3

VOORWOORD RUIMTE VOOR DE JONGE AMBTENAAR e willen iets beteken voor de maatschappij, persoonlijk betrokken zijn, verbinden. Ze zijn ambitieus, zelfstandig, perfectionistisch. Ze zijn lastig, tegendraads, non-conformistisch. Ze zijn beleidsadviseur gebiedsontwikkeling, projectleider informatiemanagement, kwaliteitsmedewerker jeugd. Ze zijn de jonge ambtenaren die vorm geven aan de overheid van nu en de toekomst. Overheden willen ze om nieuwe inzichten in hun organisatie te krijgen, te innoveren, en om hun personeelsbestand op termijn te garanderen. En om ook wat betreft leeftijdsopbouw een afspiegeling van de samenleving te zijn en blijven. ERIC DE KLUIS Hoofdredacteur Binnenlands Bestuur MAAR WAAR VIND JE ZE? Zowel het rijk als de gemeenten, provincies en waterschappen zijn hard op zoek naar nieuw bloed om hun snel veranderende organisatie mede vorm te geven. Toch kiezen veel jongeren vanuit automatisme voor een baan in het bedrijfsleven. Veel van hen zouden zich ook, of misschien wel juist, thuis voelen bij de overheid. Met name jongeren die al maatschappelijk betrokken zijn, die tijdens hun studie bestuurswerk doen, die lokaal politiek actief zijn, die vrijwilligerswerk doen voor een sportclub of milieubeweging. De overheidsinstanties zijn op zoek naar deze jongeren, precies om wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. Toch komt vraag en aanbod nog te weinig bij elkaar. Waar dat aan ligt? Mogelijk dat overheidsinstanties de kwaliteiten van jonge ambtenaren niet voldoende onderkennen, mogelijk dat jonge werknemers de overheid nog te weinig zien als instantie die hen interessante, zelfstandige functies kan bieden waarin hun maatschappelijke betrokkenheid, energie en innovatiedrang alle ruimte kan krijgen. Mogelijk dat overheidsorganisaties zich te weinig profileren als aantrekkelijke werkgever aan de jongere werknemers. In deze editie van JONG & ambtenaar treft u tal van deze jongere ambtenaren die duidelijk maken waarom zij voor een baan in de publieke sector hebben gekozen. En overheidsorganisaties die duidelijk maken wat zij de jonge ambitieuze ambtenaar te bieden hebben. Verhalen die getuigen van enthousiasme van een sector met hart voor mensen en mensen met hart voor hun werk. Eric de Kluis Hoofdredacteur Binnenlands Bestuur Z 3 JONG&AMBTENAAR

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication