42

JONG&AMBTENAAR REGIO WESTBRABANT D e Regio West-Brabant (RWB) is een samenwerkingsverband van negentien gemeenten. Doel hiervan is de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere de Provincie NoordBrabant, de nationale overheid en Europa. Vooral waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen. REGIONAAL MOBILITEITSCENTRUM Samen met onze negentien gemeenten en partnerorganisaties is de RWB op weg naar één arbeidsmarkt. Het Mobiliteitscentrum West-Brabant is in het leven geroepen om tot een gemeenschappelijke arbeidsmarkt te komen en voert taken uit op het terrein van mobiliteit en flexibiliteit, leren en ontwikkelen en leiderschap. Het Mobiliteitscentrum vervult een regionaal georganiseerde HR-functie. De ambitie is om de talenten van medewerkers in beeld te brengen, kennis te borgen en zo medewerkers te binden en te boeien voor de regio. PUMA (PUBLIEK MAATWERK) De RWB heeft de ambitie om één van de meest innoverende en concurrerende regio’s te worden in Nederland. Om die ambitie waar te maken is het belangrijk om te investeren in verjonging en het behouden van jong talent. Zodoende is in 2014 PuMa (Publiek Maatwerk) opgericht. De PuMa’s vormen een dynamisch zelfsturend team. Binnen de groep is de diversiteit groot PUMA’S THOMAS GOUDSMITS EN KARIN DUBOC waardoor ingespeeld kan worden op de uiteenlopende behoeften van de deelnemende gemeenten. PuMa biedt maatwerk in de vorm van flexibele ondersteuning voor kort- of langdurende projecten. Volgens Thomas Goudsmits fungeren PuMa’s vaak als de verbindende factor: “In mijn rol als PuMa ondersteun ik momenteel drie gemeenten op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ik organiseer overlegmomenten tussen gemeenten, schrijf beleidsstukken en houd alle documentatie bij. Daarnaast zorg ik ervoor dat de opgedane kennis wordt gedeeld binnen de regio en wordt geborgd binnen gemeenten.” Doordat PuMa’s altijd in ontwikkeling zijn verrassen zij vaak met creatieve ideeën en zorgen zij voor een verfrissende blik. Karin Duboc is adviseur pilot zelfrijdend vervoer: “Als PuMa krijg je de kans om aan uiteenlopende projecten te werken. Soms zijn dit innovatieve projecten, soms projecten met een groot maatschappelijk belang. Die veelzijdigheid en afwisseling spreken mij erg aan.”  PUMA AANTAL: 10 LEEFTIJD: 25-35 jaar INDICATIE STARTSALARIS: Schaal 10 WERKERVARING: Traineeship binnen de overheid of minimaal 2 jaar werkervaring in de publieke sector. OPLEIDINGSNIVEAU: HBO, WO OPLEIDINGSRICHTINGEN: O.a. communicatie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, management en sociale geografie. GEVRAAGDE COMPETENTIES: Innovatief, ondernemend, omgevingsbewust, analytisch en resultaatgericht. FUNCTIES: PuMa’s zijn inzetbaar als projectleider, projectmedewerker of beleidsadviseur. PROJECTEN: Tot op heden hebben PuMa’s 43 kort- of langdurende projecten uitgevoerd. BEHOUD VAN TALENT: Er zijn 14 PuMa’s ingestroomd en weer 6 PuMa’s zijn doorgestroomd naar een functie binnen gemeenten of provincie. Dat betekent behoud van jong talent voor het publieke domein. SUBSIDIE: PuMa werd gedurende de pilotfase gesubsidieerd door het A+O fonds en het ministerie van BZK. Vanaf 2016 is PuMa volledig selfsupporting. WEBSITE: www.werkeninwestbrabant.nl/puma/ 42

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication