18

JONG&AMBTENAAR FEITEN & CIJFERS OVER WERK WAAR LIGGEN MIJN KANSEN? Werk kun je bij de overheid vinden in tal van beroepsrichtingen. Dit zijn vacaturecijfers uit 2016: ECONOMISCH ADMINISTRATIEF OPENBAAR BESTUUR, VEILIGHEID, JURIDISCH TECHNISCH OVERIG ZORG EN WELZIJN ICT MANAGERS COMMERCIEEL BRON: UWV 3% 4% 7% 6% 8% 8% 32% 32% TUSSEN 2010-2015 - 17% MINDER GEMEENTE - AMBTENAREN IETS MEER WERKGELEGENHEID Tussen 2010 en 2015 daalde het aantal overheidsmede werkers met 50.000, een krimp van 2,3% per jaar. Dit was het gevolg van bezuinigingen en de keuze vanuit de politiek voor een meer compacte overheid. De sterkste teruggang deed zich in die jaren voor bij gemeenten en provincies (beiden -17%). Bij de waterschappen bleef het aantal ambtenaren vrij stabiel op zo’n 10.000. IN 2016 0,8% MEER GEMEENTEAMBTENAREN In de provincies lag in 2016 opnieuw minder werk voor ambtenaren (-1,6 procent). Bij de gemeenten is echter sinds 2016 sprake van een omslag, er is weer een lichte groei van het aantal medewerkers. Eind 2016 werkten 157.621 personen bij gemeenten, 0,8 procent meer dan in 2015. In de vier grote steden (G4) is zelfs een toename van 3,4 procent. In de overige gemeenten is het aantal ambtenaren in 2016 ongeveer gelijk gebleven. Van alle gemeenten verwacht 80% in 2017 een gelijke of grotere formatie. 30.000 VACATURES In 2016 had de overheid zo’n 28.000 vacatures. In 2014 waren dat er 21.000. Het aantal vacatures zit dus in de lift. Vooral hoger opgeleiden maken meer kans op een baan, voor deze categorie was de vacaturegroei zelfs 57%. Er is vooral behoefte aan juristen, finan cieel specialisten, technische grond- weg- en waterbouwwerkers, adviseurs bodemsanering en ict’ers. Voor de komende jaren worden nog steeds veel nieuwe vacatures bij de overheid verwacht, zo’n 30.000. Veel overheidsmedewerkers gaan binnenkort met pensioen. Daarnaast ontstaat er meer behoefte aan andere soorten medewerkers, vanwege nieuwe taken en digitalisering van werkprocessen. Aan economischadministratieve functies zal minder behoefte zijn, veel repeterende taken zijn vatbaar voor digitalisering, denk aan de financiële – en salarisadministratie. 18 VERWACHT AANTAL VACATURES: 30.000

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication