19

KANSEN VOOR JONGEREN Belangrijk voor gemeenten is de werving van jongeren om verdere vergrijzing in de toekomst tegen te gaan. In 2016 steeg het aandeel jongeren dat bij de overheid aan de slag ging naar 43%. In 2014 was dit nog 36%. De stijging vond vooral plaats in de leeftijdsgroep 25-35 jaar, maar ook de instroom van jongeren tot 25 jaar steeg. Toch wordt slechts 11% van de vervulde vacatures bij de overheid gegund aan iemand jonger dan 25 jaar. Dit is het laagste percentage van alle sectoren in Nederland. 40% VAN DE GEMEENTEN HEEFT TRAINEES Een goede instroommogelijkheid voor jongeren is het traineeship bij een gemeente of provincie. In 2016 had 40% van de gemeenten trainees in dienst. De meeste gemeenten bieden daarnaast studenten de gelegenheid binnen de organisatie stage te lopen. Het gaat dan vooral om stages op hbo- of mbo-niveau. LAGER OPGELEIDEN Voor lager opgeleiden biedt de overheid minder kansen. Slechts 10% van de medewerkers is lager opgeleid. Landelijk ligt dit percentage op 22. Toch zijn er voor lager opgeleiden kansen op een baan bij de overheid, er is vooral behoefte aan medewerkers groenvoorziening, vuilnismannen, verkeers regelaars en schoonmakers. VROUWEN EN MANNEN In 2015 is 39% van de medewerkers bij de overheid vrouw. Hiermee biedt de overheid verhoudingsgewijs minder werkgelegenheid aan vrouwen dan gemiddeld in Nederland (47%). Bij de waterschappen is het aandeel van de vrouwen het laagst (28%), wel zit daar sinds 2011 een stijgende lijn in. Alleen bij de rechterlijke macht werken meer vrouwen dan mannen (57%). IK KRIJG OUDERE COLLEGA’S Iets meer dan een kwart van het personeelsbestand van de overheid is 55 jaar of ouder (26%). Dit is flink hoger dan gemiddeld in ons land (17%). Slechts 20% van het overheidspersoneel is jonger dan 35 jaar. Bij de provincies werken de minste jongeren (8%). Bij het rijk, de gemeenten en de provincies is tussen de 30 en 35% van de medewerkers ouder dan 55 jaar. 61% HOE OUD ZIJN OVERHEIDSMEDEWERKERS? 19 39% 55 JAAR OF OUDER 26% JONGER DAN 35 JAAR 20% JONG&AMBTENAAR

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication