13

ENQUÊTE WAAR HOUDEN TRAINEES ZICH MEE BEZIG? RUIMTELIJKE ORDENING 24% SOCIAAL DOMEIN ANDERS BESTUUR HR 6% DIGITAAL 5% FINANCIËN VEILIGHEID COMMUNICATIE 3% En het bezig zijn met de medemens en de maatschappij tijdens bijvoorbeeld je studie heeft nóg een voordeel, weet Geuzendam. Want trainees die bijvoorbeeld in het politieke debat of in het bestuur van een sportclub al eens ervaring opgedaan hebben met debatteren, mensen overtuigen of het maken van compromissen, hebben daar tijdens hun traineeship heel veel voordeel bij. ‘Die jongeren zijn vaak succesvoller in hun traineeship’, weet hij. Betrokkenheid veinzen heeft geen zin Betrokkenheid veinzen heeft daarom geen zin, weet Geuzendam. ‘Je moet je idealen volgen, je moet er lol in hebben om dat debat te voeren, mensen te overtuigen, te leren omgaan met teleurstellingen. Als je werken bij de gemeente ziet als iets dat goed is voor je carrière waarbij je “ook even iets voor de maatschappij hebt gedaan”, dan werkt dat niet. Er is wat dat betreft ook een natuurlijke selectie. Jongeren die snel hogerop willen, gericht zijn op materiële zaken als salaris en arbeidsvoorwaarden en daarom voor de bühne betrokken zijn, lukt dat vaak niet. Maar als het echt vanuit de jongere zelf komt, je er lol in hebt en echt betrokken bent om ergens iets aan te doen, dan gaat het vanzelf lopen. En dan zijn er bij gemeenten best veel mogelijkheden.’ PRETTIGE ORGANISATIE Geuzendams constatering komt ook terug in de cijfers uit de enquête. Is ‘professionele ontwikkeling’ voorafgaand aan het traineeship de derde reden om bij gemeente, provincie of waterschap aan de slag te gaan, als de trainee eenmaal een poosje aan het werk is, is professionele ontwikkeling de tweede belangrijkste reden om bij de overheid te willen blijven. Overigens heeft dat ook te maken met het feit dat als een trainee eenmaal aan de slag is, de redenen om te willen blijven diverser zijn. Zo worden ‘een prettige organisatie’ en ‘grote zelfstandigheid’ ook veel genoemd als redenen om bij een overheid te willen werken. Trainees zijn over het algemeen heel positief over hun werk bij de overheid. 88% zegt dat het traineeship goed (48%) of zelfs heel goed (40%) bevalt. Slechts 3% is ‘niet zo’ tevreden. Als trainee bij de overheid kun je behoorlijk goed bepalen wat je doet en hoe je dat doet. Respectievelijk 75 en 84% van de respondenten vindt ‘behoorlijk veel tot veel’ vrijheid hierin. Trainees krijgen ook behoorlijk veel tot veel verantwoordelijkheid (77%). Alleen als het over bepalen van beleid gaat, zegt slechts 35% behoorlijk veel tot veel vrijheid te krijgen. 4% 4% 23% 22% 8% HOE BEVALT HET TRAINEESHIP? 3% 8% 48% 40% NIET ZO GOED NEUTRAAL HEEL GOED GOED De gemiddelde leeftijd in een overheidsorganisatie ligt flink hoog. Gemeenteambtenaren zijn vaak boven de 50 en met het oplopen van de pensioengerechtigde leeftijd, loopt dat nog steeds op. Trainees waarderen hun – voornamelijk oudere – collega’s wel. Ze zijn betrokken en kundig. Tegelijkertijd is er 13 JONG&AMBTENAAR

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication