76

JONG&AMBTENAAR WERKEN BIJ DE OVERHEID SAAI EN NIET UITDAGEND? Binnen de provincie Drenthe wordt daar anders over gedacht. D e provincie Drenthe typeert zich als een adaptieve netwerkorganisatie. Een organisatie die in dienst van het bestuur snel reageert op maatschappelijke vraagstukken. Onze opgaven zijn steeds vaker complexer van aard en kunnen niet vanachter het bureau opgelost worden. Daarom zoeken we de buitenwereld op en kijken we met elkaar wat goed is voor Drenthe. Dit doen we met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Samen met partners worden mooie resultaten neergezet. Wist je bijvoorbeeld dat Drenthe de eerste regenboogprovincie van Nederland is? En dat we werken aan een duurzaam en energieneutraal Drenthe? Drenthe is dus veel meer dan een mooie fietsprovincie! Ook onze organisatie is volop in ontwikkeling. De wereld om ons heen verandert en de organisatie beweegt mee. Er is veel expertise binnen de teams, van jong tot oud. Jongeren brengen nieuwe ideeën, perspectieven en vaardigheden mee. Tegelijkertijd blijft de oudere generatie scherp en dragen zij de kennis over. Dit zorgt voor een gezonde generatiebalans en dat komt de kwaliteit ten goede. Begin dit jaar zijn er twaalf trainees (Drentalenten) gestart bij de provincie Drenthe in verschillende teams. De trainees zijn jonge, ondernemende en ambitieuze professionals die de handen uit de mouwen steken voor Drenthe. 76

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication