83

OLDAMBT KOM, KIJK EN VERWONDER Zet je een eerste stap bij een gemeente, krijg je de opdracht je vooral te verwonderen. Want de gemeente heeft een cultuuromslag nodig. Yoran Tuinstra (25) gaat als digicoach bij de gemeente Oldambt aan de slag. De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke medewerkers ligt boven de 45 jaar. En dat leidt misschien tot wat verstarring. Tijd voor een kritische, jonge blik. ‘V erwonderen’ betekent graag alles melden wat opvalt in de werkwijze van de gemeente. Yoran: ‘Ik en mijn drie mede-trainees kregen alle vrijheid te kijken wat wel en niet goed gaat. Al snel viel me op dat de gemeente werkt vanuit verschillende locaties, waar iedereen met z’n eigen zaken bezig is. Mensen weten niet van elkaar wat ze doen. Hoe kan dat zo zijn?’ ‘Aan de opdracht tot verwonderen zaten best lastige kanten’, vertelt Yoran. ‘Als jonkie kom je in een organisatie waar mensen al jaren op dezelfde manier werken. Ik voelde wat ongemak om als trainee zomaar door de gevestigde orde te banjeren. Anderzijds hadden we betrokkenheid van bovenaf. De burgemeester, de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden stonden allemaal achter de aanpak.’ KOFFIEAUTOMAAT Het ongemakkelijke gevoel verdwijnt snel. Want van hoog tot laag is iedereen nieuwsgierig naar wat de trainees ervaren in hun werk. Van het idee om hun observaties te bespreken in speciale vergaderingen met leidinggevenden wordt al gauw afgestapt, de informatie verspreidt zich sneller via de wandelgangen en tijdens gesprekjes bij de koffieautomaat. Zij eerste job was digicoach, Yoran moest andere medewerkers binnen de gemeente bijstaan bij de invoering van het zaakgericht werken. Contacten met burgers komen dan in één systeem en worden van daaruit verder afgehandeld. Yoran: ‘We hebben 400 medewerkers in Oldambt en allemaal moesten ze leren anders te werken. Met al hun vragen daarover konden ze bij mij terecht. Voor mij was dit een mooie en leerzame opdracht, omdat ik werkelijk overal in de gemeentelijke organisatie kwam.’ Sinds 1 augustus heeft Yoran een vast contract als informatieadviseur. Nu moet hij alles in beeld brengen wat met interne informatiestromen te maken heeft, van software tot telefooncentrale. Yoran: ‘Er komen veel veranderingen op gemeenten af. Zowel vanuit de rijksoverheid als door digitale, technische ontwikkelingen. Voordat we daarin stappen kunnen zetten, moet er eerst een goed beeld ontstaan. Wat doen we precies, welke informatiestromen zijn er? Nu is nog te onduidelijk wie wat precies doet.’   NAAM: Yoran Tuinstra  BIJ: Gemeente Oldambt  LEEFTIJD: 25 jaar  FUNCTIE: Informatieadviseur  OPLEIDING: Hbo facility management, Hanzehogeschool Groningen 83 JONG&AMBTENAAR

84 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication