69

gemeentelijke organisatie heb je veel verschillende werkzaamheden; groenvoorziening, straten vegen, administratief werk en managers, om maar wat te noemen. Daaronder zijn er heel wat beroepen die een fysieke impact hebben. Je wilt een instrument dat de vitaliteit voor die mensen waarborgt.’ Probleem is dat het Generatiepact voor ambtenaren onder schaal 8 niet zo goed bereikbaar blijkt. ‘Het is vooral populair onder de ambtenaren in hogere functies. Mensen die in een lagere schaal zitten maken er te weinig gebruik van’, zegt hij. ‘Het is voor hen minder aantrekkelijk omdat ze minder verdienen. Maar vaak hebben die mensen juist een fysiek zwaar beroep en zouden ze juist moeten afbouwen.’ De wethouder is daarom bezig met een alternatief voor die groep. ‘Ik zit te denken aan een Generatiepact in een andere vorm, een vitaliteitspact. Ik ga daarover graag in gesprek met de vakbonden.’ Het huidige Generatiepact betekent dat een fulltime mede werker twee dagen minder werkt. Daarmee bespaart de gemeente aardig wat geld en daarvan kunnen weer jongeren in dienst worden genomen. ‘Voor oudere ambtenaren is dit een mooie manier om hun laatste werkzame jaren vitaal door te brengen’, zegt de wethouder. ‘Voor de organisatie is het bovendien van belang dat ze kennis en ervaring overdragen aan hun jongere collega’s. En tegelijkertijd brengen de jonge werknemers weer nieuwe kennis mee.’ Volgens de wethouder zijn de positieve effecten van het Generatiepact terug te zien in cijfers. ‘Er is een substantiële daling in het ziekteverzuim onder de oudere groep mensen. Behalve dat is ook de ge middelde leeftijd gedaald naar 47,2 jaar. Vorig jaar was dat nog boven de 48 jaar.’ Ook andere cijfers wijzen uit dat de ouderen regeling impact heeft. Zo is het aandeel van jongeren (tot 35 jaar) gestegen van 13 naar 16 procent. Het ziekteverzuim is historisch laag, al heeft dat niet alleen met het Generatiepact te maken, geeft hij toe. ‘Andere maatregelen hebben hier ook aan bijgedragen, maar het helpt wel.’  WAT IS HET GENERATIEPACT? De overheid probeert meer jongeren aan te trekken. Zo is afgesproken dat er tussen 2013 en 2017 2500 banen voor jongeren zouden moeten komen. Eén van de middelen die ingezet wordt is het Generatiepact. Voor oudere werk nemers wordt het aantrekkelijk gemaakt minder uren te gaan werken. Zo komt er geld beschikbaar voor het aantrekken van jongeren. Er zijn allerlei varianten. Voorwaarde voor de oudere werk nemer is dat hij of zij minstens 50% blijft werken. Inmiddels heeft 35% van de gemeenten een Generatiepact. Ook bij een aantal provincies proberen ze de vergrijzing door middel van zo’n pact tegen te gaan. En in oktober 2017 zetten de bestuurders van Wetterskip Fryslân hun handtekening onder een Generatiepact. Daarmee is het eerste waterschap nu ook over de brug. 69 JONG&AMBTENAAR

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication