO WESTBRABANT D e Regio West-Brabant (RWB) is een samenwerkingsverband van negentien gemeenten. Doel hiervan is de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere de Provincie NoordBrabant, de nationale overheid en Europa. Vooral waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen. REGIONAAL MOBILITEITSCENTRUM Samen met onze negentien gemeenten en partnerorganisaties is de RWB op weg naar één arbeidsmarkt. Het Mobiliteitscentrum West-Brabant is in het leven geroepen om tot een gemeenschappelijke arbeidsmarkt te komen en voert taken uit op het terrein van mobiliteit en flexibiliteit, leren en ontwikkelen en leiderschap. Het Mobiliteitscentrum vervult een regionaal georganiseerde HR-functie. De ambitie is om de talenten van medewerkers in beeld te brengen, kennis te borgen en zo medewerkers te binden en te boeien voor de regio. PUMA (PUBLIEK MAATWERK) De RWB heeft de ambitie om één van de meest innoverende en concurrerende regio’s te worden in Nederland. Om die ambitie waar te maken is het belangrijk om te investeren in verjonging en het behouden van jong talent. Zodoende is in 2014 PuMa (Publiek Maatwerk) opgericht. De PuMa’s vormen een dynamisch zelfsturend team. Binnen de groep is de diversiteit groot PUMA’S THOMAS GOUDSMITS EN KARIN DUBOC waardoor ingespeeld kan worden op de uiteenlopende behoeften van de deelnemende gemeenten. PuMa biedt maatwerk in de vorm van flexibele ondersteuning voor kort- of langdurende projecten. Volgens Thomas Goudsmits fungeren PuMa’s vaak als de verbindende factor: “In mijn rol als PuMa ondersteun ik momenteel drie gemeenten op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ik organiseer overlegmomenten tussen gemeenten, schrijf beleidsstukken en houd alle documentatie bij. Daarnaast zorg ik ervoor dat de opgedane kennis wordt gedeeld binnen de regio en wordt geborgd binnen gemeenten.” Doordat PuMa’s altijd in ontwikkeling zijn verrassen zij vaak met creatieve ideeën en zorgen zij voor een verfrissende blik. Karin Duboc is adviseur pilot zelfrijdend vervoer: “Als PuMa krijg je de kans om aan uiteenlopende projecten te werken. Soms zijn dit innovatieve projecten, soms projecten met een groot maatschappelijk belang. Die veelzijdigheid en afwisseling spreken mij erg aan.”  PUMA AANTAL: 10 LEEFTIJD: 25-35 jaar INDICATIE STARTSALARIS: Schaal 10 WERKERVARING: Traineeship binnen de overheid of minimaal 2 jaar werkervaring in de publieke sector. OPLEIDINGSNIVEAU: HBO, WO OPLEIDINGSRICHTINGEN: O.a. communicatie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, management en sociale geografie. GEVRAAGDE COMPETENTIES: Innovatief, ondernemend, omgevingsbewust, analytisch en resultaatgericht. FUNCTIES: PuMa’s zijn inzetbaar als projectleider, projectmedewerker of beleidsadviseur. PROJECTEN: Tot op heden hebben PuMa’s 43 kort- of langdurende projecten uitgevoerd. BEHOUD VAN TALENT: Er zijn 14 PuMa’s ingestroomd en weer 6 PuMa’s zijn doorgestroomd naar een functie binnen gemeenten of provincie. Dat betekent behoud van jong talent voor het publieke domein. SUBSIDIE: PuMa werd gedurende de pilotfase gesubsidieerd door het A+O fonds en het ministerie van BZK. Vanaf 2016 is PuMa volledig selfsupporting. WEBSITE: www.werkeninwestbrabant.nl/puma/ 42

ARNHEM vroegsignalering van financiële problemen bij burgers. En een onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid bij De Connectie, de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.’ Zijn je twee studies niet zonde van je tijd geweest dan? ‘Nee. Ik vind het belangrijk dat ik breed inzetbaar ben, mijn studies vormen een goede basis. Als één van de weinige trainees heb ik in twee jaar vijf grote projecten waargemaakt. Bovendien is studeren belangrijk voor me. Ik ben binnen mijn familie de eerste met een universitaire opleiding. Mijn grootvader kwam als gastarbeider naar Arnhem. Dit is voor mij de stad waar ik ben opgegroeid, waar ik m’n kansen gegrepen heb. Het geeft een mooi gevoel de maatschappij dan iets terug te kunnen geven. Werken bij de gemeente past in mijn levensfilosofie. Het heeft meer inhoudelijke betekenis dan een functie in het commerciële bedrijfsleven.’   NAAM: Naciye Kayhan  LEEFTIJD: 28 jaar  FUNCTIE: Bestuursadviseur jeugdwerkloosheid  BIJ: Gemeente Arnhem  OPLEIDING: Wijsbegeerte, milieuen maatschappijwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen 43

ZWIJNDRECHT WERKEN ALS VLIEGENDE KIEP Losliggende stoeptegels, renovaties van speeltuinen, de aansturing van gemeentelijke handhavers. Manon Trompetter heeft een gevarieerde baan, ze trekt er regelmatig op uit om contact te maken met inwoners. Manon (26) is adviseur op de afdeling Realisatie van de gemeente Zwijndrecht. Deze afdeling gaat over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. N a een jaar traineeship werkt Manon nu anderhalf jaar op de afdeling Realisatie. Ze is blij met haar werk, haar leuke collega’s en de goede werksfeer. Ook de variatie aan projecten bevalt haar. ‘Ik ben een vliegende kiep op onze afdeling. De ene keer ben ik puur praktisch bezig en de andere keer schrijf ik voorstellen voor het college en de gemeenteraad of beleidsnotities voor mijn afdeling, bijvoorbeeld over sportaccommodaties en jaarplannen’, vertelt Manon. ‘Verder ondersteun ik het management van de afdeling op strategisch niveau en pak ik zaken aan die de hele gemeentelijke organisatie aangaan. Zo heb ik me beziggehouden met verbetering van het meldingensysteem als iemand bijvoorbeeld een losse stoeptegel of een groter probleem, zoals een verkeersonveilige situatie, bij de gemeente meldt.’ Aan een meldingensysteem zitten meerdere kanten. Allereerst moet een melding natuurlijk terechtkomen bij de juiste collega of afdeling, ongeacht hoe de melding binnenkomt. Of het nu via een telefoontje, een app of internet is. Manon: ‘Daarnaast heb ik me gebogen over de klantvriendelijkheid. Via een enquête wilde ik weten of de vragen op onze website helder waren, zodat de melding intern bij de juiste persoon komt. En of de melders tevreden zijn met het antwoord. Op basis hiervan heb ik verbeteringen geadviseerd.’ NAAR BUITEN Manon is ook regelmatig op pad. Voor overleg met collega’s in de regio en om contact te leggen met de inwoners van Zwijndrecht. Want ook bewonersparticipatie zit in haar pakket, wat regelmatig tot leuke bijeenkomsten leidt. Hoe komt ze in contact met bewoners? ‘We kijken naar wat voor buurt het is’, vertelt Manon. ‘Het werkt niet overal om alleen een gemeentelijke brief te bezorgen. Laatst wilden we een speeltuin renoveren, met inbreng van de wijk. Het ging om een wijk waar niet iedereen even goed Nederlands spreekt. Samen met de adviseur speelvoorzieningen ben ik naar de speeltuin gegaan, waar we vooral met plaatjes werkten. Door te stickeren op borden konden ouders en kinderen hun wensen voor speeltoestellen aangeven.’ En onlangs heeft Manon met collega’s een actie georganiseerd in een winkelcentrum. Manon: ‘De openbare ruimte proberen we zoveel mogelijk groen te houden, maar we zien steeds meer tuinen vol tegels. Tijdens een duurzaamheidsmarkt wilden we inwoners enthousiast maken voor een groene tuin. We legden het belang ervan uit en boden de inwoners een boompje of plant aan. En we hebben gevraagd een foto te sturen wanneer het boompje in de tuin staat, zodat we reacties kunnen delen via sociale media.’  44 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Manon Trompetter  LEEFTIJD: 26 jaar  FUNCTIE: Adviseur afdeling Realisatie  BIJ: Gemeente Zwijndrecht  OPLEIDING: Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

PRESENTATIE ROTTERDAM, STAD AAN DE MAAS I n eigen land én internationaal is er veel lof voor de manier waarop Rotterdam zich ontwikkelt. Samen met de stad wil ook de gemeente Rotterdam zich verder ontwikkelen. Dit gaat samen met de veranderende rol van de overheid, die flexibeler moet zijn en meer gericht op burgerparticipatie. Dat gaat niet in één dag, veranderen kost tijd en doorzettingsvermogen. Als jonge professional kun je een belangrijke bijdrage leveren aan deze veranderingen. Jong talent geeft de gemeentelijke organisatie een boost. Ieder jaar laten daarom ruim 1300 stagiairs een frisse wind door de gemeente waaien. Ook bieden we werkervaringsplaatsen aan en gaan jaarlijks ruim 30 jonge talenten aan de slag in ons tweejarig traineeprogramma. Deze trainees werken op verschillende afdelingen aan wisselende opdrachten, die aansluiten bij hun opleiding of talent. Sinds kort hebben we met de drie andere grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag en Utrecht) ook een G4 Traineeprogramma. Hierbij rouleren de trainees iedere zes maanden en krijgen ze de kans een kijkje te nemen in de keuken van andere grote steden. Zo leer je van én met elkaar. Werken voor de gemeente Rotterdam betekent werken voor ruim 630.000 Rotterdammers. Maar het gaat verder. Ook regionaal en landelijk speelt de gemeente een belangrijke rol. Daarom zoeken we mensen met ideeën, die verder kijken dan vandaag en morgen én oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. Bedenk jij bijvoorbeeld een oplossing om wateroverlast in Rotterdam te voorkomen? Of bouw jij mee aan het nieuwe icoon van de stad? Heb jij ideeën om de sociale verbinding in een wijk te verbeteren? Of wil je ondermijnende criminaliteit bestrijden? Dit is slechts een deel van de vraagstukken die een grote bruisende stad als Rotterdam met zich meebrengt. Lijkt het je wat aan de slag te gaan met deze en andere grootstedelijke vragen en je met hart en ziel in te zetten voor de stad en (onze) Rotterdammers? Wil jij alles uit jezelf en je collega’s halen? Breng jij meer daden dan woorden? Welkom. In Rotterdam kan alles wat jij kunt.  WIST JE DAT...  Er 11.852 mensen in dienst zijn van Gemeente Rotterdam  Gemeente Rotterdam hiermee de grootste werkgever in de regio is  Van de medewerkers 53% man is en 47% vrouw  12 % van de medewerkers jonger dan 35 is  Van de trainees die afgelopen 10 jaar gestart zijn nog 75% werkzaam is bij Gemeente Rotterdam  Er zeven clusters zijn die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de stad  Van de medewerkers van de gemeente ongeveer 46% een MBO functie, 35% een HBO functie en 16% een WO functie heeft  De gemeente een jongerennetwerk heeft. JONGR organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor jonge ambtenaren met als hoogtepunt een middag surfen op het strand van Hoek van Holland! 46 JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR

BEKERWINNAARS JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR: AANDACHT VERZEKERD Winnaars van de titel ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar’ kunnen rekenen op leuke aanbiedingen - ook uit Den Haag. Sinds Futur de prijs in 2002 voor het eerst uitreikte, schopten winnaars het tot staatssecretaris, Kamerlid en directeur. Hoe kijken ze terug en wat kunnen jonge ambtenaren van hen leren? Binnenlands Bestuur zocht een aantal ‘oude’ jonge ambtenaren op. DE HUIDIGE JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR: TEUN MEULEPAS 47 JONG&AMBTENAAR

BEKERWINNAARS 2017: Teun Meulepas Kreeg diverse aanbiedingen maar blijft voorlopig lekker bij de provincie Noord-Brabant zitten. ‘E r gaan wel heel veel deuren voor me open die eerder voor mij gesloten bleven. Maar ik blijf er redelijk cool onder’, grijnst de huidige titelhouder Teun Meulekamp (31). Hij won begin dit jaar onder meer door zijn sterke persoonlijkheid, aldus de jury, en omdat hij lef heeft en risico durft te nemen. Een half jaar na de uitreiking is die instelling duidelijk niet veranderd. ‘Conformeer je niet aan een mentaliteit van negen tot vijf of een kantoorcultuur’, adviseert hij. ‘Ga gewoon je eigen gang, zeg desnoods dat je collega’s zich er niet mee moeten bemoeien’, lacht hij zelfbewust. ‘Verzeker ze dat het goed komt, maar dan op jouw manier.’ Teun is beleidsmaker Duurzame Energie bij de provincie Noord­Brabant. Sinds zijn winst heeft hij verschillende aanbiedingen gehad. ‘Drie adviesbureaus hebben me benaderd en ook een politieke partij heeft even gepeild’, lacht hij. ‘Maar zo zit ik niet elkaar.' 'Ik heb het goed naar mijn zin hier bij Noord­Brabant, ik krijg ook heel erg veel vrijheid. Als ik dat vergelijk met vrienden die in het bedrijfsleven werken, heb ik echt de meeste ruimte in mijn werk. Los daarvan, de provincie Noord­Brabant heeft mij heel veel kansen gegeven en ik wil die klus afmaken. Over een tijdje zien we wel weer verder.’ Een hoog salaris, een tevreden manager, een duidelijke planning. Het zijn zaken waar Teun Meulenpas niet zoveel mee heeft. ‘Het gaat mij om het maatschappelijk resultaat, niet zozeer om het geld of een uren overzicht dat perfect is ingevuld. Als mijn klus nog niet af is dan ga ik in mijn vakantie door en andersom wil ik door de week ook de vrijheid hebben om iets anders te doen.’ BEETJE TEGENGAS Zijn advies aan jonge ambtenaren: ‘Conformeer je niet, ga je eigen weg en laat zien wat je waard bent. Geef een beetje tegengas aan collega’s, maar ook aan bestuurders en politici. Als ambtenaar mag je best een beetje politiek zijn, want aan ja­knikkers heeft niemand wat.’ 2006: Wassila Hachchi Werd Kamerlid voor D66 en werkte voor Hillary Clinton tijdens de laatste presidentsverkiezingen in de VS. H et winnen van de Jonge Ambtenaar van het Jaarverkiezing was een belangrijke mijlpaal in haar leven, zegt Wassila Hachchi (36). ‘Pas nu zie ik waarom ik die destijds won. Mijn eindspeech heb ik vanuit mijn hart maar ook zeker vanuit mijn tenen gegeven. Over mijn persoonlijke strijd om jezelf te kunnen zijn, geaccepteerd voelen en jezelf blijven. Die kwetsbaarheid werd op prijs gesteld.’ Ze vertelt dat er na de verkiezing mensen met visitekaartjes op haar afkwamen en dat ze diverse uitnodigingen kreeg om te spreken. Ook Alexander Pechtold belde: Ze werd Kamerlid voor D66. Wassila was talentvol en een fris gezicht in het Haagse. Maar in 2016 stopte ze abrupt met het Kamerlidmaatschap om af te reizen naar de Verenigde Staten en zich bij Hillary Clintons campagneteam te voegen. Ze kreeg daar vanuit Nederland veel kritiek op, omdat ze dat op vrijwillige basis deed en tegelijkertijd wel wachtgeld ontving. Tegenwoordig pendelt ze als sociaal ondernemer tussen de Verenigde Staten en Nederland. Als coach, spreker, trainer en campagneconsultant draait haar werk om de dialoog. Een voorbeeld van een vraagstuk waar ze aan werkt is radicalisering. ‘We begrijpen die jongeren niet. De menselijke connectie ontbreekt compleet bij dit vraagstuk, maar mogelijk ligt daar wel de oplossing.’ Of ze weer ambtenaar wil worden? ‘Het gaat mij niet zozeer om de functie, maar meer om de rol. Ik zou mijn doel kunnen bereiken als ambtenaar, maar ook zeker als sociaal ondernemer.’ In die hoedanigheid werkt ze overigens niet non­profit, maar volgens een businessmodel: komt haar studie bedrijfskunde ook nog van pas. ‘Volgens mij is dat ook de toekomst om maatschappelijke problemen op te lossen, die samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Mijn doel is niet om rijk te worden maar om veranderingen teweeg te brengen die groter zijn dan ikzelf.’ 48 JONG&AMBTENAAR

BEKERWINNAARS 2005: Mark Bressers Leerde hoe hij zichzelf moest presenteren en is nu directeur Regeldruk & ICT beleid Z ijn toenmalige baas bij de ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) meldde Mark Bressers (43) aan voor de jonge ambtenarenverkiezing. Zijn organisatie zorgde onder meer voor digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. ‘Ik deed onder meer het technische deel en het accountmanagement, en heb dus bij veel gemeenten aan tafel gezeten’, vertelt hij. ‘Ik moest het bij wijze van spreken “aan de man” brengen, en dat was leuk en het ging best goed.’ Toen hij in 2005 verkozen werd, leerde hij hoe hij zichzelf moest presenteren en zijn verhaal vertellen. ‘Ga maar eens op een congres staan, of voor een studentenvereniging en leg uit wat je doet’, blikt Mark terug. En daar heb ik in mijn latere carrière profijt van gehad, zegt de huidige directeur regeldruk & ict­beleid bij het Ministerie van Economische Zaken. AMBITIEUS 12 jaar na zijn winst ziet hij met plezier een nieuwe generatie ambtenaren opstaan. ‘De nieuwe, jonge mensen zijn heel ambitieus. Ze weten echt wat ze willen’, zegt hij. ‘Misschien komt het door de recessie die achter ons ligt, maar het valt me op dat ze meer dan één opleiding op hun cv hebben staan. Ze kiezen bewust voor een baan met maatschappelijke betrokkenheid en denken gelukkig niet: Hoe word ik zo snel mogelijk directeur? Zelf is hij dan ‘hoog in de boom’ beland, een echte carrièrejager is hij nooit geweest. Zijn advies aan jonge ambtenaren: pak verschillende dingen aan. ‘Zoek naar zaken die je interessant vindt’, legt hij uit, ‘en blijf niet te lang op dezelfde plek. Wissel zo af en toe van baan. Ga projectmatig te werk en bij twijfel, gewoon doen!’ 2004: Roel Nieuwenkamp Is voorzitter van de OECD en vindt werken bij de overheid intellectueel uitdagender dan bij het bedrijfsleven. R oel Nieuwenkamp (45) heeft inmiddels de Nederlandse bodem voor Parijs verruild, maar is nog steeds trots op de titel die hij in 2004 won. ‘Het was natuurlijk een erkenning voor mijn werk, maar ook voor een teamprestatie’, vertelt hij. Als jonge directeur bij Economische Zaken had hij dan ook wel een hele bijzondere klus succesvol afgerond. ‘We hadden toen net 892 van de 900 tegenstrijdige regels voor ondernemers opgelost.’ ‘De brandweer eiste dat een deur naar binnen open moest, terwijl de politie wilde dat hij naar buiten draaide’, vertelt hij misprijzend. ‘Vervolgens kreeg de ondernemer eerst van de brandweer en toen van de politie een boete. Of dat hotels sprinklers boven het water van het zwembad moesten hebben’, vertelt hij. ‘Iedereen werd daar helemaal gek van.’ INTERNATIONALE CARRIÈRE De toenmalige rijksambtenaar had destijds dus al prima posities bij het ministerie van Economische Zaken, maar maakte sindsdien ook een mooie carrière buiten de Nederlandse grenzen. Momenteel is hij voorzitter van de ‘Organisation for Economic Co­operation and Development’ (OECD). Dat is het internationale comité voor maatschap pelijk verantwoord ondernemen. ‘Een soort ombudsman waar 49 48 verschillende overheden bij zijn aangesloten’, legt hij uit. ‘Als er klachten zijn over ethische kwesties en ondernemingen dan buigen wij ons daarover. Dat kan gaan over de kinderarbeid in de katoenindustrie, of het olieboren in een Afrikaans gorillapark of een klacht tegen de FIFA die het WK in Qatar organiseert’, vertelt hij. Een tip om succesvol te worden? 'Als je altijd doet wat er van je verwacht wordt, dan wordt het hem niet’, grijnst hij. ‘Je moet je eigen weg hierin vinden. En ook actief zijn náást je baan. Je moet wel wat extra’s brengen, opvallen en werken aan je netwerk.’ Werken voor de publieke zaak vind ik echt heel erg leuk, het is intellectueel uitdagender dan bij het bedrijfsleven.’ Lachend: ‘Alleen het salaris is lager.’ JONG&AMBTENAAR

BEKERWINNAARS 2003: Juul Reinking Is directeur van een zorgorganisatie maar wil best terug de ambtenarij in: als dijkgraaf. ‘H et was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om ambtenaar te worden’, vertelt Juul Reinking over de start van haar carrière. ‘Maar ik kwam na mijn studie terecht bij Randstad als intercedent, en werd op een klus gezet bij de Politie Amsterdam. Projectleider van de instroom van surveillanten, en dat ging goed.’ Juul won de titel in 2003. Ze was toen 34 jaar en vervoermanager Bus bij het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB). De vervoerder zat volop in het proces van overheidsorganisatie naar zelfstandige NV. Een mega­klus die haar niet altijd in dank werd afgenomen. ‘Ik heb eens vier weken permanente beveiliging in huis gehad na doodsbedreigingen’, vertelt ze. Toch lukte het haar. Het leverde haar behalve veel respect in eigen kring een jaar lang de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar op. Ook zij kreeg telefoontjes uit Den Haag. Maar ook zij besloot om bij haar werkgever te blijven. Pas vier jaar later koos ze voor een bestuursfunctie op een heel ander vakgebied, in de geestelijke gezondheidszorg. En daarmee is ze alweer een heleboel jaartjes ambtenaar­af. Momenteel is ze directeur van de ‘Roads’, een zorgorganisatie die dagbesteding biedt voor mensen met een achtergrond in de verslaving en psychiatrie. ‘Weliswaar geen overheid, maar toch maatschappelijk betrokken.’ De politieke carrière die lonkte, sluit ze 13 jaar later niet geheel meer uit. ‘Ik heb destijds mooie aanbiedingen laten lopen.’ Maar er is uiteindelijk één functie die ze heel erg graag zou willen bekleden, een droombaan voor haar. ‘Ik zou op termijn heel graag dijkgraaf willen worden’, geeft ze toe. ‘Ik ben gefascineerd door de Nederlandse waterhuishouding en vind alles wat met die functie te maken heeft razend interessant’, lachend: ‘eindig ik misschien toch weer bij de overheid.’ 2002: Medy van der Laan Werd staatssecretaris maar kan de publieke zaak ook heel goed in het bedrijfsleven dienen. D e allereerste titel ging naar Medy van der Laan (49). Toeval of niet, een half jaar later werd ze staatssecretaris van Cultuur en Media in het kabinet Balkenende II. Volgens Van der Laan is de politiek zeker geen logische stap voor een ambtenaar met ambities. ‘De politiek is belangrijk, maar slechts een klein stukje van de publieke zaak. Het is niet voor iedereen, het moet je liggen’, benadrukt ze. ‘Er wordt bijvoorbeeld niet altijd voor de beste oplossing gekozen, maar eerder voor de meest haalbare. Het is een vak apart, daar kan niet iedereen goed tegen.’ Medy is nu voorzitter van EnergieNederland, de brancheorganisatie voor alle energiebedrijven. Ze begon op haar 21e op het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkte onder meer aan de arbeidsmarktstrategie van het rijk, was programmamanager HRM­academie en was projectleider voor de wet BIBOB. Aan haar periode als staatssecretaris (2003­2006) heeft ze goede herinneringen, ook al koos ze aanvankelijk niet bewust voor deze carrièreswitch. ‘Ik ben erin gerold, werd destijds gevraagd.’ Hoe je je carrière moet uitstippelen is voor iedereen verschillend, maar Medy heeft een duidelijk advies. ‘Zoek eerst uit welk terrein je interesseert en zoek daar dan een organisatie. Voor maatschappelijke vraagstukken kun je natuurlijk vooral bij de overheid terecht, maar tegenwoordig ook bij het bedrijfsleven. Kijk maar naar het onderwerp duurzaamheid, veel bedrijven zijn daar volop mee bezig.’ Zelf voelt ze zich thuis in beide werelden. ‘In mijn latere loopbaan heb ik altijd gewerkt op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Vanuit het bedrijfsleven wordt er soms wel een beetje neergekeken op ambtenaren. Maar ik heb dat nooit begrepen, want ik dacht als ambtenaar altijd: ik doe veel leukere dingen dan jij.’  50 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE BEUNINGEN Buitengewoon D e gemeente Beuningen is een groene gemeente met ruimte voor water en strekt zich uit langs de zuidelijke oever van de Waal. In de dorpen Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt wonen ruim 25.000 inwoners. Het karakter van de dorpen, het rijke verenigingsleven en kleine en grote evenementen zorgen voor een goede sfeer om hier te wonen. De gemeente heeft een groot historisch verleden en een landelijke woonomgeving met eeuwenoude boerderijen, molens en een kasteel. Heel eigen voor de dorpen is ook de natuurlijke omgeving van de Waal met zijn uiterwaarden en slingerende dijken. Dit, voor een groot deel nog ongerept gebied, trekt fietsers en wandelaars uit de hele regio. De gemeente Beuningen heeft een gemeentelijke organisatie met een open, flexibele en professionele cultuur. We zijn een organisatie met korte, informele lijnen. Omdat we niet zo groot zijn, heb je als medewerker veel verantwoordelijkheid. We verwachten dan ook betrokkenheid, creativiteit, zelfstandigheid en vernieuwende ideeën. Beuningen is krachtig in beweging. Een organisatie van uitdagen en uitgedaagd worden, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. BEUNINGEN MAKEN WE SAMEN Beuningen maken we samen. En we gaan daarbij uit van de kracht van de samenleving. Als overheid komen we alleen in beeld waar de samen leving ons echt nodig heeft. Vanuit een oplossingsgerichte houding. We werken steeds vaker samen met inwoners, organisaties en bedrijven. We helpen, denken mee en maken mogelijk. Maximaal stimuleren en faciliteren dus! In de toekomst willen we groeien in creativiteit en ondernemerschap. Dus op een andere manier op ­ lossingen zoeken. En durven, doen en risico’s nemen. Beuningen is op zoek naar medewerkers die ondernemend en creatief zijn, maar zeker ook lef tonen. Eigen initiatief wordt ge waardeerd, wat een groot gevoel van vrijheid geeft. In Beuningen maak jij het verschil!  KENGETALLEN/ FEITELIJKE INFORMATIE In Beuningen werken 170 mensen. Hiervan is het merendeel vrouw. Landelijk gezien is dit opvallend. Ook ons percentage deeltijders ligt hoger dan het gemiddelde van Nederland. Het aantal jongeren onder de 35 jaar ligt met 12,5 % net iets boven het landelijk gemiddelde. Deze groep jongeren zoekt elkaar regelmatig op, waarbij ze gezamenlijk activiteiten met jonge ambtenaren uit de regio ondernemen. Als jonge hbo­/wo’er start je meestal in een functie op schaal 8­niveau. Het voordeel van werken in een kleine gemeente is dat je veel meer verantwoordelijkheden in je werk krijgt en je leercurve vaak sneller stijgt dan bij een grotere organisatie. Interesse om te werken in een kleinere gemeente? Laat je dan verder inspireren door onze werving­ en selectiefilm waarin onze eigen (jonge) mensen aan het woord komen. Kijk hiervoor op https://youtu.be/FeK2SHgOlPk 51 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR WERKEN VOOR ‘S-HERTOGENBOSCH. Vrij bijzonder. Bijzonder vrij. V erdiep je in onze organisatie en je ontdekt een modern en uniek concept. De politiek maakt keuzes op hoofdlijnen en bepaalt wát er moet gebeuren. De ambtenaren organiseren het hoe. In een klimaat met veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Ideaal als je initiatiefrijk en creatief bent. Ook op individueel niveau is er ruimte. Om te bepalen hoe en waar je werkt. Om je ideeën te verwezenlijken. Onze uitdaging is helder: hoe verbeter je een stad waar het goed gaat? EEN PRACHTIGE STAD MET EEN STERKE IDENTITEIT Met haar ruim 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische stad. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie en haar Bourgondische levendigheid. Een stad met een sterke identiteit en een modern, dynamisch en bedrijvig karakter. Een ontmoetingsstad bij uitstek. Wie 's-Hertogenbosch bezoekt, ontmoet dynamiek en gezelligheid. 52

JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE WAT HEBBEN WE JE TE BIEDEN? Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leiding gevende ondersteunt en coacht je daarbij. HET BOSSCHE WERKEN In het Stadskantoor werk je volgens het flexibele werkconcept: een concretisering van onze bedrijfsfilosofie. Het werkconcept maakt dat je optimaal kunt functioneren en daarmee presteren. Je werkt waar en wanneer de organisatie je nodig heeft. Door de week, ’s avonds en in het weekend. In de stad, het Stadskantoor, één van de andere gemeentelijke locaties en thuis. HET GEHEIM VAN ’S-HERTOGENBOSCH De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een bijzonder personeelsbeleid. Een actuele beleidsnota met de laatste modieuze trends is er niet. Buitenstaanders karakteriseren dat beleid als ‘erg eigenzinnig’. Deze organisatie zit er niet mee. Het personeelsbeleid wordt hier ook wel ‘het geheim van ’s-Hertogenbosch’ genoemd. Niet omdat er niet over gesproken wordt, maar omdat het niet beschreven is. Wie goed rondkijkt, ziet echter dat het geheim zich in verschillende gedaanten onthult. En wat nog belangrijker is: het werkt.  53

FEITEN & CIJFERS OVER GELD CAO-AFSPRAKEN GEMEENTEN De vakbonden en gemeenten hebben op 4 juli 2017 een principe akkoord gesloten voor een nieuwe cao tot 1 januari 2019. Vanaf 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0% en vanaf 1 januari 2018 nog eens met 1,5%. In het akkoord staan verder afspraken over flexibiliteit en zekerheid, duurzame inzetbaarheid, bewust belonen en banenafspraken. Gedurende de looptijd van de cao moeten 2000 jongeren aan het werk worden geholpen bij gemeenten. Ook moeten uiterlijk in 2024 5250 nieuwe banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. 2000 JONGEREN AAN HET WERK BIJ DE GEMEENTEN OPPASSEN MET SALARISSCHALEN Alle gemeenten gebruiken een vaste salaristabel waarin elke functie wordt gewaardeerd met een salarisschaal. Een salarisschaal bestaat uit meerdere stappen, ofwel periodieken, die lopen van 0 tot en met 11. Een salarisschaal bestaat uit meerdere stappen  SCHAAL 10  SCHAAL 9  SCHAAL 8  SCHAAL 7 Normaliter krijg je als ambtenaar elk jaar een salaris verhoging die bestaat uit één stap omhoog in dezelfde salarisschaal. Als je bijzonder goed functioneert, kun je een extra periodiek krijgen. Als je het einde van de schaal hebt bereikt dan houdt de min of meer automatische jaarlijkse salarisverhoging op. Stel je wilt 2800 euro bruto per maand verdienen. Dat kan zowel in schaal 7, 8, 9 als 10. Maar als je een functie aanvaardt in schaal 8 dan houdt je salaris snel op bij 3293 euro, terwijl het in schaal 10 in de loop der jaren min of meer automatisch doorgroeit naar 4121 euro, ofwel zo’n 25% meer. Als je solliciteert bij de overheid dan is het dus belangrijk niet alleen naar het feitelijke salaris te kijken, maar ook naar de salarisschaal waarin je terechtkomt. 54 JONG&AMBTENAAR

BIJVOORBEELD UTRECHT In de gemeente Utrecht komen jongere medewerkers, voor wie groeiperspectief belangrijk is, niet meteen in een maximumschaal. Als je veel potentie laat zien, maar niet helemaal aan de functie-eisen voldoet, word je in een aanloopschaal aangenomen. Die ligt één schaal onder de schaal die bij de functie hoort. Het kan dus zo zijn dat je solliciteert op een functie in schaal 11, maar start in aanloopschaal 10. Een bepaald salaris bij een functie komt voor binnen verschillende salarisschalen. Het functiehuis van de gemeente Utrecht bestaat uit functies van lbo tot wo+ niveau. Een functie als projectmanager wordt op verschillende niveaus ingevuld, namelijk van schaal 9 - 14. Bij projectmanagers is schaal 9 het niveau waarop starters instromen. Je kunt ook in hogere schalen worden aangenomen, dit hangt af van opleiding, werkervaring en competenties. Het jaar 2017 laat in Utrecht voor reguliere instromers tussen 25-30 jaar het volgende beeld zien, het gaat om brutosalarissen voor bijvoorbeeld deze functies:  beleidsmedewerker financiën, schaal 10, gemiddeld € 3.300, netwerkbeheerder, schaal 9, gemiddeld € 3.500, projectleider, schaal 9, gemiddeld € 3.200,Uitzondering hierop zijn de traineegroepen die altijd op een vast niveau starten. Trainees krijgen het volgende salaris (bruto):  Schaal 9, trede 1 voor hbo, € 2.635, Schaal 9, trede 3 voor wo, € 2.850,ZO PAK IK DIE BAAN! Hoewel de mogelijkheden om over de inschaling te onderhandelen over het algemeen beperkt zijn, moet je goed kijken wat de vacature precies zegt over de inschaling. Soms wordt de vacature wervender gemaakt door enige ruimte te bieden voor een hogere inschaling, bijvoorbeeld met een tekst als: ‘Bij de inschaling bij indiensttreding wordt rekening gehouden met uw kennis en ervaring’. Dit biedt jou enige onderhandelingsruimte en het is belangrijk die optimaal te benutten.  Laat je allereerst door de p&o-medewerker uitgebreid voorlichten over alle regelingen en mogelijk heden.  Vraag de volledige tekst van alle relevante regelingen. Vraag de salaristabel op.  Vraag wat er mogelijk is op het gebied van toeslagen.  Vraag welke inschaling op grond van jouw opleiding en ervaring in aanmerking komt.  Geef vervolgens aan dat je alle ingewikkelde regelingen op je gemak wilt bestuderen. Als je in een hogere schaal terecht wilt komen dan is het vaak verstandig de onderhandeling aan te gaan met de betreffende leidinggevende, of de voorzitter van de sollicitatiecommissie. Deze heeft in het algemeen meer mogelijkheden dan de p&o-afdeling om aan jouw wensen tegemoet te komen. BRON: LEREN.NL (SALARISONDERHANDELING OVERHEID) VEEL GELD VOOR OPLEIDINGEN De uitgaven aan opleidingen zijn in 2016 gestegen naar gemiddeld 1050 euro per medewerker. Gemeenten besteden bijna 2% van de totale loonsom aan opleidingen. Het grootste deel van het opleidingsbudget gaat naar vakinhoudelijke ontwikkeling. In vrijwel alle gemeenten wordt de ontwikkeling van medewerkers ondersteund door regelmatige hr-gesprekken die meestal twee keer per jaar plaatsvinden. 55 JONG&AMBTENAAR €1.050,PER MEDEWERKER VOOR OPLEIDING

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE GEMEENTE HAARLEM Ruimte voor initiatief en innovatie. W il jij meewerken aan een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en professionele organisatie? Dan is werken bij de gemeente Haarlem wat voor jou! In Haarlem werk je voor en met de stad, samen met collega’s, inwoners en ondernemers. Niet alleen voor Haarlem maar ook voor Zandvoort. De organisatie kent verschillende rollen: die van betrouwbare dienstverlener, professioneel opdrachtgever, deskundig regisseur en aantrekkelijke en maatschappelijk bewuste werkgever. Om die rollen goed te kunnen vervullen, ontwikkelt de gemeente zich continu en geeft ruimte aan initiatief en innovatie. Samen werken aan de mooiste stad van Nederland. Wie wil dat nou niet? Stap binnen in een flexibele organisatie waar jij jouw talenten kan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Waar voldoende ruimte is om ervaring op te bouwen binnen én buiten de organisatie. Dat kan onder ander als trainee. In februari 2018 start een nieuw traject. JORI ALKEMADE (28), BELEIDSADVISEUR SOCIALE ZAKEN GEMEENTE HAARLEM “Werken voor de gemeente Haarlem is een bewuste keuze. Ik kan me verder ontwikkelen binnen verschillende domeinen en ik kan mijn baan combineren met het ondernemerschap. Ik run in mijn vrije tijd een webshop. Binnen de gemeente maak ik niet alleen beleid maar mag ook uitvoeren. In co-creatie met inwoners en partners in de stad heb ik het project Power vrouw opgezet. De combinatie werken voor en met de stad maakt mijn werk interessant en uitdagend. En in huis hebben we een ondernemersclub als sparringpartner, dus de stad komt ook letterlijk binnen. “ MARTIJN BOOMS (28), TECHNISCH APPLICATIEONTWIKKELAAR GEMEENTE HAARLEM “Onze gemeente wil een voorloper zijn op het gebied van ICT en het ontwikkelen van eigen software. Deze ambitie spreekt me aan en past bij mijn eigen groei. Bij veel ICT bedrijven zitten de ontwikkelaars 10 uur vast geplakt achter een computerscherm met een koptelefoon op. Zo zie ik mijn toekomst niet. Bij de gemeente is er meer op het gebied van sociale contacten, andere soort omgang met de klant (de burger), meer mogelijk heden voor eigen ontwikkeling en dus een all-round fijnere werksfeer. Dankzij mijn stage wist ik dat het met de werksfeer en het werk zelf goed zat en zei ik volmondig ja op een aanbod om in Haarlem te gaan werken. “  WERKEN VOOR DE GEMEENTE HAARLEM:  De dynamiek van de stad Haarlem en badplaats Zandvoort. Brede regionale samenwerking en tijdelijke klussen in de regio.  Veelzijdig ontwikkelbeleid: Trainingen, kenniscafé, workshops, inspiratiesessies o.a.Summerschool, Agile, Omgevingswet Any where, any time, any device: werken waar en wanneer het handig is. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en Jong Haarlem netwerk Stage, werkervaring, trainee of vacature. Kijk op www.haarlem.nl en volg ons op LinkedIn. 56

COLUMN DE VLOEK VAN HET WATERSCHAPSWERK D oe je het goed, dan hoor je niks. Laat je een steekje vallen, dan staat zomaar je bestaansrecht ter discussie. De vloek van het waterschapswerk noem ik het: belangrijk werk dat door zoveel Nederlanders als vanzelfsprekend wordt ervaren. Toch (of misschien juist daarom) ervaar ik een gevoel van trots als er op een verjaardagsfeestje wordt gevraagd naar mijn werk. Ik vertel er maar wat graag over. Daarentegen begin ik uit mijzelf nooit een gesprek met ‘Hé weet je, ik werk bij een waterschap!’ Wat dat betreft voel ik me – met enkel twee jaar werkervaring – al een echte waterschapper: ik ben onwijs trots op mijn werk, maar wil bescheiden blijven omdat droge voeten vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Je doet immers ‘gewoon’ wat je moet doen. En ook al doet het onderwerp dijkdoorbraak het goed in bijvoorbeeld een tv-serie of documentaire, aantonen wat er mis kan gaan als jij je werk niet doet, is al snel bangmakerij… (vooral tijdens waterschapsverkiezingen). FLOOR VAN DER HEIJDEN  LEEFTIJD: 27 jaar  FUNCTIE: Beleidsadviseur gebiedsontwikkeling  BIJ: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  OPLEIDING: Planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Wat is dan het verschil tussen het waterschapswerk en bijvoorbeeld dat van de brandweer of politie? Waarom is hun bestaansrecht nooit onderwerp van discussie? Simpel: reactief werk is meetbaar (een gebluste brand of een opgepakte crimineel), van preventief werk weet je nooit helemaal zeker of het iets heeft voorkomen. En laat Hollands watermanagement nou net zo in elkaar steken: hoofdzakelijk preventief. Dat maakt het waterschapswerk ontastbaar, dat maakt droge voeten vanzelfsprekend, en dat maakt onbekend en daarmee (helaas) onbemind. Dan komt soms die vraag over het bestaansrecht weer naar boven, worden waterschappers huiverig voor hun baan en wordt er nóg harder gewerkt om een watersnoodramp te voorkomen (preventie x1.000 dus). Een cirkelredenatie die voor mij de vloek van het waterschapswerk omschrijft. Stiekem vind ik dit alles wel wat hebben. Het lijkt waterschappers scherp te houden en het creëert een sterk gevoel van verbondenheid onderling. Het maakt dat ik mij als jonkie wil onderdompelen in dit enorme kennisbassin en erin wil leren zwemmen (ook tegen de stroom in). Het zorgt ervoor dat het oude, grijze imago van de waterschappen mij niet afschrikt maar juist intrigeert. Ik voel me als waterschapper soms zo iemand met CREW achterop zijn rug. Volledig gehuld in zwarte kleding en met een communicatiezender in mijn oor, regel ik samen met mijn collega’s dat de voorstelling elke dag weer kan aanvangen. Als waterschapper werk ik achter de schermen. Met het Nederlandse landschap als toneel werk ik continu aan de planken waarop het allemaal gebeurt. Onzichtbaar doch onmisbaar. Laat mij dus maar rondlopen met WATERSCHAP op mijn rug, dan voelt die vloek voor mij als een zegen.  57 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE KENGETALLEN: Gemeente Waterland ruim 17.000 inwoners KERNEN: Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Monnickendam, Overleek, Purmer, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude. WATERLAND W aterland is een landschappelijke gemeente, die grenst aan grootstedelijk gebied. De dynamiek van enerzijds het beschermde landschap en dorps­en stadsgezicht, en anderzijds de groot stedelijke kansen en problematieken, maakt Waterland een uitdagende gemeente. In de organisatie streven we naar flexibele inzet van medewerkers. Dat doen we in de eigen organisatie, en met andere gemeenten in de regio. Het combineren van opdrachten en taken werkt verrijkend voor de organisatie en voor medewerkers individueel. Met vallen en opstaan, want flexibel is niet altijd eenvoudig, zeker niet voor een kleine organisatie als Waterland. Ook in Waterland is de relatie met de inwoners volop in verandering. 142 MEDEWERKERS:  81 vrouwen  61 mannen Natuurlijk speelt de digitalisering hier een grote rol, vooral bij de directe dienstverlening. Maar ook de initiatief rijke bevolking van Waterland, die aan de gemeente een faciliterende rol vraagt, nodigt uit tot verandering. Om onze rol als gemeentelijke organisatie te kunnen waarmaken, is meer zelfsturing van medewerkers en meer directe interactie met inwoners noodzakelijk. Kortom, een boeiende tijd.  LEEFTIJDSOPBOUW: <25 ­ 35 jaar ­ 26 medewerkers 35 ­ 44 jaar ­ 30 medewerkers 45 ­ 54 jaar ­ 40 medewerkers 55 – 59 jaar ­ 28 medewerkers > 60 jaar ­ 18 medewerkers OPLEIDINGEN:  2,1 % van de loonsom 58

INTERVIEW DE OVERHEIDSMANAGER VAN DE 21E EEUW Als jonge overheids manager kun je vreselijk veel leren van je 60-jarige collega. Overheden zijn nogal ouderwets en dat is soms echt een probleem. Hoogleraar Zeger van der Wal vindt het tijd voor kleine dynamische teams die creatieve oplossingen zoeken. En een overheids manager die meer zelfvertrouwen uitstraalt en stáát voor z’n deskundigheid. D e natuurlijke habitat van de overheidsmanager onderging de afgelopen jaren een metamorfose en de manager moet hierin zijn nieuwe rol vinden. Dat is nogal een uitdaging, zegt bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal. Maar het biedt ook veel kansen, stelt hij gerust. Bij zijn aanvaarding van de Ien Dales leerstoel aan de Universiteit van Leiden en het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, hield hij een oratie over De overheidsmanager in de 21e eeuw. ‘Overheden hebben in feite nog steeds de organisatiestructuur met afdelingen en hiërarchie uit de jaren zeventig, tachtig’, zegt Van der Wal. ‘Alle grote kwesties van deze tijd snijden daar dwars doorheen en vraagstukken worden hierdoor minder goed opgelost.’ 59 De moderne managers moeten ervoor zorgen dat ‘deskundigen uit hun afdelingskoker getrokken worden’. Van der Wal: ‘Vervolgens kunnen ze dan in kleinere dynamische teams tot creatieve oplossingen komen. Dat vereist een bepaald type leiderschap dat zich niet altijd verhoudt tot een ouderwetse bureaucratie, zoals we die nu nog veel zien.’ POPULISME Ook het populisme heeft zijn weerslag op ambtenaren. ‘Het is natuurlijk een wat misbruikt woord,’ geeft Van der Wal toe, ‘want politici zijn altijd al populistisch geweest. Maar tegenwoordig zie je wel steeds snellere leiderschapswisselingen.’ Kiezers worden ongeduldiger. ‘Als reactie op de toenemende maatschappelijke complexiteit zien we een JONG&AMBTENAAR

INTERVIEW verlangen naar simpelheid. Er worden quasi-effectieve oplossingen gesuggereerd die niet altijd realistisch zijn. Hierdoor wordt er aan het gezag van experts getornd’, waarschuwt de hoogleraar. ‘Steeds meer Nederlanders denken dat de burger het net zo goed weet als een topambtenaar, of zelfs beter. De elite wordt ervan verdacht dat die zijn agenda uitvoert, onder het mom van deskundigheid. En dat is een zorgelijke ontwikkeling’, vindt hij. Tegelijk is volgens hem de kloof tussen burgers en de politiek een stuk minder groot dan twintig jaar geleden. Door de nieuwe media worden politici beter gecontroleerd en praat de burger er ook meer over. Van der Wal vindt dat positief. ‘Maar je moet niet vergeten dat er ook mensen zijn die echt wel ergens verstand van hebben. Beleidsambtenaren die zich al twintig jaar met gezondheidszorg of sport bezighouden en daar echt wel wat zinnigs over te zeggen hebben. Er wordt steeds meer met de burger samengewerkt om draagvlak te creëren, bijvoorbeeld in co-creatie.’ VOETBALTAFEL Zeger van der Wal is onder meer verbonden aan de universiteit van Singapore en doceert internationale studenten over de hele wereld. Hij ziet dat overheden overal experimenteren met nieuwe manieren van werken en flexibele organisaties. ‘Innovatie is prima’, zegt hij, ‘maar er zijn ook grenzen, je moet niet doorslaan. Ik zie dan kantooromgevingen die eruit zien als een startup, met een mooi espresso apparaat en een voetbaltafel’, lacht hij. ‘Een sfeertje á la Google, ook om een ander type werknemer aan te trekken. Als je er goede werknemers mee kunt aantrekken, dan ben ik helemaal voor. Maar ik denk dat we de burger ook moeten uitleggen dat de overheid ontzettend belangrijke verantwoordelijkheden heeft. Je kunt het bestuur niet helemaal horizontaal maken, er moeten serieuze beslissingen genomen worden. Het werk van ambtenaren kan ook niet alleen maar ‘leuk’ zijn’, benadrukt hij. Digitalisering is een belangrijk onderwerp waar managers van deze tijd mee te maken krijgen, sociale media zijn daar een onderdeel van. Het is volgens de bijzonder hoogleraar belangrijk dat overheidsmanagers weten hoe de platformen werken. ‘Maar ze hoeven niet de hele dag te twitteren’, voegt Van der Wal er meteen aan toe. ‘Ik neem aan dat ze 60 wel genoeg andere dingen te doen hebben. Overheidsmanagers zouden vanuit hun deskundigheid een ‘first-mover advantage’ moeten creëren zodat ze minder reactief overkomen. En het steeds meer zelf doen, niet per se via de afdeling communicatie. Je kunt op voorhand een beleidsvoorstel bekendmaken en goed uitleggen. Dat geeft een enorme voorsprong.’ Kijk naar onze politici, daar hebben een aantal jaren geleden dertigers en veertigers massaal hun intrede gedaan. MENTORPROGRAMMA Het ambtenarenapparaat vergrijst, daar kunnen we niet omheen. De gemiddelde leeftijd van een ambtenaar is ruim 48 jaar, van managers ligt die leeftijd mogelijk enkele jaren hoger. De vraag is of vijftigers en zestigers weten wat er in de wereld van twintigers en dertigers speelt, of ze flexibel genoeg zijn om de ontwikkelingen bij te houden. Van der Wal ziet hierin geen probleem. ‘Ten eerste is het in Nederland een stuk minder erg dan in andere landen. Kijk naar onze politici, daar hebben een aantal jaren geleden dertigers en veertigers massaal hun intrede gedaan. In andere regio’s zoals Zuid-Europa of Zuid-Azië gaat het er vaak heel anders aan toe. Daar krijg je promotie op basis van senioriteit, kun je überhaupt niet voor je 55e secretaris- generaal worden. Hier in Nederland doen we dat toch voornamelijk op basis van ervaring en prestatie.’ Van der Wal wijst erop dat diversiteit binnen een organisatie niet alleen om geslacht of achtergrond gaat, ook om generaties. ‘Het is volkomen im productief om een oudere generatie af te schrijven, helemaal omdat we tot ons 67e door zullen moeten werken. Het is veel interessanter om te kijken naar mentoring, zodat je de generaties elkaar kunt laten versterken. Als jonge overheidsmanager kun je vreselijk veel leren van je 60-jarige collega’, is zijn overtuiging. ‘Hoe het spel gespeeld wordt, maar misschien ook hoe je werk en gezin het beste kunt combineren. Dan kun je er maar beter van profiteren.’ Anders om kan het ‘jonkie’ volgens de hoogleraar de veteraan weer leren een online beleidscampagne op te zetten. ‘Het bedrijfsleven is daar al een stuk verder mee dan de overheid. Er zijn verschillende onderzoeken geweest waaruit blijkt dat werknemers hierdoor beter gaan presteren. Een win-winsituatie, lijkt mij.’  JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE OPLEIDINGSBELEID: ARNHEM Stad die je moet beleven. W erk jij mee aan spannende ontwikkelingen in de binnenstad, zoals de realisatie van het nieuwe filmtheater? Zorg jij in samenwerking met onze partners dat Arnhems bekendste namen zoals het Modekwartier, Het Gelders Orkest of Introdans nog bekender worden? Maak jij van Koningsdag samen met de ondernemers één groot feest? Of ga je liever écht de wijken in, om samen met buurtbewoners te kijken wat er in de praktijk nodig is? Als je komt werken voor de gemeente Arnhem, is dit slechts een greep uit de mogelijkheden. Arnhem is een stad die je moet beleven. Het is een creatieve, inspirerende en een groene stad vol parken, bossen en landgoederen. Een stad met een eigen dynamiek waar het barst van evenementen. Voor zo’n stad werk je als je werkt voor de gemeente Arnhem. Onze gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 1000 medewerkers, die samenwerken met en voor de stad én voor de samenleving van ongeveer 153.000 Arnhemmers. Het ondersteunen of regisseren van de plannen die in de stad ontstaan is onze taak. Hier komt meer bij kijken dan alleen het controleren of deze plannen binnen de gemeentelijke regels passen. Om dat goed te doen zijn startende en ervaren professionals nodig. Mensen die met plezier willen werken voor en met de inwoners van Arnhem. Wij zoeken mensen die werken vanuit kennis en talent. Mensen die zich verantwoordelijk voelen, lef tonen en risico’s durven nemen. Daarbij mikken we vooral op jonge instromers. Eens per twee jaar starten jonge professionals als trainee. Per jaar hebben wij minstens honderd stagiair(e)s van verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen. En daarnaast werken wij hard aan het scheppen van garantiebanen en werkervaringsplaatsen voor jongeren. Bij ons trekken medewerkers van alle leeftijden zoveel mogelijk samen op, leren ze van elkaar en delen ze hun kennis.  Een uitgangspunt van ons opleidingsbeleid is: 70% leren we in de praktijk, 20% door interactie met collega’s (zoals intervisie) en 10% door formeel leren (zoals het volgen van een training). Een combinatie van deze leervormen is het meest optimaal. Iedereen kan gebruik maken van een zeer divers ‘aanbod’ (op vraag gebaseerd) van workshops en trainingen. PROFIEL MEDEWERKER: Wij zoeken mensen die werken vanuit kennis en talent. Mensen die zich verantwoordelijk voelen, lef tonen en risico’s durven nemen. Daarbij mikken we vooral op jonge instromers. KENGETALLEN: Arnhem heeft ongeveer 153.000 inwoners. De gemeente Arnhem heeft (sinds 1 juli 2017) 1.076 mede werkers (949 fte). INDICATIE STARTSALARIS: Trainees hebben een startsalaris van: € 2577,­ bruto per maand. Bij andere jonge professionals is het startsalaris afhankelijk van de functie. JONGERENNETWERK: Samen met de gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten is een jongerennetwerk opgericht. 61 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE BRAM Brengt beweging G een leidinggevende, geen vaste werkplek, geen vaste functie, maar wel in dienst bij de overheid. Dat is de ambtenaar van de toekomst. Dat is BRAM! De samenleving wordt dynamischer, sneller en veeleisender en dit is terug te zien in het werk van de overheid. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe. Er is behoefte aan flexibel inzetbare adviseurs met een frisse blik, die snel kunnen schakelen én beschikken over de netwerkvaardigheden die nodig zijn om een daadkrachtige overheid weg te zetten. Dat is BRAM. WIE IS BRAM? BRAM is een team van 10 jonge publieke professionals. We zijn in dienst bij 4 verschillende organisaties in Brabant: gemeente Bergen op Zoom, gemeente Oss, gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant. Binnen deze en andere overheidsorganisaties werkt BRAM op een ondernemende en flexibele manier aan maatschappelijke vraagstukken. WAAROM BESTAAT BRAM? BRAM ziet de wereld veranderen. Steeds complexere vraagstukken vragen om nieuwe manieren van denken en om flexibel inzetbare professionals. Daarom leveren we op projectbasis nieuwe denk-, werk- en inspiratiekracht. BRAM gelooft niet in vaste functie profielen. BRAM gelooft juist wel in mensen die op basis van hun competenties, drijfveren en leerdoelen op de juiste plek aan de slag gaan. Met de vrijheid om zelf te sturen. Daarom staat BRAM voor ondernemend, flexibel, verbindend en innovatief. HOE WERKT BRAM? Brammers zijn in dienst van de overheid, bijvoorbeeld gemeente Oss. Binnen die organisatie staat BRAM boventallig op de loonlijst en werkt op opdrachtbasis om zichzelf terug te verdienen. Zo kun je als Brammer in 2 of meer organisaties tegelijk werken aan vergelijkbare of juist verschillende opdrachten. BRAM staat dus met één been binnen, en één been buiten. BRAM geeft daarnaast workshops, inspiratiesessies en creatieve bijeenkomsten om zijn ondernemende manier van werken te verspreiden. BRAM ALS TEAM BRAM komt elke 3 weken bij elkaar voor de ontwikkeling van het team en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is elke vrijdag een samenwerkdag bij 1 van de 4 moederorganisaties; alle Brammers op dezelfde plek, werkend aan zijn of haar eigen projecten. Zo zetten we onze collectieve kracht in bij individuele opdrachten. Zo brengt BRAM organisaties in beweging.  62 JONG&AMBTENAAR

BEUNINGEN LIEVER GEEN BOETES UITDELEN Ze is vanwege haar jonge leeftijd wel eens boos een snotneus genoemd. Maar over het algemeen reageren spijbelende leerlingen en hun ouders positief. ‘Niemand verwacht zo’n jonge leerplichtambtenaar, eerder een oudere, boos kijkende meneer of mevrouw. Het breekt meestal meteen het ijs.’ Anouk Kooijmans (24) is leerplichtambtenaar in Beuningen. nouk is wat gewend en kan alle openhartigheid goed hebben. Zolang het niet persoonlijk is, laat ze een scheldpartij gewoon van zich afglijden. Vooral jeugdigen laten zich bij haar makkelijk gaan, vaak meer dan op school en bij oudere leerplichtambtenaren. ‘Ze zien toch een leeftijdsgenoot in me en gedragen zich daarom natuurlijker. Als ze vloekend bij me zitten, krijg ik bovendien precies de juiste informatie over hun problemen. Ook nemen ze eerder iets van mij aan.’ GOUDEN GREEP Sinds 2015 werkt Anouk bij de gemeente Beuningen. ‘Ik heb pedagogiek gestudeerd, omdat ik graag iets met kinderen, ouders en onderwijs wilde doen. Maar wist niet precies wat. Bovendien was het zonder pedagogische werkervaring moeilijk een baan te vinden.’ Na wat speurwerk kiest ze voor de LOI­opleiding buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in het onderwijsdomein. Het blijkt een gouden greep. ‘Met mijn boa­papieren in bezit had ik gelijk een streepje voor op de arbeidsmarkt’, vertelt Anouk, die na haar LOI­opleiding meteen start met de vakopleiding leerplicht­rmc aan de Bestuursacademie. Maar opeens komt er een functie bij de gemeente Beuningen vrij. ‘Ze zochten een leerplichtambtenaar mét handhavingsbevoegdheid. Beuningen is een kleine gemeente met slechts één leerplichtambtenaar. Daarom is het belangrijk dat ik ook processen­verbaal mag opmaken, anders moet ik steeds een collega uit de regio laten invliegen’, vertelt Anouk. Gelukkig komen processen­verbaal niet vaak voor. Allereerst zet Anouk in op preventie en vrijwillige hulpverlening. Want bijna altijd zit er andere problematiek achter verzuim, zoals motivatieproblemen en vechtscheidingen, waarbij ouders niet op één lijn zitten. Anouk: ‘Ik ga altijd met ouders, leerling, school en eventueel betrokken hulpverlening in gesprek om de oorzaak van het verzuim te achterhalen. En wanneer ik denk dat extra hulpverlening nodig is, schakel ik het sociaal team in.’ 63 A ‘Want ik wil vooral de oorzaak van spijbelen oplossen, geen boetes uitdelen. Alles in mijn werk draait om de toekomst van kinderen. Want zorgen dat kinderen veilig opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen, daar doe je het als leerplichtambtenaar uiteindelijk voor.’   NAAM: Anouk Kooijmans  LEEFTIJD: 24 jaar  FUNCTIE: Leerplichtambtenaar  BIJ: Gemeente Beuningen  OPLEIDING: Pedagogiek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; boa in onderwijsdomein, LOI; leerplicht-RMC, Bestuursacademie JONG&AMBTENAAR

DRENTHE SAMEN EEN WEG ZOEKEN Archeologische vondsten, het leefgebied waarborgen van bijzondere planten en dieren, contact met bewoners. Bij het verdubbelen van het aantal rijstroken van een provinciale weg komt veel kijken. Maarten Duisterwinkel (28) is medewerker projectuitvoering bij de provincie Drenthe. Regelmatig staat hij op informatieavonden voor honderden bewoners, die allemaal hun mening hebben. M aarten begeleidt in Drenthe infrastructurele projecten. Zijn meeste aandacht gaat momenteel uit naar de verdubbeling van de N34, van Coevorden naar Groningen, als secretaris van het projectteam van zes mensen. ‘Ik zorg dat alles loopt zoals moet’, vertelt hij. ‘Denk aan coördinatie tussen de verschillende projecten en taken en het sturen op de planning hiervan. Daarnaast ben ik nog verantwoordelijk voor afronding van een aantal deelprojecten, zoals het natuuronderzoek, de landschappelijke inpassing van de weg en het archeologisch onderzoek.’ Maarten wacht net in spanning op de uitslagen van natuuronderzoek en archeologische proefboringen. ‘Bodemonderzoek kan archeologische vondsten in beeld brengen. Daarna moeten we beslissen over nader archeologisch onderzoek voordat de werkzaamheden beginnen.’ BURGERPARTICIPATIE Na zijn opleiding tot technisch planoloog weet Maarten niet goed wat te doen. Wat is aantrekkelijk werk? Hij kiest voor een werkervaringsplaats bij de afdeling verkeer en vervoer van de provincie Drenthe. ‘Vijf maanden heb ik zo meegekeken bij verschillende projecten, om te onderzoeken waar mijn interesses lagen. Daarna kreeg ik op de afdeling een contract van twee jaar aangeboden.’ Burgerparticipatie vindt Maarten het leukst aan zijn werk. ‘Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de bevolking, om te kijken hoe zo min mogelijk mensen last van de wegverbreding hebben. Daarnaast kunnen de omwonenden belangrijke informatie inbrengen die we op het provinciehuis over het hoofd hebben gezien. Mensen moeten dus kunnen meepraten over de plannen.’ Wegenprojecten kunnen veel weerstand bij omwonenden oproepen, maar Maarten heeft daar geen last van. ‘We hebben het omgevingsmanagement bij dit project goed aangepakt en zijn vroeg met bewoners gaan praten. Zonder concreet plan zelfs, we wisten alleen dat de weg moest worden verdubbeld langs ongeveer het bestaande tracé.’ In zo’n infrastructureel plan is altijd een omgevingsparagraaf opgenomen. Daarin staat hoe je contact legt en samenwerkt met omwonenden. Maarten: ‘Omdat er veel dorpen langs het tracé liggen, hebben we veel gebrainstormd met mensen van dorpsbelangen en winkeliersverenigingen. Samen ontwikkel je dan in werkgroepen de eerste ideeën over de N34.’ Ideeën die vervolgens op het provinciehuis concreet worden uitgewerkt. Waarna alles wordt voorgelegd aan de bevolking, op grote informatiebijeenkomsten. ‘Dan sta je opeens met alle teamleden voor een zaal met 200 mensen, die er allemaal iets van vinden. Door in gesprek te gaan met deze mensen en goed te luisteren, kunnen de plannen nog worden fijngeslepen. Dit contact met de bevolking vind ik echt het allerleukste aan mijn werk.’  64 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Maarten Duisterwinkel  LEEFTIJD: 28 jaar  FUNCTIE: Medewerker projectuitvoering  BIJ: Provincie Drenthe  OPLEIDING: Technische planologie, Rijksuniversiteit Groningen

WERKEN BIJ DE DRECHTSTEDEN “Wie zijn kansen pakt, kan hier groeien” A an de voet van de Randstad liggen de Drechtsteden. Zes gemeenten die hun krachten hebben gebundeld en op een unieke manier samenwerken: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijn drecht en vanaf 1 januari 2018 sluit ook Hardinxveld - Giessendam aan. Samen bedienen zij een regio met zo’n 300.000 inwoners, vergelijkbaar met een grote stad. Dat vraagt om medewerkers van niveau. “De samenwerking binnen dit netwerk en de afzonderlijke identiteit van onze organisaties maken de Drechtsteden een uitdagende plek om te werken voor jonge mensen”, zegt José Heskes, manager P&O bij het Servicecentrum Drechtsteden in een interview. WIE ZIJN KANSEN PAKT, KAN HIER GROEIEN Heskes: “Het netwerk bestaat uit grote (100+) en kleinere gemeenten, maar ook uit verschillende regionale organisaties, zoals de Sociale Dienst, de Belastingdienst en een Shared Service Center. Verder is er een grote diversiteit aan functies en opgaven. Of je nu een baan zoekt in de communicatie, ICT of uitkijkt naar een beleidsfunctie in het ‘groen’ of op maatschappelijk vlak, het is hier te vinden. Bovendien kunnen medewerkers intern van werk plek, opdracht of project veranderen binnen het netwerk. Dat maakt het werk hier afwisselend en uitdagend. Als je een netwerker bent en kansen pakt, kun je hier een mooie groei doormaken.” INTERESSANT EN UITDAGEND WERK “Een netwerk met zoveel verschillende overheidsorganisaties en het soort werk bij de overheid maken het werken hier interessant”, vertelt Heskes. “Gemeenten hebben steeds meer en complexere taken op het gebied van (jeugd)zorg en leefbaarheid. Je kunt dus echt verschil maken voor inwoners van een gemeente. Verder is de politiekbestuurlijke context uitdagend. Je ervaart aan den lijve hoe democratie in de praktijk werkt. Je hebt hier te maken met colleges, gemeenteraden, een Drechtstedenbestuur en een Drechtraad. Er liggen boeiende klussen waar je als jong talent stevig je tanden in kunt zetten.” EIGENTIJDSE WERKGEVER “De Drechtsteden”, vervolgt de manager P&O, “is een moderne werkgever. Dat betekent dat je in je werk veel ruimte krijgt. In veel functies is het zo dat je werk en uren naar eigen inzicht in kan plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. We ondersteunen dat met wat daar voor nodig is: vertrouwen, maar ook mobile devices. Daartegenover staat natuurlijk dat medewerkers rekenschap geven van hun resultaten en dat er ook aan de kant van de medewerker ruimte is voor flexibiliteit.” TRAINEEPROGRAMMA DRECHTSTEDEN Heskes: “In de Drechtsteden werken we graag met jong talent. Jongeren kijken nu eenmaal met een frisse blik naar onze uitdagingen. We zijn net weer gestart met een traineeprogramma Drechtsteden waarbij talentvolle jongeren met een afgeronde universitaire opleiding een uitdagende starters functie krijgen bij een van onze Drechtstedenorganisaties. Hierbij krijgen ze alle ruimte om zich te oriënteren in het werkveld. De functie wordt gecombineerd met een ontwikkel programma gericht op vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Naast de eigen ontwikkeling werkt de trainee samen met een team aan een regionale opdracht. Het programma duurt 1,5 jaar.” WERKEN BIJ DE DRECHTSTEDEN Wil jij weten of er een passende vacature voor je is binnen de Drechtsteden? Of wil je liever automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuwe vacatures? Kijk dan op www.werkenbijdrechtsteden.nl  66 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE JOËL WIEME VERA VAN VLIET Vera van Vliet, communicatiemedewerker bij Servicecentrum Drechtsteden heeft drie verschillende opdrachtgevers in het netwerk: Sportbedrijf Dordrecht, Bureau Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden. Hier werkt ze aan uiteenlopende communicatieopdrachten. “Het leukste aan werken bij de Drechtsteden vind ik mijn functie. Als communicatiemedewerker heb ik de mogelijkheid om voor meerdere organisaties en aan meerdere onderwerpen tegelijkertijd te werken. Sommige mensen krijgen daar misschien stress van, mij houdt het juist fris en scherp. Mijn vak is communicatie, maar het werk is overal verschillend.” Op de vraag hoe zij het vindt om ambtenaar te zijn, antwoordt Vera lachend: “Daar voel ik niks van. Er is vaak nog een negatief beeld over ambtenaren. Maar hier kom je erachter dat er heel veel goede dingen worden gedaan bij de overheid. Bij het Sportbedrijf bijvoorbeeld lever ik een bijdrage om de kracht van sport over te brengen op de Dordtenaar en zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Ik doe mooi werk voor de samenleving.” “De grootste uitdaging in mijn werk is om de boodschap goed over te brengen en mensen echt te raken. Teksten moeten lekker weglezen en communicatiemiddelen moeten aanspreken.” “Ik denk dat ik nooit stop met leren en dat ik hier nog flink kan groeien. In dit netwerk zijn er zoveel mogelijkheden om me te ontwikkelen. Verschillende plekken en steeds weer nieuwe opdrachten verrijken mij, met vakkennis, maar ook op persoonlijk vlak.” Joël Wieme, afgestudeerd in bestuurs- en organisatiewetenschap, is één van de 15 trainees in het Drechtstedelijk traineeprogramma. Momenteel werkt hij bij de afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht. Een deel van zijn week besteedt Joël aan de verzelfstandiging van het theater. Het overige deel van zijn tijd werkt hij aan bijvoorbeeld een onderwerp als de lerende organisatie. “Het traineeprogramma van de Drechtsteden biedt mij de kans aan op meerdere werkplekken in dit netwerk aan verschillende opdrachten te werken”, zegt Joël. “Ook de contacten met de andere trainees zijn prettig om ervaringen uit te wisselen.” Joël vervolgt: “Tijdens mijn werk in Papendrecht heb ik gemerkt dat ik het prettig vind om aan projecten te werken. Die zijn lekker afgebakend. De komende jaren wil ik graag doorgroeien van projectmedewerker naar projectleider. Functies op het snijvlak van strategie en bestuur spreken me erg aan. Daarbij gaat het niet alleen om een goed plan, maar vooral om draagvlak: de juiste mensen betrekken en lobbyen.” Op de vraag wat zijn volgende stap wordt, antwoordt Joël: “De verzelfstandiging van het theater is een prachtige uitdaging. Die opdracht zit er nu bijna op. Mijn volgende stap wordt een soortgelijk en serieus project als dat. Dat zijn projecten die mij ook persoonlijk uitdagen. Je moet er stevig voor in je schoenen staan.” 67 JONG&AMBTENAAR

ACHTERGROND OUDEREN ERUIT/ JONGEREN ERIN Generatiepact Den Haag leidt tot minder ziekteverzuim Gemeenten willen best meer jonge ambtenaren. Maar ja, hoe doe je dat? In Den Haag worden via het ‘Generatiepact’ meer jongeren aangenomen. Het leidt tot een daling van de gemiddelde leeftijd én een daling van het ziekteverzuim. Want niet elke zestiger wil of kan nog op volle kracht deelnemen aan de survival of the fittest. Volgens de jongste cijfers van de Personeelsmonitor Gemeenten neemt het lange en extra lange (> 1 jaar) ziekteverzuim toe. De toename van oudere ambtenaren is een belangrijke oorzaak. Steeds meer werknemers willen dit vóór zijn en bouwen hun loopbaan langzaam af tot de AOW­leeftijd. Tenminste, als hun werkgever die mogelijkheid biedt. Het Generatiepact werkt in Den Haag volgens het 60­80­100 principe, ofwel: 60 procent werken tegen 80 procent van je salaris met 100 procent pensioenopbouw. Bij goed verdienende ambtenaren is 20 procent minder loon vaak geen obstakel. Het huis is bijvoorbeeld bijna afbetaald en/of er staat een aardig spaarcentje op de bank. Bovendien is 80 procent van een hoog salaris nog steeds een hoog salaris. Op deze manier, zo is het idee, kan iedereen fluitend zijn of haar pensioen bereiken. BLIJE JONGEREN PvdA­wethouder Rabin Baldewsingh is razend enthousiast over de effecten van het Generatiepact. De regeling telt inmiddels 500 deelnemers. Behalve blije zestigers leverde het de gemeente ook blije jongeren op. ‘Ongeveer 90 ambtenaren van onder de 35 jaar hebben we inmiddels een fulltime baan kunnen aanbieden’, klinkt het trots. ‘En een bijverschijnsel is dat het ziekteverzuim onder de generatiepactdeelnemers behoorlijk is gedaald. Organisatiebreed is het ziekteverzuim gedaald van 5,5 naar 4,8 procent.’ AANDEEL JONGEREN 48,0 (2016) 16% (2016) 13% (2015) 47,2 (2017) GEMIDDELDE LEEFTIJD Een ingrijpende maatregel om de scheve leeftijdsopbouw tegen te gaan was geen overbodige luxe. Zoals bij veel gemeenten, was ook in Den Haag het ambtenarenapparaat behoorlijk aan het vergrijzen. ‘We zagen een stijging van een gemiddelde leeftijd tot boven de 48 jaar’, legt de wethouder uit. ‘Tegelijkertijd is de jeugdwerkloosheid in onze gemeente hoog. We wilden twee vliegen in een klap slaan door de gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar te verlagen en jongeren in dienst te nemen.’ Maar er is nóg een belangrijke factor waardoor Baldewsingh het Generatiepact wilde invoeren binnen de gemeente Den Haag: de vitaliteit van de oudere ambtenaar. ‘Binnen de 68 JONG&AMBTENAAR

gemeentelijke organisatie heb je veel verschillende werkzaamheden; groenvoorziening, straten vegen, administratief werk en managers, om maar wat te noemen. Daaronder zijn er heel wat beroepen die een fysieke impact hebben. Je wilt een instrument dat de vitaliteit voor die mensen waarborgt.’ Probleem is dat het Generatiepact voor ambtenaren onder schaal 8 niet zo goed bereikbaar blijkt. ‘Het is vooral populair onder de ambtenaren in hogere functies. Mensen die in een lagere schaal zitten maken er te weinig gebruik van’, zegt hij. ‘Het is voor hen minder aantrekkelijk omdat ze minder verdienen. Maar vaak hebben die mensen juist een fysiek zwaar beroep en zouden ze juist moeten afbouwen.’ De wethouder is daarom bezig met een alternatief voor die groep. ‘Ik zit te denken aan een Generatiepact in een andere vorm, een vitaliteitspact. Ik ga daarover graag in gesprek met de vakbonden.’ Het huidige Generatiepact betekent dat een fulltime mede werker twee dagen minder werkt. Daarmee bespaart de gemeente aardig wat geld en daarvan kunnen weer jongeren in dienst worden genomen. ‘Voor oudere ambtenaren is dit een mooie manier om hun laatste werkzame jaren vitaal door te brengen’, zegt de wethouder. ‘Voor de organisatie is het bovendien van belang dat ze kennis en ervaring overdragen aan hun jongere collega’s. En tegelijkertijd brengen de jonge werknemers weer nieuwe kennis mee.’ Volgens de wethouder zijn de positieve effecten van het Generatiepact terug te zien in cijfers. ‘Er is een substantiële daling in het ziekteverzuim onder de oudere groep mensen. Behalve dat is ook de ge middelde leeftijd gedaald naar 47,2 jaar. Vorig jaar was dat nog boven de 48 jaar.’ Ook andere cijfers wijzen uit dat de ouderen regeling impact heeft. Zo is het aandeel van jongeren (tot 35 jaar) gestegen van 13 naar 16 procent. Het ziekteverzuim is historisch laag, al heeft dat niet alleen met het Generatiepact te maken, geeft hij toe. ‘Andere maatregelen hebben hier ook aan bijgedragen, maar het helpt wel.’  WAT IS HET GENERATIEPACT? De overheid probeert meer jongeren aan te trekken. Zo is afgesproken dat er tussen 2013 en 2017 2500 banen voor jongeren zouden moeten komen. Eén van de middelen die ingezet wordt is het Generatiepact. Voor oudere werk nemers wordt het aantrekkelijk gemaakt minder uren te gaan werken. Zo komt er geld beschikbaar voor het aantrekken van jongeren. Er zijn allerlei varianten. Voorwaarde voor de oudere werk nemer is dat hij of zij minstens 50% blijft werken. Inmiddels heeft 35% van de gemeenten een Generatiepact. Ook bij een aantal provincies proberen ze de vergrijzing door middel van zo’n pact tegen te gaan. En in oktober 2017 zetten de bestuurders van Wetterskip Fryslân hun handtekening onder een Generatiepact. Daarmee is het eerste waterschap nu ook over de brug. 69 JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE 3 GEMEENTEN, 1 TEAM D e gemeentebesturen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk willen inwoners en ondernemers een betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Samenwerking maakt dit mogelijk. Wat hen voor ogen staat, is besturen dicht bij de burger in een omgeving die steeds verandert en snel inspelen op vraagstukken die dit oproept. Met dit doel is op 1 januari 2014 een geheel nieuwe organisatievorm van start gegaan: drie zelfstandige besturen en een moderne en robuuste BARorganisatie die de gemeenten effectief en efficiënt ondersteunt. De fusie van de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk tot BAR­organisatie is de grootste gemeentelijke fusie in Nederland. Als organisatie bedienen we meer dan 100.000 inwoners. Met deze 100.000+ kwaliteit kunnen we kleinere gemeenten op een veel hoger niveau bedienen. Het geeft ons ook een krachtiger positie in de regio. Bij ons staat de inwoner altijd centraal. Persoonlijk contact met inwoners: daarin maken wij het verschil. Wij zijn geen organisatie die het altijd beter weet. Wij luisteren, stellen vragen en staan open voor goede ideeën en oplossingen van in woners. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op onze integriteit, de manier waarop we omgaan met gegevens en op de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij hebben grote ambitie op het gebied van dienstverlening aan inwoners. In nieuwe technieken zien wij kansen om de manier waarop we werken te verbeteren. Daarbij blijven we oog houden voor een persoonlijke benadering. Wij verdwijnen niet achter een digitale muur. Er komen veel ontwikkelingen op lokale overheden af. Maatschappelijk, technologisch, demografisch. We staan klaar om er een antwoord op te geven. Allereerst bouwen we aan een uit dagende combinatie van digitale dienstverlening met een persoonlijke touch. Ten tweede vergroten we ons vermogen om inwoners met verschillende belangen en standpunten op een opbouwende manier met elkaar in gesprek te brengen. Zo bouwen wij bruggen over de breuklijnen in onze samenleving. En tot slot zetten we de talenten in onze flexibele organisatie optimaal in voor de steeds veranderende taken en rollen die we hebben.  OPLEIDINGSBELEID: Intern is een belangrijke plek ingeruimd voor de medewerker. Wij zijn ervan overtuigd dat het geluk van een medewerker bepalend is voor het succes van de organisatie. Daarom hebben wij een Centrum voor Ontwikkeling en Mobiliteit en de BARacademie. Daar kan een medewerker terecht voor het inrichten van zijn of haar loopbaan. Er is een relevant en uitdagend aanbod van diverse klassikale workshops en trainingen. Sinds kort is het ook mogelijk om online trainingen te volgen via een eigen online leeromgeving. PROFIEL MEDEWERKER: Wij zijn gewend om eigen verantwoordelijkheid te dragen en te nemen. Innovatieve oplossingen spreken ons aan. Leren en werken zijn voor ons één. KENGETALLEN: 850 medewerkers, waarvan 49% man en 51% vrouw, verder 510 fulltimers en 340 parttimers. JONGERENNETWERK: Jong@BAR is het netwerk voor jonge ambtenaren onder de 40 jaar binnen de BAR­organisatie. Het netwerk organiseert regelmatig activiteiten en bijeenkomsten om te netwerken en zich te laten inspireren. Dit levert vaak een nieuw blikveld én nieuwe ideeën op. 70 JONG&AMBTENAAR

JUSTITIËLE INFORMATIEDIENST  NAAM: Güven Isguzar  BIJ: Justitiële Informatiedienst  LEEFTIJD: 34 jaar  FUNCTIE: Senior test engineer en scrummaster  OPLEIDING: Hbo financiën, economie en management, Saxion Hogeschool Enschede SCRUMMASTER IN EEN AGILEPROCES ‘Winst maken doet me niets. lk wil echt iets betekenen voor de maatschappij, meehelpen de samenleving veiliger te maken.’ Güven Isguzar (34) is senior software test engineer en scrummaster bij het Centraal Digitaal Depot van de Justitiële Informatiedienst in Almelo. D e organisatie zorgt voor archivering en uitwisseling van justitiële gegevens bij onder andere het gevangeniswezen, IND en politie Haaglanden. ‘Mijn afdeling zorgt dat informatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk is voor onze partners. En via applicaties afgebakend bij de juiste personen terechtkomt.’ Güven werkt als test engineer in een team dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van deze applicaties. ‘Daarnaast ben ik scrummaster van ons team. Tegenwoordig is het in ict populair om “agile” te werken, waarbij je de klant vanaf het begin betrekt bij de ontwikkeling van een applicatie. Dit in tegenstelling tot de oude “watervalmethode”, waarbij je applicaties pas laat zien als deze klaar zijn. Als scrummaster zorg ik dat het agile- proces goed verloopt.’ ZELFSTUDIE De Justitiële Informatiedienst is Güvens derde werkgever. Na zijn financieel-economische hbo-opleiding begon hij bij een accountancybedrijf. Maar winsten boeiden hem matig. In zijn vrije tijd bouwde hij websites en applicaties. ‘Ik maakte een Facebook-achtige website, met een applicatie die voorkomt dat discussies uitlopen op scheldpartijen.’ Het programma kwam nooit af. Hij stapte over naar een bedrijf dat applicaties maakt voor ov-bedrijven. ‘Daar heb ik veel geleerd en toen zag ik de vacature bij Justitie, zij beloofden me complexer werk. Dat sprak me aan, en is inderdaad uitgekomen!’ ‘Voor mij is belangrijk dat ik met onze applicaties indirect bijdraag aan een betere samenleving. Het gaat om gevoelige, correcte informatie, waarvan je niet te veel mag geven, maar ook niet te weinig. Het is verantwoordelijk werk. Verder zijn er hier volop mogelijkheden je te ontwikkelen, via trainingen en opleidingen. Daar is de overheid veel sterker in dan het commerciële bedrijfsleven, waar je vaak discussies krijgt over een gewenste opleiding.’ En er liggen tal van andere kansen in de organisatie. Zo maakt Güven deel uit van het interne agile adoption platform, dat kartrekker is om de hele Justitiële Informatiedienst agile te laten werken. ‘Dan praat je opeens op een heel ander niveau mee in besprekingen met directeuren en managers. Er wordt hier daadwerkelijk geluisterd als je met ideeën komt voor betere samenwerking. Mensen met creativiteit worden enorm gewaardeerd.’  71 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR GEMEENTE BARNEVELD Slagvaardig, flexibel, creatief en iedere dag een beetje beter. Iets voor jou? D e gemeente Barneveld is een veelzijdige, slanke, slagvaardige en flexibele organisatie die snel en actief inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving. Dit doen we met medewerkers die trots zijn op hun werk. We zijn een middelgrote gemeente met aantrekkelijke en ambitieuze projecten en voeren veel werkzaamheden zelf uit. In Barneveld houden we van dynamiek, innovatie en vlot schakelen. We doen de dingen graag eenvoudig en goed met als motto: “iedere dag een stapje beter!”. OPEN CULTUUR We houden niet van hiërarchische structuren. We gaan gemakkelijk met elkaar om en werken in een open cultuur met elkaar samen. We zetten graag een goede prestatie neer. Dat doen we in Barneveld door goed naar onze klanten te luisteren. Afspraak is afspraak bij ons. We wijzen onze inwoners en ondernemers ook op eigen verantwoordelijkheden: er zijn veel zaken die ze ook zelf kunnen regelen. Onze dienstverlening passen wij daarop steeds meer aan. JONG TALENT In jong talent investeren we veel. De frisse blik van onze jonge medewerkers houdt ons scherp. Het stimuleert ons om flexibel, creatief, oplossingsgericht en ondernemend te denken en te werken. We bieden jong talent veel ontwikkelingskansen, de ruimte om te groeien en ambities écht waar te maken. Rosa­Marijn Janssen werkt momenteel als adviseur bij de gemeente Barneveld en houdt zicht bezig met het begeleiden van verschillende verandervraag stukken binnen het fysiek domein. Ze is binnen Barneveld begonnen als trainee. WAT DOE JE IN BARNEVELD? Rosa­Marijn: ‘Een van de projecten waaraan ik werk is het meehelpen implementeren van de nieuwe Omgevingswet in de organisatie. Die nieuwe wet vraagt namelijk nog al wat van alle collega’s. We moeten onze werkwijzen veranderen en ook ons gedrag daarop aanpassen. Ik moet kijken wat nodig is om die veranderingen voor elkaar te krijgen en hoe we daarin onze inwoners de beste dienstverlening kunnen bieden. Ik overleg daarvoor veel met collega’s. Het is leuk om dan vooral buiten de bestaande grenzen te kijken en samen naar oplossingen te zoeken.’ WAT BIEDT BARNEVELD JOU? Rosa­Marijn: ‘Barneveld biedt me kansen om door te groeien en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Tijdens mijn traineeship heb ik de mogelijkheid gekregen om de organisatie te leren 72

JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE “ Contacten leggen met de buitenwereld, echt luisteren naar wat mensen zeggen en daar iets mee doen. Daar halen we inspiratie uit!” WIJ BIEDEN….  Ambitieuze projecten en dynamiek voor jong talent. kennen en te ervaren wat bij mij past.’ Het is een ambitieuze gemeente en er zijn veel interessante projecten waar ik nu vanuit mijn nieuwe functie een bijdrage aan mag leveren. Ik leer hier wat het betekent om te werken in een dynamische omgeving met veel verschillende belangen. Daarnaast heb ik leuke collega’s, we werken veel samen en je loopt bij iedereen gemakkelijk naar binnen.   Volop ontwikkelingskansen.  Veel vrijheid bij het uitvoeren van je werk.  Open en laagdrempelige organisatie. JONG BARNEVELD Barneveld heeft een enthousiast netwerk van jonge medewerkers die regelmatig samenkomen om te sparren, te leren en elkaar te inspireren. Ieder vanuit eigen ervaringen en werkveld. Er zijn regelmatig activiteiten. BARNEVELD ACADEMY Barneveld Academy biedt workshops, trainingen en inspiratiesessie voor alle medewerkers over persoonlijk leiderschap, communicatie vaardigheden en vitaliteit en inzetbaarheid. MEER INFO:  Kijk op werkenbij.barneveld.nl en www.barneveld.nl  INWONERS: ± 57.000  MEDEWERKERS: 424  VERDELING MAN/VROUW: 57 / 43 %  Beste Werkgever in 2014 en 2011  MKB vriendelijkste gemeente Gelderland 2016 en 2014 SLAGVAARDIG, FLEXIBEL, CREATIEF EN IEDERE DAG EEN BEETJE BETER. IETS VOOR JOU? 73

 NAAM: Linda Rausch  LEEFTIJD: 29 jaar  FUNCTIE: Financieel consulent  BIJ: Gemeente Gouda  OPLEIDING: Master International Business Administration, VU Amsterdam

GOUDA BETER HIER DAN BIJ EEN BANK Linda Rausch (29) werkt sinds november 2016 als financieel consulente bij de gemeente Gouda. Ze staat verschillende interne afdelingen van de gemeente bij, zoals directie, griffie, financiën en juridische zaken. Een afwisselende baan, ervaart Linda. Ze zit hier meer op haar plek dan bij de Rabobank, waar ze haar carrière ooit begon. ‘Daar was het allemaal wat zakelijker en minder sociaal.’ N aast werkzaamheden rondom de begroting en jaarrekening van de gemeente Gouda bespreekt Linda met de verschillende afdelingshoofden de financiële situatie van de desbetreffende afdeling. ‘Ik kijk dan hoe het ervoor staat met hun budgetten en of ze tegen problemen aanlopen. Als afdelingen bepaalde plannen hebben, moet ik doorrekenen of er financiële ruimte voor is. Zo niet, dan moet ik bedenken hoe hun plannen wel gerealiseerd kunnen worden.’ LIEVER SAMENWERKEN Op haar eigen afdeling is Linda met haar 29 jaar ‘het jonge broekie’. Soms wordt ze er wel speels mee geplaagd, last heeft ze daar totaal niet van. ‘Ik heb fijne, oudere collega’s. Ook de overstap van de financiële wereld naar een publieke organisatie bevalt me goed. Na mijn afstuderen in 2012 werkte ik als risicomanager bij de Rabobank. Hier ben ik na een jaar weggegaan omdat ik de sterke drang had de wereld te ontdekken.’ ‘De Rabobank was een goede werkgever, en ik heb er ontzettend veel geleerd over risicomanagement. Ik heb de verplichte stresstests voor banken mogen uitvoeren en risicomodellen geoptimaliseerd. Superinteressant. Maar als risicomanager bij een commerciële bank voel je niet voor wie je het werk doet. Je werkt heel individueel en ik miste de sociale samenhang en samenwerking met collega’s.’ FIETSEN NAAR MALEISIË Na haar reiservaringen bedacht Linda dat werken bij een publieke organisatie misschien beter bij haar zou passen. Ze had inmiddels met een pick-uptruck een half jaar door Zuid-Amerika gezworven. Met haar echtgenoot Paul, door Chili, Argentinië, Bolivia en Peru. ‘En tijdens een reis door Zuidoost-Azië hebben we duizend kilometer gefietst van Thailand naar Maleisië. Dat was onze huwelijksreis. Paul en ik houden beiden niet van standaardreizen. Op mijn reisblog onedaytrip.nl kun je onze avonturen nalezen.’ Via de website Werken in het Westen kwam Linda in een sollicitatieprocedure bij de gemeente Gouda terecht. Direct al bij het eerste gesprek kreeg ze een goed gevoel bij haar keuze voor een publieke organisatie. ‘Ze stelden me persoonlijke vragen, en waren niet uitsluitend geïnteresseerd in wat ik zelf mijn sterke en zwakke eigenschappen vind. En ik vond het positief dat ze mijn reisblog hadden gelezen. Ook bleek Gouda te werken volgens Het Nieuwe Werken: zelf je dagen indelen, thuiswerken. Veel kan, zolang de afgesproken resultaten maar worden behaald. Het geeft veel vrijheid je eigen functie in te vullen en de balans tussen werk en privé gezond te houden.’  75 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR WERKEN BIJ DE OVERHEID SAAI EN NIET UITDAGEND? Binnen de provincie Drenthe wordt daar anders over gedacht. D e provincie Drenthe typeert zich als een adaptieve netwerkorganisatie. Een organisatie die in dienst van het bestuur snel reageert op maatschappelijke vraagstukken. Onze opgaven zijn steeds vaker complexer van aard en kunnen niet vanachter het bureau opgelost worden. Daarom zoeken we de buitenwereld op en kijken we met elkaar wat goed is voor Drenthe. Dit doen we met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Samen met partners worden mooie resultaten neergezet. Wist je bijvoorbeeld dat Drenthe de eerste regenboogprovincie van Nederland is? En dat we werken aan een duurzaam en energieneutraal Drenthe? Drenthe is dus veel meer dan een mooie fietsprovincie! Ook onze organisatie is volop in ontwikkeling. De wereld om ons heen verandert en de organisatie beweegt mee. Er is veel expertise binnen de teams, van jong tot oud. Jongeren brengen nieuwe ideeën, perspectieven en vaardigheden mee. Tegelijkertijd blijft de oudere generatie scherp en dragen zij de kennis over. Dit zorgt voor een gezonde generatiebalans en dat komt de kwaliteit ten goede. Begin dit jaar zijn er twaalf trainees (Drentalenten) gestart bij de provincie Drenthe in verschillende teams. De trainees zijn jonge, ondernemende en ambitieuze professionals die de handen uit de mouwen steken voor Drenthe. 76

JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE FOTO MARCEL J. DE JONG Trainee aan het woord: Jan-Willem (trainee P&O) “Onze organisatie kenmerkt zich door een open en informele cultuur waardoor iedereen benaderbaar is. Wanneer jouw idee positief kan bijdragen, krijg je de ruimte om dit verder uit te werken en in de praktijk te brengen. Er zijn genoeg kansen en mogelijkheden, dit heb je helemaal zelf in de hand. Ik werk aan verschillende projecten wat zorgt voor veel diversiteit in mijn werk. Geen dag is daardoor hetzelfde!” Niet alleen door het aanbieden van traineeships komen er steeds meer jongeren bij de provincie te werken, ook het generatiepact biedt ruimte voor jonge instroom en een gezonde generatiebalans. JOUW CARRIÈRE Bij Drenthe besteden we veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Samen met je leidinggevende maak je afspraken over jouw loopbaan en welke activiteiten en/of opleidingen je kan volgen. Ook hebben we concernopleidingen waaraan iedere medewerker kan meedoen zoals bijvoorbeeld een cursus bestuurlijkambtelijk samenspel of andere relevante opleidingen voor je werk. Drenthe geeft je de ruimte om te doen wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent! STAGE De provincie Drenthe is altijd op zoek naar stagiaires. Passend bij jouw opleiding en achtergrond zijn er diverse stagemogelijkheden op zowel MBO, HBO als universitair niveau. Als stagiair bij de provincie krijg je goede begeleiding, een moderne werkplek en een passende vergoeding. In 2016 waren er maar liefst 49 stagiaires werkzaam bij de provincie Drenthe. TRAINEESHIP Drenthe staat midden in de maatschappij, tussen de mensen, de bedrijven en haar partners. Als trainee bij de provincie Drenthe doe je in twee jaar tijd veel ervaring op en krijg je de vrijheid om je verder te ontwikkelen. Wil jij bijvoorbeeld projectleider worden? Of werk jij graag mee aan het ontwikkelen van nieuw beleid? Bij de provincie Drenthe bepaal jij je eigen succes. Je volgt trainingen gericht op persoonlijke ont wikkeling, sociale vaardigheden en inhoud. Samen met andere trainees ga je twee leerzame, nuttige en vooral leuke jaren tegemoet waar je de rest van je loopbaan van kan profiteren. Ben jij enthousiast geworden en wil jij samen met ons Drenthe nog mooier maken? Dan komen wij graag met jou in contact (werkenbij@drenthe.nl).  DRENTHE IN CIJFERS  DE FEITELIJKE CIJFERS OP EEN RIJTJE: Fte Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal 441,2 251 248 499  PERCENTAGES VERDELING MAN/VROUW: Man Vrouw 50,3% 49,7% 77

BREDA DE WERKWEEK van Jisk Branderhorst Op zijn 19e werkt Jisk Branderhorst (30) al in de Brabantse gehandicaptenzorg, als groepsleider voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Hij wordt ook lid van de ondernemingsraad én werkt bij andere jeugdzorggroepen. Zo heeft Jisk de zorg goed leren kennen. Wat hem goed van pas komt in zijn werk voor de gemeente Breda. J isk is kritisch over zijn ervaringen in de zorg. Als groepsleider leef je echt met de jongeren in een koker, vertelt hij. ‘De druk ligt vooral op het draaien van de groep, zonder al te veel incidenten. Aan behandeling kom je nauwelijks toe. Ik was één van de weinigen die ouders bezocht en het netwerk aansprak, wat ik raar vond. In de ondernemingsraad hoopte ik verschil te maken, maar dat ging me niet snel genoeg. Het ontbrak aan middelen. In de OR heb ik wel de brede wereld van de zorg leren kennen. Dat was super.’ Vanwege zijn initiatiefrijke karakter bezoekt Jisk in 2014 een meet en match van plaatselijke ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hij wil voor zijn jongeren sportmogelijkheden regelen. Hij komt thuis met de toezegging van een woningcorporatie en een schildersbedrijf om een fitnessruimte te creëren. En met een afspraak met een wethouder van Breda, over het huren van sportaccommodaties tegen verlaagd tarief. Dit gesprek loopt anders dan verwacht. Enkele weken later wordt hij gedetacheerd vanuit zijn gehandicaptenorganisatie bij twee Bredase wijkteams en het beschermd-wonenteam. POSTERS OPHANGEN Jisk wordt klantmanager, het is een geweldige tijd. ‘De transitie van zorg was voor iedereen nieuw en ik werkte met een enthousiaste club mensen. We hadden het gevoel dat we iets gingen veranderen, de stad beter zouden maken. Een droom die we nog steeds hebben. We voerden veel onderlinge gesprekken over onze rol, en met mijn rugzak vloog ik door de wijk om overal posters van ons zorgloket op te hangen.’ Juist een informele aanpak werkt, merkt Jisk. ‘Veel mensen vinden het 78  NAAM: Jisk Branderhorst  LEEFTIJD: 30 jaar  FUNCTIE: Kwaliteitsmedewerker jeugd, daarvoor klantmanager  BIJ: Gemeente Breda  OPLEIDING: Mbo spw, Tilburg JONG&AMBTENAAR

JISK IS VAAK OP PAD. HET LIEFST FIETST HIJ NAAR ZIJN AFSPRAKEN. HIJ GEEFT TRAININGEN EN DOET HUISBEZOEKEN. EN MET Z’N LAPTOP KAN HIJ OVERAL AAN DE SLAG. spannend om met de gemeente te praten. Ze verwachten iemand met een aktentas. Niet iemand die opeens voorstelt om te wandelen of tafeltennissen.’ Jisk doet alles om goed contact met zijn cliënten te krijgen, om echt te begrijpen wat hun zorgbehoefte is. En er geen mensen buiten de boot vallen. ‘De rugzak staat voor mij symbool voor verbinden, met alleen maatwerk komen we er namelijk niet.’ Afgelopen januari stopt zijn detachering, hij heeft nooit veel van zijn organisatie vernomen en wil nog niet stoppen met dromen. Momenteel werkt hij zich in als kwaliteits medewerker Jeugd in Breda. Ook nu wil hij graag contact met 79 cliënten behouden. ‘Omdat je kwaliteit toch alleen kunt beoordelen als je in de héle keten gesprekken hebt. Van jongeren tot tweedelijns zorg, van zorg tot beleid.’  JONG&AMBTENAAR

PRESENTATIE Voor jouw carrière binnen onze 24 gemeenten! GEMEENTEHUIS ALPHEN AAN DEN RIJN WERKENINHETWESTEN.NL WERKEN AAN HET WATER, IN HET GROEN OF VOOR DE STAD – JIJ KIEST! Van de Randstad tot het Groene Hart; wij hebben je veel te bieden. Onze 24 gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers! Werken in het Westen kent kleinere gemeenten met circa 150 medewerkers tot grotere met 800 medewerkers. Werk je bij één van onze organisaties, dan werk je voor de regio. Met volop cultuur en historie, steden en polders, groen en water, strand en zee. Kortom: veelzijdig en voor ieder wat wils. Waar voel jij je thuis? VACATURES, TRAINEE SHIPS, STAGES – REGISTREER JE EN ZIE ZE ALS EERSTE! Naast vaste vacatures, hebben meerdere van onze organisaties regelmatig stageplekken en traineeships. Heb je (nog) geen werkervaring? Ook dan loont het dus om naar onze vacatures te kijken via www.werkeninhetwesten.nl. Als je klikt op ‘banenzoekers’ en dan rechts bovenin een registratie aanmaakt, blijf je bij in het vacatureaanbod dat bij jou past. Via emailnotificaties komen de vacatures rechtstreeks in je inbox. In 2016 hadden onze 24 organisaties gezamenlijk maarliefst 700 vacatures. JOUW INBRENG In een informele en open werksfeer draag jij je steentje bij. Omgevingsbewust, dienstverlenend en met groot verantwoordelijkheidsgevoel. Van ICT tot HRM, Financiën, Juridische zaken en Communicatie. Bevlogen in Welzijn, Veiligheid, Infra of Ruimtelijke Ontwikkeling? Jouw vernieuwende ideeën, samenwerkingsgerichtheid én zelfstandigheid zijn bij ons welkom. JOUW ONTWIKKELING Wanneer je bij één van onze organisaties aan de slag bent, werken we ook aan jouw carrière. Zoals met een uitgebreid trainings-/scholingsaanbod. Of mogelijkheid voor projectuitwisselingen binnen de regio. Via onze jaarlijkse Connect!dag kom je in contact met ambtenaren van alle 24 organisaties. WELKOM!  Zie ook het interview met een van onze medewerksters op pagina 74 en 75. BIJ WERKEN IN HET WESTEN ZIJN AANGESLOTEN:  GEMEENTE Alphen aan den Rijn, Gemeente Amstelveen, Gemeente de Ronde Venen, Gemeente Diemen, Gemeente Gouda, Gemeente Hillegom, Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Katwijk, Gemeente Leiden, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Lisse, Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Noordwijk, Gemeente Noordwijkerhout, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Teylingen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zoeterwoude, Duo+, HLTsamen, Holland Rijnland en Servicepunt 71. 80 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR OVERIJSSEL VRAGEN WAT BEWONERS WILLEN Steden en dorpen helpen de leefbaarheid te vergroten. Een mooiere job valt niet te bedenken. Steden moeten leefbaar blijven, het voorzieningenniveau in dorpen op peil. Stedelijk adviseur Sanne Bonekamp (26) van de provincie Overijssel is veel op pad om samen met bewoners, ambtenaren en andere betrokkenen initiatieven te realiseren voor hun dorp of stad. S anne begint in 2014 als trainee bij de provincie, op de afdeling ruimte en bereikbaarheid, waar ze nu sinds anderhalf jaar een vaste aanstelling heeft. Ze mag zich als trainee meteen buigen over nieuwe vormen van vervoer in het dorp Oldemarkt. Samen met bewoners bedenkt ze een online liftpaal, waar mensen zonder auto een lift kunnen regelen van een dorpsgenoot. ‘Een fysieke paal was eerder elders in de provincie geen succes’, vertelt Sanne. ‘Onze moderne variant van de liftpaal op Facebook sloeg gelukkig wel aan. Ik zie nog steeds vragen en meldingen van dorpsbewoners langskomen voor ritjes tussen dorp en station.’ STADSCAFÉS ORGANISEREN Niet alleen de dorpen, ook de steden kunnen wat meer reuring gebruiken. Zeker als de economische crisis toeslaat en binnensteden steeds leger komen te staan. De provincie wil via het programma ‘De Stadsbeweging’ gemeenten helpen via haar netwerken. Met kennisuitwisseling en waar nodig met financiële bijdragen. Zo worden in Zwolle stadscafés georganiseerd om ideeën voor de invulling van de binnenstad ‘op te halen’. De provincie breidt het initiatief uit naar andere steden in Bemoeienis van de provincie met de binnensteden ligt wel eens gevoelig, merkt Sanne. ‘Maar de provincies zijn echt aan het veranderen. Vroeger maakten we beleid in onze toren en legden dit op aan gemeenten. Nu proberen we meer te helpen om goede ideeën en praktijken elders tot een succes te maken. Voor mij is het heel gewoon om de mensen die wonen en werken in Overijssel te vragen wat zij willen.’  Overijssel. Nu hebben Hengelo, Enschede, Almelo en Deventer vergelijkbare stadscafés. ‘Het zijn plekken waar mensen hun ideeën kunnen pitchen, van geveltuintjes aanleggen tot ‘t organiseren van stadsfestivals. Deze ideeën worden dan met alle aanwezigen besproken, aangevuld en verder uitgewerkt. Mijn rol binnen het totale project is zo veel mogelijk onderlinge verbindingen tussen mensen leggen, binnen en met de gemeente, maar ook tussen de verschillende steden’, vertelt Sanne, die in Overijssel inmiddels ook een onderling netwerk van binnenstadmanagers heeft opgezet.  NAAM: Sanne Bonekamp  LEEFTIJD: 26 jaar  FUNCTIE: Stedelijk adviseur  BIJ: Provincie Overijssel  OPLEIDING: Planologie, Radboud Universiteit, Nijmegen 81

Uw organisatie presenteren aan jong talent? Binnenlands Bestuur JONG & ambtenaar 2019 Als gevolg van jaren van bezuinigingen en vacaturestops raken gemeenten steeds meer vergrijsd en zal de vraag naar jonge ambtenaren de komende jaren sterk stijgen. Door de aantrekkende economie ondervindt de overheid sterke concurrentie van het bedrijfsleven. Bij een deel van studerend Nederland is de overheid een ondergewaardeerde werkgever. Dit heeft onder andere te maken met het imago van de overheid en de onbekendheid over wat de overheid te bieden heeft als werkgever. Met JONG & ambtenaar biedt Binnenlands Bestuur u de toegang tot de ambtenaar van de toekomst. Wilt u ook uw organisatie presenteren aan jong talent? Neem contact op met Sandra de Vries T: 020 – 573 3656 E: sales@binnenlandsbestuur.nl

OLDAMBT KOM, KIJK EN VERWONDER Zet je een eerste stap bij een gemeente, krijg je de opdracht je vooral te verwonderen. Want de gemeente heeft een cultuuromslag nodig. Yoran Tuinstra (25) gaat als digicoach bij de gemeente Oldambt aan de slag. De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke medewerkers ligt boven de 45 jaar. En dat leidt misschien tot wat verstarring. Tijd voor een kritische, jonge blik. ‘V erwonderen’ betekent graag alles melden wat opvalt in de werkwijze van de gemeente. Yoran: ‘Ik en mijn drie mede-trainees kregen alle vrijheid te kijken wat wel en niet goed gaat. Al snel viel me op dat de gemeente werkt vanuit verschillende locaties, waar iedereen met z’n eigen zaken bezig is. Mensen weten niet van elkaar wat ze doen. Hoe kan dat zo zijn?’ ‘Aan de opdracht tot verwonderen zaten best lastige kanten’, vertelt Yoran. ‘Als jonkie kom je in een organisatie waar mensen al jaren op dezelfde manier werken. Ik voelde wat ongemak om als trainee zomaar door de gevestigde orde te banjeren. Anderzijds hadden we betrokkenheid van bovenaf. De burgemeester, de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden stonden allemaal achter de aanpak.’ KOFFIEAUTOMAAT Het ongemakkelijke gevoel verdwijnt snel. Want van hoog tot laag is iedereen nieuwsgierig naar wat de trainees ervaren in hun werk. Van het idee om hun observaties te bespreken in speciale vergaderingen met leidinggevenden wordt al gauw afgestapt, de informatie verspreidt zich sneller via de wandelgangen en tijdens gesprekjes bij de koffieautomaat. Zij eerste job was digicoach, Yoran moest andere medewerkers binnen de gemeente bijstaan bij de invoering van het zaakgericht werken. Contacten met burgers komen dan in één systeem en worden van daaruit verder afgehandeld. Yoran: ‘We hebben 400 medewerkers in Oldambt en allemaal moesten ze leren anders te werken. Met al hun vragen daarover konden ze bij mij terecht. Voor mij was dit een mooie en leerzame opdracht, omdat ik werkelijk overal in de gemeentelijke organisatie kwam.’ Sinds 1 augustus heeft Yoran een vast contract als informatieadviseur. Nu moet hij alles in beeld brengen wat met interne informatiestromen te maken heeft, van software tot telefooncentrale. Yoran: ‘Er komen veel veranderingen op gemeenten af. Zowel vanuit de rijksoverheid als door digitale, technische ontwikkelingen. Voordat we daarin stappen kunnen zetten, moet er eerst een goed beeld ontstaan. Wat doen we precies, welke informatiestromen zijn er? Nu is nog te onduidelijk wie wat precies doet.’   NAAM: Yoran Tuinstra  BIJ: Gemeente Oldambt  LEEFTIJD: 25 jaar  FUNCTIE: Informatieadviseur  OPLEIDING: Hbo facility management, Hanzehogeschool Groningen 83 JONG&AMBTENAAR

GELDERLAND STUREN OP WERK GELUK Ze moet ervoor zorgen dat de programma’s ruimte en wonen, water en gebiedsontwikkeling en een anti-leegstandsprogramma goed ‘bemenst’ zijn. Roos van der Horst (28) is sinds februari 2017 human-resourcesmanager bij de provincie Gelderland. Ze kreeg een kans bij de provincie, nadat ze het onderwijs vanwege de hoge werkdruk had verlaten. ‘I k werk bij de afdeling programmering als leidinggevende van 58 mensen. Ik doe de mensenkant van het personeelsbeleid, zoals de ontwikkeling van mensen, beoordelingsgesprekken, coaching, aannemen en ontslag. Met de inhoudelijke aansturing van prestaties bemoei ik me niet. We werken hier met duaal management, waarbij we de mensenkant en de inhoud uit elkaar trekken.’ Waarom duaal? Hr gaat toch om het totaalbeeld? En nu trekken jullie dat weer uit elkaar. ‘De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de programmamanagers, met wie ik natuurlijk intensief overleg. Maar daarnaast willen wij sturen op talent en werkgeluk. In een team moeten mensen op de juiste plek en lekker in hun vel zitten. De balans in een team moet goed zijn. Als je daar apart aandacht voor hebt, komen mensen meer in hun kracht en dit bevordert hun prestaties.’ Hoe stuur jij op werkgeluk? ‘Het gaat altijd om maatwerk. Wat heeft de persoon nodig, welke ambities heeft hij? Ik scheid werk en privé niet bij voorbaat. Iemand kan privé ergens tegen aanlopen wat doorwerkt in het werk, en andersom. Klassiek zijn mensen die geen “nee” kunnen zeggen, thuis niet en ook op het werk zeggen ze altijd “ja”. Dan kijken we samen hoe dat komt. Zo kom je meestal wel uit op privéomstandigheden en/of ervaringen uit het verleden.’ Een soort therapeutische sessies dus? ‘Nee, bij therapie ligt de grens. Ik hou wél van persoonlijke coaching, dan hebben mensen er thuis ook wat aan. Minder goed functioneren komt bijna altijd door een combinatie van privé en werk. Maar als het te zwaar wordt, verwijs ik door naar ervaren coaches of een psycholoog.’ 84 JONG&AMBTENAAR

Vinden oudere medewerkers het niet lastig dat je zo jong bent? Ik zou daar wel moeite mee hebben... ‘Eén medewerker vond het moeilijk met me te praten vanwege mijn leeftijd. Door dat direct op tafel te leggen, brak wel meteen het ijs. Daarna ging het goed. Mijn leeftijd levert dus geen probleem op. We hebben hier het systeem “Kies je eigen hr­manager”. Met zeven hr­managers voor 500 medewerkers, die allemaal mogen aangeven welke leiding gevende ze willen. Dus de mensen kiezen me zelf.’ Da’s leuk, je eigen leidinggevende kiezen. Ik kan me voorstellen dat je trots bent als iedereen jou wil. ‘In de praktijk krijgt iedereen evenveel voorkeurstemmen. We hebben filmpjes gemaakt, waarin we onszelf voorstellen. Maar wel allemaal gelijkwaardig, met hetzelfde script. Het is niet zo dat we campagne voeren met posters “Stem op mij”.’   NAAM: Roos van der Horst  LEEFTIJD: 28 jaar  FUNCTIE: Hr-manager, afdeling programmering  BIJ: Provincie Gelderland  OPLEIDING: Pabo, Hogeschool Arnhem NijmegenUniversiteit Rotterdam

JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE WIST JE DAT…  Van de laatste lichting 14 van de 15 trainees bij ons zijn blijven werken? GELDERSE gelukszoekers G elukszoekers, dat zijn we bij de provincie Gelderland. Eigenlijk is dat een heel mooi woord, gelukszoeker. Iemand die op zoek is naar geluk. Daarmee bedoelen we dat we werkgeluk hoog in het vaandel hebben staan. De juiste mensen op de juiste plek. Dat klinkt logisch, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Het vraagt om zelfreflectie en te willen ontdekken waar je gelukkig van wordt en waar je goed in bent. OP ZOEK NAAR TALENT We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een goede balans creëren voor zichzelf in werk en privé, maar vooral dat mensen doen waar ze talent voor hebben. Het Gelders Traineeship biedt jonge, ambitieuze professionals een ultiem podium voor talentontwikkeling. Daarmee bedoelen we dat je niet steeds maar moet verbeteren (van een 5 een 6 proberen te maken) maar juist je talenten mag laten excelleren, zodat je van een 8 een 9 kan maken. LEER- EN ONTWIKKELPROGRAMMA Ons leer- en ontwikkelprogramma is uniek. In tegenstelling tot andere trainee ships is ons leertraject op jou en jouw persoonlijke ontwikkeling gericht. Tijdens deze trainingen leren we je niet om een betere manager of verkoper te worden, maar juist een betere versie van jezelf. Het gaat om het herkennen van patronen bij jezelf en het oplossen van belemmeringen die in de weg kunnen staan om te doen waar je goed in bent. Dat klinkt psychologisch en dat is het ook. Maar het werkt! START NIEUW TRAINEESHIP IN FEBRUARI 2019 In februari 2019 starten we met de vierde editie van Het Gelders Traineeship. Heb je interesse? Neem gerust eens contact op via Facebook of LinkedIn, of stuur een mailtje naar traineeship@gelderland.nl.   We inhousedagen organiseren om studenten en pasafgestudeerden kennis te laten maken met wat de provincie doet?  Je ook zelf een dagje mee kan lopen met een van onze trainees? Als je interesse hebt, kun je mailen naar traineeship@gelderland.nl.  We ook bezig zijn met een verkenning voor andere talent- en ontwikkelprogramma’s, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of statushouders? 86

COLUMN ONGEMAKKELIJK EN VERSLAVEND H ollands Kroon is geen gemeente zoals veel anderen. Toen ik er in 2013 als trainee aan de slag wilde, ging het bij de wervingsprocedure al anders en soms zelfs een beetje raar. Het begon met een pitch voor drie directeuren die in rode stoelen zaten (denk aan The Voice) en omdraaiden als zij overtuigd waren dat ik paste bij de Gemeente. Het ging dan over de kernwaarden; lef, contact, bevlogenheid, respect en vertrouwen. De tweede ronde ging over mijn creativiteit en sociale vaardigheden. Ik kwam kandidaten tegen waarvan ik dacht; ‘als ik daar maar nooit mee hoef samen te werken, dat trek ik echt niet’. Achteraf bleek juist die persoon één van mijn lievelings­mede­trainees. Van hem leerde ik dat het leven soms best relaxed mag zijn. ANNE-MARLEEN DIJKHUIS  LEEFTIJD: 29 jaar  FUNCTIE: Organisatie-Adviseur  BIJ: Gemeente Hollands Kroon  OPLEIDING: Bestuurskunde en organisatie wetenschappen aan de VU in Amsterdam  Het filmpje van de visie is terug te vinden op Youtube: De Stip Hollands Kroon 2018 Daarnaast was er een opdracht om van een stel blokken een kunstwerk te maken. Het doel van die opdracht is me tot op de dag van vandaag nog steeds niet helder en ik geloof ook niet dat ik echt goed heb meegedaan. Soms is het dus zo, dat je te veel buiten je comfort zone zit. Dan kun je helemaal niet meer presteren of jezelf zijn. Het is juist zoeken naar een balans tussen uitdaging, spanning en elementen die je kent of kunt. Mijn tweede trainee­opdracht was precies in deze balans. Ondanks dat ik dat toen zelf niet zag. Mijn opdracht was om de transitie van de organisatie naar zelfsturende teams vorm te geven, ik moest instrumenten ontwikkelen die aansloten bij de visie en gingen helpen om deze verandering te maken. Tijdens deze opdracht had ik het gevoel dat ik continu uit mijn comfort zone was. Achteraf gezien weet ik dat als je dat doet, je veel over jezelf leert. Want op het moment dat je in aanraking komt met een uitdaging val je terug op je “ware ik”. Voor mij een belangrijk moment, omdat ik niet zo goed wist wie ik ben, waar ik voor sta en wat ik goed kan. Ik gun het iedereen om dit te ervaren, binnen of buiten de overheid. Ik geloof er dan ook in dat de dragers van de organisatie ervan overtuigd moeten zijn dat dit uiteindelijk van toegevoegde waarde is en hierin durven te investeren. Aan alle ambtenaren (jong en oud) kan ik daarom alleen maar zeggen, ga het aan! Het maakt het werken bij de overheid nog mooier.  87 JONG&AMBTENAAR

BAR-ORGANISATIE  NAAM: Gerben Zegelaar  FUNCTIE: Programmamanager sociaal domein.  LEEFTIJD: 30 jaar  BIJ: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk  OPLEIDING: Bestuurskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam VRIJHEID DOOR HET NIEUWE WERKEN Na je opleiding bestuurskunde, hupsakee, als ‘groentje’ zomaar het gemeentelijk beleid in. Hoe pakt dat uit? ‘Je kunt jezelf bewijzen en mooie stappen maken als jonge ambtenaar’, vindt Gerben Zegelaar. ‘Zeker als je beschikt over een gezonde dosis energie, enthousiasme en doorzettingskracht.’ G erben (30) is sinds kort programmamanager sociaal domein voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, de BAR-organisatie. ‘In mijn vorige functies merkte ik dat vooral samenwerking tussen beleid en uitvoering belangrijk is voor goede resultaten. Kennis en ervaring gecombineerd met onbevangen denken’, vertelt Gerben. De BAR-organisatie is niet Gerbens eerste werkplek. Hij begint in de gemeente Barendrecht, in 2010. Het is een periode waarin het werk niet voor het oprapen ligt. ‘Maar ik kreeg een kans, met een stagevergoeding. En mijn eerste opdracht was meteen ontzettend gaaf.’ Als een soort preinformateur moet hij vóór de gemeenteraadsverkiezingen alvast de overeenkomsten en verschillen in kaart brengen tussen alle lokale verkiezingsprogramma’s. In augustus 2010 krijgt hij in Barendrecht een vaste aanstelling. Hij houdt zich dan bezig met cultuur, welzijn en kinderopvang. ‘Een groot en daarom pittig pakket, maar dat maakte het juist leuk en gevarieerd. Ik kwam overal.’ ZWEMBAD Als ‘tussendoortje’ vraagt de gemeente Gerben om programma regisseur vastgoed en accommodaties te worden. ‘Ik moest onder andere onderzoek doen naar de mogelijk88 heden van volledige privatisering van het lokale zwembad. Dat bleek niet haalbaar. De gemeente heeft daarom de lokale BV van de commerciële exploitant overgenomen, met als gevolg een aanzienlijke kostenreductie.’ NIEUWE WERKEN Wanneer in 2014 Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ambtelijk gaan samenwerken, ontstaat er een volledige herindeling van functies en banen. Gerben komt in dienst van de BAR-organisatie en houdt zich daar bezig met de sturing en inkoop van jeugdzorg. ‘Zorginkoop blijft een lastige klus voor gemeenten. Je komt in een werkveld waar regelgeving en beleidskeuzes op het gebied van sturing en inkoop, keuzevrijheid en continuïteit van zorg op gespannen voet met elkaar kunnen staan.’ Werken voor een gemeente biedt superveel voordelen, ervaart Gerben. ‘Wat je doet raakt het dagelijks leven van mensen. Je bereikt resultaten die ertoe doen. Dat geeft voldoening, tegelijkertijd vraagt het om zorgvuldigheid en inlevingsvermogen. Ook is binnen de BAR-organisatie Het Nieuwe Werken doorgevoerd. Dat biedt veel vrijheid. Ik beheer mijn eigen agenda en voel me bijna eigen baas. Ik moet natuurlijk resultaten bereiken, maar kan het allemaal doen op een manier die het beste bij me past.’  JONG&AMBTENAAR

FEITEN & CIJFERS OVER AMBTENAREN DE GELUKKIGE AMBTENAAR Werken bij de overheid maakt best gelukkig, zo blijkt uit het ‘Geluksonderzoek’ dat Binnenlands Bestuur uitvoerde. Ze waarderen ‘geluk in het algemeen’ met het rappor tcijfer 7,6. En ook als het om hun werk gaat, zijn ze redelijk gelukkig: 7,2. Hierbij geldt: hoe jonger, hoe gelukkiger op het werk. Driekwart van de jongeren (18-35) waardeert geluk op het werk met een 7 of een 8. Bij de groep tussen 36 en 55 is dat twee op de drie. Van de oudere ambtenaren (55+) geeft 58 procent een 7 of een 8. Ook leuk: de ambtenaar is gelukkiger in de liefde dan de werknemer buiten de overheid. DEELTIJD WERKEN Ruim een derde van alle mede werkers binnen de overheid werkt korter dan 36 uur per week (deeltijd). Dat is lager dan het landelijk gemiddelde (54%). Verhoudingsgewijs werken de meeste mensen in deeltijd bij gemeenten (41%). Ook bij provincies (38 procent) en de rechtelijke macht (35%) wordt relatief vaak in deeltijd gewerkt. TER VERGELIJKING: BIJ DEFENSIE WERKT SLECHTS 4% IN DEELTIJD. 41% AMBTENAREN BIJ GEMEENTE WERKT IN DEELTIJD WEINIG GAMERS Zowel ambtenaren als niet-ambtenaren ontspannen het liefst door films, series of andere tv-programma’s te kijken. Ook wandelen, slapen, lezen en sporten zijn veelgenoemde manieren om te relaxen. Opvallend is dat ambtenaren ter ontspanning veel meer sporten (56% tegen 40%) en minder gamen (8% tegen 12%) dan niet-ambtenaren. AMBTENAREN SPORTEN MEER DAN NIETAMBTENAREN (56%-40%) MEER BEWEGEN Vraag hoe een ambtenaar eruit ziet en je krijgt een beschrijving van iemand die achter een bureau zit. Maar ambtenaren willen best graag bewegen en ze vinden dat niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid. Liefst 70% van de ambtenaren vindt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat ze onder werktijd meer kunnen bewegen. Bijvoorbeeld door een sportruimte in te richten. VAKER GRIEP Ambtenaren melden zich vaker ziek dan niet-ambtenaren. 5,8% tegen gemiddeld 4,3%. Wel zijn ambtenaren minder lang ziek, ze zijn gemiddeld 19 dagen afwezig. Andere beroepsgroepen zitten gemiddeld 22 dagen thuis. De voornaamste oorzaak voor het ziekmelden is griep of verkoudheid, vooral in de wintermaanden. Voor één op de vijf medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen is het ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd. Werkdruk is de grootste boosdoener. 89 JONG&AMBTENAAR

NETWERKEN NETWERKEN VOOR JONGE AMBTENAREN GEMEENTE A Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn/Boskoop/ Rijnwoude Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem B Bernheze en Maasdonk Best/Veldhoven Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen en OudBeijerland Bloemendaal Breda Bronckhorst C D Capelle ad Ijssel Cuijk, Grave, Mill De Bilt Delft Den Bosch Stad Den Haag Den Haag Diemen Dordrecht E Ede NAAM Jong Beleg Jong Almere DNA Jong Amersfoort JAN JAN Jong Arnhem Jonge ambtenaren netwerk JONG! Hoeksche JAN Jonge ambtenarennetwerk Bloemendaal Jong Breda Jong Bronckhorst Jong Capelle Young Professionals CGM Built Jong Delft Jong Bosch Young The Hague Jong Den Haag Jong Diemen Jonge ambtenarennetwerk Drechtsteden De Poema’s poemas@ede.nl built@debilt.nl youngprofessionals@delft.nl jongbosch@s-hertogenbosch.nl mail@youngthehague.nl jongdenhaag@denhaag.nl jong@diemen.nl jong@breda.nl E-MAIL jongbeleg@alkmaar.nl jongalmere@almere.nl dna@alphenaandenrijn.nl jan@amsterdam.nl jan@apeldoorn.nl jongarnhem@arnhem.nl 90 JONG&AMBTENAAR

GEMEENTE Eindhoven Emmen NAAM YDE Y’ers G H Enschede Groningen Haaksbergen Haarlem Haarlemmermeer Harderwijk Heerlen Helmond Hoorn L M N O P R Houten Leiden Maastricht Nieuwegein Nijmegen Oss Purmerend Roosendaal Rotterdam S Schagen Schiedam Sittard-Geleen Soest T U Stichtse Vecht Tilburg Twenterand Uden Utrecht Utrechtse Heuvelrug V Veghel Venlo Voorst Z Zaanstad Zoetermeer Zwolle Jong Enschede JNG JAH! Jong Haarlem JAM Noah Challenge Heerlen HYP Jonge Steen Jong Houten Jong Leiden Jongvereniging Maastricht Frisbee AMBiTieus Nijmegen JOss YUP Jong Roosendaal Jong’R Jong Jongerennetwerk Schiedam Insight Jans VOORUIT! JAM JAGT JONG JAU! Januh Jong en Smaakmakend Club 3.5 JongVoorst Zaans Groen Sweet, Jonge Ambtenaren Jong Zwolle jong-smaakmakend@veghel.nl jongvoorst@voorst.nl zaansgroen@Zaanstad.nl sweet@zoetermeer.nl jongzwolle@zwolle.nl jonghaarlem@haarlem.nl jam@haarlemmermeer.nl jongeambtenaren@harderwijk.nl challenge@heerlen.nl hyp@helmond.nl jongesteen@hoorn.nl jonghouten@houten.nl jongleiden@leiden.nl frisbee@nieuwegein.nl jongerennetwerk@nijmegen.nl joss@oss.nl yup@purmerend.nl jong@roosendaal.nl jongr@rotterdam.nl jonge-ambtenaren@schiedam.nl insight@sittard-geleen.nl jans@soest.nl jam@tilburg.nl jagt@twenterand.nl jong@uden.nl jau@utrecht.nl E-MAIL yde@eindhoven.nl jongerennetwerk@groningen.nl 91 JONG&AMBTENAAR

PROVINCIE Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland WATERSCHAPPEN Hoogheemraadschap van Delfland Waternetwerk NAAM AanZ JAF JA Jong Gelderland JOPLA LINK Young at heart FR!S Jonge ambtenaren provincie Overijssel JongstLeden JatZee ProZHA NAAM Jong Delfland Jong Waternetwerk Waterschap Hollandse Delta Waterhoos Waterschap Rivierenland Waterschap Waternet Stroom Waterschap Zuiderzeeland YP Bodem en Water REGIONAAL Bestuursdienst OmmenHardenberg Metropoolregio RotterdamDen Haag Noord Nederland Overkoepelend netwerk van Brabant Regio Achterhoek Regio Noord Nederland Regio Twente Regio West Brabant Jong waternet Jong ZZL Jong STRONG NAAM Jong Ommen-Hardenberg Jong MRDH JANNNetwerk BY JAA JANN Twentse Jonge Ambtenaren PUMA’s Regiogemeenten Zuid-Holland Frisse Blik jannbestuur@gmail.com info@netwerkby.nl bestuur@jongeambtenarenachterhoek.nl jannbestuur@gmail.com info@twentsejongeambtenaren.nl E-MAIL jongstleden@provincie-utrecht.nl jatzee@zeeland.nl prozha@pzh.nl E-MAIL jongdelfland@hhdelfland.nl jongwaternetwerk@gmail.com waterhoos@wshd.nl info@stroom-rivierenland.nl fris@noord-holland.nl jongzzl@zuiderzeeland.nl E-MAIL aanz@drenthe.nl jongeambtenaren@fryslan.nl jong.gelderland@prvgelderland.nl jonger.jongerenplatform@provinciegroningen.nl linkjongeren@prvlimburg.nl youngatheart@brabant.nl fris@noord-holland.nl 92 JONG&AMBTENAAR

NETWERKEN REGIONAAL Stadsregio Arnhem Twente NAAM Jonas TJA Veiligheidsregio Haaglanden Jong VRH MINISTERIES * Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Financiën Infrastructuur en Milieu OCW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veiligheid en Justitie VWS OVERIG Algemeen Algemeen Algemeen Belastingdienst Hartman YP Europe ITO Jonge Ambtenaren Dag Netwerk Jong Leefomgeving PBL Rijksoverheid Rijksvastgoedbedrijf Sociaal Domein UWV VNG Trainees Vrouwelijke rijksambtenaren Ygenwijs JONGe RIJKe Vrouwen YGENWIJS * Op het moment dat dit jaarboek naar de drukker ging, waren de namen en mailadressen van de netwerken van nieuwe ministeries nog niet bekend. NAAM Jong BZK VerYBZ Jong Defensie JongEL&I JoFi JIM Jong OCW Jong SZW NextVenJ Jong VWS NAAM Futur Piazza Jong Rijk Stichting Jonge Ambtenaren Jong Belastingdienst HYPE ITO Rijkstrainees Jonge Ambtenaren Dag Jong Leefomgeving PBL Young Jong Rijk Jong Rijksvastgoedbedrijf Jong Sociaal Domein jong@uwv E-MAIL info@tjadag.nl jongvrh@vrh.nl E-MAIL jongbzk@minbzk.nl verybz@minbuza.nl jongdefensie@mindef.nl jongel&i@minez.nl jongfinanciën@minfin.nl jim@minienm.nl jongocw@minocw.nl jongszw@minszw.nl nextvenj@minvenj.nl jongvws@minvws.nl E-MAIL info@futur.nl secretaris@jongrijk.nl info@jongeambtenarendag.nl jong@belastingdienst.nl contact@hypenetwerk.eu ito@werkenbijhetrijk.nl info@jongeambtenarendag.nl bestuur@jongleefomgeving.nl pblyoung@pbl.nl communicatie@jongrijk.nl postbus.rvb.jong@rijksoverheid.nl jongsociaaldomein@gmail.com jong@uwv.nl gemeentetrainee@vng.nl 93 JONG&AMBTENAAR

 NAAM: Nicole Ploeger  LEEFTIJD: 26 jaar  FUNCTIE: Handhavingsjurist, projectleider woningbouw, projectleider implementatie Omgevingswet  BIJ: Gemeente Waterland  OPLEIDING: Hbo rechten, master staatsen bestuursrecht Universiteit van Amsterdam

WATERLAND TWEE PETTEN, ÉÉN BOUWHELM Drie petten heeft Nicole Ploeger (26) op, waarvan één eigenlijk een bouwhelm is. Maar die ligt meestal in de kast op kantoor. Bij de gemeente Waterland is Nicole zowel handhavingsjurist, projectleider woningbouw als ambtelijk voorbereider van de nieuwe Omgevingswet. Een drukke job. Of gedragen de Waterlanders zich zo keurig en wordt er weinig gebouwd? ‘H et is inderdaad een pittige baan’, lacht Nicole. ‘Gelukkig heb ik als handhavingsjurist een toezichthouder die de constateringen voor mij doet. Soms moet ik naar de rechtbank, maar in principe valt dit mee. En voor mijn functie als projectleider hoef ik slechts sporadisch bouwprojecten te bezoeken. Wel heb ik er attributen voor, zoals een bouwhelm en een hesje. Maar die liggen meer in de kast dan dat ik ze op heb.’ De drie functies laten zich goed verenigen in één baan, vertelt Nicole. Vooral de afwisseling telt. Projectleider worden was geen kwestie van carrièreplanning. De Omgevingswet en handhavingsjurist passen wel bij haar opleidingen hbo rechten en master staats- en bestuursrecht. INFORMELE AANPAK Nicole: ‘Op dit moment kost de implementatie van de Omgevingswet mij veel tijd, voor bezoek aan congressen en afstemmingsbijeenkomsten met de regio. Mocht de hoeveelheid werk toch uit de hand lopen, dan mag ik juridische dossiers uitbesteden aan een extern juristen kantoor.’ Vindt ze het niet moeilijk om de burgers van Waterland steeds lastig te vallen met juridische procedures? In de samenleving is regelmatig kritiek op gemeenten die burgers soms voor niet-belangrijke zaken dwingen tot de hoogste rechters. ‘In principe vertegenwoordig en adviseer ik het college, dus neem ik niet zelf de besluiten’, vertelt Nicole. ‘Als handhavingsjurist vind ik het belangrijk om er met de inwoner zelf uit te komen, als die mogelijkheid er is. Ik heb liever een informele aanpak dan een gang naar de rechter. Dat is ook efficiënter, een rechtsgang duurt vaak jaren. En als er een juridische middenweg is, dan adviseer ik dit het college zeker. Daarentegen zijn regels er niet voor niets, die moeten gewoon nageleefd worden.’ STEVIG IN DE SCHOENEN ‘Een informele aanpak wordt ook steeds belangrijker, bijvoorbeeld in het omgevingsrecht. Daar maakt het zelfs deel uit van het beleid. Je hoeft dan niet meer bij een rechter aan te komen als je niet eerst serieus met de burger hebt gesproken. Zo ga je in gesprek met iemand die een illegaal bouwsel heeft. In principe moet het gesloopt, maar samen kun je toch kijken of er mogelijkheden zijn.’ Roepen dit soort gesprekken niet veel irritatie op? ‘Mensen zijn niet altijd blij met mijn komst. Maar ik verkies een persoonlijk gesprek boven een juridische brief. Zo creëer ik begrip. Het is inderdaad geen functie die voor iedereen is weggelegd. Je moet er wel stevig voor in je schoenen staan.’  95 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR DE PROVINCIE OVERIJSSEL een ambitieuze werkgever D e provincie Overijssel is een eigentijdse, innovatieve werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Een werkgever die bijdraagt aan de directe woon, werk en vrijetijdsomgeving van de Overijsselaar. Wij willen de verwachtingen van onze inwoners waarmaken, of beter nog overtreffen. Elke dag weer. Jij als medewerker bent hierbij dé cruciale factor, want het succes van de provincie Overijssel hangt ook van jóu af. Daarom bieden we je een uitdagende en inspirerende werkomgeving en geven we je alle ruimte om je te ontwikkelen. Wat wij van jou vragen? Resultaatgerichtheid, openheid en bevlogenheid. Dat zijn onze kernwaarden. En natuurlijk plezier in je werk. Daar stellen we graag wat tegenover: respectvol werkgeverschap, een inspirerende werkomgeving, ruime ontwikkelmogelijkheden en prima arbeidsvoorwaarden. Plus ruimte en mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen. ONZE AMBITIES De provincie Overijssel gaat voor een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als duurzaamheid, openbaar vervoer, natuur, landbouw, economie en samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten. De provincie werkt veel op basis van projecten. Dit zorgt voor afwisseling in je takenpakket. Niet de provincie Overijssel staat op de voorgrond, je werkt aan concrete projecten voor de inwoners van onze provincie. Meer weten wat we doen? Kijk op www.overijssel.nl We willen een organisatie zijn waar medewerkers zich thuis voelen. Een organisatie die open is in haar handelen, beloften waarmaakt en af gerekend kan worden op haar prestaties. Een organisatie die professioneel en betrouwbaar is en oog en oor heeft voor haar inwoners en voor wat zich in de omgeving afspeelt. Een organisatie die zich richt op de toekomst. Waar samenwerking niet alleen binnen de muren van het provinciehuis maar ook daarbuiten vanzelfsprekend is. INVESTEREN IN MENSEN Ons HRM­beleid is gericht op het vergroten van de flexibiliteit van onze organisatie, zodat we goed kunnen inspelen op de veranderende opgaven. Wij investeren in mensen door in te zetten op de sterke punten van onze medewerkers (talentgericht werken) en het versterken van de inzetbaarheid en flexibiliteit. We vinden het belangrijk dat je zelf de regie voert over je inzetbaarheid en ontwikkeling. Onze medewerkers krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,­ voor 5 jaar om cursussen en opleidingen te volgen. JE BENT VAN HARTE WELKOM! We nodigen jongeren van harte uit om bij de provincie te solliciteren. We hebben veel mogelijkheden. Kijk daarvoor op www.werkenbijoverijssel.nl. We hebben een eigen traineeprogramma en zijn ook aangesloten bij het trainee programma van de Talenten regio. Hierin werken veel gemeenten uit de regio Zwolle samen. Zo kan je van binnenuit kennis maken met verschillende overheidslagen. 96

JONG&AMBTENAAR PRESENTATIE OVER OVERIJSSEL Er werken bijna 800 medewerkers bij ons. De verhouding man/vrouw is 50/50. 2/3e is fulltimer en 1/3e parttimer. Ook heb je de mogelijkheid stage te lopen bij de provincie. Stages die aansluiten bij jouw interesse: variërend van inhoudelijk beleidsadvies, bestuur lijke aangelegenheden, juridisch, personeel, facilitair tot communicatieve werkzaamheden. Je kunt bijvoorbeeld meelopen of een onderzoek bij ons uitvoeren. En je kunt je aansluiten bij het netwerk Jonge ambtenaren. HET PROVINCIEHUIS De provincie Overijssel zit in een monumentaal gebouw in het hart van Zwolle. Het provinciehuis is goed bereikbaar en voorzien van moderne faciliteiten. Kortom, een aangename werkplek. We hebben een flexibel kantoorconcept. Je kiest je plek op basis van de activiteit die je die dag doet. Voor zover je die dag niet ergens in de provincie of thuis aan de slag bent. De voordelen? Je zit nooit op dezelfde plek, je spreekt veel verschillende collega’s en ook thuiswerken is mogelijk. Wil je meer weten over ons kantoorconcept? Je kunt filmpjes vinden op YouTube. JE ARBEIDSVOORWAARDEN Je arbeidsvoorwaarden bij Overijssel concurreren absoluut met het bedrijfsleven. Je krijgt ruimschoots de kans om te studeren en jezelf te ontwikkelen. En het grote verschil met andere werkgevers is dat je arbeidsvoorwaarden niet direct zijn gekoppeld aan één specifieke functie. Je kunt tijdens je loopbaan verschillende functies uitoefenen, van gelijkwaardig niveau, of doorgroeien naar een hogere functie. Zo blijft je loopbaan af wisselend, vol nieuwe uitdagingen. GEÏNTERESSEERD? Kijk op www.werkenbijoverijssel.nl en maak een jobagent aan om op de hoogte te blijven!  97

INHOUD 34 88 8 74 44 22 98 16 81 JONG&AMBTENAAR

GARANTIE VAN EEN BAAN & PERSOONLIJKE ONTWIKKELING WERKEN ALS PROFESSIONAL IN DE PUBLIEKE SECTOR Als hoogopgeleide young professional kun je overal aan de slag. Ben jij ready voor de eerste of volgende stap in jouw carrière? Hoe kies je dan voor de baan die het beste bij je past? En biedt jouw volgende stap voldoende uitdaging en mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Aethon helpt je hierbij! Wij verbinden talentvolle young professionals aan organisaties met publieke taken. Jouw doelstellingen en ambitie zijn de leidraad in onze zoektocht naar de juiste opdracht en opdrachtgever. Zo leiden wij jouw talent in goede banen. AETHON AECADEMY Zodra je in dienst komt bij Aethon, krijg je toegang tot de Aethon Aecademy. Hierin hebben wij voor jou een aantrekkelijk pakket aan geaccrediteerde opleidingen, trainingen, workshops en intervisie-momenten klaarstaan. Wij solliciteren graag bij jou! • Landelijk actief • • • • > Meer dan 12 jaar ervaring Actief bij meer dan 300 organisaties in de publieke sector Uitzendondernemer van het Jaar 2017 Top 10 snelst groeiende bedrijven van Nederland www.aethon.nl/aandeslag

Ben je jong en ambtenaar? En wil je je verder ontwikkelen als overheidsprofessional? Kom dan naar de Bestuursacademie Nederland! Als grootste opleider voor het openbaar bestuur helpen wij je graag verder in je carrière. Met een compleet aanbod aan trainingen en erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen. Gegeven door trainers die zelf in het openbaar bestuur werken en dus weten wat er in jouw werk speelt! Bestuursacademie Nederland: betrokken, vernieuwend en inspirerend. Met aanbod dat bij jou past. Voor de nieuwe generatie overheidsprofessionals. Join us now! Inloopspreekuur HBO Bachelors en Masters Kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek tijdens ons inloopspreekuur. Hierna ga je met een helder advies en antwoord op al jouw vragen de deur uit. Inloopspreekuur Data: Donderdag 7 december Donderdag 8 februari Vrijdag 9 maart Donderdag 23 augustus Tijd: 14.00 - 21.30 uur Locatie: Marathon 5, 1213 PC Hilversum Meld je aan via www.bestuursacademie.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
Home


You need flash player to view this online publication