93

NETWERKEN REGIONAAL Stadsregio Arnhem Twente NAAM Jonas TJA Veiligheidsregio Haaglanden Jong VRH MINISTERIES * Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Financiën Infrastructuur en Milieu OCW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veiligheid en Justitie VWS OVERIG Algemeen Algemeen Algemeen Belastingdienst Hartman YP Europe ITO Jonge Ambtenaren Dag Netwerk Jong Leefomgeving PBL Rijksoverheid Rijksvastgoedbedrijf Sociaal Domein UWV VNG Trainees Vrouwelijke rijksambtenaren Ygenwijs JONGe RIJKe Vrouwen YGENWIJS * Op het moment dat dit jaarboek naar de drukker ging, waren de namen en mailadressen van de netwerken van nieuwe ministeries nog niet bekend. NAAM Jong BZK VerYBZ Jong Defensie JongEL&I JoFi JIM Jong OCW Jong SZW NextVenJ Jong VWS NAAM Futur Piazza Jong Rijk Stichting Jonge Ambtenaren Jong Belastingdienst HYPE ITO Rijkstrainees Jonge Ambtenaren Dag Jong Leefomgeving PBL Young Jong Rijk Jong Rijksvastgoedbedrijf Jong Sociaal Domein jong@uwv E-MAIL info@tjadag.nl jongvrh@vrh.nl E-MAIL jongbzk@minbzk.nl verybz@minbuza.nl jongdefensie@mindef.nl jongel&i@minez.nl jongfinanciën@minfin.nl jim@minienm.nl jongocw@minocw.nl jongszw@minszw.nl nextvenj@minvenj.nl jongvws@minvws.nl E-MAIL info@futur.nl secretaris@jongrijk.nl info@jongeambtenarendag.nl jong@belastingdienst.nl contact@hypenetwerk.eu ito@werkenbijhetrijk.nl info@jongeambtenarendag.nl bestuur@jongleefomgeving.nl pblyoung@pbl.nl communicatie@jongrijk.nl postbus.rvb.jong@rijksoverheid.nl jongsociaaldomein@gmail.com jong@uwv.nl gemeentetrainee@vng.nl 93 JONG&AMBTENAAR

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication