26

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR ESSAY Wat je doet, draagt bij aan de actualiteit en doet er toe. Zoals Karen van Ruiten, finalist van de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2017. Zij houdt zich bezig met innovatie in de zorg. Hoe e­health een rol kan spelen in ons dagelijks leven. Denk dan aan het inzetten van de FitBit om hart patiënten dagelijks te monitoren. WAT WERKEN BIJ DE OVERHEID VAN JE VRAAGT. Als jonge ambtenaar breng je nieuwe kennis en inzichten mee. Werken bij de overheid vraagt van je om proactief te zijn en om makkelijk contact te maken met verschillende personen: van de directeur van een woningbouwcorporatie tot de mantelzorgers in een arbeiderswijk. Jonge ambtenaren werken niet van binnen naar buiten, buiten is binnen. Het gaat om lef tonen, grensoverschrijdend werken en verbinden van generaties. Jongeren zijn verandervoerders door de manier waarop ze in hun werk staan. Ze zijn in staat in deze tijd, met een snel ontwikkelende samenleving, kansen te zien en in te spelen op vernieuwing. De veranderende overheid ben je zelf! Jonge collega’s in je organisatie geven energie: zij hebben een voortdurende mindset gericht op veranderen en verbeteren. Als jonge ambtenaar durf je voor de kudde uit te lopen: geef een flitsende presentatie met een filmpje in plaats van een saaie powerpoint of zet een participatieproces samen met inwoners in hun eigen omgeving op. Weleens nagedacht over minder papier en meer doen? De uitdaging is aan jou om de collega’s binnen de overheid en organisaties daarbuiten, mee te nemen in je vernieuwingsdrift. Je komt verder met lef én betrokkenheid. Zorg dat je legitimering op orde is: de overheid – en jij dus ook – werkt voor en aan een samenleving waar alle inwoners hun weg kunnen vinden. Het helpt als je alert bent op vaste patronen en die bevraagt: ‘als we het altijd al zo doen, is dat niet juist een reden om het te veranderen?’ De kunst is om dat ook in acties om te zetten: ga op zoek naar waar je invloed hebt, dat is vaak meer dan je denkt. Spreek je uit, zorg dat je oplossingen aandraagt en sta klaar voor het werk dat daaruit volgt, inclusief de weerstand.  NAAM: Lotte van den Elsen, Voorzitter Stichting Jonge Ambtenarendag 2018  LEEFTIJD: 29 jaar  FUNCTIE: Ambtelijk secretaris  BIJ: Holland Rijnland  NAAM: Karin Fahner, lid Hartmans Netwerk  LEEFTIJD: 31 jaar  FUNCTIE: Senior adviseur sport en gezondheid  BIJ: Gemeente Leiden  NAAM: Emke Westra, voorzitter FUTUR  LEEFTIJD: 33 jaar  FUNCTIE: Procesmanager  BIJ: Gemeente Schiedam 26

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication