24

PRESENTATIE KOM JE OLDAMBT IN HET KORT VERWONDEREN IN OLDAMBT O ldambt is de tweede grootste gemeente van de provincie Groningen met Winschoten als grootste kern. Ondanks het feit dat het aantal inwoners in deze regio af neemt, ontwikkelt het gebied zich snel. Met verschillende projecten maakt de gemeente - samen met inwoners en ondernemers - het aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren. PROJECT BLAUWESTAD Om een economische impuls te geven aan de regio, is in 2001 het project Blauwestad van start gegaan. Op een groot stuk braakliggende landbouwgrond werd een nieuw meer van ruim 800 hectare aangelegd. Daarnaast is er 350 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd én is de woonplaats Blauwestad gebouwd; een dorp met vijf woongebieden met ieder een eigen uitstraling. Inmiddels is de kavelverkoop in volle gang en worden er steeds meer woningen gebouwd. GRENZELOOS WERKEN Oldambt ligt vlakbij de Duitse grens en dat biedt kansen. De gemeente werkt samen met verschillende partners uit Nederland en Duitsland aan verschillende projecten om het werken over de grens te stimuleren. Zo wordt er een vrijwilligersbeurs georganiseerd, krijgen leerlingen op de basisschool les van een Duitse juf en wordt er gewerkt aan een Kennisen Innovatiewerkplaats die zich onder andere inzet voor het vinden van stages en afstudeeropdrachten over de grens. INITIATIEVEN MOGELIJK MAKEN Gemeente Oldambt opereert als ‘facilitator van de samenleving’. De toekomst van de lokale overheid ligt volgens Oldambt in het begeleiden en enthousiast maken van de samenleving. Daarom maakt de gemeente verschillende initiatieven vanuit inwoners en ondernemers uit de regio mogelijk. De dorpen en wijken werken allemaal aan een eigen visie die invulling geeft aan de leefbaarheid van hun woonomgeving. Hiermee bepaalt de samenleving wat er beter kan en ligt de uitvoering van de plannen vervolgens bij de gemeente. In dit kader zijn er al verschillende initiatieven uit gevoerd, zoals de introductie van buurtrestaurants waar bewoners voor elkaar koken, de aanleg van een jeu-de-boulesbaan en de bouw van een nieuw buurthuis. FUSIEGEMEENTE Gemeente Oldambt is op 1 januari 2010 ontstaan uit de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. POLITIEK De grootste partij in de gemeenteraad is de SP (5 zetels), gevolgd door de PvdA (4 zetels). INWONERS Gemeente Oldambt telt ruim 38.000 inwoners, die wonen in 15 kernen. AMBTENAREN Er werken 375 ambtenaren bij de gemeente Oldambt. Tot 2020 vertrekken er ongeveer 85 medewerkers omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Er is dus veel ruimte voor jong talent! DE ‘OLDAMBTENAAR’ VAN DE TOEKOMST Bij deze visie hoort de ‘Oldambtenaar’ van de toekomst: iemand die denkt in oplossingen, die een ondernemersgeest heeft en die goed is in het samenbrengen van mensen en ideeën. Deze ambtenaar werkt in een omgeving die daarbij past, waar ruimte is voor talent en die zich durft te verwonderen over de werkwijze van de gemeente. Je bent zelf de regisseur van je eigen werk. Daar werken we hard aan. Misschien wel samen met jou? We nodigen je van harte uit om je te komen verwonderen in Oldambt!  24 JONG&AMBTENAAR

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication