70

PRESENTATIE 3 GEMEENTEN, 1 TEAM D e gemeentebesturen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk willen inwoners en ondernemers een betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Samenwerking maakt dit mogelijk. Wat hen voor ogen staat, is besturen dicht bij de burger in een omgeving die steeds verandert en snel inspelen op vraagstukken die dit oproept. Met dit doel is op 1 januari 2014 een geheel nieuwe organisatievorm van start gegaan: drie zelfstandige besturen en een moderne en robuuste BARorganisatie die de gemeenten effectief en efficiënt ondersteunt. De fusie van de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk tot BAR­organisatie is de grootste gemeentelijke fusie in Nederland. Als organisatie bedienen we meer dan 100.000 inwoners. Met deze 100.000+ kwaliteit kunnen we kleinere gemeenten op een veel hoger niveau bedienen. Het geeft ons ook een krachtiger positie in de regio. Bij ons staat de inwoner altijd centraal. Persoonlijk contact met inwoners: daarin maken wij het verschil. Wij zijn geen organisatie die het altijd beter weet. Wij luisteren, stellen vragen en staan open voor goede ideeën en oplossingen van in woners. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op onze integriteit, de manier waarop we omgaan met gegevens en op de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij hebben grote ambitie op het gebied van dienstverlening aan inwoners. In nieuwe technieken zien wij kansen om de manier waarop we werken te verbeteren. Daarbij blijven we oog houden voor een persoonlijke benadering. Wij verdwijnen niet achter een digitale muur. Er komen veel ontwikkelingen op lokale overheden af. Maatschappelijk, technologisch, demografisch. We staan klaar om er een antwoord op te geven. Allereerst bouwen we aan een uit dagende combinatie van digitale dienstverlening met een persoonlijke touch. Ten tweede vergroten we ons vermogen om inwoners met verschillende belangen en standpunten op een opbouwende manier met elkaar in gesprek te brengen. Zo bouwen wij bruggen over de breuklijnen in onze samenleving. En tot slot zetten we de talenten in onze flexibele organisatie optimaal in voor de steeds veranderende taken en rollen die we hebben.  OPLEIDINGSBELEID: Intern is een belangrijke plek ingeruimd voor de medewerker. Wij zijn ervan overtuigd dat het geluk van een medewerker bepalend is voor het succes van de organisatie. Daarom hebben wij een Centrum voor Ontwikkeling en Mobiliteit en de BARacademie. Daar kan een medewerker terecht voor het inrichten van zijn of haar loopbaan. Er is een relevant en uitdagend aanbod van diverse klassikale workshops en trainingen. Sinds kort is het ook mogelijk om online trainingen te volgen via een eigen online leeromgeving. PROFIEL MEDEWERKER: Wij zijn gewend om eigen verantwoordelijkheid te dragen en te nemen. Innovatieve oplossingen spreken ons aan. Leren en werken zijn voor ons één. KENGETALLEN: 850 medewerkers, waarvan 49% man en 51% vrouw, verder 510 fulltimers en 340 parttimers. JONGERENNETWERK: Jong@BAR is het netwerk voor jonge ambtenaren onder de 40 jaar binnen de BAR­organisatie. Het netwerk organiseert regelmatig activiteiten en bijeenkomsten om te netwerken en zich te laten inspireren. Dit levert vaak een nieuw blikveld én nieuwe ideeën op. 70 JONG&AMBTENAAR

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication