55

BIJVOORBEELD UTRECHT In de gemeente Utrecht komen jongere medewerkers, voor wie groeiperspectief belangrijk is, niet meteen in een maximumschaal. Als je veel potentie laat zien, maar niet helemaal aan de functie-eisen voldoet, word je in een aanloopschaal aangenomen. Die ligt één schaal onder de schaal die bij de functie hoort. Het kan dus zo zijn dat je solliciteert op een functie in schaal 11, maar start in aanloopschaal 10. Een bepaald salaris bij een functie komt voor binnen verschillende salarisschalen. Het functiehuis van de gemeente Utrecht bestaat uit functies van lbo tot wo+ niveau. Een functie als projectmanager wordt op verschillende niveaus ingevuld, namelijk van schaal 9 - 14. Bij projectmanagers is schaal 9 het niveau waarop starters instromen. Je kunt ook in hogere schalen worden aangenomen, dit hangt af van opleiding, werkervaring en competenties. Het jaar 2017 laat in Utrecht voor reguliere instromers tussen 25-30 jaar het volgende beeld zien, het gaat om brutosalarissen voor bijvoorbeeld deze functies:  beleidsmedewerker financiën, schaal 10, gemiddeld € 3.300, netwerkbeheerder, schaal 9, gemiddeld € 3.500, projectleider, schaal 9, gemiddeld € 3.200,Uitzondering hierop zijn de traineegroepen die altijd op een vast niveau starten. Trainees krijgen het volgende salaris (bruto):  Schaal 9, trede 1 voor hbo, € 2.635, Schaal 9, trede 3 voor wo, € 2.850,ZO PAK IK DIE BAAN! Hoewel de mogelijkheden om over de inschaling te onderhandelen over het algemeen beperkt zijn, moet je goed kijken wat de vacature precies zegt over de inschaling. Soms wordt de vacature wervender gemaakt door enige ruimte te bieden voor een hogere inschaling, bijvoorbeeld met een tekst als: ‘Bij de inschaling bij indiensttreding wordt rekening gehouden met uw kennis en ervaring’. Dit biedt jou enige onderhandelingsruimte en het is belangrijk die optimaal te benutten.  Laat je allereerst door de p&o-medewerker uitgebreid voorlichten over alle regelingen en mogelijk heden.  Vraag de volledige tekst van alle relevante regelingen. Vraag de salaristabel op.  Vraag wat er mogelijk is op het gebied van toeslagen.  Vraag welke inschaling op grond van jouw opleiding en ervaring in aanmerking komt.  Geef vervolgens aan dat je alle ingewikkelde regelingen op je gemak wilt bestuderen. Als je in een hogere schaal terecht wilt komen dan is het vaak verstandig de onderhandeling aan te gaan met de betreffende leidinggevende, of de voorzitter van de sollicitatiecommissie. Deze heeft in het algemeen meer mogelijkheden dan de p&o-afdeling om aan jouw wensen tegemoet te komen. BRON: LEREN.NL (SALARISONDERHANDELING OVERHEID) VEEL GELD VOOR OPLEIDINGEN De uitgaven aan opleidingen zijn in 2016 gestegen naar gemiddeld 1050 euro per medewerker. Gemeenten besteden bijna 2% van de totale loonsom aan opleidingen. Het grootste deel van het opleidingsbudget gaat naar vakinhoudelijke ontwikkeling. In vrijwel alle gemeenten wordt de ontwikkeling van medewerkers ondersteund door regelmatige hr-gesprekken die meestal twee keer per jaar plaatsvinden. 55 JONG&AMBTENAAR €1.050,PER MEDEWERKER VOOR OPLEIDING

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication