84

GELDERLAND STUREN OP WERK GELUK Ze moet ervoor zorgen dat de programma’s ruimte en wonen, water en gebiedsontwikkeling en een anti-leegstandsprogramma goed ‘bemenst’ zijn. Roos van der Horst (28) is sinds februari 2017 human-resourcesmanager bij de provincie Gelderland. Ze kreeg een kans bij de provincie, nadat ze het onderwijs vanwege de hoge werkdruk had verlaten. ‘I k werk bij de afdeling programmering als leidinggevende van 58 mensen. Ik doe de mensenkant van het personeelsbeleid, zoals de ontwikkeling van mensen, beoordelingsgesprekken, coaching, aannemen en ontslag. Met de inhoudelijke aansturing van prestaties bemoei ik me niet. We werken hier met duaal management, waarbij we de mensenkant en de inhoud uit elkaar trekken.’ Waarom duaal? Hr gaat toch om het totaalbeeld? En nu trekken jullie dat weer uit elkaar. ‘De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de programmamanagers, met wie ik natuurlijk intensief overleg. Maar daarnaast willen wij sturen op talent en werkgeluk. In een team moeten mensen op de juiste plek en lekker in hun vel zitten. De balans in een team moet goed zijn. Als je daar apart aandacht voor hebt, komen mensen meer in hun kracht en dit bevordert hun prestaties.’ Hoe stuur jij op werkgeluk? ‘Het gaat altijd om maatwerk. Wat heeft de persoon nodig, welke ambities heeft hij? Ik scheid werk en privé niet bij voorbaat. Iemand kan privé ergens tegen aanlopen wat doorwerkt in het werk, en andersom. Klassiek zijn mensen die geen “nee” kunnen zeggen, thuis niet en ook op het werk zeggen ze altijd “ja”. Dan kijken we samen hoe dat komt. Zo kom je meestal wel uit op privéomstandigheden en/of ervaringen uit het verleden.’ Een soort therapeutische sessies dus? ‘Nee, bij therapie ligt de grens. Ik hou wél van persoonlijke coaching, dan hebben mensen er thuis ook wat aan. Minder goed functioneren komt bijna altijd door een combinatie van privé en werk. Maar als het te zwaar wordt, verwijs ik door naar ervaren coaches of een psycholoog.’ 84 JONG&AMBTENAAR

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication